Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest v krku » Léky na boleni v krku

STREPSILS PLUS 2 Pastilky rozp. v ústech - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15402
 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: RB (RECKITT BENCKISER)
Značka: STREPSILS
Kód výrobku: 15402
Kód EAN: 5000167075885
Kód SÚKL: 66510
Držitel rozhodnutí: RB (RECKITT BENCKISER)
Strepsils plus se užívá k léčbě zánětlivých onemocnění dutiny ústní a hltanu (bolesti v krku, chrapot, afty, záněty dásní). Pastilky Strepsils plus mohou užívat dospělí a děti od 12 let.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

  1/4 

sp.zn.sukls188553/2013 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

STREPSILS PLUS  

pastilky 

amylmetacresolum, dichlorbenzenmethanolum, lidocaini hydrochloridum 

 
 

Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je Strepsils Plus a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Plus užívat  

3. 

Jak se Strepsils Plus užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Strepsils Plus uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE STREPSILS PLUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 

Strepsils Plus je otorinolaryngologikum, lokální antiseptikum dutiny ústní a hltanu.  
 
Strepsils Plus je  kombinovaný přípravek. Obsahuje  dichlorbenzenmetanol a amylmetakrezol, které mají 
antiseptické účinky a ničí bakterie, způsobující bolest v krku a záněty ústní dutiny. Dále obsahuje lidokain, 
který mírní bolesti místním tlumivým působením na nervová zakončení ve tkáních.  
 
Strepsils Plus se užívá k léčbě zánětlivých onemocnění dutiny ústní a hltanu (bolest v krku , chrapot, afty, 
zánět dásní).   
 
Pastilky Strepsils Plus mohou užívat dospělí a také děti a dospívající od 12 do 18 let.  
 
 

 

  2/4 

2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STREPSILS PLUS UŽÍVAT  

 
Neužívejte Strepsils Plus: 

jestliže jste  alergický(á)  na amylmetakrezol, dichlorbenzenmetanol  či  lidokain nebo  na  kteroukoli 
další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

jestliže jste těhotná nebo kojíte. 

 

Přípravek není určen dětem do 12 let věku. 
 

Upozornění a opatření: 
Před užitím přípravku Strepsils Plus se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přetrvávají-li  příznaky  onemocnění  déle  než  5 dnů  nebo  objevuje-li  se  vyšší  teplota,  bolest  hlavy, 
nevolnost nebo zvracení, poraďte se se svým lékařem. 

 

Další léčivé přípravky a Strepsils Plus: 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 

 
Účinky Strepsils Plus a účinky dalších léků užívaných k léčbě zánětlivých onemocnění dutiny ústní a hltanu 
se  mohou  navzájem  ovlivňovat.  O vhodnosti  užívání  přípravku  zároveň  s těmito  léky  se  poraďte 
s lékařem.  
 

Těhotenství, kojení a plodnost: 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Přípravek se nesmí užívat během těhotenství a kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Nejsou známy žádné nežádoucí vlivy přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
Strepsils Plus obsahuje glukosu: 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry , poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat.  
 
 
3. 

JAK SE STREPSILS PLUS UŽÍVÁ 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Dospělí a dospívající nad 12

 

let: Pastilky se cucají nebo se nechají volně rozplynout v ústech.   

 
Pastilky  se  mohou  užívat  každé  dvě  až  tři  hodiny.  V průběhu  24 hodin  by  se  nemělo  užít  více  než 
8 pastilek.  
 

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě; léčba by neměla trvat déle než 5 dnů. 

 

  3/4 

 

Jestliže jste užil(a) více pastilek Strepsils Plus, než jste měl(a): 

Při předávkování, které je vzhledem k charakteru přípravku velmi nepravděpodobné, nebo při náhodném 
požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 

4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 

Přípravek  je  obvykle  dobře  snášen,  výjimečně  se  mohou  vyskytnout  alergické  reakce,  které  se  mohou 
projevovat jako kožní vyrážka nebo pocit pálení v ústech.  

 
Hlášení nežádoucích účinků: 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41  Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

JAK STREPSILS PLUS UCHOVÁVAT 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Uchovávejte  při  teplotě  do  25 

C.  Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 

vlhkem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co Strepsils Plus obsahuje: 

Léčivé  látky  jsou  dichlorbenzenmethanolum  1,2 mg;  amylmetacresolum  0,6 mg  a  lidocaini 
hydrochloridum 10,0 mg. 

 

  4/4 

Pomocné  látky  jsou  prostý  sirup,  tekutá  glukosa,  kyselina  vinná,  dihydrát  sodné  soli  sacharinu, 
levomenthol, silice máty peprné,  badyáníková silice, chinolinová žluť (E 104), indigokarmín (E 132). 

 
Jak Strepsils Plus vypadá a co obsahuje toto balení: 
Světle  modrozelené  pastilky  okrouhlého  tvaru  charakteristické  vůně  s vyraženým  logem  „S“  na  obou 
stranách. 
 
Balení obsahuje 2, 6, 8, 12, 16 nebo 24 pastilek. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. 
Slough, Velká Británie 
 
Výrobce: 
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. 
Nottingham, Velká Británie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Reckitt Benckiser Healthcare (Czech Republic) spol. s r.o. 
Atrium Flóra, Budova C 
Vinohradská 2828/151 
130 00 Praha 3 
Tel.: +420 227 110 141 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  6.2.2014 
 

 

Recenze

Recenze produktu STREPSILS PLUS 2 Pastilky rozp. v ústech

Diskuze

Diskuze k produktu STREPSILS PLUS 2 Pastilky rozp. v ústech

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám