Podrobné informace

Invitro diagnostikům určené k sebetestování. Jednokrokový těhotenský test určený do proudu močí.

Informace o produktu

Výrobce: WOYKOFF, A.S.
Značka: WOYKOFF
Kód výrobku: 103828
Kód EAN: 8594070860029
Držitel rozhodnutí: WOYKOFF, A.S.

Účinné látky
Protilátky HCG

Užití
Tento výrobek se skládá z proužků ze skleněných vláken obsahujících monoklonální protilátky proti lidskému choriogonadotropinu (hCG), pevné membrány z nitrátu celulózy s myším antigenem IgG a vazných míst obsahujících absorbující koloidní zlato a monoklonální protilátky proti hCG Pracuje na principu metody sendviče dvou protilátek a ímunochromatografie, slouží ke kvalitativnímu stanovení lidského hCG v močí.

Kontraindikace
Neužívat vnitřně.

Fakta
1. Podobně jako u všech jiných diagnostických testů by neměla být konečná diagnóza stanovena pouze na základě jediného testu. V každém případě se obraťte na svého lékaře, který výsledek testu potvrdí na základě všech nezbytných klinických a laboratorních vyšetření.
2. Před provedením testu si důkladně prostudujte návod k použití. Hlavní pozornost věnujte umístění kontrolního a testovacího proužku.
3. Nepoužívejte test po uplynutí data použitelnosti.
4. Nepoužívejte test opakovaně. Po prvním použiti jej zlikvidujte s domovním odpadem.
5. Nepoužívejte test, pokud je ochranný sáček poškozen.
6. Nedotýkejte se membrány v odečítacím okénku.
7. Jakmile vyjmete test z ochranného sáčku, měl by být okamžitě použit. Prodloužená expozice vlhkosti prostředí může vést k poškození výrobku.
8. Se vzorky moči a použitými pomůckami nakládejte jako s potencionálně infekčními. Vyhněte se kontaktu s pokožkou.

Recenze

Recenze produktu Woykoff Těhotenský test jednokrokový 2ks

Diskuze

Diskuze k produktu Woykoff Těhotenský test jednokrokový 2ks

Přidat nový příspěvek do diskuze