Úvodní strana Zdraví a léky Volně prodejné léky Léky na trávení Léky na pálení žáhy a překyselení

TALCID® hydrotalcitum 500 mg 20 žvýkacích tablet

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 11372
80 %
Léčba příznaků pálení žáhy a pocitu plnosti, rychle neutralizuje žaludeční kyselinu, stupňovitá neutralizace kyselin, posiluje faktory chránící žaludeční sliznici.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Talcid® je humánní lék k vnitřnímu užití.

Více informací

Skladem

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

99 Kč

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

TALCID® hydrotalcitum 500 mg 20 žvýkacích tablet

Přípravek se užívá u dospělých a dospívajících od 12 let k léčení příznaků pálení žáhy, pocitu plnosti a bolesti v nadbřišku, a na doporučení lékaře při akutních a chronických zánětech žaludeční sliznice (gastritida), při žaludečních a dvanáctníkových vředech, při zánětech jícnu.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce: BAYER (GP GRENZACH PRODUKTIONS )
Značka: TALCID
Kód výrobku: 11372
Kód EAN: 4008500127698
Kód SÚKL: 0045989
ATC skupina: Hydrotalcit
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: BAYER (GP GRENZACH PRODUKTIONS )

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

TALCID® hydrotalcitum 500 mg 20 žvýkacích tablet

Příbalovou informaci k produktu TALCID® hydrotalcitum 500 mg 20 žvýkacích tablet stáhnete ve formátu pdf zde: TALCID® hydrotalcitum 500 mg 20 žvýkacích tablet.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC TALCID® hydrotalcitum 500 mg 20 žvýkacích tablet

sp.zn. sukls337306/2018

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Talcid 500 mg žvýkací tablety

hydrotalcitum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4.
 • Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Talcid a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Talcid užívat
 3. Jak se Talcid užívá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Talcid uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. CO JE TALCIDA K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Talcid žvýkací tablety přinášejí rychlou úlevu při zánětech žaludeční sliznice, žaludečních a dvanáctníkových vředech, zánětech jícnu, při pálení žáhy, při pocitu plnosti a bolesti v nadbřišku tím, že rychle a dlouhodobě neutralizují žaludeční kyselinu, váží pepsin a žaludek poškozující žlučové kyseliny a posilují faktory chránící žaludeční sliznici. Talcid působí přímo v místě bolesti a nevstřebává se do krevního oběhu.

Přípravek se užívá u dospělých a dospívajících od 12 let k léčení příznaků pálení žáhy, pocitu plnosti a bolesti v nadbřišku, a na doporučení lékaře při akutních a chronických zánětech žaludeční sliznice (gastritida), při žaludečních a dvanáctníkových vředech, při zánětech jícnu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TALCID UŽÍVAT

Neužívejte Talcid

 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže trpíte onemocněním myasthenia gravis (svalová slabost).
 • jestliže trpíte závažným postižením ledvin.
 • jestliže trpíte hypofosfatémií (nízká hladina fosfátů v krvi).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Talcid se poraďte se svým lékařem, pokud:

 • máte zhoršenou funkci ledvin
 • jste na nízkofosfátové dietě
 • trpíte Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence V těchto případech je třeba opatrnosti v dávkování a délce podávání.

Talcid žvýkací tablety může být užíván pacienty s vysokým krevním tlakem. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Může být škodlivý pro zuby. Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné žvýkací tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“. Další léčivé přípravky a Talcid

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Talcid žvýkací tablety by neměly být podávány současně s těmito léky: Glykosidy (léky na srdeční selhání, např. Digoxin), tetracykliny (antibiotika) , chinolonovými deriváty jako jsou ofloxacin a ciprofloxacin (k léčbě bakteriálních infekčních onemocnění), antagonisté H2 receptorů (k léčbě žaludečních a dvanácterníkových vředů) , kumarinové deriváty (léky ovlivňující srážlivost krve) , fluorid sodný (obsažen například v infuzních roztocích, zubních gelech nebo fluoridových tabletách), chenodeoxycholát (k léčbě některých dědičných metabolických poruch). Přípravek může ovlivnit jejich vstřebávání z trávicího traktu a tím i jejich účinnost. Pokud užíváte některé z těchto léků, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku Talcid se svým lékařem. Ostatní léčiva je vhodné užívat 1 až 2 hodiny před podáním nebo po podání přípravku Talcid.

Přípravek Talcid s jídlem a pitím

Talcid by neměl být podáván souběžně s kyselými potravinami (např. víno, ovocné džusy).

Těhotenství a kojení

Těhotenství Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Talcid by měl být v těhotenství užíván pouze krátkodobě. Kojení Nejsou žádné zprávy o nežádoucích účincích při užívání hydrotalcitu v průběhu kojení, avšak před užíváním se poraďte se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Talcid nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek obsahuje sacharózu

Pokud vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE TALCID UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka Jestliže není předepsáno jinak, užívají dospělí a dospívající od 12 let obvykle 1 až 2 žvýkací tablety 3 až 4krát denně (1 až 2 hodiny po jídle), před spaním a kdykoliv při výskytu obtíží. Celková denní dávka by neměla být vyšší než 6 g léčivé látky - hydrotalcitu (12 tablet přípravku Talcid). Při pokračování obtíží nebo když se během léčby nedostaví do 14 dnů očekávaný účinek, je nutná co nejdříve porada s lékařem. Přípravek Talcid neužívejte déle než 2 týdny bez porady s lékařem.

Při dvanáctníkovém a žaludečním vředu se užívají 2 žvýkací tablety 3 až 4krát denně po jídle. Celková denní dávka by neměla být vyšší než 6 g léčivé látky - hydrotalcitu (12 tablet přípravku Talcid). Po ústupu obtíží je třeba v léčbě pokračovat ještě minimálně 4 týdny, pouze však na doporučení lékaře. Tabletu rozžvýkejte. Nechte rozpustit v ústech.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Talcid než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem vyhledejte lékaře. Neexistuje žádný důkaz, že by požité nadměrné množství tohoto léku způsobovalo otravu. Opatrnost je nezbytná u osob se zhoršenou funkcí ledvin.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Talcid

Jestliže jste zapomněl(a) Talcid užít , užijte jej hned, jakmile si vzpomenete, kromě případu, kdy je již téměř čas na Vaší další dávku. Dále se vraťte ke svému pravidelnému dávkování. Nepoužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při vysokém dávkování se může vyskytnout řidší a častější stolice, zvracení, průjem, zácpa, alergické reakce, zvýšené množství hořčíku a snížené množství fosforu v krvi. Při doporučeném dávkování se však tyto projevy vyskytují velmi zřídka. Přípravek obsahuje hliník. U pacientů s postižením ledvin mohou velmi vysoké dávky a dlouhodobá léčba hliníkem vést k otravě hliníkem s osteomalácií (měknutí kostí) a poškozením mozku.

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK TALCID UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Talcid obsahuje

 • Léčivou látkou je Hydrotalcitum 500 mg
 • Pomocnými látkami jsou mannitol, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, sodná sůl sacharinu, aroma máty peprné, banánové aroma

Jak přípravek Talcid vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, kulaté, ploché tablety o průměru 16 mm, na jedné straně vyraženo TALCID, na druhé straně logo firmy Bayer Balení obsahuje 20 (50, 100) žvýkacích tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 80 Praha 5, Česká republika Výrobce: Bayer Bitterfeld GmbH, Bitterfeld-Wolfen, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2. 11. 2018

Recenze (8)

TALCID® hydrotalcitum 500 mg 20 žvýkacích tablet

Recenze od 8 uživatelů s celkovým hodnocením 80 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

používá manžel a kupuje ho opakovaně, takže je s výrobkem spokojený
80 %

60 %

60 %

100 %

70 %

dobrý okamžitá pomoc při pálení v krku
80 %

doporučuji vyzkoušet

výborně a okamžitě mě osobně zabírá
1 hodina prodleva na další léky?
90 %

doporučuji vyzkoušet

výborně a okamžitě mě osobně zabírá
1 hodina prodleva na další léky?

Diskuze

TALCID® hydrotalcitum 500 mg 20 žvýkacích tablet

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Zeptejte se lékárníka