Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

SINGULAIR 4 MINI 98X4MG Žvýkací tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 96437

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Merck spol.s r.o.
Kód výrobku: 96437
Kód EAN: 8711141801648
Kód SÚKL: 125134
Držitel rozhodnutí: Merck spol.s r.o.
Proč mi lékař předepsal Singulair? Lékař Vám předepsal Singulair: - v rámci integrované léčby astmatu, především k zabránění projevů astmatu během dne i noci. Singulair působí také preventivně proti zúžení dýchacích cest při tělesném pohybu. - k léčbě sezónních alergií, včetně denních a nočních příznaků, neprůchodnosti nosu, výtoku z nosu, svědění v nose a kýchání; neprůchodnosti nosu při probuzení, potíží při usínání a probouzení se v noci; slzení, svědění, zarudlých a oteklých očí. Singulair je určen pro dospělé a děti od 3 let. Co je to astma? Astma je chronické onemocnění plic. Nemůže být zcela vyléčeno, ale může být léčeno. Pro astma jsou typické: Zúžené dýchací cesty a z toho plynoucí obtížné dýchání. Zlepšení nebo zhoršení závisí na různých okolnostech. Zánět dýchacích cest; jejich výstelka je zduřená. Citlivost dýchacích cest, které reagují na mnoho podnětů, jako je cigaretový kouř, pyl nebo studený vzduch. Příznaky astmatu jsou: Kašel, sípání a pocit sevřenosti na hrudi. Sípání však nemusí být přítomno u všech pacientů s astmatem. Pro některé nemocné může být jediným příznakem kašel. Obtíže se často projevují v noci a po fyzické námaze. Jak zjistím, že mám astma? Váš lékař určí, jestli máte astma na základě Vašich potíží a podle toho, jak jste schopni vydechnout vzduch z plic. Lékař může získat orientaci o funkci Vašich plic pomocí výdechoměru (přístroje, zvaného "peak flow meter") nebo vyšetřit plicní funkce přístrojem tzv. spirometrem. Léčba může zajistit kontrolu nad astmatem. Je důležité léčit i mírné příznaky astmatu. Tím se můžete chránit proti zhoršení. Jak by se mělo astma léčit? Aby se zabránilo astmatickým potížím a zlepšilo se Vaše dýchání, budete muset úzce spolupracovat s lékařem: Sestavit plán, jak vyloučit nebo omezit kontakt s podněty, které mohou vyvolat astmatický záchvat (např. kouření, včetně pasivního kuřáctví, roztoči v domácím prachu, švábi, plísně, pyl, zvířecí chlupy, změny počasí a teploty, infekce horních cest dýchacích, jako je např. rýma). Sestavit plán léčby, který by nejlépe zajišťoval kontrolu nad Vaším astmatem. Jak Singulair léčí astma? Singulair blokuje látky v plicích, zvané leukotrieny, které způsobují zúžení a zánět dýchacích cest. Proč je důležité užívat lék podle předpisu? Užívání léku podle instrukcí lékaře může pomoci zmírnit sílu astmatu a výskyt astmatických záchvatů. Co jsou to sezónní alergie? Sezónní alergie (známé také jako senná rýma nebo sezónní alergická rýma) jsou alergickou odpovědí, často vyvolanou vzduchem neseným pylem stromů, travin a plevelu. Mezi denní a noční příznaky sezónních alergií běžně patří: - ucpaný nos, výtok z nosu, svědění v nose; - kýchání; - vodnaté, oteklé, zarudlé a svědící oči. Co bych měl vědět před a během užívání přípravku Singulair? Pro Vás nebo pro Vaše dítě je důležité užívat Singulair denně podle předpisu lékaře, a to i tehdy, když Vy nebo Vaše dítě nemáte žádné obtíže nebo astmatický záchvat. Jestliže se astmatické obtíže u Vás nebo u Vašeho dítěte zhorší, je třeba neprodleně vyhledat lékaře. Tablety přípravku Singulair pro užití ústy nejsou určeny pro léčbu akutního astmatického záchvatu. Jestliže se objeví akutní záchvat, je třeba se řídit pokyny lékaře, které Vám nebo Vašemu dítěti sdělil pro tento případ.

Příbalový leták

 

 

Sp.zn.sukls78197/2013 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Singulair 4 MINI, žvýkací tablety

 

montelukastum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než podáte Vašemu dítěti tento přípravek, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vaše dítě. 

 

Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Singulair a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než podáte přípravek Singulair Vašemu dítěti 

3. 

Jak se přípravek Singulair užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Singulair uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Singulair a k čemu se používá 

 
Co je přípravek Singulair 
Přípravek Singulair je antagonista leukotrienového receptoru, který blokuje látky zvané leukotrieny.  
 
Jak přípravek Singulair funguje 
Leukotrieny způsobují zúžení a zduření dýchacích cest. Blokováním leukotrienů zmírňuje přípravek 
Singulair projevy astmatu a pomáhá astma zvládat. 
 
Kdy má být přípravek Singulair užíván 
Váš lékař přípravek Singulair předepsal k léčbě astmatu Vašeho dítěte, k prevenci vzniku symptomů 
astmatu během dne i noci. 
 

 

Přípravek Singulair se používá k léčbě pacientů ve věku od 2 do 5 let, kterým jejich léčba 
neposkytuje dostatečnou kontrolu nad astmatem a kteří vyžadují dodatečnou léčbu. 

 

Přípravek Singulair lze rovněž použít jako alternativní léčbu k inhalačním kortikosteroidům 
u pacientů ve věkuod 2 do 5 let, kteří na své astma v současnosti žádné perorální kortikosteroidy 
nepoužívají a u kterých se prokázalo, že nejsou schopni inhalační kortikosteroidy užívat. 

 

Přípravek Singulair rovněž napomáhá při prevenci námahou vyvolaného zúžení dýchacích cest 
u pacientů ve věku od 2 let. 

 
Váš lékař určí, jak přípravek Singulair užívat v závislosti na příznacích a závažnosti astmatu Vašeho 
dítěte. 
 
Co je astma? 
Astma je dlouhodobé onemocnění. 
Astma zahrnuje: 

  potíže s dechem způsobené zúženými dýchacími cestami. Toto zúžení dýchacích cest se zhoršuje 

a zlepšuje v reakci na různé podmínky. 

  citlivé dýchací cesty, které reagují na mnohé podněty, jako je cigaretový kouř, pyl, studený 

vzduch nebo námaha. 

 

2

 

  otok (zánět) výstelky dýchacích cest. 

Příznaky astmatu zahrnují: kašel, sípání a tíseň na hrudi. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než podáte přípravek Singulair Vašemu dítěti 

 
Informujte svého lékaře o veškerých zdravotních potížích nebo alergiích, kterými Vaše dítě trpí, nebo 
kterými trpělo v minulosti. 
 
Nepodávejte přípravek Singulair Vašemu dítěti,  

 

jestliže je alergické na montelukast nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 
Před podáním přípravku Singulair Vašemu dítěti se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  

 

Pokud se astma nebo dýchání Vašeho dítěte zhorší, ihned se obraťte na svého lékaře. 

 

Perorální přípravek Singulair není určen k léčbě akutních astmatických záchvatů. Pokud 
k záchvatu dojde, postupujte podle pokynů, které Vám pro Vaše dítě dal lékař. Vždy u sebe 
mějte protiastmatickou inhalační záchrannou medikaci. 

 

Je důležité, aby Vaše dítě užívalo všechny antiastmatické léky, které mu lékař předepsal. 
Přípravek Singulair se nesmí používat místo jiných antiastmatických léků, které Váš lékař dítěti 
předepsal. 

 

Pokud Vaše dítě užívá antiastmatika, mějte na mysli, že pokud se u něj vyvine kombinace 
příznaků připomínajících chřipku, mravenčení nebo necitlivost v rukou či nohou, zhoršení 
plicních příznaků a/nebo vyrážky, musíte se obrátit na svého lékaře. 

 

Vaše dítě nesmí užívat kyselinu acetylsalicylovou (aspirin) ani protizánětlivé léky (rovněž 
známé jako nesteroidní antirevmatika), pokud jeho astma zhoršují. 

 
Děti a dospívající 
Nepodávejte tento přípravek dětem ve věku méně než 2 let. 
 
Pro jednotlivé věkové kategorie dětí a dospívajících ve věku do 18 let jsou k dispozici další lékové 
formy tohoto léčivého přípravku. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Singulair 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, které v nedávné 
doběužívalo nebo které mu možná budou podány včetně léků dostupných bez lékařského předpisu. 
 
Některé léky mohou ovlivňovat působení přípravku Singulair, případně přípravek Singulair může mít 
vliv na působení jiných léků, které Vaše dítě užívá. 
 
Předtím, než Vaše dítě začne přípravek Singulair užívat, informujte svého lékaře, pokud užívá 
následující léky: 

 

fenobarbital (používá se k léčbě epilepsie) 

 

fenytoin (používá se k léčbě epilepsie) 

 

rifampicin (používá se k léčbě tuberkulózy a některých jiných infekcí) 

 
Přípravek Singulair s jídlem a pitím 
Přípravek Singulair 4 mg žvýkací tablety se nesmí užívat bezprostředně s jídlem; musí se užívat 
nejméně 1 hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle. 
 
Těhotenství a kojení 
Tento bod se u přípravku Singulair 4 mg žvýkací tablety neuplatňuje, jelikož je určen k užívání u dětí 
ve věkuod 2 do 5 let. 
 

 

3

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Tento bod se u přípravku Singulair 4 mg žvýkací tablety neuplatňuje, jelikož je určen k užívání u dětí 
ve věkuod 2 do 5 let, nicméně následující informace se týkají léčivé látky montelukastu. 
 
Neočekává se, že by přípravek Singulair ovlivňoval Vaši schopnost řídit automobil nebo obsluhovat 
stroje. Individuální odpovědi na léčbu se však mohou lišit. Jisté nežádoucí účinky (jako je závrať 
a ospalost), které byly u přípravku Singulair hlášeny, mohou u některých pacientů jejich schopnost 
řídit nebo obsluhovat stroje ovlivnit. 
 
Přípravek Singulair 4 mg žvýkací tablety obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu 
Pokud má Vaše dítě fenylketonurii (což je vzácná dědičná porucha metabolismu), musíte vzít na 
vědomí, že každá 4 mg žvýkací tableta obsahuje fenylalanin (v dávce odpovídající 0,674 mg 
fenylalaninu na 4 mg žvýkací tabletu). 
 
 
3. 

Jak se přípravek Singulair užívá 

 
Vždy podávejte tento přípravek Vašemu dítěti přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem Vašeho dítěte. 

 

Tento léčivý přípravek se musí podávat dítěti pod dohledem dospělé osoby. Pro děti, které mají 
problémy s příjmem žvýkacích tablet, je k dispozici léková forma granulí k podání ústy. 

 

Vaše dítě musí užívat pouze jednu žvýkací tabletu přípravku Singulair jednou denně, jak 
předepsal lékař. 

 

Přípravek se musí užívat i když Vaše dítě nemá žádné příznaky nebo i když má akutní 
astmatický záchvat. 

 
Děti ve věku od 2 do 5 let 
Doporučená dávka přípravku je jedna 4mg žvýkací tableta každý den večer.  
Jestliže Vaše dítě užívá přípravek Singulair, přesvědčte se, že neužívá žádný jiný přípravek, který by 
obsahoval stejnou léčivou látku, tj. montelukast. 
 
Tento léčivý přípravek je určen k perorálním použití. 
Tablety je třeba před spolknutím rozžvýkat.  
Přípravek Singulair 4 mg žvýkací tablety se nesmí užívat s jídlem, musí se užívat alespoň 1 hodinu 
před jídlem nebo 2 hodiny po jídle. 
 
Jestliže Vaše dítě užilo více přípravku Singulair, než mělo 
Ihned se obraťte na lékaře Vašeho dítěte se žádostí o radu. 
Většina hlášení o předávkování neobsahuje žádné nežádoucí účinky. Nejčastěji se vyskytující hlášené 
příznaky při předávkování u dospělých a dětí zahrnovaly bolest břicha, ospalost, žízeň, bolest hlavy, 
zvracení a hyperaktivitu. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) svému dítěti podat přípravek Singulair  
Snažte se přípravek Singulair podávat podle předpisu. Pokud však Vaše dítě dávku vynechá, prostě 
pokračujte podle obvyklého schématu jednu žvýkací tabletu jednou denně. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže Vaše dítě přestalo užívat přípravek Singulair  
Přípravek Singulair může léčit astma pouze pokud jej Vaše dítě trvale užívá. 
Je důležité, aby Vaše dítě přípravek Singulair užívalo tak dlouho, jak jej Váš lékař bude předepisovat. 
To pomůže při zvládání astmatu Vašeho dítěte. 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře Vašeho dítěte nebo 
lékárníka. 
 
 

 

4

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
V klinických studiích s přípravkem Singulair 4 mg žvýkací tablety nejčastěji (u více než 1 ze 100 
a méně než 1 z 10 léčených pediatrických pacientů) hlášenými nežádoucími účinky přisuzovanými 
přípravku Singulair byly: 

 

bolest břicha 

 

žízeň 

Navíc byly v klinických studiích s přípravkem Singulair 10 mg potahované tablety a 5 mg žvýkací 
tablety hlášeny následující nežádoucí účinky:  

 

bolest hlavy 

Tyto nežádoucí účinky byly obvykle mírné a vyskytovaly se častěji u pacientů léčených přípravkem 
Singulair, než u pacientů léčených placebem (pilulka bez léčivé látky). 
 
Četnost možných nežádoucích účinků uvedených níže je definována takto: 
Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů) 
Časté (postihují až 1 z 10 pacientů) 
Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů) 
Vzácné (postihují až 1 z 1 000 pacientů) 
Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů) 
Není známo: četnost z dostupných údajů nelze určit 
 
Navíc po uvedení léku na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky: 

 

infekce horních cest dýchacích (velmi časté) 

 

zvýšený sklon ke krvácení (vzácné) 

 

alergické reakce včetně otoku tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobovat potíže 
s dýcháním nebo polykáním (méně časté) 

 

změny chování a nálady [abnormální sny včetně nočních můr, neklidný spánek, náměsíčnost, 
podrážděnost, pocit úzkosti, neklid, rozrušení včetně agresivního chování nebo nepřátelství, 
deprese (méně časté), třes, porucha pozornosti, porucha paměti (vzácné), halucinace, 
dezorientace, sebevražedné myšlenky a jednání (velmi vzácné)

 

závrať, ospalost, mravenčení/necitlivost, záchvaty křečí (méně časté) 

 

bušení srdce (vzácné) 

 

krvácení z nosu (méně časté), otok (zánět) plic (velmi vzácné) 

 

průjem, pocit na zvracení, zvracení (časté), sucho v ústech, poruchy trávení (méně časté) 

 

zánět jater (hepatitida) (velmi vzácné) 

 

vyrážka (časté); tvorba modřin, svědění, kopřivka (méně časté), jemné červené uzly pod kůží 
nejčastěji na bércích (erythema nodosum), závažné kožní reakce (erythema multiforme), které 
se mohou objevit bez varování (velmi vzácné) 

 

bolest kloubů nebo svalů, svalové křeče (méně časté) 

 

horečka (časté), slabost/únava, pocit nepohody, otok (méně časté) 

 
U astmatických pacientů léčených montelukastem byly hlášeny velmi vzácné případy kombinace 
příznaků podobných chřipce, mravenčení nebo necitlivost v pažích a nohou, zhoršení plicních 
příznaků a/nebo vyrážky (Churgův-Straussové syndrom). Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne jeden 
nebo více těchto z těchto příznaků, musíte o tom bezodkladně informovat svého lékaře (viz bod 2).  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 

 

5

 

100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.

 

 
 
5. 

Jak přípravek Singulair uchovávat 

 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru za EXP. První 
dvě číslice označují měsíc; poslední čtyři číslice označují rok. Doba použitelnosti se vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce.. 

 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Singulair obsahuje 

 

Léčivou látkou je montelukastum. Jedna žvýkací tableta obsahuje montelukastum natricum 
odpovídající montelukastum 4 mg. 

 

Pomocnými látkami jsou: mannitol (E 421), mikrokrystalická celulóza, hyprolóza (E 463), 
červený oxid železitý (E 172), sodná sůl kroskarmelózy, třešňové aroma, aspartam (E 951) 
a magnesium-stearát. 

 
Jak přípravek Singulair vypadá a co obsahuje toto balení 
Singulair 4 mg žvýkací tablety jsou růžové, oválné, bikonvexní tablety s vyraženým SINGULAIR na 
jedné straně a MSD 711 na straně druhé. 
Blistry v baleních po: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 140 a 200 tabletách. 
Blistry (jednodávkové), v baleních po: 49x1, 50x1 a 56x1 tabletách. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Merck Sharp & Dohme B.V. 
Waarderweg 39  
2031 BN Haarlem 
Nizozemsko 

 

 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, 
Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyško, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, 
Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko, Velká Británie 
 
Singulair 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19.8.2016 

 

Recenze

Recenze produktu SINGULAIR 4 MINI 98X4MG Žvýkací tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SINGULAIR 4 MINI 98X4MG Žvýkací tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám