Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léčivé přípravky na celkové tlumení bolesti

VALETOL 12 tablet

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 350979
Působí proti bolesti hlavy, zubů, v kříži i menstruační bolesti. Lék k vnitřnímu užití.

Více informací

49
Běžná cena: 63 Kč, Ušetříte: 22 % (14 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 23. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 24. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Působí proti bolesti hlavy, zubů, v kříži i menstruační bolesti. Lék k vnitřnímu užití.

Informace o produktu

Výrobce: Herbacos Recordati s.r.o.
Značka: VALETOL
Kód výrobku: 350979
Kód EAN: 8594002959678
Kód SÚKL: 186198
Držitel rozhodnutí: Herbacos Recordati s.r.o.

Jedinečná kombinace 3 účinných látek Paracetamol, Propyphenazol a Kofein působí proti bolesti hlavy a zubů, menstruační bolesti i snižuje horečku. Lék k vnitřnímu užití.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1

/

4

 

sp. zn. sukls67700/2015 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

VALETOL  

tablety 

(

propyphenazonum, paracetamolum, coffeinum

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Valetol musíte užívat pečlivě podle 
návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

 

 

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů (při horečce) nebo do 5 dnů (při 
bolesti) musíte se poradit s lékařem.  

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo  pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.  

 
V příbalové informaci naleznete
:  
1. 

Co je Valetol a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Valetol užívat 

3. 

Jak se Valetol užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Valetol uchovávat  

6. 

Další informace 

 
1. 

CO JE VALETOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Valetol je složený přípravek obsahující kombinaci léčivých látek – propyfenazon, paracetamol 
a kofein. Propyfenazon působí proti bolesti, horečce a zánětu. Paracetamol působí proti bolesti 
a snižuje horečku. Kofein zesiluje protibolestivé účinky obou složek, zejména u bolestí hlavy, 
zmírňuje únavu a zvyšuje duševní aktivitu. Protibolestivý účinek nastupuje asi po půl hodině po požití 
přípravku a trvá několik hodin. 
Valetol užívají dospělí a mladiství krátkodobě při bolestech různého původu, např. při bolestech hlavy, 
zubů, migréně, při bolestech pohybového ústrojí, po operacích, při bolesti doprovázející nachlazení a 
chřipku, při bolestivé menstruaci. 

 

 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VALETOL UŽÍVAT 

Neužívejte Valetol 
-  při přecitlivělosti na léčivé látky přípravku nebo na některou pomocnou látku přípravku  
-  při přecitlivělosti na chemicky příbuzné látky, které se užívají proti zánětu a bolesti (např. kyselina 

acetylsalicylová

-  pokud jste měli astmatický záchvat, kopřivku nebo alergickou rýmu po užívání léků proti zánětu a 

bolesti 

-  při těžším onemocnění ledvin, jater  
-  při akutní žloutence  
-  při alkoholizmu  
-  při vředové chorobě žaludku a dvanáctníku v akutním stavu  
-  v těhotenství a při kojení  
-  děti mladší 15-ti let  

 

2

/

4

 

 

 

 
Přípravek nesmíte užívat dlouhodobě, při dlouhodobém užívání hrozí riziko vzniku poruch krvetvorby 
(viz bod 3 jak se Valetol užívá). 
 

 
Zvláštní opatrnosti při použití Valetolu je zapotřebí: 
-  v  případě, že jste prodělali vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku 
-  při onemocnění jater a ledvin 
-  při vleklém zánětu slinivky břišní 
-  při zvýšené funkci štítné žlázy 
-  při závažných onemocněních srdce a krevního oběhu, včetně vysokého krevního tlaku 
-  při poruchách krvetvorby  
-  při alergiích  
Pokud trpíte  některým z výše uvedených onemocnění , poraďte se o vhodnosti užívání Valetolu 
s lékařem. 
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo 
užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol. Užívání vyšších než doporučených dávek 
paracetamolu může vést k riziku závažného poškození jater. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Účinek léčby může být ovlivněný, pokud se Valetol souběžně užívá s některými  jinými léčivými 
přípravky: 
-  rifampicín (lék používaný v léčbě tuberkulózy), může zvýšit toxicitu paracetamolu. 
-  fenobarbital (lék užívaný při epilepsii), může zvýšit toxicitu paracetamolu. 
-  dextropropoxyfén (lék používaný na léčbu úzkosti), či kodein (léčba kašle), při současném podání 

s paracetamolem zvyšují aktivitu perorálních antikoagulancií, léků na ředění krve. 

-  probenecid (lék užívaný při dně), ovlivňuje vylučování a koncentraci paracetamolu v plazmě. 
 
Současné pití alkoholu a užívání protizánětlivých léků zvyšuje možnost krvácení ze zažívacího ústrojí 
a tvorby vředu.  
 
Užívání přípravku Valetol s jídlem a pitím 

Současné užívání Valetolu a pití alkoholu může způsobit poškození jater. Během léčby se nesmějí pít 
alkoholické nápoje. 

Jedna tableta obsahuje 50 mg kofeinu, což odpovídá 1 šálku slabší kávy. 
 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Valetol se nesmí užívat v těhotenství a při kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Valetol neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje. 
 
3. 

JAK SE VALETOL UŽÍVÁ 

Vždy užívejte Valetol přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Pokud nedojde k ústupu obtíží, do 3 dnů (při horečce) nebo do 5 dnů (při bolesti),  nebo naopak dojde 
ke zhoršení obtíží či se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání Valetolu s lékařem.  
 

 

3

/

4

 

Obvykle dospělí a mladiství užívají při bolesti 1 - 2 tablety Valetolu, dále podle potřeby po 1 tabletě 
v časových odstupech nejméně čtyř  hodin.. Nepřekračujte celkovou dávku 5 tablet za den. 
Bez porady s lékařem neužívejte Valetol déle než 1 týden. Valetol se užívá pouze krátkodobě. 
 
Přípravek není určen pro děti mladší  15-ti let. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku než jste měl(a) 

Při  předávkování  nebo  náhodném  požití  více  tablet  dítětem  je  vhodné  vyvolat  zvracení  a  je  nutno 
ihned vyhledat lékaře! 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek 
Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradili vynechanou tabletu. 
 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i Valetol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
Během léčby Valetolem se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako kožní vyrážky nebo lehké 
zažívací obtíže (nevolnost a zvracení, tlak v nadbřišku, průjem). Velmi zřídka se po vyšších dávkách 
objeví nespavost, neschopnost koncentrace, zvýšená dráždivost. 
Vzácně se mohou objevit poruchy krvetvorby (trombocytopenie-nedostatek krevních destiček, 
leukopenie-snížení počtu bílých krvinek). 
Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte o dalším užívání 
přípravku s lékařem. 
Při výskytu alergických reakcí – kopřivka, senná rýma, dále při obtížích s dechem, při bušení srdce 
a otocích léčbu přerušte a ihned vyhledejte lékaře. 
 
5. 

JAK VALETOL UCHOVÁVAT  

Uchovávejte při teplotě do 25 

o

C v původním vnitřním obalu. Vnitřní obal uchovávejte v krabičce, aby 

byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí. 
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 

 
6. 

DALŠÍ INFORMACE 

Co Valetol  obsahuje 

Léčivé látky: Propyphenazonum 300 mg, Paracetamolum 150 mg, Coffeinum 50 mg v 1 tabletě 

Pomocné látky: předbobtnalý kukuřičný škrob, Povidon 30, sodná sůl kroskarmelosy, mastek, kyselina 
stearová,  magnesium  stearát,  aluminium  stearát,  kukuřičný  škrob,  sodná  sůl  karboxymetylškrobu, 
mikrokrystalická celulosa 
 
Jak Valetol vypadá a co obsahuje toto balení 
Téměř bílé tablety s půlicí rýhou o průměru 13 mm 
Druh obalu: PVC/Al blistr, krabička 
Velikost balení: 10,12, 20, 24 tablet 
 
 
 
 
 
 
 

 

4

/

4

 

 
 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI   
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03  Pardubice, Česká republika  
 
VÝROBCE 
Herbacos  Recordati  s.r.o.,  Štrossova  239,  530  03  Pardubice,  Česká  republika  s  místem  propouštění 
šarží  na  adrese  Herbacos  Recordati  s.r.o.,  Generála  Svobody  335,  533  51  Pardubice-Rosice  nad 
Labem, Česká republika 

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:  10.4.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenze

Recenze produktu VALETOL 12 tablet

Diskuze

Diskuze k produktu VALETOL 12 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám