Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis séra a očkovací látky

TYPHERIX 1X0.5ML/DÁV Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20925

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 20925
Kód EAN: 8590335501072
Kód SÚKL: 46954
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Typherix je určen k aktivní imunizaci dospělých, mladistvých a dětí starších 2 let proti břišnímu tyfu.

Příbalový leták

1/4


Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls 124916/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Typherix
(Typhoidi capsulae Vi polysaccharidum purificatum)
injekční roztok


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete/Vaše dítě začne tuto
vakcínu dostávat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tato vakcína byla předepsána Vám/Vašemu dítěti. Nedávejte ji žádné další osobě. Mohla
by jí ublížit.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Typherix a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost před zahájením očkování přípravkem Typherix
3. Jak se Typherix podává
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Typherix uchovávat
6. Další informace

1. CO JE TYPHERIX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Typherix je určen k aktivní imunizaci dospělých, mladistvých a dětí starších 2 let proti
břišnímu tyfu.

Osobám trvale se vyskytujícím v rizikových oblastech nebo osobám často cestujícím do oblastí
s výskytem břišního tyfu se doporučuje každé 3 roky přeočkování jednou dávkou vakcíny.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST PŘED ZAHÁJENÍM OČKOVÁNÍ
PŘÍPRAVKEM TYPHERIX

Nepoužívejte přípravek Typherix:

Jestliže jste měl(a)/Vaše dítě mělo alergickou reakci na Typherix nebo na jakoukoliv
látku obsaženou v této vakcíně. Všechny léčivé látky a pomocné látky ve vakcíně
Typherix jsou vyjmenovány na konci této příbalové informace.
Jestliže jste měl(a)/Vaše dítě mělo alergickou reakci na jakoukoliv dříve podanou
vakcínu.


2/4

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Typherix je zapotřebí:

Poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem dříve, než Vám/Vašemu dítěti
bude podán přípravek Typherix:

Jestliže jste měl(a)/Vaše dítě mělo po předchozím očkování nějakou vakcínou zdravotní
problémy.
Jestliže Vy/Vaše dítě trpíte závažným akutním horečnatým onemocnění, očkování vakcínou
Typherix bude odloženo.
Jestliže máte/Vaše dítě má problémy se srážením krve nebo jestliže se Vám snadno tvoří
krevní podlitiny.
Jestliže máte/Vaše dítě má díky nemoci nebo užívání léků oslabený imunitní systém.
Jestliže se u Vás/Vašeho dítěte v minulosti vyskytla alergická reakce.

Při každém injekčním podávání léčiva nebo i před ním může dojít k mdlobám (zvláště u
dospívajících). Informujte proto lékaře nebo zdravotní sestru, pokud jste Vy nebo Vaše dítě již
někdy při injekci omdleli.

Pokud se Vás/Vašeho dítěte cokoli z toho týká, nenechávejte se/své dítě očkovat přípravkem
Typherix. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo
lékárníkem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky nebo vakcínami

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte/Vaše dítě užívá nebo jste
užíval(a)/Vaše dítě užívalo v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského
předpisu, nebo jestli jste se v nedávné době podrobil(a)/Vaše dítě se podrobilo jinému očkování.
Pokud se léčíte imunosupresivy (léčiva potlačující nežádoucí imunitní reakce), nebo se léčíte s
poruchami imunitního systému, nelze u Vás očekávat odpovídající protilátkovou odpověď.
Pokud by se současně podával Typherix s jinými vakcínami, musí být různé vakcíny podány do
různých míst. Nelze je smíchat v jedné injekční stříkačce.

Těhotenství a kojení
Dosud nejsou k dispozici ani údaje o používání vakcíny Typherix v průběhu těhotenství a kojení
u žen, ani podobné studie prováděné na zvířatech.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že by vakcína mohla ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel
nebo obsluze strojů.

3. JAK SE TYPHERIX PODÁVÁ

Bude Vám/Vašemu dítěti staršímu 2 let podána jedna dávka vakcíny Typherix (0,5 ml).
Osobám trvale se vyskytujícím v rizikových oblastech nebo osobám často cestujícím do oblastí
s výskytem břišního tyfu se doporučuje každé 3 roky přeočkování jednou dávkou vakcíny.

Vakcínu Typherix bude lékař aplikovat injekčně do svalu.

3/4
Trpíte-li poruchou srážení krve, musí být vakcína aplikována velmi opatrně, neboť po podání do
svalu může dojít ke krvácení. Pokud po aplikaci vakcíny dojde ke krvácení, měl by být přiložen
na místo vpichu tlakový obvaz na dobu alespoň 2 minut.

Vakcína nesmí být nikdy aplikována do žíly.
Po podání vakcíny musíte zůstat Vy ( nebo Vaše dítě ) 30minut pod lékařským dohledem pro
případ, že by se vyvinula těžká alergická reakce.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i vakcína Typherix nežádoucí účinky, které se ale nemusí
projevit u každého.
Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Časté (výskyt do 1 z 10 podaných dávek vakcíny):
horečka, bolest hlavy, bolesti celého těla, nevolnost;
pocit na zvracení;
svědění.

Po podání druhé dávky se zvýšil výskyt zarudnutí a bolestivosti (>10%).

Reakce v místě podání injekce byly obvykle pozorovány během prvních 48 hodin po očkování a
byly přechodné, stejně jako celkové reakce
.
Velmi vzácné (výskyt do 1 z 1000 podaných dávek vakcíny):
alergické reakce, včetně anafylaktoidních reakcí;
kopřivka.

Vyskytnou-li se u Vás nebo u Vašeho dítěte nežádoucí účinky
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři, zdravotní sestře, nebo lékárníkovi.

5. JAK TYPHERIX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě 2 - 8 °C v chladničce. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby
byla vakcína chráněna před světlem.
Chraňte před mrazem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Nepotřebnou
očkovací látku zlikviduje lékař nebo zdravotní sestra. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co obsahuje Typherix
Léčivou látkou je:
4/4
jedna dávka vakcíny (0,5 ml) obsahuje 25 g Typhoidi capsulae Vi polysaccharidum
purificatum (stirpe Ty 2).

Typherix dále obsahuje tyto pomocné látky:
dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid
sodný, fenol (1,1 mg/dávka), voda na injekci.

Jak Typherix vypadá a co obsahuje toto balení

Vakcína Typherix je čirá bezbarvá tekutina dodávaná v předplněných skleněných injekčních
stříkačkách. V balení jsou 2 jehly o nestejné tloušťce. Výběr jehly provede lékař podle toho,
očkuje-li dítě nebo dospělou osobu.
Velikost balení
1 x 0,5 ml, 10 x 0,5 ml, 50 x 0,5 ml a 100 x 0,5 ml v předplněné injekční stříkačce.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de lInstitut 89, 1330 Rixensart, Belgie.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
18.4.2012

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Při uchovávání vakcíny se může oddělit jemný bílý sediment a bezbarvý supernatant.

Vakcína musí být před použitím řádně protřepána, aby vznikla mírně opalescentní bílá suspenze a
vizuálně zkontrolována na přítomnost cizorodých částic a na netypický vzhled.
Při jakékoliv vizuálně zjištěné odchylce, musí být vakcína vyřazena.


Recenze

Recenze produktu TYPHERIX 1X0.5ML/DÁV Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu TYPHERIX 1X0.5ML/DÁV Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám