Lékárna.cz
Hledat

SEPTANAZAL 1 mg/ ml + 50 mg/ ml nosní sprej 10 ml

Léčivý přípravek
SEPTANAZAL 1 mg/ ml + 50 mg/ ml nosní sprej 10 ml

Snižuje pocit ucpaného nosu, podporuje hojení a chrání nosní sliznici.Ulevuje při nealergickém zánětu nosní sliznice.

Více informací

Skladem Zítra odešleme, u vás v pondělí 10. 10.

99 Kč

Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

99 Kč

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

SEPTANAZAL 1 mg/ ml + 50 mg/ ml nosní sprej 10 ml

Nosní sprej, který rychle stahuje cévy v nosní sliznici a snižuje otok nosní sliznice a sekreci sliznic. Tímto způsobem snižuje pocit ucpaného nosu, podporuje hojení a chrání nosní sliznici. Septanazal pro dospělé se používá ke snížení otoku nosní sliznice při zánětu nosní sliznice, k úlevě při nealergickém zánětu nosní sliznice a k léčbě zhoršeného nosního dýchání po operacích nosu.

Léková forma

Topická léková forma - nosní sprej.

Léčivá látka a její množství

Léčivými látkami jsou xylometazolin-hydrochlorid a dexpanthenol. Jeden ml roztoku nosního spreje obsahuje xylometazolini hydrochloridum 1 mg a dexpanthenolum 50 mg. Jeden vstřik obsahuje 0,1 ml roztoku nosního spreje obsahující xylometazolini hydrochloridum 0,1 mg a dexpanthenolum 5,0 mg.

Jak užívat

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Doporučená dávka pro dospělé je jedno vstříknutí do každé nosní dírky až třikrát denně podle potřeby.

Délka léčby

Nepoužívejte tento léčivý přípravek déle než 7 dní. Opakované použití je možné pouze po několikadenní přestávce v používání. Délku používání u dětí vždy konzultujte s lékařem.

Na co si dát pozor

Neužívejte přípravek Septanazal pro dospělé, jestliže jste alergičtí na xylometazolin-hydrochlorid, dexpanthenol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku. Tento léčivý přípravek nesmí být používán u dětí mladších 6 let.

Kompletní informace jsou uvedeny v příbalovém letáku.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 10 ml.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

SEPTANAZAL 1 mg/ ml + 50 mg/ ml nosní sprej 10 ml

100 %
Hodnotil: 1 zákazník
5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x

Informace o produktu

Výrobce:
Značka:
Kód výrobku:
352010
Kód EAN:
3838989630621
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Xylometazolin
Farmakoterapeutická skupina:
nosní léčiva | dekongesční a jiná nosní léčiva k lokální aplikaci | sympatomimetika, kombinace kromě kortikosteriodů | xylometazolin
Cesta podání:
Nosní podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

SEPTANAZAL 1 mg/ ml + 50 mg/ ml nosní sprej 10 ml

Příbalovou informaci k produktu SEPTANAZAL 1 mg/ ml + 50 mg/ ml nosní sprej 10 ml stáhnete ve formátu pdf zde: SEPTANAZAL 1 mg/ ml + 50 mg/ ml nosní sprej 10 ml.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC SEPTANAZAL 1 mg/ ml + 50 mg/ ml nosní sprej 10 ml

Strana 1 z 6

Sp.zn. sukls178809/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

Septanazal pro dospělé 1 mg/ml + 50 mg/ml nosní sprej, roztok

xylometazolini hydrochloridum/dexpanthenolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci
 1. Co je přípravek Septanazal pro dospělé a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septanazal pro dospělé používat
 3. Jak se přípravek Septanazal pro dospělé používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Septanazal pro dospělé uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Septanazal pro dospělé a k čemu se používá

Septanazal pro dospělé, nosní sprej, obsahuje léčivé látky xylometazolin-hydrochlorid a dexpanthenol. Xylometazolin-hydrochlorid rychle stahuje cévy v nosní sliznici a snižuje otok nosní sliznice a sekreci sliznic. Tímto způsobem snižuje pocit ucpaného nosu. Dexpanthenol je derivát vitamínu kyseliny pantothenové, která podporuje hojení a chrání nosní sliznici.

Septanazal pro dospělé se používá:

 • ke snížení otoku nosní sliznice při rýmě a jako podpůrná léčba při hojení slizničních lézí (poškození sliznice),
 • k úlevě při nealergickém zánětu nosní sliznice (vasomotorické rýmě),
 • k léčbě zhoršeného nosního dýchání po operacích nosu.

Tento léčivý přípravek je určen pro použití u dospělých, dospívajících a dětí ve věku od 6 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septanazal pro dospělé používat

Nepoužívejte přípravek Septanazal pro dospělé:

 • jestliže jste Vy nebo Vaše dítě alergičtí na xylometazolin-hydrochlorid, dexpanthenol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže máte Vy nebo Vaše dítě suchý zánět nosní sliznice s tvorbou krust (rhinitis sicca),
 • jestliže jste Vy nebo Vaše dítě prodělali chirurgické odstranění hypofýzy nebo jinou operaci, která odhaluje mozkové pleny (mozkové blány). Tento léčivý přípravek nesmí být používán u dětí mladších 6 let.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Septanazal pro dospělé se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže Vy nebo Vaše dítě užíváte inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) nebo další léky, které

Strana 2 z 6

mohou zvyšovat krevní tlak,

 • jestliže máte Vy nebo Vaše dítě zvýšený tlak uvnitř oka (glaukom), zvláště jestliže trpíte glaukomem s úzkým úhlem,
 • jestliže máte Vy nebo Vaše dítě závažné kardiovaskulární onemocnění (např. ischemickou chorobu srdeční, vysoký krevní tlak, syndrom dlouhého QT intervalu),
 • jestliže máte Vy nebo Vaše dítě nádor dřeně nadledvin (feochromocytom),
 • jestliže máte Vy nebo Vaše dítě metabolické onemocnění (např. zvýšenou činnost štítné žlázy projevující se zvýšeným pocením, zvýšenou tělesnou teplotou a zrychleným srdečním tepem nebo máte-li cukrovku),
 • jestliže máte Vy nebo Vaše dítě metabolickou poruchu nazývanou porfyrie,
 • jestliže máte Vy nebo Vaše dítě zvětšenou prostatu.

Použití při chronické rýmě je možné pouze pod dohledem lékaře vzhledem k nebezpečí atrofie (ztenčení) nosní sliznice.

Nesprávné používání nebo používání nadměrného množství spreje může vyvolat systémové nežádoucí účinky, zvláště u dětí (viz bod 4).

Dlouhodobé používání nebo používání vysokých dávek tohoto přípravku může vést k chronickým otokům a případnému ztenčení (poškození) nosní sliznice.

Nedoporučuje se používání tohoto přípravku, pokud již používáte:

 • jiné léky k léčbě chřipky,
 • jakékoliv další léky na kašel a nachlazení obsahující sympatomimetika (léky používané k léčbě překrvení nosní sliznice, jako pseudoefedrin, efedrin, fenylefrin, oxymetazolin, xylometazolin, tramazolin, nafazolin, tuaminoheptan). Současné užívání těchto léků s přípravkem Septanazal pro dospělé může zvyšovat riziko nežádoucích účinků na kardiovaskulární systém a centrální nervový systém.

Zabraňte přímému kontaktu tohoto přípravku s očima.

Děti

Nepřekračujte dávkování doporučené lékařem. Prosím, poraďte se se svým lékařem, pokud jde o délku trvání léčby a četnost použití u dětí. Přípravek Septanazal pro dospělé je určen pro použití u dospívajících a dětí starších 6 let. Pro děti do 6 let je k dispozici přípravek Septanazal pro děti, nosní sprej, s nižšími dávkami léčivých látek. U dětí do 12 let věku byste měli dohlížet na podávání tohoto léku. Pokud se dítě do 3 dnů nebude cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Septanazal pro dospělé

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Je třeba se vyhnout současnému používání přípravku Septanazal pro dospělé s léky ke snížení krevního tlaku (např. methyldopa) vzhledem k možným účinkům xylometazolinu na krevní tlak.

Současné používání přípravku Septanazal pro dospělé s některými léky pro léčbu deprese (inhibitory monoaminooxidázy nebo tricyklická antidepresiva), a také s léky, které zvyšují krevní tlak, může vést ke zvýšení krevního tlaku.

Současné používání přípravku Septanazal pro dospělé s dalšími léky na chřipku nebo s léky na kašel a nachlazení obsahujícími sympatomimetika (léky používané k léčbě překrvení nosní sliznice, jako pseudoefedrin, efedrin, fenylefrin, oxymetazolin, xylometazolin, tramazolin, nafazolin, tuaminoheptan) může zvýšit nežádoucí účinky na kardiovaskulární a centrální nervový systém.

Před použitím přípravku Septanazal pro dospělé se poraďte s lékařem, pokud Vy nebo Vaše dítě

Strana 3 z 6

používáte některý z výše uvedených léků.

Přípravek

Septanazal pro dospělé s jídlem a pitím

Tento léčivý přípravek můžete používat bez ohledu na jídlo.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Tento léčivý přípravek nemá být používán během těhotenství kvůli nedostatku údajů o bezpečnosti u těhotných žen. Tento léčivý přípravek nemá být používán během kojení, protože není známo, zda se xylometazolin- hydrochlorid vylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neočekává se, že by měl tento přípravek vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje, když je používán podle doporučení.

Přípravek Septanazal pro dospělé obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jednom vstřiku, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek

Septanazal pro dospělé používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka pro dospělé, dospívající a děti starší 6 let je jedno vstříknutí do každé nosní dírky až třikrát denně podle potřeby. Dávkování závisí na individuální citlivosti a na klinické účinnosti.

Délka léčby

Nepoužívejte tento léčivý přípravek déle než 7 dní. Opakované použití je možné pouze po několikadenní přestávce v používání. Délku používání u dětí vždy konzultujte s lékařem.

Způsob podání

Nejprve odstraňte ochranné víčko z rozprašovače. Před prvním použitím nebo v případě, že sprej nebyl používán delší dobu, stiskněte několikrát hlavici spreje, dokud se neobjeví jemný rozstřik.

Vložte špičku rozprašovače vzpřímeně do jedné nosní dírky a stiskněte jednou hlavici spreje. Při vstříknutí zlehka vdechujte nosem. V případě potřeby opakujte postup pro druhou nosní dírku. Po každém použití otřete špičku rozprašovače papírovým kapesníkem a umístěte víčko zpět na rozprašovač.

Strana 4 z 6

Pacienti se zvýšeným tlakem uvnitř oka (glaukomem), zejména s glaukomem s úzkým úhlem, se mají poradit s lékařem, než začnou tento přípravek používat.

Jestliže jste použil(a) více přípravku

Septanazal pro dospělé, než jste měl(a)

Jestliže jste použil(a) více tohoto přípravku, než jste měl(a), nebo pokud jste náhodou požil(a) velké množství přípravku, mohou se objevit následující nežádoucí účinky: zúžení očních zornic (mióza), rozšíření očních zornic (mydriáza), horečka, pocení, bledost kůže, modré zbarvení rtů (cyanóza), nevolnost, křeče, srdeční a cévní poruchy (zrychlený srdeční tep, pomalý srdeční tep, poruchy srdečního rytmu, oběhové selhání, srdeční zástava, vysoký krevní tlak (hypertenze)), respirační poruchy (otok plic, dýchací potíže) a duševní poruchy.

Můžete také zaznamenat ospalost, snížení tělesné teploty, zpomalení srdeční frekvence a pokles krevního tlaku, zástavu dechu a bezvědomí.

Pokud zpozorujete některé z těchto příznaků, kontaktujte ihned svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek

Septanazal pro dospělé

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

 • reakce z přecitlivělosti jako je otok kůže a sliznic, kožní vyrážka, svědění.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí):

 • palpitace (vnímání bušení srdce), tachykardie (zrychlený tlukot srdce), hypertenze (vysoký krevní tlak).

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí):

 • neklid, poruchy spánku, halucinace (především u dětí),
 • únava (ospalost, útlum), bolest hlavy,
 • poruchy srdečního rytmu (arytmie),
 • otok nosní sliznice (po přerušení léčby), krvácení z nosu,
 • záchvaty (křeče; zejména u dětí).

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

 • pálení a suchost nosní sliznice, kýchání.

Hlášení nežádoucích účinků

Strana 5 z 6

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Septanazal pro dospělé uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po prvním otevření vnitřního obalu má být přípravek spotřebován během 12 měsíců.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Septanazal pro dospělé obsahuje

 • Léčivými látkami jsou xylometazolin-hydrochlorid a dexpanthenol. Jeden ml roztoku nosního spreje obsahuje xylometazolini hydrochloridum 1 mg a dexpanthenolum 50 mg. Jeden vstřik obsahuje 0,1 ml roztoku nosního spreje obsahující xylometazolini hydrochloridum 0,1 mg a dexpanthenolum 5,0 mg.
 • Dalšími složkami jsou dihydrogenfosforečnan draselný, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, čištěná voda. Viz bod 2 „Přípravek Septanazal pro dospělé obsahuje sodík“.

Jak přípravek Septanazal pro dospělé vypadá a co obsahuje toto balení

Nosní sprej, roztok (nosní sprej) je čirý, bezbarvý roztok.

Přípravek Septanazal pro dospělé je k dispozici v krabičkách po 10 ml roztoku nosního spreje v plastovém obalu na sprej s mechanickým rozprašovačem. 10 ml roztoku nosního spreje je dostačující pro 100 vstřiků.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: KRKA ČR, s.r.o. Sokolovská 79/192 186 00 Praha 8 Tel: 221 115 150 info.cz@krka.biz

Strana 6 z 6 Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu Název léčivého přípravku

Česká republika Septanazal pro dospělé Bulharsko

Септаназал за възрастни (Septanazal for adults) Estonsko Septanazal Maďarsko

Septanazal 1 mg/1 ml + 50 mg/1 ml oldatos orrspray felnőtteknek Litva Septanazal 1 mg/50 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), suaugusiesiems Lotyšsko

Septanazal 1 mg/50 mg/ml deguna aerosols, šķīdums pieaugušajiem Polsko Septanazal dla dorosłych Rumunsko

Septanazal Slovenská republika Septanazal sprej pre dospelých Slovinsko

Septanazal za odrasle

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10. 8. 2019

SEPTANAZAL 1 mg/ ml + 50 mg/ ml nosní sprej 10 ml

100 %
Hodnotil: 1 zákazník
5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
Rychlý účinek, žádné vedlejší účinky, dobré zkušenosti...

SEPTANAZAL 1 mg/ ml + 50 mg/ ml nosní sprej 10 ml

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

Septanazal pro děti 10ml

Septanazal pro děti 10ml

Léčivý přípravek

Septanazal pro děti 10ml

Nosní sprej ke snížení otoku nosní sliznice při rýmě, uvolňuje nos a…

Skladem

99 Kč 92 Kč -7 %

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.