Lékárna.cz
Hledat
Bohužel, nic jsme nenašli :(

STREPSILS Med a citron 0,6 mg 36 pastilek

Léčivý přípravek
STREPSILS Med a citron 0,6 mg 36 pastilek

Ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětu dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní, dásní a jako podpůrná léčba angíny.

Více informací

Doporučené alternativní produkty

TANTUM Verde forte 0.30% ústní sprej 15 ml

Léčivý přípravek

185 Kč 149 Kč -19 %

TANTUM VERDE ORM Lemon pastilky 20x 3 mg

Léčivý přípravek

159 Kč 144 Kč -9 %

STREPSILS Med a citron 0,6 mg 36 pastilek

Pastilky obsahují léčivé látky amylmetakresol a dichlorbenzylalkohol, které mají antiseptické účinky tzn., že ničí bakterie, viry a kvasinky způsobující bolest v krku a záněty v dutině ústní a hltanu. Pastilky Strepsils Med a Citron se používají k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku.

Léková forma

Tuhé léky pro orální a perorální užití ve formě ablet

Léčivá látka, její množství

Mylmetacresolum, alcohol 2,4-dichlorobenzylicus. Jedna pastilka obsahuje amylmetacresolum 0,6 mg, alcohol 2,4-dichlorobenzylicus 1,2 mg.

Jak užívat

Dospělí: každé 2-3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku. Používejte maximálně 12 pastilek v průběhu 24 hodin.

Dospívající od děti od 6 let: každé 2–3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku. Používejte maximálně 6 pastilek v průběhu 24 hodin.

Starší pacienti: Úprava dávkování není nutná. Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě. Pokud se příznaky onemocnění do 3 dnů nezlepší nebo se dokonce zhoršují, vyhledejte lékaře.

Na co si dát pozor

Strepsils Med a Citron je určen ke krátkodobé léčbě po dobu nejdéle 5 dní (při delším používání může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflóry a k nebezpečí přemnožení choroboplodných mikroorganismů). Přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře. Strepsils Med a Citron není určen dětem do 6 let.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je sooučástí každého balení.

Balení

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
452721
Kód EAN:
5997321782287
Kód SÚKL:
Držitel rozhodnutí:
Země původu:
Spojené království

Oznámit nežádoucí účinky

STREPSILS Med a citron 0,6 mg 36 pastilek

Příbalovou informaci k produktu STREPSILS Med a citron 0,6 mg 36 pastilek stáhnete ve formátu pdf zde: STREPSILS Med a citron 0,6 mg 36 pastilek.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC STREPSILS Med a citron 0,6 mg 36 pastilek

sp.zn. sukls403932/2018

Příbalová informace: informace pro pacienta

Strepsils Med a Citron

0,6 mg/1,2 mg pastilky amylmetacresolum/alcohol 2,4-dichlorobenzylicus

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Strepsils Med a Citron a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Med a Citron používat
 3. Jak se Strepsils Med a Citron používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Strepsils Med a Citron uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Strepsils Med a Citron a k čemu se používá

Pastilky Strepsils Med a Citron obsahují léčivé látky amylmetakresol a dichlorbenzylalkohol, které mají antiseptické účinky tzn., že ničí bakterie, viry a kvasinky způsobující bolest v krku a záněty v dutině ústní a hltanu. Pastilky Strepsils Med a Citron se používají k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Med a Citron používat

Nepoužívejte Strepsils Med a Citron

 • jestliže jste alergický(á) na amylmetakresol a dichlorbenzylalkohol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • přípravek se nesmí podávat dětem do 6 let, velikost pastilky není vhodná pro malé děti. Upozornění a opatření Před použitím Strepsils Med a Citron se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Strepsils Med a Citron je určen ke krátkodobé léčbě po dobu nejdéle 5 dní (při delším používání může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflóry a k nebezpečí přemnožení choroboplodných mikroorganismů).

Přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře.

Děti

Strepsils Med a Citron není určen dětem do 6 let.

Další léčivé přípravky a Strepsils Med a Citron

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Při současném používání s dalšími místními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku.

Strepsils Med a Citron s jídlem a pitím

Nedoporučuje se používat pastilky těsně před jídlem nebo během jídla. Nejezte ani nepijte alespoň 20 minut po použití tohoto přípravku.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek nebyl testován na bezpečnost v průběhu těhotenství a kojení, a proto se v období těhotenství a kojení nedoporučuje. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Strepsils Med a Citron nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Strepsils Med a Citron obsahuje glukosu a sacharosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat. Přípravek obsahuje přibližně 1 g glukosy a 1,5 g sacharosy v jedné pastilce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

3. Jak se Strepsils Med a Citron používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pastilky Strepsils Med a Citron jsou určeny dospělým, dospívajícím a dětem starším 6 let.

Doporučené dávkování přípravku je:

Dospělí: každé 2-3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku. Používejte maximálně 12 pastilek v průběhu 24 hodin.

Dospívající od děti od 6 let: každé 2-3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku. Používejte maximálně 6 pastilek v průběhu 24 hodin.

Starší pacienti: Úprava dávkování není nutná.

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě. Pokud se příznaky onemocnění do 3 dnů nezlepší nebo se dokonce zhoršují, vyhledejte lékaře.

Jestliže jste použil(a) více pastilek Strepsils Med a Citron, než jste měl(a)

Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které se mohou během krátkodobého používání vyskytnout, jsou uvedeny níže dle následujících četností:

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

 • reakce z přecitlivělosti projevující se jako pocit pálení v ústech, vyrážka, horečka, průjem;
 • vyrážka;
 • bolest břicha, pocit na zvracení, nepříjemný pocit v ústech. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Strepsils Med a Citron uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, tubě a blistru za „EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Strepsils Med a Citron obsahuje Léčivé látky: amylmetacresolum, alcohol 2,4-dichlorobenzylicus. Jedna pastilka obsahuje amylmetacresolum 0,6 mg, alcohol 2,4-dichlorobenzylicus 1,2 mg.

Pomocné látky: kyselina vinná, čištěný med, silice máty peprné, deterpenovaná citronová silice, chinolinová žluť, tekutá sacharóza, tekutá glukosa usušená rozprášením.

Jak Strepsils Med a Citron vypadá a co obsahuje toto balení

Žluté kulaté pastilky s chutí medu a citronu s vyraženým logem „S“ na obou stranách pastilky.

a) Blistr z PVC/PVDC/Al, krabička. Balení obsahuje: 6, 8, 10, 12, 16, 24 anebo 36 pastilek.

b) PP tuba s uzávěrem z PE. Tuba obsahuje 10 pastilek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

Výrobce

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham Site, Thane Road, NG90 2DB, Nottingham, Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy

revidována:

3.1.2019

STREPSILS Med a citron 0,6 mg 36 pastilek

STREPSILS Med a citron 0,6 mg 36 pastilek

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

STREPSILS Med a citron 0,6 mg 24 pastilek

Léčivý přípravek

Ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětu dutiny ústní a nosohltanu,…

Skladem

189 Kč 159 Kč -16 %

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.