Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na suchý kašel

SINECOD 10X50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24386

94 % 3 recenze

Proti suchému dráždivému kašli. Tlumí kašel po celou noc. Vhodné pro dospělé a děti od 2 měsíců. Kapky s vanilkovou příchutí. Lék k vnitřnímu užití, obsahuje butamirát.

Více informací

Produkt již není určen k prodeji na českém trhu

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze (3)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - SINECOD 10X50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Proti suchému dráždivému kašli. Tlumí kašel po celou noc. Vhodné pro dospělé a děti od 2 měsíců. Kapky s vanilkovou příchutí. Lék k vnitřnímu užití, obsahuje butamirát.
1/4
sp. zn. sukls169638/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Sinecod 50 mg butamirát citrát tablety s prodlouženým uvolňováním

Prosím, přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás
důležité informace.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Sinecod 50 mg
musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, neprodleně navštivte lékaře.

V této příbalové informaci naleznete:
1. Co je Sinecod 50 mg a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinecod 50 mg užívat
3. Jak se Sinecod 50 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Sinecod 50 mg uchovávat
6. Další informace

1. Co je Sinecod 50 mg a k čemu se užívá

Sinecod 50 mg obsahuje léčivou látku butamirát-citrát, která tlumí kašel.
Sinecod 50 mg se používá k léčbě suchého, dráždivého kašle různého původu.
Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle, např. při
akutních infekcích horních a dolních cest dýchacích, průdušnice a průdušek.
U chronických onemocnění dýchacích cest provázených kašlem se přípravek užívá pouze
na doporučení lékaře. Přípravek Sinecod 50 mg mohou užívat dospělí a mladiství od 12 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinecod 50 mg užívat

Neužívejte Sinecod 50 mg:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
přípravku. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sinecod 50 mg je zapotřebí:
- jestliže současně užíváte léky jiné léky na léčbu kašle (viz informace níže).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
2/4
Neužívejte současně jiné léky na léčbu kašle, zejména léky podporující vykašlávání (tzv.
expektorancia), neboť to může vést k hromadění hlenu ve Vašich plících.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, tak se stejně jako u jiných léčivých přípravků před
použitím tohoto přípravku poraďte s Vaším lékařem, který rozhodne, zda je u Vás léčba
tímto přípravkem vhodná.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Sinecod 50 mg může způsobit ospalost. Pokud se u Vás vyskytne ospalost, měli byste být
opatrní, pokud řídíte nebo obsluhujete stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Sinecod 50 mg
Přípravek Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním obsahuje monohydrát
laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým
lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

3. Jak se Sinecod 50 mg užívá

Vždy užívejte přípravek Sinecod 50 mg přesně podle pokynů uvedených v této příbalové
informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle (viz bod 1).
Obvyklé dávkování je následující:
Mladiství od 12 let : Obvykle se užívá 1 tableta 1-2krát denně.
Dospělí: Obvykle se užívá 1 tableta 2-3krát denně.
Jednotlivé dávky se užívají v intervalu 8-12 hodin.
Tablety se polykají celé.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, navštivte lékaře. Pokud
nedojde k úplnému vymizení Vašich příznaků do 1 týdne, nebo pokud je
onemocnění doprovázeno horečkou nebo se objeví jakékoliv jiné obtíže, poraďte se
s lékařem. U chronických onemocnění provázených kašlem se přípravek užívá pouze na doporučení
lékaře, který Vám sdělí, jakou dávku a jak dlouho máte přípravek užívat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sinecod 50 mg, než jste měl(a):
V případě předávkování konzultujte Vašeho lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sinecod 50 mg:
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku, vezměte si ji, jakmile si
vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Sinecod 50 mg nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Vzácné nežádoucí účinky (postihuj í méně než 1 z 1 000 pacientů): ospalost, nevolnost,
průjem a vyrážka.
Tyto nežádoucí účinky by měly odeznít po snížení dávky nebo ukončení léčby. Pokud tyto
účinky přetrvávají, přestaňte užívat Sinecod 50 mg a poraďte se s lékařem nebo
lékárníkem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Sinecod 50 mg uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte
se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co Sinecod 50 mg obsahuje
- Léčivou látkou je butamirati dihydrogenocitras. Jedna tableta s prodlouženým
uvolňováním obsahuje butamirati dihydrogenocitras 50 mg.
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kyselina vinná, povidon 30,
hydroxypropylmethylcelulosa, kopolymer MA/MAA 1:1, koloidní bezvodý oxid
křemičitý, magnesium-stearát, hydrogenovaný ricinový olej, metakrylátový kopolymer
typ E, monohydrát laktosy, polysorbát 80, mastek, červený oxid železitý, oxid
titaničitý, hlinitý lak erythrosinu.

Jak Sinecod 50 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Sinecod 50 mg jsou kulaté, rezavě hnědé potahované tablety, na jedné straně označené
znakem firmy, na druhé straně označené P.T.
Al/PVC/PE/PVDC blistr, krabička. Velikost balení: 10 tablet s prodlouženým uvolňováním

Držitel rozhodnutí o registraci Novartis s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce: Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 14.10.2013

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 24386
Kód EAN: 8594050580756
Kód SÚKL: 15374
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Sinecod 50 mg se používá na symptomatickou léčbu kašle různého původu.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (3)

Recenze produktu SINECOD 10X50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu SINECOD 10X50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Jakub K.

100 % 16/12/2012

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám