Lékárna.cz
Hledat

SUPPOSITORIA Glycerini Ipsen 1,81 g čípky 10 ks

Léčivý přípravek
SUPPOSITORIA Glycerini Ipsen 1,81 g čípky 10 ks

Používá se při zácpě různého původu, účinek nastává za 10 - 20 minut po zavedení čípku.

Více informací

Skladem Pozítří odešleme, u vás v úterý 28. 6.

Běžná cena: 80 Kč
72 Kč (7,20 Kč/ks)
Ušetříte: 10 % (8 Kč)

Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

72 Kč

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

SUPPOSITORIA Glycerini Ipsen 1,81 g čípky 10 ks

Přípravek používají dospělí, dospívající a děti starší než 10 let při zácpě různého původu, např. při změně prostředí, životosprávy, při dlouhodobém upoutání na lůžku, po operaci, při zahuštěné a zatvrdlé stolici, v těhotenství, v šestinedělí a při kojení, při dlouhodobé zácpě k nácviku pravidelného odchodu stolice.

Léková forma

Průhledné, slabě opalizující, bezbarvé až nažloutlé čípky, torpédovitého tvaru.

Léčivá látka a její množství

 • Léčivou látkou je glycerolum 1,81 g v 1 čípku. 
 • Pomocnými látkami jsou uhličitan sodný, kyselina stearová, čištěná voda 

Jak užívat

Dospělí, dospívající a děti starší než 10 let

 • Podle potřeby zavádějí 1 čípek do konečníku.
 • Přípravek vyvolá vyprázdnění stolice za 10-20 minut po zavedení čípku.

Na co si dát pozor

Přípravek není určen pro děti mladší než 10 let.

Těhotenství a kojení

Podání tohoto přípravku v těhotenství i v období kojení je možné.

Upozornění a opatření

Na přípravek může vzniknout návyk, nedoporučuje se proto jeho nepřetržité denní používání po dobu delší než 1 týden. Při zácpě dodržujte vhodnou životosprávu (dostatek pohybu, strava bohatá na vlákniny, tj. ovoce, zelenina, celozrnné pečivo, dostatečné množství tekutin apod.).

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 10 čípků.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
459339
Kód EAN:
3665585001711
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Glycerol
Farmakoterapeutická skupina:
léčiva proti zácpě | léčiva proti zácpě | jiná léčiva proti zácpě | glycerol
Cesta podání:
RTC
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

1 sp. zn. sukls196186/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

SUPPOSITORIA GLYCERINI IPSEN

1,81 g čípky glycerolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Suppositoria glycerini Ipsen a k čemu se používá.
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Suppositoria glycerini Ipsen používat
 3. Jak se přípravek Suppositoria glycerini Ipsen používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Suppositoria glycerini Ipsen uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Suppositoria glycerini Ipsen a k čemu se používá

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Glycerin (glycerolum), obsažený v čípku, na sebe váže vodu, změkčuje stolici a zvětšuje její objem v dolní části tlustého střeva a usnadňuje tak její odchod při zácpě. Účinek se dostaví za 10 - 20 minut po použití.

Čípky Suppositoria glycerini Ipsen používají dospělí, dospívající a děti starší než 10 let při zácpě různého původu, např. při změně prostředí, životosprávy, při dlouhodobém upoutání na lůžku, po operaci, při zahuštěné a zatvrdlé stolici, v těhotenství, v šestinedělí a při kojení, při dlouhodobé zácpě k nácviku pravidelného odchodu stolice.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Suppositoria glycerini Ipsen používat

Nepoužívejte přípravek Suppositoria glycerini Ipsen:

 •  Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • Při bolestivých trhlinkách v oblasti řitní.
 • Při krvácejících hemoroidech.
 • Přípravek není určen pro děti mladší než 10 let.

Upozornění a opatření

Na přípravek může vzniknout návyk, nedoporučuje se proto jeho nepřetržité denní používání po dobu delší než 1 týden. Při zácpě dodržujte vhodnou životosprávu (dostatek pohybu, strava bohatá na vlákniny, tj. ovoce, zelenina, celozrnné pečivo, dostatečné množství tekutin apod.).

Při krvácení z konečníku nebo nemožnosti se vyprázdnit po použití těchto čípků vyhledejte lékaře, může jít o závažné onemocnění. Před použitím přípravku Suppositoria glycerini Ipsen se poraďte se svým lékařem, pokud trpíte dlouhodobou zácpou. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek Suppositoria glycerini Ipsen déle než 1 týden.

Další léčivé přípravky a přípravek

Suppositoria glycerini Ipsen Přípravek se prakticky nevstřebává, proto používání těchto čípků neovlivňuje účinky jiných léků současně užívaných. Nepoužívejte však současně s tímto přípravkem bez porady s lékařem jiné léky v čípkové formě. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že používáte Suppositoria glycerini Ipsen.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek je možno používat v těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje pozornost.

3. Jak se přípravek Suppositoria glycerini Ipsen používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a způsob použití

Dospělí, dospívající a děti starší než 10 let

 • Podle potřeby zavádějí 1 čípek do konečníku.
 • Přípravek vyvolá vyprázdnění stolice za 10-20 minut po zavedení čípku.

Nácvik vyprázdnění stolice u návykové zácpy

 • Ráno po probuzení vypijte sklenici vody nebo čaje, za půl hodiny se nasnídejte a po snídani zaveďte do konečníku 1 čípek Suppositoria glycerini Ipsen. Jakmile se dostaví nucení na stolici, nejdéle však do půl hodiny, pokuste se o vyprázdnění. Po několika dnech vynechávejte čípky a pokoušejte se o vyprázdnění stolice ve stejnou dobu bez čípků. Před upotřebením uvolněte čípek roztržením nastřižené fólie nad špičkou čípku.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Suppositoria glycerini Ipsen, než jste měl(a)

Při náhodném požití většího množství čípků, zvláště dětmi, může dojít k žaludeční nevolnosti, případně ke zvracení. Je vhodné vypít větší množství studené vody a vyhledat lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 3 Může dojít ke dráždění konečníku se svěděním a pálením. V tomto případě nebo při výskytu jiných neobvyklých reakcí používání čípků ukončete a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky

 www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Suppositoria glycerini Ipsen uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Suppositoria glycerini Ipsen obsahuje

 • Léčivou látkou je glycerolum 1,81 g v 1 čípku. 
 • Pomocnými látkami jsou uhličitan sodný, kyselina stearová, čištěná voda

Jak přípravek Suppositoria glycerini Ipsen vypadá a co obsahuje toto balení

Suppositoria glycerini Ipsen jsou průhledné, slabě opalizující, bezbarvé až nažloutlé čípky, torpédovitého tvaru.

Balení obsahuje 10 čípků .

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

do 29. 2. 2020 Ipsen Pharma 65 Quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt Francie

od 1. 3. 2020 IPSEN Consumer HealthCare 65 Quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt 4 Francie

Výrobce

Zentiva k. s. Praha, U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25. 10. 2019

SUPPOSITORIA Glycerini Ipsen 1,81 g čípky 10 ks

SUPPOSITORIA Glycerini Ipsen 1,81 g čípky 10 ks

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.