Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: HERBACOS-BOFARMA S.R.O.
Kód výrobku: 68457
Kód EAN: 8594002959548
Kód SÚKL: 103409
Držitel rozhodnutí: HERBACOS-BOFARMA S.R.O.
Přípravek se používá k léčbě exacerbací zánětlivých a degenerativních forem revmatických onemocnění; revmatoidní artritidy; juvenilní revmatoidní artritidy; ankylózní spondylitidy; osteoartrózy, spondylózy, bolestivých syndromů páteře, mimokloubního revmatizmu. Dále se podává u akutních záchvatů dny, u renální a biliární koliky, u posttraumatických a pooperačních bolestivých stavů, zánětů a zduření, u těžkých záchvatů migrény. Intravenózní infúze je vhodná k léčbě nebo prevenci pooperačních bolestivých stavů při hospitalizaci.

Příbalový leták

Stránka 1 z 5

Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls273549/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

VERAL 75
injekční roztok
(diclofenacum natricum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat.

Ponechejte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je VERAL 75 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete VERAL 75 užívat
3. Jak se VERAL 75 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek VERAL 75 uchovávat
6. Další informace
7. Informace pro zdravotnický personál

1. CO JE VERAL 75 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
VERAL 75 patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky a používají se
při léčení bolesti a zánětu.
VERAL 75 odstraňuje zánětlivé příznaky, jako je bolest a otok (edém) a také snižuje horečku.
Nemá žádný vliv na příčinu zánětu nebo horečky.
Injekční forma přípravku není určena k podávání dětem a mladistvým .

VERAL 75 se užívá k léčbě následujících stavů:
k léčbě bolesti a otoků při zánětlivých a degenerativních revmatických onemocněních
(nemoci z opotřebení pohybového aparátu).
různé formy mimokloubního revmatismu ( ztuhlé rameno, tenisový loket, zánět šlach,
zánět šlachové pochvy) .
bolest v zádech
při léčbě bolesti, otoků a zánětů po úrazech( podvrtnutí, pohmoždění,vymknutí) a
operacích.
při těžkých záchvatech migrény
při ledvinných a žlučníkových kolikách.
záchvat dny
Stránka 2 z 5


Máte-li jakékoli dotazy, jak přípravek VERAL 75 účinkuje nebo proč byl tento přípravek
předepsán právě Vám, zeptejte se svého lékaře.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VERAL 75 UŽÍVAT
Vždy dodržuje pokyny Vašeho lékaře nebo lékárníka, i když se liší od informací uvedených
v této příbalové informaci.
Neužívejte VERAL 75:
pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak nebo některou pomocnou látku
obsaženou v přípravku. (viz odstavec Složení na konci této příbalové informace), na
salicyláty ( např. kyselinu acetylsalicylovou) nebo jiná nesteroidní antirevmatika (např.
ibuprofen).
pokud máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed
pokud krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice) nebo
jste v minulosti měl/a tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních antirevmatik.
trpíte-li vážným srdečním onemocněním.
při poruchách krvácivosti
v posledních třech měsících těhotenství.
Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři a
neužívejte VERAL 75. Váš lékař rozhodne o tom, zda je tento přípravek pro Vás vhodný.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku VERAL 75 je třeba:
pokud užíváte VERAL 75 současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky jako je
kyselina acetylsalicylová (aspirin), dále kortikosteroidy, léky proti krevní srážlivosti
(např. warfarin) nebo léky na deprese (antidepresiva) viz odstavec Vzájemné působení
s dalšími léčivými přípravky.
pokud jste někdy měl/a potíže s trávícím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové
vředy, krvavá nebo černá stolice, zánětlivé onemocnění střev, anebo jste v minulosti měl/a
problémy se zažíváním nebo pálení žáhy po předchozím užívání protizánětlivých léků.
pokud máte nebo jste měl/a srdeční potíže nebo vysoký krevní tlak.
pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin.
pokud trpíte alergiemi, astmatem

Informujte svého ošetřujícího lékaře, že se u Vás některý z uvedených stavů vyskytuje ještě
před tím, než začnete VERAL 75 užívat.

Léky jako je VERAL 75 mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních
příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby.
Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte
rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký
cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.VERAL 75 a starší lidé
Stránka 3 z 5

Nežádoucí účinky se u starších osob projevují častěji, než u jiných dospělých. Z toho důvodu by
měli velmi pečlivě dodržovat pokyny ošetřujícího lékaře, který stanoví vhodné nejnižší
dávkování k úlevě od potíží. Je zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili
jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku VERAL 75 a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Léky na snížení množství žaludeční kyseliny zpomalují vstřebávání léčiva, ale neovlivňují
celkové množství vstřebané účinné látky. Hladina diklofenaku v krvi se snižuje při současném
podání kyseliny acetylsalicylové a tím se snižuje jeho účinek a zvyšuje pravděpodobnost vzniku
nežádoucích účinků. Současné podávání antiagregačních látek např. kyselina acetylsalicylová
nebo SSRI (antidepresiva) zvyšují riziko krvácení v oblasti žaludku a střev.
Účinek diklofenaku může být oslaben při současném podávání diuretik a léků proti vysokému
krevnímu tlaku. Při současném podávání těchto léků se zvyšuje riziko poruch funkce ledvin.
Diklofenak významně snižuje vylučování lithia, čím se zvyšují jeho nežádoucí účinky.
Diklofenak zvyšuje hladinu digoxinu nebo methotrexátu v krvi. Současné podání s diuretiky
(léky zvyšující tvorbu a vylučování moči), která snižují vylučování draslíku, může způsobit
zvýšenou hladinu draslíku v krvi.
Při současném podávání diklofenaku s léky obsahujícími kortikoidy nebo s jinými nesteroidními
protizánětlivými léky se zvyšuje riziko tvorby vředů a krvácení v oblasti žaludku a střev.
Účinek antikoagulancií, např. warfarinu, může být zvýšen současným podáváním nesteroidních
antirevmatik mezi které VERAL 75 patří.
Užití alkoholu zvyšuje riziko krvácení do zažívacího ústrojí a tlumí reakční schopnost pacienta.

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Informujte
svého lékaře o tom, že jste nebo můžete být těhotná. VERAL 75 by neměl být užíván během
těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Tak jako ostatní nesteroidní protizánětlivé léky i
VERAL 75 se nesmí užívat v průběhu posledních třech měsících těhotenství, protože by mohlo
dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu.
VERAL 75 může způsobovat problémy s početím, proto neužívejte tento přípravek, jestliže
plánujete otěhotnět anebo máte potíže s početím.

Kojení
Informujte svého lékaře o tom, že kojíte. VERAL 75 prostupuje v malém množství do
mateřského mléka. Pokud je nutné, aby kojící matka užívala VERAL 75 měla by jej užívat
pouze po výslovném doporučení lékaře a jen krátkodobě. Při nutnosti podání vyšších dávek je
třeba uvažovat o přerušení kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost. Jestliže se však u Vás v průběhu léčby objeví některé nežádoucí
účinky jako ospalost, závratě, rozmazané vidění, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje,
ani nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.

Stránka 4 z 53. JAK SE VERAL 75 UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem. Na základě Vaší léčebné odpovědi může lékař dávku zvýšit nebo
snížit.

Dospělí
VERAL 75 se nedoporučuje podávat delší dobu než dva dny, dále, je-li to nutné, je třeba
pokračovat v léčbě perorální formou diklofenaku.
Intramuskulární podání (podání do svalu)
Zpravidla se aplikuje jedna ampulka (75 mg) denně, hluboko intramuskulárně do horního zevního
kvadrantu hýžďového svalu. U těžkých případů (např. kolika) může být výjimečně zvýšena denní
dávka na 2 ampule po 75 mg, a to odděleně, v intervalu několika hodin mezi jednotlivými
aplikacemi. Jako alternativní řešení je možné kombinovat jednu ampuli Veralu 75 s ostatními
lékovými formami diklofenaku až do maximální dávky 150 mg na den.
Intravenózní podání (podání do žíly)
VERAL 75 se nesmí podávat ve formě intravenózního bolusu.
Infuze musí být připravena bezprostředně před aplikací. VERAL 75 se naředí fyziologickým
roztokem s bikarbonátem sodným nebo 5% glukózou s bikarbonátem sodným.
Doporučují se dvě alternativní dávkovací schémata :
K léčbě středně těžkých a těžkých pooperačních bolestivých stavů se podává 75 mg kontinuálně
po dobu 30 minut až 2 hodin. Je-li to nezbytné, je možné za několik hodin dávku opakovat, ale
celková dávka by neměla překročit dávku 150 mg za 24 hodin.
K prevenci pooperačních bolestivých stavů se doporučuje ihned po operačním výkonu aplikovat
nárazovou dávku 25 až 50 mg v intervalu 15 min. až 1 hodiny a následnou kontinuální infuzí 5
mg/hodinu až do maximální doporučené denní dávky 150 mg.

Děti a mladiství
Vzhledem k množství léčivé látky v přípravku, není VERAL 75 určen k léčbě dětí a mladistvých

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může i VERAL 75 u některých lidí vyvolat nežádoucí účinky.
Zejména na začátku léčby přípravkem se mohou vyskytnout zažívací obtíže - bolesti v podbřišku,
poruchy trávení, průjmy, zácpa, nevolnost, zvracení, střevní plynatost, zánět tračníku.
Vyskytnou-li se silnější bolesti, krev ve zvratcích anebo černě zbarvená stolice, je třeba léčbu
přerušit a ihned vyhledat lékaře!
Z dalších nežádoucích účinků byly popsány přechodné bolesti hlavy, lehké závratě, ospalost,
únava, malátnost, nespavost, zvýšení jaterních testů, zánět jater či žloutenka, poruchy krvetvorby,
zadržování tekutin a solí, příznaky z přecitlivělosti - kožní vyrážky a svědění, kopřivka,
vypadávání vlasů či otoky.
Velmi vzácně se objevují kožní změny spojené s tvorbou puchýřů se sklonem ke krvácení na kůži
a sliznicích nebo zarudnutí pokožky.
V souvislosti s léčbou přípravkem VERAL 75 může rovněž docházet k otokům, zvýšení krevního
tlaku a k srdečnímu selhání.
Léky jako je VERAL 75 mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních
příhod.
Stránka 5 z 5

Pokud se některý z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou popsány v této příbalové informaci, sdělte to
prosím svému lékaři.

5. JAK PŘÍPRAVEK VERAL 75 UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem.
Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek VERAL 75 obsahuje
Léčivá látka : Diclofenacum natricum, 75 mg (diklofenaku) v 1 ampuli ( 3 ml)
Pomocné látky: Propylenglykol, benzylalkohol, acetylcystein, mannitol, roztok hydroxidu
sodného, voda na injekci.

Jak přípravek VERAL 75 vypadá a co obsahuje toto balení
VERAL 75 je čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok, charakteristického zápachu po
benzylalkoholu.
Balení obsahuje: 5 ampulí ( 5 x 3 ml) a příbalovou informaci
10 ampulí (10 x 3 ml) a příbalovou informaci

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika

7. INFORMACE PRO ZDRAVOTNÍ PERSONÁL
VERAL 75 může být aplikován hluboko intramuskulárně do horního kvadrantu gluteálního svalu
nebo intravenózně, pomalou intravenózní infuzí po naředění dle následující návodu. Ampule je
určena pouze pro jedno použití, roztok musí být použit ihned po otevření. Jakýkoli nepoužitý
roztok musí být zlikvidován.

V závislosti na předpokládané době infuze se smíchá příslušné množství 100 až 500 ml
fyziologického roztoku (0,9 %) nebo roztok 5% glukózy s injekčním roztokem bikarbonátu
sodného (0,5 ml 8,4 % nebo 1,0 ml 4,2 % nebo odpovídající množství odlišné koncentrace), který
byl odebrán z čerstvě otevřeného zásobního roztoku. K tomuto roztoku se přidá obsah jedné
ampule přípravku VERAL. Smí být použit pouze čirý roztok, pokud se objeví krystaly nebo
precipitace, infuze nesmí být použita.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
9.1.2013

Recenze

Recenze produktu VERAL 75 5X3ML/75MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu VERAL 75 5X3ML/75MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze