Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti kašli » Léky na tlumení kašle

STOPTUSSIN SIRUP 1X100ML Sirup - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 88677

89 % 7 recenzí

Kombinace 2 aktivních látek, které působí vedle sebe a vzájemně se doplňují v obou fázích kašle, suchého dráždivého i vlhkého kašle. Lék k vnitřnímu užití. K užití u dětí od 6 měsíců.

Více informací

92
Běžná cena: 114 Kč, Ušetříte: 19 % (22 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 20. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (7)
Diskuze

Podrobné informace

Kombinace 2 aktivních látek, které působí vedle sebe a vzájemně se doplňují v obou fázích kašle, suchého dráždivého i vlhkého kašle. Lék k vnitřnímu užití. K užití u dětí od 6 měsíců.

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Značka: TUSSIN
Kód výrobku: 88677
Kód EAN: 8594737226618
Kód SÚKL: 115364
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV

Stoptussin sirup je určen k léčbě suchého, dráždivého, obtížně ztišitelného kašle různého původu. Přípravek lze podat i k utišení kašle před a po operaci na doporučení lékaře. Přípravek mohou užívat děti od 6 měsíců, mladiství a dospělí.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn.sukls37415/2015 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

 

 STOPTUSSIN SIRUP 

 

(Butamirati citras, guaifenesinum) 

 
 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro vás důležité údaje. 

Vždy  užívejte    tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Ponechte  si  příbalovou  informaci  pro  případ,  že  si  ji  budete 
potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte  svého  lékárníka,  pokud  potřebujete  další  informace  nebo  radu.  Pokud  se  u  Vás 
vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi.  Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem..  

 
Co naleznete v této příbalové informaci::  
1. 

Co je přípravek  STOPTUSSIN  sirup a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek  STOPTUSSIN  sirup užívat  

3. 

Jak se přípravek  STOPTUSSIN  sirup užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek  STOPTUSSIN  sirup uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je přípravek STOPTUSSIN sirup a k čemu se používá 

Přípravek  tlumí  dráždění  ke  kašli,  mění  skladbu  průduškového  hlenu  a  usnadňuje  tak  jeho 
vykašlávání.  

Přípravek  STOPTUSSIN  sirup  je  určen  k léčbě  suchého,  dráždivého,  obtížně  ztišitelného  kašle 
různého původu. Přípravek lze podat i k utišení kašle před a po operaci na doporučení lékaře.  

Přípravek mohou užívat děti od 6 měsíců, dospívající a dospělí. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STOPTUSSIN sirup užívat 

 
Neužívejte přípravek STOPTUSSIN sirup 
-  jestliže jste přecitlivělý(á) / alergický(á) na guaifenesin, butamirát nebo na kteroukoli další složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

-  jestliže trpíte onemocněním projevujícím se svalovou slabostí (myasthenia gravis) 
-     v prvních třech měsících těhotenství 
-  u dětí mladších 6 měsíců. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku STOPTUSSIN sirup se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Jestliže trpíte vlhkým či dlouhotrvajícím kašlem souvisejícím s kouřením, astma, chronickým zánětem 
průdušek nebo rozedmou plic (emfyzémem), neměli byste být léčeni kombinací léčivých látek 
butamirát a guaifenesin, kterou obsahuje tento přípravek. 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Stoptussin sirup 
Účinky přípravku  STOPTUSSIN sirup a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně 
ovlivňovat.  

 2 

Guaifenesin zvyšuje účinek léků proti nachlazení a bolestem obsahujících paracetamol nebo kyselinu 
acetylsalicylovou, zvyšuje tlumivý účinek alkoholu, léků působících na centrální nervový systém jako 
jsou  léky  na  uklidnění  a  na  spaní  (sedativa  a  hypnotika)  nebo  celková  anestetika,  a  zvyšuje  účinek 
léků, které uvolňují napětí kosterního svalstva (myorelaxancia). 
 
Přípravek  může  falešně  zvýšit  hladiny  kyseliny  vanilmandlové  a  5-hydroxy-indoloctové  při  jejich 
stanovení  v moči.  Pokud  budete  podstupovat  toto  laboratorní  vyšetření  moči,  léčbu  přípravkem 
STOPTUSSIN sirup je nutné přerušit 48 hodin před sběrem moči. 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
 Přípravek STOPTUSSIN  sirup s jídlem a pitím 
Je vhodné sirup užívat po jídle. Sirup se zapíjí tekutinou (vodou, čajem, ovocnou šťávou apod.). 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Přípravek  se  nesmí  užívat  v prvních  třech  měsících  těhotenství,  užívání  přípravku  v dalším  průběhu 
těhotenství a v období kojení je možné pouze na doporučení lékaře. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek STOPTUSSIN  sirup má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, a 
může  nepříznivě  ovlivnit  činnost  vyžadující  zvýšenou  pozornost.  Pokud  u  Vás  dojde  k ovlivnění 
pozornosti, nevykonávejte činnosti jako je řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách 
apod. 
 

Přípravek STOPTUSSIN sirup obsahuje roztok maltitolu.  

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek STOPTUSSIN sirup užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací    nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Přípravek STOPTUSSIN sirup se užívá podle hmotnosti pacienta: 
 

Hmotnost 
pacienta 

Množství  sirupu 
v jedné dávce 

Frekvence 
podávání 

do 12 kg 

1,25 ml  

3-4krát denně 

12-20 kg 

2,5 ml 

3krát denně 

20-40 kg 

2,5 ml  

3-4krát denně 

40-70 kg 

5 ml  

3krát denně 

70-90 kg 

5 ml  

4krát denně 

nad 90 kg 

7,5 ml  

3-4krát denně 

 
Příslušné  množství  sirupu  se  odměří  pomocí  přiložené  odměrky  nebo  dávkovací  pipety  (viz  níže 
Návod  k použití  plastové  dávkovací  pipety)  a  zapíjí  se  tekutinou  (vodou,  čajem,  ovocnou  šťávou 
apod.). 
 

 3 

Odstup mezi jednotlivými dávkami má být 4-6 hodin.  
 
Pokud u Vás do 3 dnů nedojde ke zlepšení příznaků nebo se příznaky zhorší, musíte se poradit 
s lékařem. 
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů. 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Stoptussin  sirup je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku STOPTUSSIN  sirup, než jste měl(a) 
Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem či dospělým, okamžitě vyhledejte lékaře či 
lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek STOPTUSSIN  sirup 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Při doporučeném dávkování je přípravek obvykle dobře snášen.  

Často    se  mohou  vyskytnout  zažívací  potíže  (nevolnost,  nechutenství,  bolesti  žaludku,  zvracení, 
průjem), bolesti hlavy a závratě  

Velmi vzácně  se mohou vyskytnout kožní reakce z přecitlivělosti (kožní vyrážka, kopřivka). 

V případě  výskytu  kožních  reakcí  z přecitlivělosti  nebo  přetrvávajících  zažívacích  potíží  vyhledejte 
lékaře,  jakmile  to  bude  možné.  Při  výskytu  dušnosti,  teploty,  neklidu,  vyrážky  u  kojenců  a  batolat 
vyhledejte lékaře ihned. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.  

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku 
 
 
5. 

Jak přípravek STOPTUSSIN sirup uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Chraňte před mrazem. 
Po prvním otevření může být přípravek používán po dobu 4 týdnů. 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za Použitelné do:.. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

 4 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek STOPTUSSIN sirup obsahuje 
 

Léčivými látkami jsou butamirati citras 0,08 g; guaifenesinum 2,0 g ve 100 ml sirupu. 

Pomocnými  látkami  jsou  roztok  maltitolu,  kyselina  sorbová,  monohydrát  kyseliny  citronové, 
dihydrát  natrium-citrátu,  propyl-gallát,  dihydrát  dinatrium-edetátu,  draselná  sůl  acesulfamu, 
natrium-cyklamát, hyetelosa, karamelové aroma a čištěná voda. 

 
Jak přípravek STOPTUSSIN sirup vypadá a co obsahuje toto balení 
Bezbarvý až jemně nažloutlý, čirý roztok, slabě aromatizovaný. 
Velikost balení: 100 ml nebo 180 ml 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p.305, PSČ 747 70 Opava-Komárov, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.3.2015 
 
 
 
 
 
 
 

Návod k použití plastové dávkovací pipety 

 

Pro snadnější a přesnější dávkování přípravku STOPTUSSIN  sirup je v balení přiložena dávkovací 
pipeta v plastovém sáčku (viz obrázek A).  
 

1.  Vyjměte pipetu z plastového sáčku za pomocí nůžek či podobného nástroje. 
2.  Odšroubujte uzávěr lahvičky (proti směru hodinových ručiček). 
3.  Uvnitř hrdla lahvičky je plastový adaptér. 
4.  Zasuňte pipetu do adaptéru lahvičky ve svislé pozici (viz obrázek B).  
5.  Následně lahvičku s nasazenou pipetou obraťte dnem vzhůru, pipetu si přidržte a tahem za píst 

natáhněte potřebné množství sirupu (viz obrázek C).  

6.  Vraťte lahvičku s pipetou zpět do svislé polohy. 
7.  Pipetu s nataženým sirupem jemným tahem vytáhněte z adaptéru. 
8.  Odměřené množství sirupu je připraveno k aplikaci.  
9.  Zašroubujte uzávěr lahvičky (po směru hodinových ručiček, adaptér zůstává v hrdle lahvičky). 
10. Po aplikaci je doporučeno promýt pipetu vlažnou vodou. 
11. Po umytí nechte pipetu oschnout a uchovejte pro další použití. 

 
 
 
 
A. kompletní balení 
 
 

 

 
 

 5 

 

 
B. nasazení pipety na lahvičku 
 

 

 
 
C. natažení sirupu do pipety 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Recenze (7)

Recenze produktu STOPTUSSIN SIRUP 1X100ML Sirup

Recenze od 7 uživatelů s celkovým hodnocením 89 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

80 %

40 %

znám jiné lepší přípravky na úlevu od kašle

100 %

100 %

nejlepší sirup proti kašli pro děti,zkušenosti výborné,vždy pomohl

okamžitý účinek,vynikající výsledky
nutnost 4 týdny po otevření zlikvidovat a dále neužívat,balení je zbytečně velké

Diskuze

Diskuze k produktu STOPTUSSIN SIRUP 1X100ML Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Renáta C.

100 % 26/10/2015

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám