Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

SINGULAIR 5 JUNIOR 28X5MG Žvýkací tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15635

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Merck spol.s r.o.
Kód výrobku: 15635
Kód EAN: 8711141633249
Kód SÚKL: 53076
Držitel rozhodnutí: Merck spol.s r.o.
Proč mi lékař předepsal Singulair? Lékař Vám předepsal Singulair: - v rámci integrované léčby astmatu, především k zabránění projevů astmatu během dne i noci. Singulair působí také preventivně proti zúžení dýchacích cest při tělesném pohybu. - k léčbě sezónních alergií, včetně denních a nočních příznaků, neprůchodnosti nosu, výtoku z nosu, svědění v nose a kýchání; neprůchodnosti nosu při probuzení, potíží při usínání a probouzení se v noci; slzení, svědění, zarudlých a oteklých očí. Singulair je určen pro dospělé a děti od 3 let. Co je to astma? Astma je chronické onemocnění plic. Nemůže být zcela vyléčeno, ale může být léčeno. Pro astma jsou typické: Zúžené dýchací cesty a z toho plynoucí obtížné dýchání. Zlepšení nebo zhoršení závisí na různých okolnostech. Zánět dýchacích cest; jejich výstelka je zduřená. Citlivost dýchacích cest, které reagují na mnoho podnětů, jako je cigaretový kouř, pyl nebo studený vzduch. Příznaky astmatu jsou: Kašel, sípání a pocit sevřenosti na hrudi. Sípání však nemusí být přítomno u všech pacientů s astmatem. Pro některé nemocné může být jediným příznakem kašel. Obtíže se často projevují v noci a po fyzické námaze. Jak zjistím, že mám astma? Váš lékař určí, jestli máte astma na základě Vašich potíží a podle toho, jak jste schopni vydechnout vzduch z plic. Lékař může získat orientaci o funkci Vašich plic pomocí výdechoměru (přístroje, zvaného "peak flow meter") nebo vyšetřit plicní funkce přístrojem tzv. spirometrem. Léčba může zajistit kontrolu nad astmatem. Je důležité léčit i mírné příznaky astmatu. Tím se můžete chránit proti zhoršení. Jak by se mělo astma léčit? Aby se zabránilo astmatickým potížím a zlepšilo se Vaše dýchání, budete muset úzce spolupracovat s lékařem: Sestavit plán, jak vyloučit nebo omezit kontakt s podněty, které mohou vyvolat astmatický záchvat (např. kouření, včetně pasivního kuřáctví, roztoči v domácím prachu, švábi, plísně, pyl, zvířecí chlupy, změny počasí a teploty, infekce horních cest dýchacích, jako je např. rýma). Sestavit plán léčby, který by nejlépe zajišťoval kontrolu nad Vaším astmatem. Jak Singulair léčí astma? Singulair blokuje látky v plicích, zvané leukotrieny, které způsobují zúžení a zánět dýchacích cest. Proč je důležité užívat lék podle předpisu? Užívání léku podle instrukcí lékaře může pomoci zmírnit sílu astmatu a výskyt astmatických záchvatů. Co jsou to sezónní alergie? Sezónní alergie (známé také jako senná rýma nebo sezónní alergická rýma) jsou alergickou odpovědí, často vyvolanou vzduchem neseným pylem stromů, travin a plevelu. Mezi denní a noční příznaky sezónních alergií běžně patří: - ucpaný nos, výtok z nosu, svědění v nose; - kýchání; - vodnaté, oteklé, zarudlé a svědící oči. Co bych měl vědět před a během užívání přípravku Singulair? Pro Vás nebo pro Vaše dítě je důležité užívat Singulair denně podle předpisu lékaře, a to i tehdy, když Vy nebo Vaše dítě nemáte žádné obtíže nebo astmatický záchvat. Jestliže se astmatické obtíže u Vás nebo u Vašeho dítěte zhorší, je třeba neprodleně vyhledat lékaře. Tablety přípravku Singulair pro užití ústy nejsou určeny pro léčbu akutního astmatického záchvatu. Jestliže se objeví akutní záchvat, je třeba se řídit pokyny lékaře, které Vám nebo Vašemu dítěti sdělil pro tento případ.

Příbalový leták

1 / 5
sp.zn. sukls107683/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SINGULAIR 5 Junior
žvýkací tablety
montelukastum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě.
Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy nebo Vaše dítě.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek SINGULAIR a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SINGULAIR užívat
3. Jak se přípravek SINGULAIR užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek SINGULAIR uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK SINGULAIR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek SINGULAIR je antagonista leukotrienového receptoru, který blokuje látky, zvané
leukotrieny. Leukotrieny způsobují zúžení a zduření dýchacích cest v plicích a rovněž vyvolávají
příznaky alergie. Blokováním leukotrienů přípravek SINGULAIR zmírňuje příznaky astmatu a
pomáhá zvládat astma.

Ošetřující lékař předepsal přípravek SINGULAIR k léčbě astmatu, k prevenci denních a nočních
příznaků astmatu.
Přípravek SINGULAIR se používá k léčbě pacientů, jimž jejich léky odpovídajícím způsobem
nepomáhají a kteří potřebují další léčbu.
Přípravek SINGULAIR lze rovněž používat jako alternativní léčbu k inhalačním
kortikosteroidům u pacientů ve věku 6 až 14 let, kteří v současné době neužívali k léčbě astmatu
perorální kortikosteroidy a u nichž se prokázalo, že nejsou schopni užívat inhalační
kortikosteroidy.
Přípravek SINGULAIR rovněž pomáhá zabránit zúžení dýchacích cest navozenému námahou.

Ošetřující lékař určí, jak přípravek SINGULAIR používat v závislosti na příznacích a závažnosti
Vašeho astmatu nebo astmatu Vašeho dítěte.

Co je astma?
Astma je dlouhodobé onemocnění.
Astma zahrnuje:
potíže s dechem způsobené zúženými dýchacími cestami. Toto zúžení dýchacích cest se
zhoršuje a zlepšuje v reakci na různé stavy.
citlivé dýchací cesty, které reagují na mnohé podněty, jako je cigaretový kouř, pyl, studený
vzduch nebo námaha.
otok (zánět) výstelky dýchacích cest.
Příznaky astmatu zahrnují: kašel, sípání a tíseň na hrudi.
2 / 52. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
SINGULAIR UŽÍVAT

Informujte ošetřujícího lékaře o veškerých zdravotních potížích nebo alergiích, kterými jste nyní Vy
nebo Vaše dítě postižen/a/o nebo jimiž jste byl/a/o postižen/a/o v minulosti.

Neužívejte přípravek SINGULAIR, pokud jste Vy nebo Vaše dítě
alergický/á/é (přecitlivělý/á/é) na montelukast nebo na kteroukoli další složku přípravku
SINGULAIR (viz bod 6. DALŠÍ INFORMACE).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SINGULAIR je zapotřebí
Pokud se astma nebo dýchání Vaše nebo Vašeho dítěte zhorší, ihned se obraťte na ošetřujícího
lékaře.
Perorální přípravek SINGULAIR není určen k léčbě akutních astmatických záchvatů. Pokud k
záchvatu dojde, postupujte podle pokynů, které Vám nebo pro Vaše dítě dal lékař. Vždy u sebe
mějte protiastmatickou inhalační záchrannou medikaci.
Je důležité, abyste Vy nebo Vaše dítě užíval/a/o všechny antiastmatické léky, které lékař
předepsal. Přípravek SINGULAIR se nesmí používat místo jiných antiastmatických léků, které
Vám nebo Vašemu dítěti předepsal ošetřující lékař.
Pokud užíváte antiastmatika, mějte na mysli, že pokud se u Vás vyvinou příznaky, jako je
chřipku připomínající onemocnění, mravenčení nebo necitlivost v rukou či nohou, zhoršení
plicních příznaků a/nebo vyrážka, musíte se obrátit na ošetřujícího lékaře.
Vy nebo Vaše dítě nesmíte užívat kyselinu acetylsalicylovou (aspirin) ani protizánětlivé léky
(rovněž známé jako nesteroidní antirevmatika nebo NSAID), pokud zhoršují astma Vaše nebo
Vašeho dítěte.

Použití u dětí
Pro děti ve věku 2 až 5 let je k dispozici přípravek SINGULAIR 4 Mini, žvýkací tablety a přípravek
SINGULAIR 4 mg granule.
Pro děti ve věku 6 až 14 let je k dispozici přípravek SINGULAIR 5 Junior, žvýkací tablety.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé léky mohou ovlivňovat působení přípravku SINGULAIR, případně přípravek SINGULAIR
může mít vliv na působení jiných léků, které užíváte.

Prosím, informujte ošetřujícího lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě užíváte
nebo které jste Vy nebo Vaše dítě užíval/a/o v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez
lékařského předpisu.

Předtím, než začnete přípravek SINGULAIR užívat, informujte ošetřujícího lékaře, pokud užíváte
následující léky:
fenobarbital (používá se k léčbě epilepsie)
fenytoin (používá se k léčbě epilepsie)
rifampicin (používá se k léčbě tuberkulózy a některých jiných infekcí)

Užívání přípravku SINGULAIR s jídlem a pitím
Přípravek SINGULAIR 5 Junior, žvýkací tablety se nesmí užívat těsně okolo jídla; musí se užívat
alespoň 1 hodinu před a 2 hodiny po jídle.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Použití v těhotenství
3 / 5

Těhotné ženy nebo ženy otěhotnění plánující se musí před zahájením užívání přípravku SINGULAIR
obrátit na lékaře.Ošetřující lékař vyhodnotí, zda během této doby můžete přípravek SINGULAIR
užívat.

Použití během kojení
Není známo, zda se přípravek SINGULAIR objevuje v mateřském mléce. Jestliže kojíte nebo kojit
hodláte, musíte se před užíváním přípravku SINGULAIR obrátit na svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neočekává se, že by přípravek SINGULAIR ovlivňoval Vaši schopnost řídit automobil nebo
obsluhovat stroje. Individuální odpovědi na léčbu se však mohou lišit. Jisté nežádoucí účinky (jako je
závrať a malátnost), které byly u přípravku SINGULAIR velmi vzácně hlášeny, mohou u některých
pacientů ovlivnit jejich schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku SINGULAIR
Přípravek SINGULAIR 5 Junior, žvýkací tablety obsahuje aspartam, což je zdroj fenylalaninu. Pokud
má Vaše dítě fenylketonurii (vzácná dědičná porucha metabolismu), musíte mít na paměti, že jedna
5mg žvýkací tableta obsahuje fenylalanin (v množství odpovídajícím 0,842 mg fenylalaninu na 5mg
žvýkací tabletu).

3. JAK SE PŘÍPRAVEK SINGULAIR UŽÍVÁ

Vy nebo Vaše dítě musíte užívat pouze jednu tabletu přípravku SINGULAIR jednou denně
podle předpisu lékaře.
Přípravek je nutno užívat i když Vy nebo Vaše dítě nemáte žádné příznaky nebo i když Vy nebo
Vaše dítě máte akutní záchvat astmatu.
Vždy užívejte přípravek SINGULAIR podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívá se ústy.

Děti ve věku 6 až 14 let
Užívá se jedna 5mg žvýkací tableta večer. Přípravek SINGULAIR 5 Junior, žvýkací tablety se nesmí
užívat těsně okolo jídla; musí se užívat alespoň 1 hodinu před nebo 2 hodiny po jídle.
Pokud Vy nebo Vaše dítě užíváte přípravek SINGULAIR, přesvědčte se, že neužíváte žádné jiné
přípravky obsahující stejnou účinnou látku, montelukast.

Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě užil/a/o více přípravku SINGULAIR, než jste měl/a/o
Ihned se obraťte na ošetřujícího lékaře se žádostí o radu.
Většina hlášení o předávkování neobsahuje žádné nežádoucí účinky. Nejčastěji se vyskytující hlášené
příznaky při předávkování u dospělých a dětí zahrnovaly bolesti břicha, ospalost, žízeň, bolesti hlavy,
zvracení a hyperaktivitu.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek SINGULAIR nebo jej podat svému dítěti
Snažte se přípravek SINGULAIR podávat podle předpisu. Pokud Vy nebo Vaše dítě dávku vynecháte,
prostě pokračujte podle obvyklého schématu jednu tabletu jednou denně.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže Vy nebo Vaše dítě přestanete přípravek SINGULAIR užívat
Přípravek SINGULAIR může léčit astma, pouze pokud jej Vy nebo Vaše dítě užíváte trvale.
Je důležité, abyste Vy nebo Vaše dítě přípravek SINGULAIR užíval/a/o tak dlouho, jak jej ošetřující
lékař bude předepisovat. Pomůže při zvládání astmatu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
4 / 5


Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek SINGULAIR nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

V klinických hodnoceních s přípravkem SINGULAIR 5 Junior, žvýkací tablety byly nejčastěji
hlášenými nežádoucími účinky (objevují se u alespoň 1 ze 100 pacientů a u méně než 1 z 10
pediatrických pacientů), u nichž se mělo za to, že souvisí s přípravkem SINGULAIR, následující:
bolesti hlavy
Navíc byl v klinických studiích s přípravkem SINGULAIR 10, potahované tablety hlášen následující
nežádoucí účinek:
bolesti břicha

Tyto nežádoucí účinky byly obvykle mírné a vyskytovaly se častěji u pacientů léčených přípravkem
SINGULAIR, než u pacientů léčených placebem (pilulka bez léčivé látky).

Navíc po uvedení léku na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
infekce horních dýchacích cest
zvýšený sklon ke krvácení
alergické reakce včetně vyrážky, otoku tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobovat
potíže s dýcháním nebo polykáním
změny chování a nálady [abnormální sny včetně nočních můr, halucinace, podrážděnost, pocit
úzkosti, neklid, agitovanost včetně agresivního nebo nepřátelského chování, třes, deprese,
špatné spaní, náměsíčnost, sebevražedné myšlenky a chování (ve velmi vzácných případech)];
závrať, malátnost, mravenčení/necitlivost, záchvaty křečí
bušení srdce
krvácení z nosu
průjem, sucho v ústech, poruchy trávení, nevolnost, zvracení
hepatitida (zánět jater)
tvorba modřin, svědění, kopřivka, jemné červené uzly pod kůží nejčastěji na bércích (erythema
nodosum)
bolest kloubů nebo svalů, svalové křeče
únava, pocit nevolnosti, otok, horečka

U astmatických pacientů léčených montelukastem byly hlášeny velmi vzácné případy kombinace
příznaků, jako je chřipce podobná choroba, mravenčení nebo necitlivost v pažích a nohou, zhoršení
plicních příznaků a/nebo vyrážka (Churg-Straussův syndrom). Pokud se u Vás vyskytne jeden nebo
více těchto příznaků, musíte o tom bezodkladně informovat ošetřujícího lékaře.

Požádejte ošetřujícího lékaře nebo lékárníka o více informací o nežádoucích účincích. Pokud se
kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. JAK SE PŘÍPRAVEK SINGULAIR UCHOVÁVÁ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Přípravek SINGULAIR nepoužívejte po datu uvedeném na blistru šesti číslicemi za EXP. První
dvě číslice označují měsíc; poslední čtyři číslice označují rok. Doba použitelnosti tohoto léku se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

5 / 5


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek SINGULAIR obsahuje

Léčivou látkou je montelukast.
Jedna tableta SINGULAIR 5 Junior obsahuje 5,2 mg montelukastum natricum, což odpovídá 5
mg montelukastu.

Pomocnými látkami jsou:
mannitol, mikrokrystalická celulosa, Hyprolosa (E 463), červený oxid železitý (E 172), sodná sůl
kroskarmelosy, třešňové aroma, aspartam (E 951), magnesium-stearát.

Jak přípravek SINGULAIR vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety přípravku SINGULAIR 5 Junior, žvýkací tablety jsou růžové, oválné, bikonvexní žvýkací
tablety s vyraženým SINGULAIR na jedné straně a s MSD 275 na druhé.

7 žvýkacích tablet
28 žvýkacích tablet
98 žvýkacích tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
N-2031 BN HAARLEM
Nizozemsko


Informace podává
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Evropská 2588/33a
160 00 Praha 6
Tel: + 420 233 010 111
Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
17.7.2013

Recenze

Recenze produktu SINGULAIR 5 JUNIOR 28X5MG Žvýkací tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SINGULAIR 5 JUNIOR 28X5MG Žvýkací tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám