Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: WYETH LABORATORIES, INC.
Kód výrobku: 28805
Kód EAN: 8594022267272
Kód SÚKL: 17807
Držitel rozhodnutí: WYETH LABORATORIES, INC.
Tazocin je indikován k léčbě následujících systémových a/nebo lokálních bakteriálních infekcí, u kterých byly citlivé organismy zjištěny, anebo jsou suspektní: Infekce dolních cest dýchacích Způsobené gramnegativními aerobními mikroorganismy, zejména Enterobacteriaceae, Pseudomonas sp., Stenotrophomonas (Xantomonas) sp., Acinetobacter sp., ale také kterýmkoli z dále uvedených aerobních grampozitivních nebo anaerobních mikroorganismů (viz. bod 5.1 Mikrobiologie). Presumpční léčba nosokomiálních infekcí dolních cest dýchacích by měla také obsahovat aminoglykosidy vzhledem k možnosti výskytu multiresistentních Pseudomonas aeruginosa. Infekce močového ústrojí (komplikované a nekomplikované) Způsobené gramnegativními aerobními mikroorganismy, zejména Enterobacteriaceae, Pseudomonas sp., Stenotrophomonas (Xantomonas) sp., Acinetobacter sp., ale také kterýmkoli z dále uvedených aerobních grampozitivních nebo anaerobních mikroorganismů (viz bod 5.1 Mikrobiologie). Intraabdominální infekce Způsobené gramnegativními aerobními mikroorganismy, zejména Enterobacteriaceae, Pseudomonas sp., Stenotrophomonas (Xantomonas) sp., Acinetobacter sp., Bacteroides sp., Enterococcus sp., ale také kterýmkoli z dále uvedených aerobních grampozitivních nebo anaerobních mikroorganismů (viz bod 5.1 Mikrobiologie). Děti do 12 let U hospitalizovaných dětí ve věku od 2 do 12 let je Tazocin indikován k léčbě intraabdominálních infekcí včetně apendicitidy komplikované rupturou nebo abscesem, peritonitidy a biliárních infekcí. U dětí mladších 2 let nebyly tyto indikace hodnoceny. Infekce kůže a měkkých tkání Způsobené gramnegativními a grampozitivními aerobními mikroorganismy, zejména na methicilin citlivými Staphylococcus aureus, Streptococcus sp., Enterobacteriaceae sp., Enterococcus sp., ale také kterýmkoli z dále uvedených aerobních grampozitivních nebo anaerobních mikroorganismů (viz bod Farmakodynamické vlastnosti Mikrobiologie). Bakteriální septikémie Způsobené gramnegativními aerobními mikroorganismy, zejména Enterobacteriaceae, Pseudomonas sp., Stenotrophomonas (Xantomonas) sp., Acinetobacter sp., právě tak jako kterýmkoli z dále uvedených aerobních grampozitivních nebo anaerobních mikroorganismů (viz bod Farmakodynamické vlastnosti Mikrobiologie). Gynekologické infekce Způsobené gramnegativními aerobními mikroorganismy, zejména Enterobacteriaceae, Pseudomonas sp., Stenotrophomonas (Xantomonas) sp., Acinetobacter sp., enterokoky, ale také kterýmkoli z dále uvedených aerobních grampozitivních nebo anaerobních mikroorganismů (viz bod Farmakodynamické vlastnosti Mikrobiologie). Bakteriální infekce u neutropenických pacientů Způsobené gramnegativními aerobními mikroorganismy, zejména Enterobacteriaceae, Pseudomonas sp., Stenotrophomonas (Xantomonas) sp., Acinetobacter sp., ale také kterýmkoli z dále uvedených (viz bod Farmakodynamické vlastnosti Mikrobiologie) aerobních grampozitivních nebo anaerobních mikroorganismů. Presumpční léčba by měla také obsahovat aminoglykosidy vzhledem k možnosti multiresistentních Pseudomonas aeruginosa. Při léčbě neutropenických pacientů by měly být Tazocin a aminoglykosidy podávány v plných terapeutických dávkách. U pacientů, kteří mají nízké zásoby draslíku, je nutno mít na mysli možnost vzniku hypokalemie. U těchto pacientů by mělo být prováděno periodické stanovení hladin elektrolytů. Infekce kostí a kloubů Způsobené gramnegativními aerobními mikroorganismy, zejména Enterobacteriaceae, Pseudomonas sp., Stenotrophomonas (Xantomonas) sp., Acinetobacter sp., ale také kterýmkoli z dále uvedených (viz bod Farmakodynamické vlastnosti Mikrobiologie) aerobních grampozitivních nebo anaerobních mikroorganismů. Polymikrobiální infekce Tazocin je indikován u polymikrobiálních infekcí, kde jsou suspektní aerobní a anaerobní organismy (intraabdominální infekce, infekce kůže a měkkých tkání, infekce horních a dolních dýchacích cest, gynekologické infekce). I když Tazocin je indikován pouze k léčbě výše uvedených onemocnění, lze jím léčit také infekce vyvolané mikroorganismy citlivými na piperacilin, který je obsažen v Tazocinu. Léčba smíšených infekcí, které jsou vyvolány mikroorganismy citlivými na piperacilin a mikroorganismy produkujícími beta-laktamázu, citlivými na piperacilin/tazobaktam, nevyžaduje proto přidání dalšího antibiotika. Před započetím léčby by měly být provedeny vhodné kultivační testy k identifikaci původců infekce a testy jejich citlivosti na piperacilin/ tazobaktam. Vzhledem k širokému spektru účinku na již uvedené grampozitivní a gramnegativní aerobní a anaerobní mikroorganismy je Tazocin zvláště užitečný v léčbě smíšených infekcí a v presumpční terapii, kdy ještě nejsou k dispozici výsledky testů citlivosti. Léčba Tazocinem tak může být zahájena ještě před získáním výsledků těchto testů. Jakmile jsou však výsledky testů k dispozici, nebo pokud nedošlo k žádné klinické odezvě, je nutné terapii patřičně upravit. U závažných infekci může být tedy zahájena presumpční léčba Tazocinem dříve než jsou k dispozici výsledky vyšetření citlivosti. Tazocin působí synergicky s aminoglykosidy proti určitým kmenům Pseudomonas aeruginosa. Kombinovaná léčba byla úspěšná zejména u pacientů s poškozenou obranyschopností organismu. Obě léčiva mají být podávána v plných terapeutických dávkách. Jakmile jsou k dispozici výsledky kultivačních testů a vyšetření citlivosti, měla by být antimikrobiální léčba upravena.

Recenze

Recenze produktu TAZOCIN 2.25 G 12X2.25GM Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu TAZOCIN 2.25 G 12X2.25GM Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze