Moje srdcovky

Úvodní strana » Domácnost a zvířata » Chovatelské potřeby » Veterinární přípravky na předpis

SULFACOX T A.U.V. SOL 1000ML

Kód výrobku: 144622

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

SULFACOX T A.U.V. SOL 1000ML


PHARMAGAL Souhrn údajů o léku (SPC) SPC-023/95-01
NITRA Počet str.: 12
SULFACOX T Strana č.: 1
sol. ad us. vet. EAN: 8586006800230
1. Název léku: SULFACOX T sol. ad us. vet.

2. Kvalitativní a kvantitativní složení léku:

Sulfadimidinum natricum 5,00 g
Trimethoprimum 1,25 g v 100 g léku
Pomocné látky: Triethylenglycolum, Aqua purificata

3. Léková forma: Solutio

4. Farmakologické vlastnosti

Synergické působení dvou účinných složek sulfadimidinu a trimethoprimu zabezpečuje širokospektrální baktericidní účinek při terapii infekčních chorob zvířat vyvolaných G-pozitivními, G-negativními mikroorganismy a kokcidiemi. Úspěšně se používá při terapii septikémie, enteritidy a jiných onemocnění dobytka, prasat a drůbeže způsobených mikroorganismy rodů Salmonella, Pasteurella, Shigella, Klebsiella, Haemophilus, Staphylococcus a Streptococcus a druhů E. coli, Listeria monocytogenes, Campylobacter spp. Baktericidní účinek léku se rozšířil prostřednictvím aplikace v pitné vodě o stejně efektivní terapii cekální a duodenální kokcidiózy drůbeže a hepatální eimeriózy králíků ( E.tenella, E. necatrix, E. acervulina, E. brunetti, E. praecox, E. magna, E. perforans, E. media, E. stiedae).
PHARMAGAL Souhrn údajů o léku (SPC) SPC-023/95-01
NITRA Počet str.: 12
SULFACOX T Strana č.: 2
sol. ad us. vet. EAN: 8586006800230
Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina

Veterinární lék potencovaný sulfonamid.

Mechanismus účinku
Baktericidní účinek léku je zabezpečený dvoustupňovým sekvenčním působením sulfadimidinu a trimethoprimu. Mechanismus účinku sulfadimidinu je založený na antagonismu sulfadimidinu s kyselinou paraaminobenzoovou. Pro růst a rozmnožování některých bakterií je kyselina paraaminobenzoová bezpodmínečně potřebná. Když se na vazebné místo kyseliny paraaminobenzoové inkorporuje sulfadimidin, neproběhne tvorba kyseliny listové a další růst a rozmnožování bakterií se naruší. Trimethoprim zase inhibuje enzym, který umožňuje přeměnu kyseliny listové na folinovou, potřebnou k rozmnožování bakterií.

SULFAMETHAZIN: MIC (g/ml): Citrobacter - rozsah 32,0 > 512,0, MIC50 - 256,0, MIC90 > 512, Enterobacter - rozsah 64,0 512,0, MIC50 > 512, MIC90 > 512, Klebsiella - rozsah 128,0 512,0, MIC50 512, MIC90 512, Proteus - rozsah > 512, MIC50 > 512, MIC90 > 512, Pseudomonas - rozsah 32 512,0, MIC50 512,0, MIC90 512, Salmonella - rozsah 512,0 512,0, MIC50 512,0, MIC90 512, koagulaza-pozitívne staphylokoky rozsah 16,0 512,0, MIC50 - 256,0, MIC90 512, , koagulaza-negatívne staphylokoky rozsah 8,0 512,0, MIC50 512, MIC90 512, streptokoky a enterokoky - rozsah 512,0, MIC50 512, MIC90 512, TRIMETOPRIM/SULFADIAZIN: MIC (g/ml): Citrobacter - rozsah 0,03 16,0, MIC50 = 0,06, MIC90 = 0,5, Enterobacter - rozsah 0,03 16,0, MIC50 = 0,13, MIC90 = 2,0, Klebsiella - rozsah 0,03 16,0, MIC50 0,25, MIC90 0,25, Proteus rozsah 0,03
PHARMAGAL Souhrn údajů o léku (SPC) SPC-023/95-01
NITRA Počet str.: 12
SULFACOX T Strana č.: 3
sol. ad us. vet. EAN: 8586006800230
16,0, MIC50 > 16, MIC90 > 16, Pseudomonas - rozsah 0,03 - 16,0, MIC50 4,0, MIC90 8,0, Salmonella - rozsah 0,03 - 0,25, MIC50 0,06, MIC90 0,25, koagulaza-pozitívne staphylokoky rozsah 0,13 0,5, MIC50 0,13, MIC90 0,25, koagulaza-negatívne staphylokoky rozsah 0,015 16,0, MIC50 0,5, MIC90 16,0, streptokoky a enterokoky - rozsah 0,015 16,0, MIC50 0,06, MIC90 0,25. Tyto minimální inhibiční koncentrace pochází ze studie, která byla určena pro stanovení aktivity in vitro různých antibakteriálních substancí včetně sulfametazinu a trimetoprimu kombinovaného se sulfonamidem vůči bakteriím izolovaných z tkání nemocných krůt.
I některé bakterie citlivé na sulfonamidy se můžou stát rezistentními. Odolnost bakterií vzniká zejména v důsledku rozmnožování mutantů, na které sulfonamidy neúčinkují. Zjistilo se, že gramnegativní bakterie se mohou stát rezistentními přenosem R-faktorů epizomy. Přenosná rezistence vytvořená in vitro je většinou trvalá. U mnoha bakterií je zkřížená mezi sulfonamidy. Rezistence se většinou nevyskytuje mezi sulfonamidy a dalšími antibakteriky. Sulfonamidy nemají vliv na virulenci, na specifické imunologické a antigenní vlastnosti bakterií.
Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Sulfadimidin

Sulfonamidy se rychle absorbují ze žaludku a tenkého střeva. Absorbované se váží na plazmatické bílkoviny v séru v různém rozsahu. Jsou též acetylované
PHARMAGAL Souhrn údajů o léku (SPC) SPC-023/95-01
NITRA Počet str.: 12
SULFACOX T Strana č.: 4
sol. ad us. vet. EAN: 8586006800230
anebo inaktivované jinými metabolickými pochody. Chemickým stanovením se měří buď volný (aktivní) nebo acetylovaný (inaktivní) sulfonamid nebo souhrn obou. Aby byly sulfonamidy po podání účinně, musí dosáhnout koncentrace 8-12 mg volného léčiva na 100 ml krve. maximální koncentrace v krvi se dosahuje zpravidla za 2-2,5 hodiny po perorálním podání. Vazba sulfadimidinu na plazmatické proteiny krve je u jednotlivých druhů zvířat rozdílná. U koně a psa je navázaných 60 %, u dobytka a prasat 80 %, u drůbeže 25 % a u králíků až 90 %.

Po perorální aplikaci různých dávek substance na kilogram živé hmotnosti se měřila výška krevních hladin volného a celkového sulfadimidínu v krvi králíků po 3, 6 a 24 hodinách. Naměřené hodnoty jsou uvedené v tabulce.

Hladiny sulfadimidínu v krvi králikov

Zviera č.
Hmotn. (g)
Dávka (mg)
3 hodiny
6 hodín
12 hodín
hladina sulfadimidínu v krvi v mg/100 ml
voľný
celk.
voľný
celk.
voľný
celk.
1
2390
240
0,250
1,565
0,065
0,500
0,000
0,375
2
2460
250
0,875
3,125
0,000
0,000
0,000
0,250
3
2700
270
0,500
4,440
0,315
3,815
0,000
0,190
4
3000
300
0,440
2,750
0,065
4,625
0,065
1,125
5
3310
330
0,690
5,690
0,200
3,130
0,058
0,475
6
3950
400
0,815
4,815
0,440
3,190
0,000
0,520
x
0,595
3,731
0,181
2,543
0,021
0,489
PHARMAGAL Souhrn údajů o léku (SPC) SPC-023/95-01
NITRA Počet str.: 12
SULFACOX T Strana č.: 5
sol. ad us. vet. EAN: 8586006800230
Trimethoprim

Trimethoprim se dobře absorbuje ze střev. Vazba na plazmatické bílkoviny se pohybuje v rozmezí 40-45 % a jeho biologický poločas (t0,5)je 6-12 hodin. Trimethoprim se velmi dobře absorbuje jak po perorálním tak po parenterálním podání a koncentrace v orgánech a tkáních bývají několikrát vyšší než v plazmě. Po i.m. aplikaci 5 mg/kg ž.hm. Byly zjištěné plazmatické hodnoty trimetoprimu hodinu po aplikaci 3300 g/kg.

Distribuce

Sulfadimidin

Po vstřebání se sulfadimidin distribuuje prakticky úplně do tělních tkání a tekutin. Je možné ho dokázat v mozku, červených krvinkách, plicích, játrech, slinivce, ve svalech a nervech. Nejnižší koncentrace byla dokázaná v tukové tkání.

Trimethoprim

Trimethoprim se rozsáhle distribuuje do tělesných tekutin včetně mozkomíšního moku. Protože je více rozpustný v lipidech než sulfadimidin, má větší distribuční objem. Trimethoprim (slabá báze s pKa= 7,2) se koncentruje v tekutině prostaty a pochvy, které mají nižší pH než plazma. Proto trimethoprim vykazuje v prostatě a pochvě vyšší antibakteriální aktivitu než mnohé jiné léčiva.
PHARMAGAL Souhrn údajů o léku (SPC) SPC-023/95-01
NITRA Počet str.: 12
SULFACOX T Strana č.: 6
sol. ad us. vet. EAN: 8586006800230
Metabolismus

Po vstřebání se sulfadimidin dočasně váže na bílkoviny plazmy nebo se acetyluje. Acetylace je jeho hlavní metabolickou přeměnou. Probíhá v játrech pomocí acetylázy, která potřebuje derivát kyseliny pantotenové jako koenzym. Při nedostatku kyseliny pantotenové dochází k acetylaci v menším stupni. Stupeň acetylace je rozdílný. U psa k acetylaci vůbec nedochází, stejně tak u drůbeže a chladnokrevných živočichů. U králíka je naopak acetylace enormně vysoká. Nízké nebo žádné koncentrace acetylovaných produktů jsou vysvětlitelné rovnováhou mezi vznikem metabolitů a jejich deacetylováním. Tak se v krvi nemůže vytvořit koncentrace, při které z roztoku vykrystalizují. Acetylované preparáty nemají bakteriologickou účinnost. V ledvinách většiny zvířat jsou v menší míře deacetylované.

Exkrece (vylučování)

Sulfadimidin

Hlavním vylučovacím orgánem pro sulfadimidin jsou ledviny. Ledvinami se vylučuje sulfadimidin ve formě nezměněné, acetylované nebo jako glukuronid. Při eliminaci je potřebné počítat se zpětnou resorpcí volného a acetylovaného sulfonamidu v ledvinových tubulech, která může být značná až 80 %. Sulfonamidy s protrahovaným účinkem cirkulují v těle až 5-7 krát. Celková koncentace v moči oproti koncentraci v krvi je 30-násobná. Menší množství sulfadimidinu je vylučované žlučí, pankreatickou šťávou, žaludeční šťávou, slinami, bronchiálnim sekretem a mlékem.
PHARMAGAL Souhrn údajů o léku (SPC) SPC-023/95-01
NITRA Počet str.: 12
SULFACOX T Strana č.: 7
sol. ad us. vet. EAN: 8586006800230
Eliminační čas se pohybuje od 21 do 28 hodin. I když se žlučí vylučuje menší množství sulfadimidinu, jeho koncentrace může být až čtyřnásobná oproti koncentraci v plazmě.

Trimethoprim

Trimethoprim se vylučuje močí (glomerulární filtrací a tubulární sekrecí). Za 24 hodin se vyloučí 40-60% dávky. Asi 4% se vyloučí prostřednictvím feces. Biologický poločas při normální funkci ledvin kolísá od 8 do 15 hodin.

Předklinické údaje vztahujíci se k bezpečnosti léku

Lék SULFACOX T sol. ad us. vet. byl testovaný na neškodnost a bezpečnost na cílových zvířatech v terénních podmínkách zemědělských podniků. Zdravotní stav testovaných zvířat v obou skupinách jak po terapeutické tak i po dvojnásobné dávce zůstal během celého pokusu nezměněný. Nebyly pozorované vedlejší nežádoucí účinky aplikovaného léčiva. Proto je možné lék SULFACOX T sol. ad us. vet. považovat za neškodný a dobře tolerovaný u všech indikovaných zvířat a použitelný v praktických podmínkách podle příslušné informace pro uživatele.

Dozimetrické údaje
Lék SULFACOX T sol. ad us. vet. neobsahuje radiofarmakum.
PHARMAGAL Souhrn údajů o léku (SPC) SPC-023/95-01
NITRA Počet str.: 12
SULFACOX T Strana č.: 8
sol. ad us. vet. EAN: 8586006800230
5. Klinické údaje

5.1. Cílový druh zvířat

Telata, jehňata, prasata, psi, drůbež, bažanti, králíci, zajíci.

5.2. Indikace

Infekce gastroinestinálního traktu (enteritidy, gastroenteritidy, koliinfekce, diarhoe, dyzentérie)
Sekundární bakteriální infekce po virových onemocněních
Akutní a chronické formy kokcidiózy drůbeže, bažantů, králíků a zajíců.

5.3. Kontraindikace:

Hypersenzitivita na sulfonamidy, těžké poškození jater, snížená funkce ledvin a gravidita. Nepodávat přežvýkavcům s rozvinutými předžaludky. Nepodávat nosnicím, jejichž vejce jsou určena na lidský konzum.

5.4. Nežádoucí účinky:

Nežádoucí účinky po aplikaci léku během předklinických a klinických zkoušek nebyly pozorované.
PHARMAGAL Souhrn údajů o léku (SPC) SPC-023/95-01
NITRA Počet str.: 12
SULFACOX T Strana č.: 9
sol. ad us. vet. EAN: 8586006800230
5.5.Speciální opatření při používaní
Při podávaní sulfonamidů se doporučuje dostatečný přísun tekutin, případně současné podávání alkálií (Natrium bicarbonicum), protože v zásadité moči se sulfonamidy a jejich deriváty snadněji rozpouštějí.

5.6. Gravidita a laktace

Lék je během gravidity kontraindikovaný.

5.7. Interakce

Při terapii sulfonamidy se doporučuje podávat methenamin jako antiseptikum močových cest pro zvýšené nebezpečí vzniku sloučenin narušujících průchodnost močových cest a antikoagulační látky, protože sulfonamidy prodlužují dobu srážení krve.

5.8. Dávkování a způsob podání léku

Denní dávka pro všechny druhy zvířat je 30-32 mg účinné látky na kg živé hmotnosti tj. 0,5 ml léku na 1 kg ž.hm.. V akutních případech je možné startovací dávku zdvojnásobit.

Infekce bakteriálního původu:
Telata, prasata, selata, jehňata, psi:
4 ml léku na 10 kg ž.hm. po dobu 5-7 dní
Drůbež a bažanti:
4 ml léku na litr pitné vody po dobu 5 dní.
PHARMAGAL Souhrn údajů o léku (SPC) SPC-023/95-01
NITRA Počet str.: 12
SULFACOX T Strana č.: 10
sol. ad us. vet. EAN: 8586006800230
Akutní a chronické formy kokcidiózy:
Drůbež a bažanti:
5 ml léku na litr pitné vody, aplikovat 3 dny, 2 dni přestávka a znovu aplikovat 3 dny. Pokud je původcem infekce E. tenella anebo E. necatrix doporučuje se dávka zvýšit na 7,5-10 ml na litr vody.
Králíci a zajíci:
25 ml léku na litr pitné vody, aplikovat 3 dny, 2 dni přestávka a znovu aplikovat 3 dny.

5.9. Předávkování

Dávky léku se v počátečních těžších stadiích mohou zdvojnásobit bez rizika výskytu nežádoucích vedlejších účinků.

5.10. Zvláštní upozornění

Před aplikací dobře rozmíchat v nápoji.

5.11. Ochranná lhůta

Maso 15 dní.
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

5.12. Speciální bezpečnostní opatření, která mají dodržovat osoby aplikující lék zvířatům

Při manipulaci s lékem se doporučuje používat ochranné pracovní pomůcky.
PHARMAGAL Souhrn údajů o léku (SPC) SPC-023/95-01
NITRA Počet str.: 12
SULFACOX T Strana č.: 11
sol. ad us. vet. EAN: 8586006800230
6.0. Farmaceutické údaje

6.1. Inkompatibility

Současně s lékem SULFACOX T sol. ad us. vet. se nedoporučuje aplikovat lokálně anestetika prokainového typu, orálně antikoagulancia, hypoglykemické látky, sloučeniny síry a methenamin.

6.2. Doba použitelnosti

24 měsíců. Po naředění v pitné vodě 24 hodin.

6.3. Způsob skladování

Při teplotě 15 25 °C, chránit před světlem, v suchu.

6.4. Druh obalu a velikost balení

PE bílá lékovka s bezpečnostním uzávěrem, etiketou a příbalovou informaci pro uživatele

Velikost balení:
250 ml, 1000 ml
PHARMAGAL Souhrn údajů o léku (SPC) SPC-023/95-01
NITRA Počet str.: 12
SULFACOX T Strana č.: 12
sol. ad us. vet. EAN: 8586006800230
6.5.Zvláštní opatření při likvidaci nespotřebovaného léku nebo obalového materiálu

1. PE bílé lékovky s bezpečnostním uzávěrem
2. Nespotřebovaný lék
3. Vícevrstvý lepenkový karton

Použité obaly a nespotřebovaný lék jsou likvidované podle platných právních předpisů.

7.0. Další informace

7.1. Držitel rozhodnutí o registraci

PHARMAGAL spol. s r.o., Murgašova 5, 949 01, Nitra

7.2. Registrační číslo:

Reg.č.ČR: 96/083/02-C

7.3. Datum registrace a datum prodloužení registrace

Registrace: 13. 12. 2002

7.4. Datum poslední revize textu:
12.12. 2002

Informace o produktu

Výrobce: PHARMAGAL S.R.O.
Kód výrobku: 144622
Kód EAN:
Kód SÚKL: 36936
Držitel rozhodnutí: PHARMAGAL S.R.O.

Recenze

SULFACOX T A.U.V. SOL 1000ML

Diskuze

SULFACOX T A.U.V. SOL 1000ML

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Online - Poradíme Vám