Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na dutinu ústní

SEPTOMIXINE 1X7.5GM Zubní pasta - recenze

Kód výrobku: 16631

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - SEPTOMIXINE 1X7.5GM Zubní pasta

1 / 3

sp.zn.sukls153624/2014

Příbalová informace: informace pro pacienta

Septomixine

286 mg/g + 190 000 IU/g

dentální pasta

Hydrocortisoni acetas/Framycetini sulfas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je SEPTOMIXINE a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SEPTOMIXINE používat
 3. Jak se SEPTOMIXINE používá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak SEPTOMIXINE uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je SEPTOMIXINE a k čemu se používá

SEPTOMIXINE je dentální pasta určená k antiseptickému (ničí choroboplodné zárodky) ošetření zubních kanálků před vyplněním.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SEPTOMIXINE používat

Nepoužívejte SEPTOMIXINE:

 • jestliže jste alergický(á) na hydrokortison-acetát nebo framycetin-sulfát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku SEPTOMIXINE se poraďte se svým stomatologem.

Další léčivé přípravky a SEPTOMIXINE

Informujte svého stomatologa o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým stomatologem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

SEPTOMIXINE neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

SEPTOMIXINE obsahuje propylenglykol,

který může způsobit podráždění sliznice.

2 / 3

3. Jak se SEPTOMIXINE používá

Stomatolog Vám vysvětlí, proč budete ošetřen(a) přípravkem SEPTOMIXINE. Přípravek se aplikuje v dávce od 50 mg do 150 mg.

Jestliže Váš stomatolog použil více přípravku SEPTOMIXINE, než měl

Při dodržení doporučeného postupu ošetření k předávkování nedochází.

Pokud máte jakékoliv další otázky ohledně použití tohoto přípravku, zeptejte se svého stomatologa.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi vzácně může vzniknout alergická reakce na některou složku tohoto přípravku.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo stomatologovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak SEPTOMIXINE uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co SEPTOMIXINE obsahuje

 • Léčivými látkami jsou hydrocortisoni acetas a framycetini sulfas. 1 g pasty obsahuje 286 mg hydrokortison-acetátu a 190 000 IU framycetin-sulfátu.
 • Dalšími složkami jsou propylenglykol a glycerol.

Jak SEPTOMIXINE vypadá a co obsahuje toto balení

SEPTOMIXINE je bílá nebo téměř bílá pasta, bez zápachu. Je dodávána v zatavené hliníkové tubě s vnitřní epoxyfenolátovou ochrannou vrstvou, PP zúženým šroubovacím uzávěrem s pojistným kroužkem, PP šroubovacím víčkem a v krabičce.

3 / 3

Velikost balení: 7,5 g

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

SEPTODONT 58, Rue du Pont de Créteil 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCIE

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

12.9.2014


Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Dávkování a způsob podání

Pasta se aplikuje v dávce od 50 mg do 150 mg. Odpovídající množství pasty se zavede, nejlépe rotačním plničem, do zprůchodněného, rozšířeného a vyčištěného kořenového kanálku zubu. Překryje se prozatímní výplní a ponechá působit 3 až 5 dní podle potřeby. Pak se kanálek znovu vyčistí a rozšíří. Je-li to nutné, prozatímní výplň se opakuje nebo je možné kanálek definitivně zaplnit trvalou výplní.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při běžném použití se nedoporučuje přeplňovat kanálek pastou přes hrot. Při ošetření zubů s infikovaným ložiskem v okolí hrotu a píštělí má mírné přeplnění kanálku příznivý účinek na hojení.

Informace o produktu

Výrobce: SEPTODONT, SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Kód výrobku: 16631
Kód EAN: 3760140700990
Kód SÚKL: 53907
Držitel rozhodnutí: SEPTODONT, SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Antiseptické ošetření zubních kanálků před vyplněním.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis není hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

SEPTOMIXINE 1X7.5GM Zubní pasta – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu SEPTOMIXINE 1X7.5GM Zubní pasta zobrazíte nebo stáhnete zde: SEPTOMIXINE 1X7.5GM Zubní pasta.pdf

Recenze

Recenze produktu SEPTOMIXINE 1X7.5GM Zubní pasta

Diskuze

Diskuze k produktu SEPTOMIXINE 1X7.5GM Zubní pasta

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám