Moje srdcovky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest v krku

STREPSILS Jahoda bez cukru 0.6mg/1.2mg 24 pastilek

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 369322

Strepsils Jahoda bez cukru se používá k léčbě zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku.

Více informací

169 Kč

Skladem už jen 1 - 2 kusy

Dnes odešleme, zítra u vás.

Dnes odešleme, zítra u vás.

ZITENAX

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace STREPSILS Jahoda bez cukru 0.6mg/1.2mg 24 pastilek

Přípravek Strepsils Jahoda bez cukru se používá k symptomatické léčbě zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Příbalová informace - informace pro uživatele

1. Název přípravku

Strepsils Jahoda bez cukru 0,6 mg/1,2 mg pastilky

2. Kvalitativní a kvantitativní složení

Jedna pastilka obsahuje: amylmetacresolum 0,6 mg, alcohol dichlorobenzylicus 1,2 mg. Pomocné látky se známým účinkem: isomalt, roztoku maltitolu. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. Léková forma

Pastilka. Růžové kulaté pastilky charakteristické jahodové chuti, s vyraženým „S“ na obou stranách pastilky.

4. Klinické údaje

4.1 Terapeutické indikace

Přípravek Strepsils Jahoda bez cukru se používá k symptomatické léčbě zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí, dospívající a děti od 6 let: Každé 2 - 3 hodiny 1 pastilka. Maximálně 6 pastilek v průběhu 24 hodin.

Způsob podání

Orální podání. Pastilky nechat rozpustit v ústech. Pastilky se nemají používat těsně před jídlem nebo během jídla.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Podávání dětem do 6 let. 

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě (při delším používání může dojít k narušení rovnováhy běžné mikroflóry ústní dutiny a k nebezpečí přemnožení patogenních mikroorganismů). Přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře. Tento přípravek se nemá používat v případě větších akutních ran v oblasti dutiny ústní a hltanu. Jedna pastilka obsahuje přibližně 1,8 g isomaltu a 0,46 g roztoku maltitolu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy nemají tento přípravek používat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při současném používání s dalšími lokálními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku. Další klinicky významné interakce nejsou známy.

4.6 Těhotenství a kojení

Přípravek nebyl testován na bezpečnost v průběhu těhotenství a kojení, a proto není v období těhotenství a kojení doporučen.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Strepsils Jahoda bez cukru nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Níže je uveden seznam nežádoucích účinků, které se vyskytly při krátkodobém používání amylmetakresolu a dichlorbenzylalkoholu.

Nežádoucí účinky jsou uvedeny níže podle tříd orgánových systémů a frekvence.

Frekvence jsou definovány jako:

  • Velmi časté (≥ 1/10)
  • Časté (≥ 1/100 až < 1/10)
  • Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)
  • Vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)
  • Velmi vzácné (< 1/10 000)
  • Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky uvedeny podle klesající závažnosti. Třída orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinky

  • Poruchy imunitního systému: není známo hypersenzitivní reakce 
  • Gastrointestinální poruchy: není známo bolest břicha , nauzea, nepříjemný pocit v ústech 
  • Poruchy kůže a není známo vyrážka podkožní tkáně: a dichlorbenzylalkohol, b amylmetakresol

Popis vybraných nežádoucích reakcí:

  • Hypersenzitivita se projevuje jako pocit pálení v ústech, vyrážka, horečka nebo průjem.

Hlášení podezření na nežádoucí reakce:

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměrů přínosů a rizik léčivého přípravku.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Vzhledem k charakteru léčivého přípravku je předávkování velmi nepravděpodobné. Předávkování nezpůsobuje jiné potíže než potíže v gastrointestinálním traktu. V případě předávkování má následovat symptomatická léčba.

5. Farmakologické vlastnosti

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:

Krční léčiva, antiseptika. ATC kód: R02AA03 Dichlorbenzylalkohol a amylmetakresol mají antiseptické vlastnosti. Působí proti širokému spektru grampozitivních bakterií, proti virům a kvasinkám.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

U amylmetakresolu a dichlorbenzylalkoholu nejsou data udána.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V preklinických studiích nebyly popsány kancerogenní, mutagenní ani teratogenní účinky.

6. Farmaceutické údaje

6.1 Seznam pomocných látek

Tekuté jahodové aroma, růžový anthokyaninový extrakt, sodná sůl sacharinu, kyselina vinná, roztok maltitolu, isomalt.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 6.5 Druh obalu a velikost balení Blistr: PVC/PvdC/Al, krabička.

Velikost balení: 6, 8, 10, 12, 16, 24 nebo 36 pastilek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky na likvidaci.

7. Držitel rozhodnutí o registraci

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. 103-105 Bath Road, Berkshire, SL1 3UH Slough, Velká Británie

8. Registrační číslo

69/468/16-C

9. Datum první registrace / prodloužení registrace

Datum první registrace: 16.11.2016

10. Datum revize textu

16. 11. 2016

sp.zn. sukls 102651/2012

Informace o produktu

Výrobce: RECKITT BENCKISER S.R.O.
Značka: STREPSILS
Produktová řada: STREPSILS pastilky
Kód výrobku: 369322
Kód EAN: 5000158106673
Kód SÚKL: 0189504
ATC skupina: Dichlorobenzenmethanol
Cesta podání: Orální podání
Držitel rozhodnutí: RECKITT BENCKISER S.R.O.

Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze STREPSILS Jahoda bez cukru 0.6mg/1.2mg 24 pastilek

Diskuze

Diskuze STREPSILS Jahoda bez cukru 0.6mg/1.2mg 24 pastilek

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Online - Poradíme Vám