Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest v krku

STREPFEN 8X8.75MG Pastilky rozp. v ústech - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13264
Pastilky zmírňují bolesti a otoky v krku, které provázejí zánětlivá onemocnění horních cest dýchacích bakteriálního nebo virového původu.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Pastilky zmírňují bolesti a otoky v krku, které provázejí zánětlivá onemocnění horních cest dýchacích bakteriálního nebo virového původu.

Informace o produktu

Výrobce: RB (RECKITT BENCKISER)
Značka: STREPFEN
Kód výrobku: 13264
Kód EAN: 5000167075694
Kód SÚKL: 64905
Držitel rozhodnutí: RB (RECKITT BENCKISER)
Strepfen se také užívá jako pomocné léčivo při léčbě tonzilitid (angíny) a faryngitid (záněty hrdla). Nástup účinku, projevující se jako útlum bolesti a omezení otoku v krku, by se měl dostavit během 30 minut po užití pastilky a měl by přetrvat po dobu 2-3 hodin. Pastilky Strepfen obsahují flurbiprofen, který patří do skupiny látek známých jako nesteroidní antirevmatika, antipyretika a antiflogistika (NSAID). Tyto látky pomáhají tlumit záněty (otoky), bolest a snižují teplotu.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/6 

sp.zn. sukls109752/2016 
 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

STREPFEN 8,75 mg pastilky 

 

flurbiprofenum 

 
 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Strepfen a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepfen používat  

3. 

Jak se Strepfen užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Strepfen uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Strepfen a k čemu se používá 

 
Strepfen zmírňuje bolest a otok v krku, které provázejí zánětlivá a infekční onemocnění dutiny ústní a 
hltanu bakteriálního nebo virového původu.  
 
Při  nachlazení  přináší  Strepfen  úlevu  od  bolesti  v krku,  spojenou  zvláště  s bolestivým  polykáním,  a 
zklidňuje zánětlivý otok hrdla. 
 
Strepfen se také užívá jako podpůrná léčba při léčbě angíny a zánětu hltanu. 
 
Pastilky se rychle rozpouštějí v dutině ústní (během 5 až 10 minut) a vykazují uklidňující efekt po 2 
minutách od použití pastilky, který je dán lékovou formou pastilky. 
 
Nástup účinku, projevující se jako útlum bolesti a zmenšení otoku v krku, by se měl dostavit během 
22 minut po použití pastilky a měl by přetrvávat po dobu 4 až 6 hodin. 
 
Strepfen obsahuje flurbiprofen, který patří do skupiny látek známých jako nesteroidní protizánětlivá 
léčiva (NSAID). Tyto látky pomáhají tlumit zánět (otok), bolest a snižují zvýšenou teplotu. 
 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 

2/6 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepfen používat  

 
Nepoužívejte Strepfen: 

 

jestliže  jste  alergický(á)  na  flurbiprofen  nebo  na  kteroukoliv  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6); 

 

jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé látky 
(např. ibuprofen); 

 

jestliže máte nebo jste v minulosti měli žaludeční nebo dvanáctníkový vřed; 

 

jestliže trpíte selháváním srdce, ledvin nebo jater;  

 

 jestliže se u Vás po užití nesteroidních protizánětlivých látek objevilo krvácení nebo perforace 
(proděravení) v trávicím ústrojí, závažný zánět střev,  

 

jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) problémy  s krví nebo poruchu krvetvorby; 

 

jestliže  se  u Vás  po  užití  kyseliny  acetylsalicylové  nebo  jiných  nesteroidních  protizánětlivých 
látek  objevila  kopřivka  (svědivá  vyrážka  na  kůži),  rýma,  astma  nebo  potíže  s dechem 
(bronchospasmus); 

 

jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství; 

 

přípravek není určen pro děti do 12 let. 

 
Upozornění a opatření: 
Před užitím Strepfen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

 

jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) průduškové astma nebo trpíte alergií, protože může 
dojít ke vzniku dušnosti; 

 

jestliže  trpíte  určitými  kožními  chorobami  (systémový  lupus  erythematodes  (SLE)  nebo 
smíšenou  chorobu  pojivové  tkáně);  existuje  zvýšené  riziko  vzniku  aseptické  meningitidy 
(nehnisavý zánět mozkových blan); 

 

jestliže  trpíte  závažnými  kožními  reakcemi  jako  jsou  exfoliativní  dermatitida,  Stevens-
Johnsonův  syndrom  a  toxická  epidermální  nekrolýza;  Strepfen  je  nutné  přestat  používat  při 
prvním  objevení  kožní  vyrážky,  slizničních  lézí  nebo  jakýchkoli  jiných  známek  přecitlivělosti, 
kontaktujte svého lékaře;  

 

jestliže často trpíte bolestmi hlavy;  

 

jestliže  trpíte  chronickým  zánětlivým  střevním  onemocněním  (ulcerózní  kolitida  nebo 
Crohnova choroba), protože jejich stav se může touto léčbou zhoršit; 

 

jestliže  jste  někdy  měl(a)  potíže  s  trávicím  ústrojím,  jako  jsou  žaludeční  nebo  dvanáctníkové 
vředy, krvavá nebo černá stolice; 

 

jestliže trpíte onemocněním ledvin, jater nebo srdce; 

 

jestliže  máte  vysoký  krevní  tlak  a/nebo  trpíte  srdečním  selháním,  protože  flurbiprofen  může 
způsobit zadržování tekutin a otoky; 

 

jestliže trpíte zvýšenou krvácivostí; 

 

jestliže dojde k zhoršení bakteriální infekce; 

 

jestliže  máte  cukrovku  či  jiné  potíže  s hladinou  cukru  v krvi,  poraďte  se  o možnosti  užívání 
přípravku s lékařem; 

 

jestliže jste starší osoba je zvýšené riziko vzniku nežádoucích účinků; 

 

v prvních šesti měsících těhotenství nebo v období kojení. 
 

Pastilku  je  nutno  během  rozpouštění  v ústech  stále  přemisťovat,  aby  se  zabránilo  místnímu 
podráždění sliznice. Při podráždění v dutině ústní je třeba užívání přípravku ukončit. 
 
Děti a dospívající 
Strepfen není určen pro děti do 12 let. 
 
Další léčivé přípravky a Strepfen 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 

3/6 

Neužívejte  tento  přípravek,  jestliže  již  užíváte  jiný  lék  proti  bolesti  ze  skupiny  nesteroidních 
protizánětlivé  léčiva  (včetně  selektivních  inhibitorů  cyklooxygenázy-2,  jako  je  celekoxib  nebo 
etorikoxib) nebo jakýkoliv jiný lék proti bolesti včetně léků s obsahem kyseliny acetylsalicylové  (jsou-
li užívány jako léky proti bolesti). 
 
Při  současném  užívání  Strepfenu  a  některých  jiných  léků  může  docházet  k vzájemnému  ovlivnění 
jejich účinků: 

 

léky obsahující nízké dávky kyseliny acetylsalicylové (do 75 mg denně); 

 

léky  proti  vysokému  krevnímu  tlaku  (ACE-inhibitory  jako  je  captopril,  beta-blokátory  jako 
atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II jako je losartan); 

 

močopudné léky (diuretika); 

 

antikoagulancia/antiagregancia  (tj.  přípravky  ředící  krev/bránící  jejímu  srážení,  např.  kyselina 
acetylsalicylová, warfarin); 

 

kortikosteroidy jako prednisolon nebo dexamethason; 

 

kardioglykosidy (léky na léčbu srdečních onemocnění, např. digoxin); 

 

léky proti depresi (lithium nebo takzvané SSRI, např. citalopram); 

 

léky  užívané  na  potlačení  funkce  imunitního  systému  (léky  s  obsahem  cyklosporinu  nebo 
takrolimu); 

 

léky obsahující methotrexát  (léčivá látka obsažená v přípravcích k  léčbě revmatoidní artritidy 
nebo rakoviny); 

 

léky obsahující mifepriston (přípravek pro přerušení těhotenství tzv. potratová pilulka);  

 

léky na léčbu AIDS s obsahem zidovudinu; 

 

léky  obsahující  probenecid  a  sulfapyrazon  mohou  mít  při  současném  užívání  s  ibuprofenem 
nižší účinek; 

 

léky na léčbu epilepsie (fenytoin); 

 

léky na léčbu cukrovky (perorální antidiabetika); 

 

chinolonová antibiotika. 

 
Strepfen s jídlem a pitím 
Nedoporučuje se používat pastilky během jídla. 
Během léčby neužívejte alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
 
Neužívejte  tento  přípravek,  jestliže  jste  v  posledních  3  měsících  těhotenství.  Jestliže  jste  v  prvních 
šesti měsících těhotenství, můžete užívat přípravek jen na výslovné doporučení lékaře.  
 
Ve  studiích  bylo  prokázáno,  že  se  flurbiprofen  nachází  v nízkých  koncentracích  v mateřském  mléce.  
Je nepravděpodobné, že kojení může mít nepříznivý vliv na kojence.  
 
Přípravek  patří  do  skupiny  léků  (nesteroidních  protizánětlivých  léčiv),  které  mohou  ovlivňovat 
plodnost žen. Po přerušení užívání dojde k nápravě. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Strepfen nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Strepfen obsahuje glukosu a sacharosu 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lekařem, než začnete tento 
léčivý přípravek používat.  
 
 

4/6 

3. 

Jak se Strepfen užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Pastilky Strepfen  jsou určeny dospělým a dospívajícím starším 12 let. 
 
Doporučená dávka přípravku je:
 
Dospělí a dospívající od 12 let: Obvyklá dávka je jedna pastilka každých 3 – 6 hodin podle potřeby.  
Neužívejte více než 5 pastilek během 24 hodin. 
 
Pastilku nechte zvolna rozpustit v ústech, aby správně účinkovala. Nerozkousávejte ji ani nepolykejte 
vcelku. Během rozpouštění ji přemisťujte v ústech. 
 
Pastilky  Strepfen  v žádném  případě  nenahrazují  léčbu  antibiotiky.  Přetrvávají-li  proto  příznaky 
onemocnění déle než 3 dny, zhoršují-li se nebo objeví-li se nové projevy onemocnění (např. horečka), 
navštivte lékaře, aby se včas stanovila diagnóza. 
 
Přípravek  není  určen  pro  dlouhodobou  léčbu,  neužívejte  jej  déle  než  3 dnů.  U  starších  pacientů  je 
zvýšené riziko vzniku nežádoucích účinků. 
 
Nežádoucí  účinky  lze  minimalizovat  užíváním  nejnižší  účinné  dávky  po  nejkratší  možnou  dobu 
nezbytnou ke zlepšení symptomů. 
 
Jestliže jste užil(a) více Strepfen, než jste měl(a) 
Pokud  si  omylem  vezmete  příliš  mnoho  pastilek  nebo  pokud  pastilky  užije  dítě  mladší  než  12 let, 
obraťte se na svého lékaře nebo lékařskou pohotovost o radu. Pokud je to možné, vezměte s sebou 
obal od přípravku. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Strepfen 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Přestaňte používat tento lék a obraťte se na svého lékaře ihned, jakmile zaznamenáte: 

 

alergickou reakci, jako je kožní vyrážka, otok obličeje, dušnost nebo obtížné dýchání;  

 

prudkou  bolest  břicha  nebo  jakékoliv  příznaky  krvácení  do  žaludku  nebo  střev,  jako  např. 
černou stolici nebo stolici s příměsí krve, případně zvracení krve. 

 
Nežádoucí účinky, které se mohou během užívání vyskytnout, jsou uvedeny níže dle následujících 
četností: 
 
Velmi časté
 (mohou se vyskytnout u více než 1 osoby z 10) 

 

zánět sliznice dutiny ústní (stomatitida). 

 
Časté (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob ze 100) 

 

bolest břicha, nevolnost, průjem; 

5/6 

 

závrať, bolest hlavy; 

 

podráždění v krku; 

 

diskonfort v dutině ústní  (pocit tepla nebo pálení v ústní dutině); 

 

bolest v dutině ústní a hltanu; 

 

oděrky a vřídky v dutině ústní, mravenčení nebo sucho v ústech; 

 

píchání s svědění kůže. 

 
Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob z 1 000) 

 

nadýmání, zácpa, porucha trávení, zvracení, plynatost; 

 

pocit pálení na jazyku, ztráta chuti; 

 

puchýřky v dutině ústní a hltanu, pocit necitlivosti v krku; 

 

ospalost, nespavost; 

 

zhoršeni astmatu, bronchozpasmus (zúžení průdušek), dušnost; 

 

horečka, bolest;  

 

kožní vyrážky nebo svědící pupínky na kůži (kopřivka). 

 
Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 až10 osob z 10 000) 

 

žloutenka a snížení počtu krevních destiček (trombocytopénie), které po vysazení léku obvykle 
zmizí; 

 

anafylaktická reakce. 

 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 osoby z 10 000 včetně jednotlivých případů) 

 

krvácení do trávicího traktu (černá tuhá stolice s bolestí břicha, případně krev ve stolici nebo 
zvracení krve); 

 

angioedém (otok různých částí těla); 

 

snížení  počtu  červených  krvinek  (aplastická  anémie)  a  snížení  počtu  bílých  krvinek 
(agranulocytóza), příčinná souvislost však nebyla prokázána. 

 
Není známo
 (z dostupných údajů nelze určit) 

 

chudokrevnost; 

 

vysoký krevní tlak, srdeční selhání a otoky; 

 

hepatitida (zánět jater); 

 

závažné formy kožních včetně včetně  exfoliativní dermatitida, Stevens-Johnsova syndromu 
erythema multiforme a toxické epidermální nekrolýzy.  

 
Při  dlouhodobém  užívání  flurbiprofenu  ve  vyšších  dávkách,  než  jsou  předepsány  pro  Strepfen,  byly 
zaznamenány ještě další nežádoucí účinky, jako je  zadržování vody a otoky  nebo tvorba peptických 
vředů  a  jejich  perforace  (proděravění).  Proto  vždy  dodržujte  předepsané  dávkování    a  neužívejte 
přípravek déle než 3 dny bez konzultace s Vaším lékařem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků:  
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  
 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova  48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

6/6 

 
 
5. 

Jak Strepfen uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu a blistu za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Strepfen obsahuje: 
Léčivou látkou je flurbiprofenum. Jedna pastilka obsahuje 8,75 mg flurbiprofenum. 
 
Dalšími  složkami  jsou  makrogol  300,  hydroxid  draselný,  citronové  aroma,  levomenthol,  tekutá 
glukosa, prostý sirup (obsahuje sacharosu), čištěný med. 
 
Jak Strepfen vypadá a co obsahuje toto balení: 
Světle žluté až světle hnědé okrouhlé pastilky s charakteristickou chutí medu a citronu a s vyraženým 
logem „S“ na obou stranách. 
 
Blistr (Al/PVC/PVDC, bílý, neprůhledný), krabička. 
 
Balení obsahuje 6, 8, 10, 12, 16 nebo 24 pastilek. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., 103-105 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3UH, Velká 
Británie 
 
Výrobce: 
Reckitt  Benckiser  Healthcare  International  Ltd.,  Nottingham  Site,  Thane  Road,  NG90  2DB 
Nottingham, Velká Británie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o. 
Atrium Flora  
Vinohradská 2828/151 
130 00 Praha 3 
Tel.: +420 227 110 141 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25. 7. 2017. 

Recenze

Recenze produktu STREPFEN 8X8.75MG Pastilky rozp. v ústech

Diskuze

Diskuze k produktu STREPFEN 8X8.75MG Pastilky rozp. v ústech

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám