Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 15232
Kód EAN: 8584005118608
Kód SÚKL: 318
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Tablety Syntostigmin se používají při léčbě myastenia gravis (porucha přenosu podnětů neboli vzruchů svalům v oblasti spojení svalu a nervu, způsobená imunitní poruchou a projevující se svalovou slabostí) u dospělých pacientů a dětí starších 3 let s tělesnou hmotností vyšší než 20 kg. Dále se používají při léčbě zadržování moči při ztrátě napětí svěrače močového měchýře (hypoaktivity detrusoru neurogenního i non-neurogenního původu) u dospělých pacientů. Tablety Syntostigmin mohou být užívány na předpis lékaře.

Příbalový leták


Příbalová informace
Informace pro použití čtěte pozorně !
Název léčivého přípravku
SYNTOSTIGMIN
(neostigmini bromidum)
tablety
Složení léčivého přípravku
Jedna tableta přípravku Syntostigmin obsahuje léčivou látku neostigmini bromidum 15 mg. Dále jsou v tabletách Syntostigmin obsaženy pomocné látky: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, bramborový škrob, mastek a magnesuim-stearát.
Výrobce a Držitel rozhodnutí o registraci
ZENTIVA, a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika.
Léková forma a velikost balení
Syntostigmin jsou bílé tablety. Jsou baleny ve skleněných lahvičkách nebo v blistrech. V každém balení je obsaženo 20 tablet.
Typ léčiva (Farmakoterapeutická skupina)
Syntostigmin patří do skupiny tzv. parasympatomimetik, které působí jako inhibitory enzymu acetylcholinesterázy.
Důvody k užívání (Indikace)
Tablety Syntostigmin se používají při léčbě myastenia gravis (porucha přenosu podnětů neboli vzruchů svalům v oblasti spojení svalu a nervu, způsobená imunitní poruchou a projevující se svalovou slabostí) u dospělých pacientů a dětí starších 3 let s tělesnou hmotností vyšší než 20 kg. Dále se používají při léčbě zadržování moči při ztrátě napětí svěrače močového měchýře (hypoaktivity detrusoru neurogenního i non-neurogenního původu) u dospělých pacientů.
Tablety Syntostigmin mohou být užívány na předpis lékaře.
Způsob účinku
Mechanismus účinku přípravku Syntostigmin (neostigminu) spočívá v zabránění odbourávání acetylcholinu prostřednictvím ovlivnění enzymu acetylcholinesterázy. Acetylcholin je látka umožňující přenos podnětu (vzruchu) mezi nervovým zakončením a svalem. Zvýšení koncentrace acetylcholinu vyvolané přípravkem Syntostigmin je zodpovědné za zlepšení přenosu nervových podnětů mezi nervovým zakončením a svalem.
Nejvýraznější účinky neostigminu se projevují v oblasti spojení nervů a svalů (na tzv. nervosvalové ploténce kosterních svalů), kde zvyšuje sílu svalových stahů a zlepšuje svalovou výkonnost, dále v oblasti oka, kde vyvolává zúžení zorničky, močových cest, kde vyvolává zvýšení napětí svěrače močového měchýře, trávícího ústrojí, kde stimuluje pohyby žaludku a střev a zvyšuje napětí žaludku, dýchacího ústrojí, kde zvyšuje tvorbu tekutiny a může vést ke zúžení průdušek, potních žláz, kde zvyšuje tvorbu potu a jeho vylučování a kardiovaskulárního ústrojí, kde může vést ke zpomalení srdeční činnosti.
Kdy se tento přípravek nesmí používat (Kontraindikace)
Syntostigmin se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na léčivou látku, bromidy nebo na kteroukoli další složku přípravku. Dále pak při zúžení či neprůchodnosti trávícího nebo močového ústrojí.
Zvláštní upozornění, varování a opatření pro bezpečné použití
Dříve než začnete užívat tablety Syntostigmin, poraďte se svým lékařem:
trpíte-li bronchiálním astmatem nebo jiným akutním nebo chronickým onemocněním plic;
trpíte-li zpomalením srdeční frekvence (tzv. bradykardií) nebo poruchou vedení vzruchu srdečním svalem (tzv. AV-blokáda);
trpíte-li akutní nebo chronickou infekcí močových cest;
jste-li těhotná nebo kojíte-li.
Lékaře informujte, jestliže:
po užití tablet Syntostigmin se vaše příznaky svalové slabosti nezlepšily nebo došlo pouze k částečné úlevě od příznaků;
u vás došlo k infekci dýchacího nebo močového ústrojí;
se objevily níže uvedené nebo i jiné nežádoucí účinky.
Těhotenství a kojení
Těhotné nebo kojící ženy mohou tablety Syntostigmin užívat jen v nezbytně nutném případě.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Především na začátku léčby může Syntostigmin způsobit zúžení zorniček a poruchy schopnosti ostrého vidění. Syntostigmin ale neovlivňuje nepříznivě pozornost a schopnost soustředění. Schopnost obsluhovat stroje, pracovat ve výškách nebo řídit motorová vozidla musí individuálně posoudit váš lékař.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky tablet Syntostigmin a účinky některých jiných souběžně užívaných léčiv se mohou navzájem ovlivňovat. Dříve než začnete souběžně se tabletami Syntostigmin užívat nějaký jiný lék (ať už na předpis lékaře nebo dostupný bez lékařského předpisu) poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Léčebný účinek přípravku Syntostigmin mohou oslabovat hormony ze skupiny kortikosteroidů. Při vzájemné kombinaci byla pozorována prodloužená svalová slabost, která se postupně rozvíjí několik desítek hodin nebo dní od zahájení vzájemné terapie. Současné podávání hormonů ze skupiny kortikosteroidů pacientům s myastenia gravis je možné pouze při doporučení lékaře. Účinek přípravku Syntostigmin mohou dále oslabovat některá léčiva s opačným účinkem (tzv. anticholinergní léky), např. atropin, dále pak léky z jiných skupin, např. chinidin nebo lokální anestetika esterového typu, aminoglykosidová, likosamidová a polypeptidová antibiotika. Účinek přípravku Syntostigmin mohou zvyšovat léčiva s podobným účinkem, jako jsou např. léčiva používaná při léčbě Alzheimerovy choroby.
Dávkování a návod ke správnému užívání
Užíváte-li tablety Syntostigmin, dodržujte dávkování, které vám předepsal váš lékař.
Při terapii myastenia gravis užívají dospělí a děti s tělesnou hmotností vyšší než 51 kg obvykle 1 tabletu (tj. 15 mg neostigmin bromidu) každé 3-4 hodiny, v případě potřeby může lékař dávku zvýšit, obvykle se však nedoporučuje překračovat dávku 10 tablet (tj. 150 mg neostigmin bromidu) denně. Děti starší 3 let užívají obvykle: při tělesné hmotnosti 20-30 kg tablety, tj. 7,5 mg neostigmin bromidu každé 4 hodiny, při tělesné hmotnosti 31-40 kg tablety, tj. 7,5 mg neostigmin bromidu každé 3-4 hodiny, při tělesné hmotnosti 41-50 kg 1 tabletu tj. 15 mg neostigmin bromidu každé 4 hodiny.
Přípravek nesmějí užívat děti mladší 3 let.
Při terapii zadržování moči při ztrátě napětí svěrače močového měchýře užívají dospělí obvykle 1 tabletu (tj. 15 mg neostigmin bromidu) 3-6x denně, vždy v odstupu alespoň 4 hodiny.
V této indikaci přípravek není určen pro děti.
Tablety se užívají před jídlem, během jídla nebo i po jídle.
Jak se projevuje a jaká jsou opatření při předávkování
Předávkování či otrava přípravkem Syntostigmin se projevuje intenzivními příznaky. V popředí stojí úzkost, slabost, únava, závratě, bolesti hlavy, zúžení zorniček, nevolnost, zvracení, kolikovité bolesti břicha, průjem, zvýšené slinění, pocení a zpomalení tepové frekvence. Může se rozvinout extrémní svalová slabost, která může vyústit do celkové obrny včetně obrny okohybných a dýchacích svalů. U těžké otravy se stav dále zhoršuje do epileptických záchvatů, kómatu, plicního otoku s výrazným vylučováním sekretu do průdušek a plic spojeným s nedostatkem kyslíku, objevují se poruchy srdečního rytmu. Může být také přítomna zvýšená hladina krevního draslíku nebo se může objevit cukr v moči. Extrémně vysoké dávky přípravku Syntostigmin vedou ke dráždění mozku s jeho následným útlumem, k blokádě přenosu podnětů mezi nervem a svalem provázené útlumem až obrnou dechu a smrtí.
V případě náhodného předávkování nebo otravy přípravkem Syntostigmin je nezbytné okamžitě vyhledat lékaře.
Nežádoucí účinky
Každý léčivý přípravek, a tedy i přípravek Syntostigmin, může někdy vyvolat i nežádoucí účinky. Pokud by se u Vás vyskytly některé z uvedených nežádoucích účinků, poraďte se se svým lékařem.
Tablety Syntostigmin bývají velmi dobře snášeny. Častěji se mohou vyskytnout průjem, zvýšené pocení, zvýšená tvorba slin, nevolnost, zvracení, křečovité bolesti břicha. Méně často se pak mohou vyskytnout časté nutkavé nucení na močení, zvýšení sekrece tekutiny do průdušek, zúžení zorničky, zvýšené slzení. Vzácně se vyskytují reakce přecitlivělosti (kožní vyrážka), zpomalení srdeční frekvence, svalové záškuby až křeče.
Pokud by se u Vás vyskytly nějaké jiné nepříznivé změny zdravotního stavu, informujte o tom svého lékaře.
Pokyny pro uchovávání
Tablety Syntostigmin balené v lahvičce uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Tablety Syntostigmin balené v blistru uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Tablety Syntostigmin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Datum revize textu této příbalové informace
25.4.2007

Recenze

Recenze produktu SYNTOSTIGMIN 20X15MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SYNTOSTIGMIN 20X15MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze