Lékárna.cz

STOPEX JUNIOR 15 MG TABLETY 30X15MG Tablety

Léčivý přípravek
STOPEX JUNIOR 15 MG TABLETY  30X15MG Tablety
Přípravek Stopex Junior se užívá k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle. Neúčinkuje proti bolesti a má jen minimálně zklidňující (tlumivý) účinek.

Více informací

Dle platné legislativy nelze tento produkt koupit v online lékárnách.

Potřebujete poradit s výběrem léků? Obraťte se na naše lékárníky v odborné poradně!

Poradit se s lékárníkem

Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

Doporučené alternativní produkty

STOPTUSSIN Kapky 50 ml

Léčivý přípravek

159 Kč 129 Kč -19 %

STOPTUSSIN Sirup s dávkovací pipetou 180 ml

Léčivý přípravek

159 Kč 139 Kč -13 %

BOIRON Stodal sirup II 200 ml

Léčivý přípravek

189 Kč 156 Kč -17 %

STOPEX JUNIOR 15 MG TABLETY 30X15MG Tablety

Přípravek Stopex Junior se užívá k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle. Neúčinkuje proti bolesti a má jen minimálně zklidňující (tlumivý) účinek.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
246770
Kód EAN:
8595165267280
Kód SÚKL:
Držitel rozhodnutí:
1/4
Příloha č. 1 k Usnesení o opravě sp.zn.sukls43129/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Stopex Junior 15 mg tablety
tablety
dextromethorphani hydrobromidum monohydricum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte užívat pečlivě podle
návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší během 3 dnů od začátku léčby u dětí ve věku 6-
12 let nebo 7 dnů od začátku léčby u dospělých , musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Stopex Junior a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stopex Junior užívat
3. Jak se Stopex Junior užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku Stopex Junior
6. Další informace
1. CO JE STOPEX JUNIOR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Stopex Junior se užívá k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle.
Neúčinkuje proti bolesti a má jen minimálně zklidňující (tlumivý) účinek.
Přípravek Stopex Junior mohou užívat děti od 6 let a dospělí.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPEX JUNIOR
UŽÍVAT
Neužívejte Stopex Junior:
jestliže jste přecitlivělý(á), alergický(á) na léčivou látku dextromethorphan nebo na
kteroukoli pomocnou látku přípravku Stopex Junior
jestliže máte kašel s hojným odkašláváním hlenu
jestliže trpíte rizikem rozvoje selhání dýchacího systému ( dušnost, sípavé dýchání)
jestliže máte průduškové astma
jestliže pro léčbu deprese užíváte antidepresiva ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy
(MAO) a 2 týdny po skončení této léčby
u dětí mladších 6-ti let
jestliže máte závažné onemocnění jater
2/4
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Stopex Junior je zapotřebí:
jestliže trpíte jaterním onemocněním, můžete přípravek užívat pouze na základě
výslovného doporučení lékaře
Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv léčivý přípravek.
Přípravek Stopex Junior neužívejte v posledních třech měsících těhotenství. O užívání
přípravku v průběhu prvních šesti měsíců těhotenství se vždy poraďte s lékařem.
Přípravek Stopex Junior neužívejte během kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Stopex Junior může ovlivnit nepříznivě činnost vyžadující zvýšenou pozornost,
koordinaci pohybů a rychlé rozhodování např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů,
práce ve výškách. Tuto činnost byste měl(a) vykonávat pouze na základě souhlasu lékaře.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky přípravku Stopex Junior a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně
ovlivňovat. Jde především o jiné léky proti kašli (přípravky podporující vykašlávání hlenů,
tzv. expektorancia), léky se zklidňujícím či tlumivým účinkem (např. diazepam) a léky na
deprese.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
3. JAK SE STOPEX JUNIOR UŽÍVÁ
Pokud není lékařem určeno jinak, je doporučeno následující dávkování:
Děti od 6-ti do 12-ti let: 1 tableta přípravku Stopex Junior 15 mg tablety každých 6-8 hodin.
Maximální denní dávka jsou 4 tablety přípravku Stopex Junior 15 mg tablety rovnoměrně
rozdělených do 3-4 jednotlivých dávek.
Bez porady s lékařem nepodávejte dítěti déle než 3 dny. Pokud se příznaky během této doby
nezlepší nebo se naopak zhorší, navštivte lékaře.
Dospělí a děti starší 12-ti let: 1 tableta přípravku Stopex Junior 15 mg tablety každé 4
hodiny.
Maximální denní dávka je 8 tablet přípravku Stopex Junior 15 mg tablety rovnoměrně
rozdělených do 6 jednotlivých dávek.
Bez porady s lékařem neužívejte déle než 7 dnů. Pokud se Vaše příznaky během této doby
nezlepší nebo se naopak zhorší, navštivte svého lékaře.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek je vhodné užívat po jídle. Tablety se zapíjí tekutinou (vodou, čajem, ovocnou
šťávou apod.).
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.
3/4
Jestliže jste užil(a) větší dávku, než jste měl(a):
Při předávkování nebo požití většího množství přípravku je nutné se poradit s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Stopex Junior:
Pokud zapomenete užít (podat dítěti) dávku ve stanovenou dobu, vezměte ji (podejte ji dítěti)
okamžitě, jakmile si vzpomenete, interval mezi dávkami ale nezkracujte a neměňte dávku (tj.
nezvyšujte počet tablet).
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Přípravek je při doporučeném dávkování obvykle dobře snášen a nežádoucí účinky jsou
vzácné. Mohou se vyskytovat závratě, ospalost, trávící problémy, bronchospasmus (zúžení
průdušek projevující se ztíženým dýcháním nebo dechovými obtížemi) a alergické kožní
reakce (kožní vyrážka, zčervenání, otok).
Při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání
přípravku poraďte s lékařem.
Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci,
oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU STOPEX JUNIOR
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchování.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Stopex Junior obsahuje:
Stopex Junior 15 mg tablety: léčivou látkou je dextromethorphani hydrobromidum
monohydricum 15 mg v jedné tabletě.
Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, sodná sůl kroskarmelosy, mannitol,
mikrokrystalická celulosa.
Jak přípravek Stopex Junior vypadá a co obsahuje toto balení:
Stopex Junior 15 mg tablety: bílá až téměř bílá, kulatá, plochá tableta se zkosenými hranami,
s půlicí rýhou na jedné a vyraženým označením D 15 na druhé straně.
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.
4/4
Stopex Junior: jedno balení obsahuje 30 tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
23.11.2011

STOPEX JUNIOR 15 MG TABLETY 30X15MG Tablety

STOPEX JUNIOR 15 MG TABLETY 30X15MG Tablety

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku

Nevíte si rady? Požádejte o doporučení či konzultaci jednoho z našich lékárníků. Jsou právě on-line.

Zahájit konverzaci

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.

Zjistit více

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.