Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léčivé přípravky proti bolesti » Léčivé přípravky na lokální tlumení bolesti

SARIDON® 10 tablet - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13904

75 % 4 recenze

Saridon je kombinované analgetikum, určené k mírnění bolesti hlavy, zubů, dále např. menstruačních či pooperačních bolestí.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Saridon® je lék k vnitřnímu užití.

Více informací

69
Běžná cena: 77 Kč, Ušetříte: 10 % (8 Kč)

Dostupnost: skladem 1 - 2 ks

Zboží odešleme 23. 1. 2018, předpokládaný termín doručení 24. 1. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (4)
Diskuze (2)

Podrobné informace

Saridon je kombinované analgetikum, určené k mírnění bolesti hlavy, zubů, dále např. menstruačních či pooperačních bolestí.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Saridon® je lék k vnitřnímu užití.

Informace o produktu

Výrobce: BAYER
Značka: SARIDON
Kód výrobku: 13904
Kód EAN: 3534510003406
Kód SÚKL: 41778
Držitel rozhodnutí: BAYER

Saridon obsahuje kombinaci 3 léčivých látek, které jsou pečlivě vyváženy, aby pomohly od bolestí a snižovaly horečku

 • Paracetamol – působí proti bolesti a snižuje horečku (analgetikum a antipyretikum) a v poměru dávek 250 mg ku 150 mg prodlužuje dobu působení propyfenazonu
 • Propyfenazon – silné analgetikum a antipyretikum
 • Kofein – zlepšuje periferní prokrvení

Saridon mohou užívat dospělí a dospívající od 12 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SARIDON
tablety

paracetamolum,propyphenazonum,coffeinum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové nformaci. Viz bod 4 Pokud se do 3 dnů v případě horečky nebo do 5 dnů v případě bolesti nebudete cítiti lépe nebo pokud
se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je SARIDON a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SARIDON užívat
3. Jak se SARIDON užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak SARIDON uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE SARIDON A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Saridon je kombinace analgetických a antipyretických léčivých látek s malým množstvím kofeinu. Tyto látky jsou pečlivě vyváženy, aby pomohly od bolestí a snižovaly horečku. Saridon je určen k mírnění bolesti při bolestech hlavy, zubů, menstruační bolesti a bolesti po operačních zákrocích. Saridon je určen k mírnění bolesti a tlumění horečky při akutním zánětu horních cest dýchacích a chřipce. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 12 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SARIDON UŽÍVAT

Neužívejte Saridon

 • jestliže jste alergický(a) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže jste alergický(á) na některé léky tlumící bolest a horečku jako jsou pyrazolony a příbuzné látky(fenazon, aminofenazon, metamizol), na některé přípravky k léčbě
  revmatického onemocnění, které obsahující fenylbutazon nebo na acetylsalicylovou kyselinu
 • jestliže trpíte enzymatickou poruchou-nedostatečností glukózo-6-fosfátdehydrogenázy (projevuje se hemolytickou anémií-rozpadem červených krvinek)
 • jestliže trpíte hepatální porfyrií (enzymatické onemocnění)
 • jestliže máte vážně poškozena játra
 • jestliže máte akutní zánět jater (akutní hepatitidu)
 • jestliže máte významně sníženou funkci ledvin

Saridon se nesmí podávat dětem mladším 12 let.

Upozornění a opatření
Před užitím SARIDONU se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem v následujících případech

 • máte-li sníženou funkci jater- např. při chronickém alkoholismu nebo hepatitidě (zánět jater)
 • máte-li sníženou funkci ledvin
 • mate-li Gilbertův syndrom (žloutenka při enzymatické poruše)
 • máte-li poruchu krvetvorby
 • máte-li astma, chronickou rýmu, chronickou kopřivku (kožní onemocnění s výsevem svědivých pupenů)
 • trpíte-li přecitlivělostí na jiné protizánětlivé léky

Nepřekračujte doporučené dávkování ani neužívejte přípravek delší dobu, než je doporučováno, a přípravek používejte jen k léčbě bolestivých a horečnatých stavů. Užívání vyšších než doporučených dávek nebo dlouhodobé užívání může vést k riziku závažného poškození jater, jako například k jaterní cirhóze. Dlouhodobé užívání vysokých dávek může vést k poškození ledvin Současně s přípravkem Saridon neužívejte jiné léčivé přípravky, které obsahují paracetamol.

Další léčivé přípravky a SARIDON
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích , které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Po dobu užívání přípravku Saridon, stejně tak jako u ostatních analgetik, nesmí pacient požívat alkohol. Porada s lékařem je nutná, pokud budete souběžně s přípravkem Saridon užívat následující léčivé přípravky

 • léky tlumící nervovou soustavu (hypnotika), léky na epilepsii (antiepileptika), rifampicin (antibiotikum)
 • chloramfenikol (antibiotikum)
 • isoniazid (antibiotikum)
 • metoklopramid (lék na zažívací obtíže)
 • některé léky proti srážlivosti krve
 • zidovudin (přípravek k léčbě HIV)

Přípravek SARIDON s jídlem a pitím
Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje. Tablety je vhodné zapít dostatečným množstvím vody nebo jiné tekutiny.

Těhotenství a kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se , že můžete být těhotná , nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, něž začnete tento přípravek užívat. Přípravek Saridon by se neměl podávat během těhotenství, zejména pak v prvním trimestru a během posledních šesti týdnů těhotenství. Během kojení se nedoporučuje přípravek Saridon užívat, vhodnější jsou přípravky obsahující pouze jednu léčivou látku, jejichž účinek je dobře znám. Je možné, že Saridon může dočasně ovlivnit plodnost..

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Saridon obvykle neovlivňuje pozornost. U některých pacientů však může vyvolat spavost nebo závratě. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky objeví, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

3. JAK SE SARIDON UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je
Dospělí jednotlivá dávka 1-2 tablety. Dospívající (12-18 let) jednotlivá dávka 1 tableta

Jednotlivá dávka může být opakována v intervalu 4-6 hodin. V případě potřeby lze užít jednotlivou dávku v průběhu 24 hodin až třikrát. Maximální denní dávka tedy je 3-6 tablet pro dospělé a 3 tablety pro dospívající ve věku 12-18 let. Dodržujte dávkování uvedené v této příbalové informaci nebo dávkování doporučené lékařem! Neužívejte vyšší dávku než je uvedena v této příbalové informaci. Stejně jako jiná analgetika nesmíte užívat Saridon pravidelně delší dobu. Bez porady s lékařem užívejte Saridon nejdéle jeden týden, překročení této doby je možné jen na základě doporučení lékaře. Pokud bolest nezmizí do 5 dnů a horečka do 3 dnů , případně se objeví nové příznaky, je třeba léčbu ukončit a vyhledat lékaře. Není nutná úprava dávky u starších pacientů. U pacientů s poškozením jater nebo ledvin je třeba konzultovat užívání přípravku s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Saridon než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití většího množství přípravku dítětem je nutné poradit se ihned s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Saridon
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Mohou se objevit poruchy krve a lymfatického systému (změny v krevním obrazu),poruchy zažívacího traktu (nevolnost, zvracení, žaludeční obtíže, průjem a bolest břicha), poruchy jater a žlučových cest (poškození jater, zánět jater, jaterní selhání), poruchy imunitního systému (alergické reakce), poruchy nervového systému(závratě, ospalost),poruchy ledvin, poruchy kůže (vyrážka, svědění, kopřivka, alergický otok), poruchy dýchacího ústrojí (zúžení průdušek a astma). Ve velmi vzácných případech byly hlášeny závažné kožní reakce.V případě zčervenání kůže, vyrážky, výskytu puchýřů nebo olupování kůže je třeba užívání přípravku přerušit a okamžitě vyhledat lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK SARIDON UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za: Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Saridon obsahuje
Léčivými látkami jsou paracetamolum 250 mg, propyphenazonum 150 mg a coffeinum 50 mg. Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, hypromelosa, kukuřičný škrob, mastek, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, formaldehyd-kasein.

Jak přípravek Saridon vypadá a co obsahuje toto balení
Saridon jsou bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, z jedné strany s půlicí rýhou, z druhé strany je vyraženo „Saridon“ mezi linkami. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.

Balení obsahuje 10 nebo 20 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Bayer s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce odpovědný za propouštění šarží
Delpharm Gaillard, 33, rue de l’Industrie, 74240 Gaillard, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 15.5.2015

sp. zn. sukls35116/2015

Recenze (4)

Recenze produktu SARIDON® 10 tablet

Recenze od 4 uživatelů s celkovým hodnocením 75 %.

Přidat recenzi produktu

40 %

100 %

60 %

100 %

velmi účinný, doporučuji

při bolestech hlavy vždy pomohl

Diskuze (2)

Diskuze k produktu SARIDON® 10 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Lucie H. - vřele doporučuji

(0) 24/08/2010

velmi rychle pomáhá na bolest hlavy, mám s ním velmi dobré zkušennosti, vřele doporučuji, lepší než ibalgin či ibuprofen

Vstoupit do diskuze

Vendula R. - Alergická reakce

(0) 11/05/2007

Dnes ráno mě začal pobolívat zub,vzala jsem si Saridon a v ten okamžik mě silně začala pálet žáha, k tomu se ještě přidala kopřivka a strašné svědění pokožky, opuchly mi ruce a dlaně (jinak bílé) jsem měla celé červené... Dost nepříjemný zážitek, nikdy předtím jsem tuto reakci na žádné léky neměla, takže mě to docela zaskočilo. V lékárně mi doporučili ZODAC, který mi zabral asi za hodinku, ještě… Více

Vstoupit do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Jana D.

60 % 14/08/2012

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám