Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na alergii » Léky na nosní alergii

Sanorin-Analergin Nosní kapky, roztok 10 ml

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15282

96 % 10 recenzí

Užívá se při senné rýmě, vazomotorické rýmě.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze (10)
Diskuze (1)

Podrobné informace

Podrobné informace - Sanorin-Analergin Nosní kapky, roztok 10 ml

Užívá se při senné rýmě, vazomotorické rýmě.
1/4
sp.zn.sukls121397/2013
sp.zn.sukls213477/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
SANORIN-ANALERGIN
(Naphazolini nitras, antazolini mesilas)
Nosní kapky, roztok
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však SANORIN-ANALERGIN musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je SANORIN-ANALERGIN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SANORIN-ANALERGIN používat
3. Jak se SANORIN-ANALERGIN používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak SANORIN-ANALERGIN uchovávat
6. Další informace
1. CO JE SANORIN-ANALERGIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
SANORIN-ANALERGIN se používá jako nosní kapky k mírnění příznaků senné rýmy, vazomotorické alergické rýmy (projevuje se pocitem ucpaného nosu a vodnatým výtokem).
Má protialergický účinek a vyvolává zúžení cévek, což při podání do nosu vede ke zmenšení otoku nosní sliznice a uvolnění hlenu, a tím umožňuje volné dýchání.
Léčebný účinek nastupuje velmi rychle a přetrvává několik hodin (4 hodiny a více).
Přípravek mohou používat děti od 3 let, mladiství a dospělí.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SANORIN-ANALERGIN POUŽÍVAT
Nepoužívejte SANORIN-ANALERGIN
- jestliže jste přecitlivělý(á) alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoliv další složku přípravku SANORINU-ANALERGIN . Nejčastějšími projevy přecitlivělosti jsou kožní vyrážka a svědění.
2/4
- jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice (projevuje se pocitem sucha v nose a tvorbou strupů v okolí nosních průduchů).
Přípravek nesmí být podáván dětem do 3 let.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SANORIN-ANALERGIN je zapotřebí
- jestliže trpíte závažným onemocněním srdce a cév (srdeční nedostatečnost, vysoký krevní tlak).
- jestliže trpíte poruchou látkové přeměny (cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy).
- jestliže trpíte nádorem nadledvin (feochromocytom).
- jestliže trpíte průduškovým astmatem.
- jestliže jste léčeni některými léky užívanými k léčbě depresí či Parkinsonovy choroby (inhibitory monoaminoxidázy) nebo jinými léky, které mohou zvyšovat krevní tlak.
- jestliže je u Vás plánován operační výkon v celkové anestezii.
Pokud trpíte výše uvedenými onemocněními nebo užíváte výše uvedené léky, používejte přípravek SANORIN-ANALERGIN pouze na doporučení lékaře.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Při současném podávání přípravku SANORIN-ANALERGIN a některých léků užívaných k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby (tzv. inhibitorů monoaminooxidázy) může dojít ke zvýšení krevního tlaku. Proto se SANORIN-ANALERGIN nesmí používat s inhibitory monoaminooxidázy současně, ani v období 14 dnů po ukončení jejich podávání.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
SANORIN-ANALERGIN je možno používat během těhotenství a kojení pouze na doporučení lékaře.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku SANORIN-ANALERGIN
Přípravek obsahuje konzervační látku methylparaben, který může vyvolat alergickou reakci a to i opožděně (s odstupem několika hodin po aplikaci přípravku).
3. JAK SE SANORIN-ANALERGIN POUŽÍVÁ
Pokud lékař neurčí jinak, podávají se následující dávky:
Při použití do nosu si dospělí kapou několikrát denně 2 - 3 kapky přípravku SANORIN-ANALERGIN do každé nosní dírky. Dětem od 3 let se podávají 1 – 2 kapky do každé nosní dírky 3 – 4krát denně. Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 4 hodiny. Přípravek se používá krátkodobě. Neměl by být používán déle než po dobu 1 týdne u dospělých a 3 dnů u dětí. Opakovaně se přípravek smí podat až po několikadenním přerušení terapie.
3/4
SANORIN-ANALERGIN se vkapává do nosní dírky v mírném záklonu hlavy. Při vkapávání do levé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doleva a při vkapávání do pravé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doprava.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku SANORIN-ANALERGIN je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže jste použil(a) více přípravku SANORIN-ANALERGIN, než jste měl
Při požití přípravku SANORIN-ANALERGIN je riziko předávkování, a to zejména u malých dětí, s následujícími příznaky: snížení tělesné teploty, zpomalení srdeční frekvence, nadměrné pocení, ospalost, zvýšení krevního tlaku popř. následné snížení krevního tlaku až bezvědomí. Proto při náhodném požití přípravku SANORIN-ANALERGIN dítětem i dospělým vyhledejte okamžitě lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) použít SANORIN-ANALERGIN
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i SANORIN-ANALERGIN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
U zvláště citlivých pacientů se občas mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky jako pálení a suchost nosní sliznice. Ve zcela ojedinělých případech mohou být po odeznění účinku pozorovány silné pocity ucpaného nosu. Velmi vzácně (zejména při předávkování) se mohou dostavit celkové účinky v důsledku podráždění sympatického nervstva, jako je nervozita, zvýšené pocení, bolest hlavy, třes, zrychlení srdeční činnosti, bušení srdce a zvýšený krevní tlak.
Při použití delším než 1 týden u dospělých a 3 dnů u dětí stoupá riziko návyku s intenzivním zduřováním sliznice a ucpáváním nosu v krátké době po podání. Dlouhodobé a časté používání přípravku SANORIN-ANALERGIN do nosu může vést k chronickému ucpávání nosu a vysychání sliznice.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi . Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. JAK PŘÍPRAVEK SANORIN-ANALERGIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 0C v původním vnitřním obalu a v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Chraňte před mrazem.
Po otevření spotřebujte do 28 dní. Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla doložena na dobu 28 dní při 25C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
6. DALŠÍ INFORMACE
4/4
Co přípravek SANORIN-ANALERGIN obsahuje
- Léčivými látkami jsou naphazolini nitras 2,5 mg a antazolini mesilas 50 mg v 10 ml roztoku.
- Pomocné látky jsou kyselina boritá, dihydrát edetanu disodného, methylparaben, čištěná voda.
Jak přípravek SANORIN-ANALERGIN vypadá a co obsahuje toto balení:
Hnědá lahvička SANO 10ml, hydrolytická třída III, kapací zařízení SANO (gumové kapátko, bílý LDPE kroužek SANO, bílý LDPE kryt SANO).
Skleněná lahvička obsahuje čirou bezbarvou kapalinu bez mechanických nečistot.
Velikost balení: 10 ml
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29, č.p. 305
PSČ 747 70 Opava - Komárov
Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15.1.2014

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Značka: ANALERGIN
Kód výrobku: 15282
Kód EAN: 8594737225819
Kód SÚKL: 202907
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Sanorin - Analergin se užívá při senné rýmě, vazomotorické rýmě; alergických zánětech spojivek a víček, jako doplňková léčba jarního kataru spojivek. Přípravek mohou používat děti od 2 let, mladiství a dospělí.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (10)

Recenze produktu Sanorin-Analergin Nosní kapky, roztok 10 ml

Recenze od 10 uživatelů s celkovým hodnocením 96 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

100 %

100 %

100 %

100 %

+

100 %

80 %

pomáhá při řezání,svědění, červených očí při ucpaném nosu Jediný záporný bod vidím v tom, že vysušuje sliznici.

velmi dobrý při projevech alergie jak do nosu tak do očí
vysušuje sliznici
pálí
100 %

100 %

Manžel( je alergik ) si bez něj život neumí představit

Uvolní dýchání nosempomůže na svědění a pálení očí
V lékárně nám tvrdily, že už se nevyrábí...
100 %

super produkt, který jediný mi pomůže. Naštěstí toto je poslední rok, kdy mám alergii a pak už budu vyléčen, což po těch letech je super. to pak výrobce nedostane mé peníze :-)

do očí i do nosuokamžitě zabíráje hodně silný
může podráždit sliznici, pokud se používá často

Diskuze (1)

Diskuze k produktu Sanorin-Analergin Nosní kapky, roztok 10 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Sanorin-Analergin

(0) 21/01/2011

Velmi mi pomáhá v počátku astmatického záchvatu, protože zabírá téměř okamžitě a i tehdy, když nezabere inhalátor. Překlenuje čas do příjezdu RZP a intravenozní aplikace Syntophyllinu.

Vstoupit do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Renata H.

100 % 02/08/2012

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám