Lékárna.cz
Hledat

VASOPOS N 1X10ML Oční kapky, roztok

Léčivý přípravek
VASOPOS N 1X10ML Oční kapky, roztok
Při zánětech a podráždění spojivek, ať již byly vyvolány působením kouře, větru chlorované vody, světla anebo alergickou reakcí na prach a pyl, např. při senné rýmě.

Více informací

Doporučené alternativní produkty

FENISTIL Perorální kapky, roztok 20 ml

Léčivý přípravek

199 Kč 189 Kč -5 %

FENISTIL Gel 30 g

Léčivý přípravek

209 Kč 189 Kč -10 %

ZYRTEC 10 mg 20 potahovaných tablet

Léčivý přípravek

209 Kč 196 Kč -6 %

VASOPOS N 1X10ML Oční kapky, roztok

Při zánětech a podráždění spojivek, ať již byly vyvolány působením kouře, větru chlorované vody, světla anebo alergickou reakcí na prach a pyl, např. při senné rýmě.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

VASOPOS N 1X10ML Oční kapky, roztok

75 %
Hodnotili: 4 zákazníci
5
2x
4
1x
3
0x
2
0x
1
1x

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
192595
Kód EAN:
4031626710154
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Tetryzolin
Farmakoterapeutická skupina:
oftalmologika | dekongesční léčiva a antialergika | sympatomimetika používaná jako dekongesční léčiva | tetryzolin
Cesta podání:
Oční podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

VASOPOS N 1X10ML Oční kapky, roztok

Příbalovou informaci k produktu VASOPOS N 1X10ML Oční kapky, roztok stáhnete ve formátu pdf zde: VASOPOS N 1X10ML Oční kapky, roztok.pdf

sp.zn.sukls186703/2016 a sukls186708/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Vasopos N

oční kapky, roztok tetryzolini hydrochloridum 0,5 mg/ml

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Vasopos N a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vasopos N používat
 3. Jak se přípravek Vasopos N používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Vasopos N uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE VASOPOS N A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Vasopos N obsahuje léčivou látku tetryzolin, což je látka ze skupiny oftalmologik (očních přípravků). Tetryzolin vyvolá zúžení cév v překrvených spojivkách a na povrchu bělimy; zmírňuje tak otok, překrvení a podráždění spojivek. Účinek nastává rychle a přetrvá několik hodin.

Vasopos N se používá při zánětech a podráždění spojivek vyvolaných působením kouře, větru, intenzivního světla, prachu nebo alergickou reakcí na pyl. Přípravek mohou používat dospělí, dospívající a děti starší než 2 roky.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VASOPOS N POUŽÍVAT?

Nepoužívejte přípravek Vasopos N

 jestliže jste alergický(á) na tetryzolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),  při některých formách zeleného zákalu (glaukomu),  při suchém zánětu nosní sliznice. Přípravek nesmí používat děti mladší než 2 roky. Přípravek Vasopos N rovněž nepoužívejte, pokud současně užíváte léky ze skupiny tzv. inhibitorů monoaminooxidázy nebo tricyklických antidepresiv (užívané k léčbě deprese). Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Vasopos N se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Jen ze zvlášť závažných důvodů mohou Vasopos N

používat pacienti s těžkým onemocněním srdce nebo cév, např. s anginou pectoris, s ischemickou srdeční chorobou, s vysokým krevním tlakem nebo feochromocytomem (nádorem nadledvin), pacienti s poruchami látkové přeměny (např. s cukrovkou nebo zvýšenou činností štítné žlázy). Pokud by se některý z uvedených stavů u Vás vyskytl teprve během používání přípravku Vasopos N, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Pokud nosíte tvrdé kontaktní čočky, musíte je před vkápnutím přípravku Vasopos N

vyjmout; znovu si je můžete nasadit nejdříve za 10 minut po vkápnutí přípravku. Měkké kontaktní čočky se při používání přípravku Vasopos N nesmějí používat vůbec a je třeba zabránit jejich přímému kontaktu s přípravkem Vasopos N.

Děti a dospívající

Přípravek nesmí používat děti mladší než 2 roky.

Dalši léčivé přípravky a přípravek Vasopos N

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používala(a) nebo které možná budete používat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Současné užívání látek ze skupiny tzv. inhibitorů monoaminooxidázy a tricyklických antidepresiv (léky užívané k léčbě deprese) může zesílit nežádoucí účinky tetryzolinu. Při užívání těchto léků nesmíte přípravek Vasopos N používat. Používání jakýchkoli jiných očních kapek nebo oční lázně může vyplavením přípravku Vasopos N jeho účinek snížit až potlačit. Pokud je taková kombinace nutná, musí mezi použitím různých očních kapek uplynout alespoň 30 minut.

Přípravek Vasopos N s jídlem a pitím

Vasopos N se může používat nezávisle na jídle.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po vkápnutí přípravku Vasopos N

do oka neřiďte asi 30 minut motorové vozidlo a neobsluhujte stroje, protože může krátkodobě přetrvávat zhoršené (rozmazané) vidění.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK VASOPOS N POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu příbalovou informaci nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčil jinak, vkápne se 2-3 krát denně po jedné kapce do spojivkového vaku. Časový odstup mezi jednotlivými dávkami by měl být alespoň 6 hodin. Dávkování je stejné pro děti od 2 let, dospívající a dospělé. Vasopos N se nedoporučuje používat častěji než 3 krát denně. Návod k použití: Odšroubujte ochranný uzávěr, zakloňte mírně hlavu, odtáhněte dolní víčko a jemným tlakem na lahvičku kápněte jednu kapku na vnitřní plochu dolního víčka. Špičkou kapací lahvičky se nesmíte dotknout oka! Po vkápnutí pomalu zavírejte oko. Po použití lahvičku opět pečlivě uzavřete.

Pokud nedojde do 2 dnů ke zlepšení stavu nemocného oka, poraďte se o dalším léčení s lékařem. Bez porady s lékařem používejte přípravek nejdéle po dobu 10 dní.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Vasopos N, než jste měl(a)

Riziko předávkování je zejména u dětí mladších než 2 roky, kdy se při spolknutí kapek může zvýšit krevní tlak, zrychlit anebo i zpomalit srdeční činnost a objevit nepravidelnost srdečního tepu. Při použití většího množství léku než je doporučená dávka anebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Vasopos N

V takovém případě nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v obvyklou dobu normální dávkou.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté: ≥ 1/10 Časté: ≥ 1/100 až < 1/10 Méně časté: ≥ 1/1000 až

VASOPOS N 1X10ML Oční kapky, roztok

75 %
Hodnotili: 4 zákazníci
5
2x
4
1x
3
0x
2
0x
1
1x
100 %
100 %
20 %
80 %

Oči se uklidní skoro okamžitě, výrobek mi pomohl.

VASOPOS N 1X10ML Oční kapky, roztok

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.