Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: HERBACOS-BOFARMA S.R.O.
Kód výrobku: 41858
Kód EAN: 8594002959500
Kód SÚKL: 18553
Držitel rozhodnutí: HERBACOS-BOFARMA S.R.O.
Veral 100 mg se užívá k léčbě následujících stavů: - k léčbě bolesti a otoků při zánětlivých a degenerativních revmatických onemocněních (nemoci z opotřebení pohybového aparátu); - různé formy mimokloubního revmatismu (ztuhlé rameno, tenisový loket, zánět šlach, zánět šlachové pochvy); - při bolestivých stavech zánětlivého původu v oblasti krční, nosní a ušní (zánět středního ucha, zánět nosohltanu); - bolest zad; - při léčbě bolesti, otoků a zánětů po úrazech a operacích; - k léčbě bolesti při menstruaci; - záchvat dny. Máte-li jakékoli dotazy, jak přípravek Veral 100 mg účinkuje nebo proč byl tento přípravek předepsán právě Vám, zeptejte se svého lékaře.

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
VERAL 100 mg
čípky
(Diclofenacum natricum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat.
Ponechejte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je VERAL 100 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete VERAL 100 mg užívat
3. Jak se VERAL 100 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek VERAL 100 mg uchovávat
6. Další informace
1. CO JE VERAL 100 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
VERAL 100 mg patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky a používají se při léčení bolesti a zánětu.
VERAL 100 mg výrazně tlumí zánětlivé i nezánětlivé příznaky, jako je bolest a otok (edém) a také snižuje horečku. Nemá žádný vliv na příčinu zánětu nebo horečky.
VERAL 100 mg je určen pro dospělé osoby.
VERAL 100 mg se užívá k léčbě následujících stavů:
k léčbě bolesti a otoků při zánětlivých a degenerativních revmatických onemocněních (nemoci z opotřebení pohybového aparátu).
různé formy mimokloubního revmatismu ( ztuhlé rameno, tenisový loket, zánět šlach, zánět šlachové pochvy).
při bolestivých stavech zánětlivého původu v oblasti krční, nosní a ušní (zánět středního ucha, zánět nosohltanu).
bolest zad
při léčbě bolesti, otoků a zánětů po úrazech a operacích.
k léčbě bolesti při menstruaci.
záchvat dny.
Máte-li jakékoli dotazy, jak přípravek VERAL 100 mg účinkuje nebo proč byl tento přípravek předepsán právě Vám, zeptejte se svého lékaře.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VERAL 100 mg UŽÍVAT
Vždy dodržuje pokyny Vašeho lékaře nebo lékárníka, i když se liší od informací uvedených v této příbalové informaci.
Neužívejte VERAL 100 mg:
pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak nebo některou pomocnou látku obsaženou v přípravku. (viz odstavec Složení na konci této příbalové informace), na salicyláty ( např. kyselinu acetylsalicylovou) nebo jiná nesteroidní antirevmatika (např. ibuprofen).
pokud máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed.
pokud krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice) nebo jste v minulosti měl/a tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních protizánětlivých léků.
trpíte-li poruchou činnosti jater nebo ledvin.
při závažných srdečních selháních
v posledních třech měsících těhotenství.
Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři a neužívejte VERAL 100 mg. Váš lékař rozhodne o tom, zda je tento přípravek pro Vás vhodný.
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku VERAL 100 mg je třeba:
pokud užíváte VERAL 100 mg současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky jako je kyselina acetylsalicylová (aspirin), dále kortikosteroidy, léky proti krevní srážlivosti (např. warfarin) nebo léky na deprese (antidepresiva) viz odstavec Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky.
pokud jste někdy měl/a potíže s trávícím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, krvavá nebo černá stolice, zánětlivé onemocnění střev, anebo jste v minulosti měl/a problémy se zažíváním nebo pálení žáhy po předchozím užívání protizánětlivých léků.
pokud máte nebo jste měl/a srdeční potíže nebo vysoký krevní tlak.
pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin.
pokud trpíte alergiemi, astmatem.
Informujte svého ošetřujícího lékaře, že se u Vás některý z uvedených stavů vyskytuje ještě před tím, než začnete VERAL 100 mg užívat.
Léky jako je VERAL 100 mg mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.
VERAL 100 mg a starší lidé
Nežádoucí účinky se u starších osob projevují častěji, než u jiných dospělých. Z toho důvodu by měli velmi pečlivě dodržovat pokyny ošetřujícího lékaře, který stanoví vhodné nejnižší dávkování k úlevě od potíží. Je zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku VERAL 100 mg a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Týká se to zejména současného užívání digoxinu, přípravků obsahujících soli lithia, léků užívaných pro snížení krevního tlaku, diuretik (léků zvyšujících odvodnění organismu), léků snižujících krevní srážlivost a některých hormonálních a protinádorových léků.
Léky obsahující kortikoidy zvyšují riziko tvorby vředů a krvácení v oblasti žaludku a střev.
Současné podávání antiagregačních látek např. kyselina acetylsalicylová nebo SSRI (antidepresiva) rovněž zvyšují riziko krvácení v oblasti žaludku a střev.
Účinek antikoagulancií, např. warfarinu, může být zvýšen současným podáváním nesteroidních antirevmatik mezi které VERAL 100 mg patří.
Při současné kombinaci s jinými nesteroidními protizánětlivými léky, jako jsou např. kyselina acetylsalicylová (Acylpyrin, Aspirin) nebo ibuprofen se zvyšuje možnost výskytu nežádoucích účinků.
Přípravek VERAL 100 mg může ojediněle ovlivnit účinnost léků užívaných k léčbě cukrovky kromě inzulínu.
Současné požití alkoholu ještě více tlumí reakční schopnost pacienta.
Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Informujte svého lékaře o tom, že jste nebo můžete být těhotná. VERAL 100 mg by neměl být užíván během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Tak jako ostatní nesteroidní protizánětlivé léky i VERAL 100 mg se nesmí užívat v průběhu posledních třech měsíců těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu.
VERAL 100 mg může způsobovat problémy s početím, proto neužívejte tento přípravek, jestliže plánujete otěhotnět anebo máte potíže s početím.
Kojení
Informujte svého lékaře o tom, že kojíte. VERAL 100 mg prostupuje v malém množství do mateřského mléka. Pokud je nutné, aby kojící matka užívala VERAL 100 mg měla by jej užívat pouze na doporučení lékaře, jen krátkodobě a vždy po posledním večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost. Jestliže se však u Vás v průběhu léčby objeví některé nežádoucí účinky jako ospalost, závratě, rozmazané vidění, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.
3. JAK SE VERAL 100 mg UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Na základě Vaší léčebné odpovědi může lékař dávku zvýšit nebo snížit.
Přípravek je určen k zavádění do konečníku.
Pokud neurčí lékař jinak, užívá se obvykle jednou denně, nejlépe je zavést jeden čípek na noc. Podle potřeby může být denní dávka zvýšena přidáním buď 1 tablety Veralu s obsahem 50 mg léčivé látky, nebo 2 tablet Veralu s obsahem 25 mg léčivé látky za den. Celková denní dávka nesmí překročit 150 mg léčivé látky.
Jestliže jste užil/a více přípravku VERAL 100 mg, než jste měl/a
Jestliže jste nedopatřením užil/a více čípků nebo tablet , než jste měl/a, oznamte to ihned svému lékaři nebo rovnou jděte na lékařskou pohotovost. Můžete potřebovat lékařskou pomoc.
Jestliže jste zapomněl/a užít VERAL 100 mg
Při vynechání dávky užijte lék ihned, jak si vzpomenete. Jestliže se přiblížila doba pro užití další doporučené dávky, dávku vynechejte. Nikdy neužívejte dvojnásobnou dávku.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může i VERAL 100 mg u některých lidí vyvolat nežádoucí účinky.
Zejména na začátku léčby přípravkem se mohou vyskytnout zažívací obtíže - bolesti v podbřišku, poruchy trávení, průjmy, zácpa, nevolnost, zvracení, střevní plynatost, zánět tračníku. Vyskytnou-li se silnější bolesti, krev ve zvratcích anebo černě zbarvená stolice, je třeba léčbu přerušit a ihned vyhledat lékaře!
Z dalších nežádoucích účinků byly popsány přechodné bolesti hlavy, lehké závratě, ospalost, únava, malátnost, nespavost, zvýšení jaterních testů, zánět jater či žloutenka, poruchy krvetvorby, zadržování tekutin a solí, příznaky z přecitlivělosti - kožní vyrážky a svědění, kopřivka, vypadávání vlasů či otoky.
Velmi vzácně se objevují kožní změny spojené s tvorbou puchýřů se sklonem ke krvácení na kůži a sliznicích nebo zarudnutí pokožky.
V souvislosti s léčbou přípravkem VERAL 100 mg může rovněž docházet k otokům, zvýšení krevního tlaku a k srdečnímu selhání.
Léky jako je VERAL 100 mg mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod
Pokud se některý z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou popsány v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři.
5. JAK PŘÍPRAVEK VERAL 100 mg UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 20°C.
Chraňte před mrazem.
Folii s čípky uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek VERAL 100 mg obsahuje
Léčivá látka: Diclofenacum natricum, 100 mg v 1 čípku
Pomocné látky: ztužený tuk.
Jak přípravek VERAL 100 mg vypadá a co obsahuje toto balení
VERAL 100 mg jsou bílé až nažloutlé čípky torpédovitého tvaru.
Balení obsahuje 10 čípků ve tvarované PVC/PE folii.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
16.2.2010

Recenze

Recenze produktu VERAL 100 MG SUP 10X100MG

Diskuze

Diskuze k produktu VERAL 100 MG SUP 10X100MG

Přidat nový příspěvek do diskuze