Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 43381
Kód EAN: 4019338600031
Kód SÚKL: 52225
Poruchy čití při diabetické neuropatii.

Příbalový leták


Příbalová informace
Informace pro použití, čtěte pozorně !
THIOCTACID 600 T
(Trometamoli tioctas)
injekční roztok
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Meda Pharma GmbH & Co. KG, 61352 Bad Homburg, Německo
Složení v 1 ampuli:
Léčivá látka: Trometamoli tioctas 952,3 mg,
což odpovídá acidum tiocticum 600 mg ve 24 ml injekčního roztoku

Pomocné látky: trometamol, voda na injekci.
Indikační skupina:
Varium, neuroperapeutikum
Charakteristika:
Thioctacid 600 T obsahuje kyselinu thioctovou, která jako přirozeně se vyskytující, biologicky aktivní látka zasahuje do poškozených pochodů látkové výměny.
Indikace:
Poruchy čití při diabetické neuropatii.
Kontraindikace:
Známá přecitlivělost vůči kyselině thioctové.

Nežádoucí účinky:
Po rychlé intravenózní injekci občas vyskytují pocit tlaku v hlavě a obtíže při dýchání, které spontánně odeznívají. Mohou se vyskytnout alergické reakce, lokálně v místě vpichu s kopřivkou a ekzémem, nebo i celkové až k šok, v ojedinělých případech byly po intravenózním podání pozorovány křeče, dvojité vidění, tečkovitá krvácení a sklon ke krvácení (na základě funkčních poruch trombocytů). Na základě zlepšené utilizace glukózy může v ojedinělých případech poklesnout glykémie.
Těhotenství a kojení:
V pokusech na zvířatech nebyly pozorovány známky účinků poškozujících plod. Protože neexistují dostatečné zkušenosti, pokud jde o bezpečnost použití v těhotenství, má se v případě otěhotnění pokračovat v aplikaci přípravku pouze po pečlivém zvážení výhod a rizika podání. Protože dále není nic známo o přestupu Thioctacidu do mateřského mléka, mělo by se od použití v době kojení upustit.
Interakce:
Při současné terapii Thioctacidem 600 T dochází ke ztrátě účinku cisplatiny. Může být zesílen hypoglykemizující účinek inzulinu popřípadě perorálních antidiabetik. Proto je zejména na začátku terapie Thioctacidem 600 T žádoucí kontrolovat v krátkých časových intervalech glykémii. V jednotlivých případech si zabránění projevům snížené hladiny glukózy může vyžádat snížení dávky inzulinu popřípadě perorálních antidiabetik.
Dávkování a způsob použití:
Denní dávkování při silných poruchách čití v rámci diabetické polyneuropatie je 300-600 mg denně (což odpovídá 12-24 ml injekčního roztoku Thioctacidu 600 T) po dobu 2-4 týdnů počátečního období. Dále lze v léčbě pokračovat perorálně dávkou 200-400 mg kyseliny thioctové denně. Intravenózní podání má být pomalé (tzn. ne rychlejší než 50 mg kyseliny thioctové = 2 ml injekčního roztoku za minutu).
Upozornění k infúzní aplikaci:
Thioctacid 600 T lze podat jako infúzi v 250 ml fyziologického roztoku během asi 30 minut. Infúzní roztok je nutno chránit před světlem hliníkovou fólií. Infúzní roztok chráněný před světlem je použitelný asi 6 hodin. Jako nosný roztok pro infúzní aplikaci Thioctacidu 600 T je nutno použít výhradně fyziologický roztok.
Upozornění:
Během léčby Thioctacidem 600 T platí přísný zákaz požívání alkoholu. Důvodem je očekávatelné zeslabení léčebného účinku Thioctacidu 600 T a jeho metabolity.
Uchovávání:
Při teplotě do 25 °C. Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Varování:
Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Balení:
5 ampulí po 24 ml injekčního roztoku.
Datum poslední revize: 16.12.2009

Recenze

Recenze produktu THIOCTACID 600 T 5X24ML/600MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu THIOCTACID 600 T 5X24ML/600MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze