Úvodní strana Zdraví a léky Volně prodejné léky Léky na kožní problémy Léky na lupénku

SENSICUTAN 1X80GM Krém

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 12386
94 %
K léčbě akutních i chronických onemocnění kůže, která jsou provázena svěděním.

Více informací

Skladem

Pozítří odešleme, u vás v pondělí 2. 11.

Pozítří odešleme, u vás v pondělí 2. 11.

126 Kč

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

SENSICUTAN 1X80GM Krém

Sensicutan mast se používá k léčbě akutních i chronických onemocnění kůže, která jsou provázena svěděním (alergická onemocnění kůže, jako atopický ekzém a kontaktní dermatitida). Na doporučení lékaře se přípravek používá k léčbě lupénky. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

sp.zn. sukls142134/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Sensicutan 200 IU/g+3 mg/g krém heparinum natrium, levomenolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem

Co naleznete v této příbalové informaci:

  1. Co je přípravek Sensicutan a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sensicutan používat
  3. Jak se přípravek Sensicutan používá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek Sensicutan uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK SENSICUTAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Sensicutan se používá k léčbě onemocnění kůže. Léčivou látkou přípravku Sensicutan je heparin a levomenol. Přípravek Sensicutan je krém, který má vzhledem ke svému složení výrazně protizánětlivé, protisvědivé, hydratační (zvláčňující) a regenerační účinky. Neobsahuje žádnou hormonální složku. Kromě toho zlepšuje látkovou výměnu v povrchové vrstvě kůže a tím urychluje hojení.

Přípravek Sensicutan se používá k léčbě akutních i chronických onemocnění kůže, která jsou provázena svěděním (alergická onemocnění kůže, jako atopický ekzém a kontaktní dermatitida). Přípravek je určen pro dospělé, děti od 6 let, dospívající i starší pacienty.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

SENSICUTAN POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Sensicutan jestliže jste alergický(á) na heparin a levomenol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Nepoužívejte přípravek na otevřené rány, sliznice a mokvavé plochy, především

v místech vlhké zapářky (oblast třísel, genitálu, podpaží, pod prsy). Nepoužívejte přípravek při poruchách srážlivosti krve v důsledku nebo nepřítomnosti faktorů krevní srážlivosti, nízkého počtu krevních destiček a jejich nedostatečné funkce.

Další léčivé přípravky a přípravek Sensicutan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. Přípravek nelze používat současně s některými jinými léky pro místní používání, např. s léky s obsahem tetracyklinu, hydrokortizonu nebo kyseliny salicylové. Proto při používání jiných léků, a to na lékařský předpis i bez něj, je nutno se poradit s ošetřujícím lékařem. Při předepisování jiných léků je nutno lékaře upozornit na používání krému Sensicutan.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek není vhodné používat v těhotenství a v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Sensicutan nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Sensicutan obsahuje kyselinu sorbovou

, která může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3. JAK SE PŘÍPRAVEK SENSICUTAN POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Přípravek je určen ke kožnímu podání. Krém se nanáší 2-3krát denně na postižená místa kůže. Je vhodný i pro dlouhodobou léčbu několika týdnů. Nedostaví-li se však zlepšení (ústup zarudnutí a svědění) do sedmi dnů, je nutno vyhledat lékaře a řídit se jeho radou. V případě zhoršení příznaků musí být léčba přerušena a lékař vyhledán ihned.

Přípravek nesmí být nanášen na otevřené a mokvající rány, na sliznice nebo do očí. Při náhodném požití většího množství krému malým dítětem může dojít k pocitu na zvracení a zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit a vyhledat ihned lékaře.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Sensicutan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle dobře snášen. Ojediněle se mohou vyskytnout známky kožní nesnášenlivosti, jako je zarudnutí nebo svědění u osob s přecitlivělou kůží nebo nesnášenlivostí některé ze složek přípravku. Tyto kožní projevy po vysazení krému obvykle velmi rychle vymizí. Při těžších alergických reakcích je nutno přerušit léčbu a vyhledat ihned lékaře. Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK SENSICUTAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za Použitelné do:.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Sensicutan obsahuje:

Léčivá látka: Jeden gram krému obsahuje heparinum natricum 200 IU (m.j.) a levomenolum 3 mg. Pomocné látky: Kyselina salicylová, kyselina sorbová, ethoxylované alkoholy: C 12 - C 16, středně nasycené triacylglyceroly, myristylalkohol, tokoferol-alfa-acetát, dexpanthenol, disperze hydrolyzovaného kolagenu, kyselina citronová, panenský mandlový olej, čištěná voda.

Jak přípravek Sensicutan vypadá a co obsahuje toto balení:

Lékovou formou přípravku je krém. Sensicutan je bílý až nažloutlý krém. Obsah balení: 30 g krému nebo 80 g krému Držitel rozhodnutí o registraci:

Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH, Am Harras 15 D-81373 Mnichov Německo

Výrobce

: Gehrlicher Pharmazeutische Extrakte GmbH Robert Koch Str. 5 D-82347 Eurasburg/Obb Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele

rozhodnutí o registraci:

IBI-International spol. s r.o. Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1 Tel.: 00420 221111500, fax: 00420 222247428 e-mail: ibi@ibi.cz,

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.8.2016

Informace o produktu

Výrobce: GEHRLICHER PHARMAZEUTISCHE EXTRAKTE GMBH,EURASBURG
Značka: SENSICUTAN
Kód výrobku: 12386
Kód EAN: 8594039794310
Kód SÚKL: 55477
ATC skupina: Heparin, kombinace
Cesta podání: Kožní podání
Držitel rozhodnutí: GEHRLICHER PHARMAZEUTISCHE EXTRAKTE GMBH,EURASBURG

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

SENSICUTAN 1X80GM Krém

Příbalovou informaci k produktu SENSICUTAN 1X80GM Krém zobrazíte nebo stáhnete zde: SENSICUTAN 1X80GM Krém.pdf

Souhrn údajů o přípravku (SPC)

Recenze (5)

SENSICUTAN 1X80GM Krém

Recenze od 5 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

70 %

celkově dobrý

pomáhá při seboroické dermatitidě
nic
100 %

jsem alergická

vyhovuje
100 %

jsem alergická

vyhovuje
100 %

Dobrý krém pro ekzematiky bez kortikoidů. Vhodný pro udržení klidového stavu ekzému (léčí prvotní příznaky).

bez kortikoidů, volně prodejný
Nelibá vůně
100 %

Dobrý krém pro ekzematiky bez kortikoidů. Vhodný pro udržení klidového stavu ekzému (léčí prvotní příznaky).

bez kortikoidů, volně prodejný
Nelibá vůně

Diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Zeptejte se lékárníka