Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léčivé přípravky na lokální tlumení bolesti

SARIDON® 10 tablet - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13904

75 % 4 recenze

Saridon je kombinované analgetikum, určené k mírnění bolesti hlavy, zubů, dále např. menstruačních či pooperačních bolestí.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Saridon® je lék k vnitřnímu užití.

Více informací

69
Běžná cena: 77 Kč, Ušetříte: 10 % (8 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 22. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (4)
Diskuze (2)

Podrobné informace

Saridon je kombinované analgetikum, určené k mírnění bolesti hlavy, zubů, dále např. menstruačních či pooperačních bolestí.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Saridon® je lék k vnitřnímu užití.

Informace o produktu

Výrobce: BAYER
Značka: SARIDON
Kód výrobku: 13904
Kód EAN: 3534510003406
Kód SÚKL: 41778
Držitel rozhodnutí: BAYER

Saridon obsahuje kombinaci 3 léčivých látek, které jsou pečlivě vyváženy, aby pomohly od bolestí a snižovaly horečku

  • Paracetamol – působí proti bolesti a snižuje horečku (analgetikum a antipyretikum) a v poměru dávek 250 mg ku 150 mg prodlužuje dobu působení propyfenazonu
  • Propyfenazon – silné analgetikum a antipyretikum
  • Kofein – zlepšuje periferní prokrvení

Saridon mohou užívat dospělí a dospívající od 12 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp. zn. sukls35116/2015 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

                                                                    SARIDON

tablety 

 

                                            paracetamolum,propyphenazonum,coffeinum 
 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo 
lékárníka. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě jakýchkoli  nežádoucích účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci.

 Viz bod 4

 

 

Pokud se do 3 dnů v případě horečky nebo do 5 dnů v případě bolesti nebudete cítiti lépe nebo pokud 
se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je SARIDON a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SARIDON  užívat  

3. 

Jak se  SARIDON užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak SARIDON uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE SARIDON A K ČEMU SE UŽÍVÁ 

 
Saridon  je kombinace analgetických a antipyretických léčivých látek s malým množstvím 
kofeinu. Tyto látky jsou pečlivě vyváženy, aby pomohly od  bolestí a snižovaly horečku. 
Saridon

 

je určen k mírnění bolesti při bolestech hlavy, zubů, menstruační bolesti a  bolesti po operačních 

zákrocích. 
Saridon je určen k mírnění bolesti a tlumění horečky při akutním zánětu horních cest dýchacích a chřipce. 
Přípravek je určen pro dospělé  a dospívající od 12 let. 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SARIDON UŽÍVAT  

 
Neužívejte 

Saridon  

 

jestliže jste alergický(a) na léčivé  látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 

  jestliže jste alergický(á) na některé léky tlumící bolest a horečku jako jsou pyrazolony a 

příbuzné látky(fenazon, aminofenazon, metamizol), na některé přípravky k léčbě 
revmatického onemocnění, které obsahující fenylbutazon nebo na acetylsalicylovou 
kyselinu 

  jestliže trpíte enzymatickou poruchou-nedostatečností glukózo-6-fosfátdehydrogenázy 

(projevuje se hemolytickou anémií-rozpadem červených krvinek) 

  jestliže trpíte hepatální porfyrií (enzymatické onemocnění) 
  jestliže máte vážně poškozena játra 

  jestliže máte akutní zánět jater (akutní hepatitidu) 

  jestliže máte významně sníženou funkci ledvin 

 
 
Saridon se nesmí podávat dětem mladším 12 let. 
 

Upozornění a opatření 

 

Před užitím SARIDONU se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem v následujících případech: 

  máte-li sníženou funkci jater- např. při chronickém alkoholismu nebo hepatitidě (zánět jater) 

  máte-li sníženou funkci ledvin 
  mate-li Gilbertův syndrom (žloutenka při enzymatické poruše) 

  máte-li poruchu krvetvorby 

  máte-li astma, chronickou rýmu, chronickou kopřivku (kožní onemocnění s výsevem 

svědivých pupenů) 

  trpíte-li přecitlivělostí na jiné protizánětlivé léky 

 

Nepřekračujte doporučené dávkování ani neužívejte přípravek delší dobu, než je doporučováno, a přípravek 
používejte jen k léčbě bolestivých a horečnatých stavů. 

Užívání vyšších než doporučených dávek nebo dlouhodobé užívání může vést k riziku závažného 
poškození jater, 

jako například k jaterní cirhóze. 

 

Dlouhodobé užívání vysokých dávek může vést k poškození ledvin

 

Současně s přípravkem Saridon neužívejte jiné léčivé přípravky, které obsahují paracetamol. 
 
 
Další léčivé přípravky a SARIDON 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích , které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 

nebo které možná budete užívat. 

Po dobu užívání přípravku Saridon, stejně tak jako u ostatních analgetik, nesmí pacient  požívat alkohol.  

P

orada s lékařem je nutná, pokud budete souběžně s přípravkem Saridon užívat následující léčivé přípravky: 

-léky tlumící  nervovou soustavu (hypnotika), léky na epilepsii (antiepileptika), rifampicin (antibiotikum) 

-chloramfenikol (antibiotikum) 
-isoniazid (antibiotikum) 
-metoklopramid (lék na zažívací obtíže) 
-některé léky proti srážlivosti krve 
-

 

zidovudin (přípravek k léčbě HIV) 

 
 

Přípravek  SARIDON s jídlem a pitím 

Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje. 
Tablety je vhodné zapít dostatečným množstvím vody nebo jiné tekutiny. 

 

Těhotenství a kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se , že můžete být těhotná , nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, něž začnete tento přípravek užívat.  
Přípravek  Saridon  by  se  neměl  podávat  během  těhotenství,  zejména  pak  v  prvním  trimestru  a  během 
posledních šesti týdnů těhotenství. 
Během  kojení  se  nedoporučuje  přípravek  Saridon  užívat,  vhodnější jsou  přípravky  obsahující  pouze jednu 
léčivou látku, jejichž účinek je dobře znám. 
Je možné, že Saridon může dočasně ovlivnit plodnost.. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Saridon obvykle neovlivňuje pozornost. U některých pacientů však může vyvolat spavost nebo 
závratě. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky objeví,  neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné 
přístroje nebo stroje. 
 
 

3. 

JAK SE SARIDON UŽÍVÁ 

 
Vždy užívejte tento  přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo 
lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Doporučená  dávka přípravku je: 
Dospělí: 

 

 

jednotlivá dávka 1-2 tablety 

Dospívající (12-18 let):  

jednotlivá dávka 1 tableta 

 
Jednotlivá dávka může být opakována v intervalu 4-6 hodin. 
V případě  potřeby lze užít jednotlivou dávku v průběhu 24 hodin až třikrát. Maximální denní dávka tedy je  
3-6 tablet pro dospělé a 3 tablety pro dospívající ve věku 12-18 let. 
Dodržujte dávkování uvedené v této příbalové informaci nebo dávkování doporučené lékařem! 
Neužívejte vyšší dávku než je uvedena v této příbalové informaci. Stejně jako jiná analgetika nesmíte užívat 
Saridon

 

 pravidelně delší dobu. 

Bez porady s lékařem užívejte Saridon nejdéle jeden týden, překročení této doby je možné jen na základě 
doporučení lékaře. 
Pokud bolest nezmizí do 5 dnů a horečka do 3 dnů , případně se objeví nové příznaky, je třeba léčbu ukončit 
a vyhledat lékaře. 
Není nutná úprava dávky u starších pacientů. 
U pacientů s poškozením jater nebo ledvin je třeba konzultovat užívání přípravku s lékařem. 
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Saridon než jste měl(a) 

Při  předávkování  nebo  náhodném  požití  většího  množství  přípravku  dítětem  je  nutné  poradit  se 
ihned s lékařem. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Saridon 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. 
 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
  
 

4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek  nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 

Mohou  se  objevit  poruchy  krve  a  lymfatického  systému  (změny  v  krevním  obrazu),poruchy 
zažívacího  traktu  (nevolnost,  zvracení,  žaludeční  obtíže,  průjem  a  bolest  břicha),  poruchy  jater  a 
žlučových cest (poškození jater, zánět jater, jaterní selhání), poruchy imunitního systému (alergické 
reakce),  poruchy  nervového  systému(závratě,  ospalost),poruchy  ledvin,  poruchy  kůže  (vyrážka, 
svědění, kopřivka, alergický otok), poruchy dýchacího ústrojí (zúžení průdušek a astma). 
Ve  velmi  vzácných  případech  byly  hlášeny  závažné  kožní  reakce.V  případě  zčervenání  kůže, 
vyrážky,  výskytu  puchýřů  nebo  olupování  kůže  je  třeba  užívání  přípravku  přerušit  a  okamžitě 
vyhledat lékaře. 
 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
   
 
 

5. 

JAK SARIDON  UCHOVÁVAT  

 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a  dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za: Použitelné do.Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Saridon obsahuje 
 

 

Léčivými látkami jsou 

paracetamolum 250 mg, propyphenazonum 150 mg a coffeinum 50 mg 

 

Pomocnými látkami jsou 

mikrokrystalická celulosa, hypromelosa, kukuřičný škrob, mastek, 

magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, formaldehyd-kasein 

 
Jak přípravek Saridon vypadá a co obsahuje toto balení 

Saridon jsou bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, z jedné strany s půlicí rýhou, z druhé 
strany je vyraženo „Saridon“ mezi linkami. 
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky. 

 
Balení obsahuje 

10 nebo 20 tablet 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:  
Bayer s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce odpovědný za propouštění šarží: 

Delpharm Gaillard, 33, rue de l’Industrie, 74240 Gaillard, Francie 

 
Tato příbalová informace byla naposledy  revidována: 
15.5.2015

 

 

Recenze (4)

Recenze produktu SARIDON® 10 tablet

Recenze od 4 uživatelů s celkovým hodnocením 75 %.

Přidat recenzi produktu

40 %

100 %

60 %

100 %

velmi účinný, doporučuji

při bolestech hlavy vždy pomohl

Diskuze (2)

Diskuze k produktu SARIDON® 10 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

- vřele doporučuji

(0) 24/08/2010

velmi rychle pomáhá na bolest hlavy, mám s ním velmi dobré zkušennosti, vřele doporučuji, lepší než ibalgin či ibuprofen

Vstoupit do diskuze

- Alergická reakce

(0) 11/05/2007

Dnes ráno mě začal pobolívat zub,vzala jsem si Saridon a v ten okamžik mě silně začala pálet žáha, k tomu se ještě přidala kopřivka a strašné svědění pokožky, opuchly mi ruce a dlaně (jinak bílé) jsem měla celé červené... Dost nepříjemný zážitek, nikdy předtím jsem tuto reakci na žádné léky neměla, takže mě to docela zaskočilo. V lékárně mi doporučili ZODAC, který mi zabral asi za hodinku, ještě… Více

Vstoupit do diskuze

Zkušenosti uživatelů

franta

100 % 18/05/2012

velmi účinný, doporučuji

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám