Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Bioderma Phoroderm

SKINOREN® Krém 30 g

96
5
starstarstarstarstar  96 %

 

SKINOREN® Krém 30 g
Přípravek k léčbě akné s léčivou látkou kyselinou azelaovou.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Skinoren® krém je lék k vnějšímu použití s léčivou látkou kyselinou azelaovou. Více informací
Kód výrobku: 32089
Běžná cena: 295 Kč (ušetříte: 76 Kč = 26 %)
Cena s DPH: 219 
Dostupnost: skladem
Odešleme ze skladu: Čtvrtek 29.6.2017
Přidat do oblíbených
ks
29 Kč za všechny druhy dopravy!
Doprava zdarma od 1500 Kč

Příbalová informace výrobku SKINOREN® Krém 30 g

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Skinoren krém
Acidum azelaicum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
- Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Skinoren krém a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Skinoren krém používat
3. Jak se Skinoren krém používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Skinoren krém uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je Skinoren krém a k čemu se používá
Skinoren krém je lék užívaný k léčbě akné (zánětlivých i nezánětlivých forem).
Skinoren krém působí proti bakterii (Propionibacterium acnes), která je hlavním činitelem při
vniku akné. Zároveň také potlačuje proces rohovatění buněk pokožky, které ucpávají póry
pokožky a tak způsobují vznik komedonů (černých a bílých).
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Skinoren krém používat
Nepoužívejte Skinoren krém:
- Jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na kyselinu azelaovou nebo na kteroukoli složku
přípravku Skinoren krém, a to obzvláště na propylenglykol.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Skinoren krém je zapotřebí:
- Skinoren krém aplikujte pouze na postiženou oblast.
- Jestliže aplikujete Skinoren krém na obličej, měl(a) byste zabránit kontaktu s očima, ústy a
sliznicemi trávicí, dýchací a rozmnožovací soustavy. Jestliže k tomu dojde, oči, ústa a/nebo
sliznice je třeba okamžitě vymýt dostatečným množstvím vody. Jestliže podráždění očí
přetrvává, poraďte se s lékařem. Po každé aplikaci krému Skinoren si umyjte ruce.
2
Kyselina benzoová mírně dráždí kůži, oči a sliznice. Propylenglykol může způsobit
podráždění kůže.
V případě, že je Vám více než 20 let, poraďte se o léčbě akné s lékařem, protože akné může
být také příznakem závažných onemocnění.
Tato onemocnění vedle akné mají nejčastěji následující příznaky:
- centrální obezita s tenčími končetinami (projevuje se ukládáním tuku v obličeji a trupu)
- strie (fialové trhlinky v kůži)
- snížená chuť k jídlu
- úbytek tělesné hmotnosti
- časté močení
- vysoký krevní tlak
- svalová slabost, bolesti v zádech, osteoporóza (řídnutí kostí)
- u žen dále nadměrné ochlupení mužského typu, poruchy menstruace či plešatění.
Máte-li některý z výše uvedených příznaků, poraďte se o léčbě akné s lékařem dříve, než začnete
užívat přípravek Skinoren krém.
U pacientů léčených kyselinou azelaovou bylo vzácně v klinické praxi zaznamenáno zhoršení
astmatu.
Těhotenství
Adekvátní, dobře kontrolované klinické studie, zaměřené na lokální podávání těhotným
ženám, nebyly provedeny.
Studie u zvířat neprokázaly žádné přímé ani nepřímé nežádoucí působení na těhotenství,
vývoj zárodku/plodu, porod ani vývoj narozeného dítěte.
Kojení
Není známo, jestli kyselina azelaová přechází do lidského mléka. Nicméně pokus prováděný
in vitro (neprováděný na živém organizmu) prokázal, že přípravek do mateřského mléka
přecházet může. Neočekává se však, že by distribuce kyseliny azelaové do mateřského mléka
výrazně ovlivnila základní hodnoty kyseliny azelaové v mléce.
Je třeba zabránit kontaktu kojence s léčenou kůží/prsem.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv léčivý
přípravek.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Skinoren krém nemá žádný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat
stroje.
Další léčivé přípravky a přípravek Skinoren krém
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete užívat.
Žádné interakce nejsou doposud známy.
3. Jak se Skinoren krém používá
3
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 Jak a kdy by měl být Skinoren krém užíván?
Přípravek je určen k lokálnímu ošetření kůže.
Před použitím přípravku Skinoren krém je třeba kůži pečlivě očistit čistou vodou nebo
případně jemným kožním čisticím prostředkem. Před aplikací musí být kůže pečlivě vysušena.
Skinoren krém by měl být nanášen na postižená místa dvakrát denně (ráno a večer) a jemně
vetřen. Skinoren krém musí být nanášen v dostatečném množství, ale ne nadbytečně (přibližně
2,5 cm krému vytlačeného z tuby je dostatečné pro ošetření celého obličeje).
V případě, že dojde k podráždění kůže (viz „Možné nežádoucí účinky“), můžete přechodně
zmenšit množství nanášeného krému, nebo používat krém pouze jedenkrát denně do té doby,
než podráždění odezní. Léčbu lze případně na několik dní přerušit, jestliže je to nutné.
Je důležité používat Skinoren krém pravidelně v průběhu celého období léčby.
Použití u dětí a dospívajících
Používá se u dospívajících ve věku 12-18 let. Při podávání krému Skinoren dospívajícím ve
věku 12-18 let není potřeba upravovat dávkování. Bezpečnost a účinnost pro podávání
pacientům ve věku do 12 let nebyla stanovena.
 Jak dlouho by měl být Skinoren krém užíván?
Délka ošetřování přípravkem Skinoren krém se u jednotlivých pacientů liší a závisí na
vážnosti příznaků Vašeho kožního onemocnění. Je nezbytné užívat Skinoren krém pravidelně
po celou dobu léčby.
Většinou je výrazné zlepšení akné zřetelné po 4 týdnech. Pro dosažení maximálního účinku
musí být Skinoren krém používán pravidelně po dobu několika měsíců.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Skinoren krém je příliš silný nebo příliš slabý,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 Jestliže jste použil(a) více přípravku Skinoren krém, než jste měl(a):
Nemusíte se ničeho obávat. Jednorázové předávkování (tj. když je krém aplikován
jednorázově na velkou plochu kůže) nebo náhodné spolknutí žádné riziko nepřináší.
 Jestliže jste zapomněl(a) použít Skinoren krém:
Nepoužívejte větší množství přípravku Skinoren krém, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
 Jestliže jste přestal(a) používat Skinoren krém
4
Jestliže užíváte Skinoren krém v souladu s doporučením, Vaše příznaky by měly během léčby
odeznít. Jestliže však Vaše příznaky přetrvávají, nebo se znovu projeví po ukončení léčby,
poraďte se se svým lékařem.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Skinoren krém nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Při klinických studiích byly nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky pálení, svědění a
zarudnutí kůže v místě aplikace.
V níže uvedené tabulce jsou zaznamenány nežádoucí účinky, které byly pozorovány při
klinických zkouškách, seřazeny jsou podle této četnosti výskytu:
velmi časté (1/10),
časté (1/100 až <1/10),
méně časté (1/1 000 až <1/100),
vzácné (1/10 000 až < 1/1 000),
velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).
velmi časté časté méně časté vzácné
Poruchy kůže a
podkožní tkáně
nadměrné
vylučování
kožního mazu,
akné, barevné
změny kůže
zánět rtu
Celkové poruchy
a reakce v místě
aplikace
pálení v místě
aplikace,
svědění v místě
aplikace,
zarudnutí
v místě aplikace
odlupování
v místě aplikace,
bolest v místě
aplikace,
vysušování
v místě aplikace,
změny barvy
v místě aplikace,
podráždění
v místě aplikace
parestézie
(znecitlivění)
v místě aplikace,
zánět v místě
aplikace,
nepříjemné
pocity v místě
aplikace, otok
v místě aplikace
vyrážka v místě
aplikace,
puchýřky
v místě aplikace,
ekzém v místě
aplikace, pocit
tepla v místě
aplikace, vřed
v místě aplikace
Poruchy
imunitního
systému
přecitlivělost na
přípravek,
zhoršení astmatu
Obecně platí, že lokální podráždění kůže vymizí v průběhu léčby.
Bylo také vzácně zaznamenáno zhoršení astmatu u pacientů léčených kyselinou azelaovou.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
5. Jak Skinoren krém uchovávat
5
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Skinoren nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékaře nebo lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co Skinoren krém obsahuje
Léčivou látkou je acidum azelaicum 0,2 g (20 %) v 1 g krému.
Pomocnými látkami jsou ester makrogolu, směs acylglycerolů, lipidoalkoholů a vosků (Cutina
CBS), cetylstearyl-ethylhexanoát, propylenglykol, glycerol 85%, kyselina benzoová, čištěná
voda.
Jak Skinoren krém vypadá a co obsahuje toto balení
Skinoren krém je bílý neprůhledný krém.
V tubě je obsaženo 30 g krému.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Bayer Pharma AG, D-13342 Berlín, Německo
Výrobce:
Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l., Segrate (MI), Itálie
Tato příbalová informace byla naposledy revidována
28.2.20
Oznámit nežádoucí účinky

Potřebujete odbornou radu?
Zkuste chat s lékárníkem

Mgr. Pavla Horáková

a další kvalifikovaní lékárníci

radí zdarma on-line 8 - 22 hodin

každý den i o víkendu

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz
Ověření legálního provozu E-shopu