Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na gynekologické potíže, antikoncepce » Léky na vaginální mykózy

ROSALGIN 6X0.5GM Prášek pro poševní roztok

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 68433

93 % 16 recenzí

Přípravek je určen k léčbě zánětlivých projevů pochvy, děložního hrdla a zevní části ženského pohlavního ústrojí.

Více informací

139
Ušetříte: 19 % (33 Kč) Běžná cena: 172 Kč

Skladem

Odesíláme zítra, u vás pozítří.

Odesíláme zítra, u vás pozítří.

Doprava už od 39 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (16)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - ROSALGIN 6X0.5GM Prášek pro poševní roztok

Přípravek je určen k léčbě zánětlivých projevů pochvy, děložního hrdla a zevní části ženského pohlavního ústrojí.
1/4
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls161406/2008Příbalová informace: informace pro uživatele

Rosalgin
500 mg, granule pro přípravu vaginálního roztoku
Benzydamini hydrochloridumPřečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
- Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Rosalgin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rosalgin používat
3. Jak se přípravek Rosalgin používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Rosalgin uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Rosalgin a k čemu se používá

Rosalgin jsou granule pro přípravu vaginálního roztoku, který se používá k výplachům pochvy a
oplachům zevních rodidel při zánětlivých onemocněních ženského pohlavního ústrojí a k běžné ženské
hygieně. Roztok se aplikuje pomocí Rosalgin irigátoru pro gynekologické použití.

Rosalgin je určen k léčbě zánětlivých projevů pochvy, děložního hrdla a zevní části ženského pohlavního
ústrojí, které jsou mikrobiálního, chemického i fyzikálního původu.
Přípravek se dále používá před a po operačním gynekologickém zákroku.
Roztok je vhodný i pro běžnou ženskou hygienu a hygienu během šestinedělí.

Přípravek je určen k výplachu pochvy a oplachu zevních rodidel u žen starších 15 let.
U dětí od 6 let je možno použít přípravek k oplachům zevních pohlavních orgánů.2/42. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rosalgin používat

Nepoužívejte přípravek Rosalgin:
- jestliže jste alergická na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6).

Upozornění a opatření
- Dlouhodobé používání přípravku může vést k přecitlivělosti. Dojde-li ke vzniku přecitlivělosti, je
nutné léčbu přerušit.

Další léčivé přípravky a přípravek Rosalgin
Přípravek působí pouze místně. Ovlivnění jiných současně užívaných léků není známo. O vhodnosti
současného používání přípravku s jinými léky k místnímu vaginálnímu použití se poraďte s lékařem či
lékárníkem.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
I když nebyly prokázány účinky poškozující plod, měl by se přípravek užívat v těhotenství pouze po
poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá vliv na schopnost řídit či obsluhovat stroje.


3. Jak se přípravek Rosalgin používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování:
Roztok používejte jednou nebo dvakrát denně, pokud lékař nedoporučí jinak.
Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Při běžné ženské hygieně a při hygieně během šestinedělí používejte přípravek pravidelně či nepravidelně
podle potřeby.

Způsob použití:
Obsah jednoho sáčku přípravku rozpusťte v půl litru nebo v jednom litru pitné vody.
Před použitím nejprve irigátor Rosalgin pro gynekologické použití důkladně omyjte teplou vodou a osušte
jej. Nádobku irigátoru naplňte půl litrem předem připraveného vaginálního roztoku. Na nádobku
našroubujte přiložený nástavec. Nástavec opatrně zasuňte do pochvy a nádobku s roztokem stlačujte, až
se vyprázdní. Po vyprázdnění nádobku držte stlačenou a nástavec opatrně vytáhněte z pochvy ven. Po
použití nástavec z nádobky odšroubujte a obě části irigátoru pro gynekologické použití důkladně omyjte
teplou vodou a nechte je oschnout.

3/4


Použití u dětí a dospívajících
Přípravek je určen k výplachu pochvy a oplachu zevních rodidel u žen starších 15 let.
U dětí od 6 let je možno použít přípravek k oplachům zevních pohlavních orgánů.

Jestliže jste použila více přípravku Rosalgin, než jste měla
Předávkování přípravku je vzhledem k místnímu použití nepravděpodobné.
Při náhodném požití přípravku vyhledejte lékaře. Požití větší dávky (10 mg/kg) může vést k přechodným
nežádoucím účinkům, jako jsou poruchy spánku, neklid, optické halucinace (mžitky před očima, barevné
nebo bílé plochy). Při předávkování je léčba symptomatická.

Jestliže jste zapomněla použít přípravek Rosalgin
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Přípravek je obvykle velmi dobře snášen. Ve výjimečných případech se mohou vyskytnout místní projevy
přecitlivělosti, jako je svědění nebo pálení, zejména při déle trvající léčbě.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


5. Jak přípravek Rosalgin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Připravený roztok lze použít maximálně 24 hodin po rozpuštění obsahu sáčku v pitné vodě.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Rosalgin obsahuje
- Léčivou látkou je benzydamini hydrochloridum 500 mg v 1 sáčku.
- Pomocnými látkami jsou cetrimonium-tosylát, povidon a chlorid sodný.

Jak přípravek Rosalgin vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: bílé nebo téměř bílé granule pro přípravu vaginálního roztoku.
Obal: sáček papír/PP, krabička.
Velikost balení: 1, 2, 4, 5, 6, 8 nebo 10 sáčků.
4/4
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
MEDICOM International s.r.o., Brno, Česká republika

Výrobce:
Aziende Chimiche Reunite Angelini Francesco ACRAF S.p.A., Ancona, Itálie

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A,, Bergamo, Itálie (sídlo společnosti)
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A,, Brembate, Itálie (místo výroby)


Tato příbalová informace byla naposledy revidována
21.3. 2012

Informace o produktu

Výrobce: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO
Značka: ROSALGIN
Kód výrobku: 68433
Kód EAN: 8594044141444
Kód SÚKL: 90121
Držitel rozhodnutí: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Kdy se používá Rosalgin? Přípravek Rosalgin je určen k léčbě zánětlivých projevů pochvy, děložního hrdla a zevní části ženského pohlavního ústrojí, které jsou mikrobiálního, chemického i fyzikálního původu. Rosalgin se dále používá před a po operačním gynekologickém zákroku. Přípravek je vhodný pro běžnou ženskou hygienu a hygienu během šestinedělí. Přípravek Rosalgin se používá k výplachu pochvy a oplachu zevních rodidel u žen starších 15 let. U dětí od 6 let je možno použít přípravek Rosalgin k oplachům zevních pohlavních orgánů.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

ROSALGIN 6X0.5GM Prášek pro poševní roztok – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu ROSALGIN 6X0.5GM Prášek pro poševní roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: ROSALGIN 6X0.5GM Prášek pro poševní roztok.

Recenze (16)

Recenze produktu ROSALGIN 6X0.5GM Prášek pro poševní roztok

Recenze od 16 uživatelů s celkovým hodnocením 93 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

100 %

pomůže při začínajících problémech, super jako doplňková léčba, rychle uleví, větší problémy ale nevyřeší

100 %

Funguje výborně na domácí doléčení mykoz a jiných potíží. Ihned uleví. Při větších potížích doporučuji nejprve Jenamazol krém a až pak tento výplach.

100 %

40 %

Moje gynekoložka tvrdí, že si to spousta pacientek pochvaluje, pro lepší pocit svěžesti a čistoty po použití. Já však žádný takový pocit neměla. Za mě nic moc.

100 %

Doporučuji.

Po porodu rychlejší a méně bolestivější hojení.
100 %

Doporučuji.

Po porodu rychlejší a méně bolestivější hojení.
100 %

Rozhodně tento produkt stojí za vyzkoušení-doporučuji

Mě tento výrobek pomáhá na 100%

Diskuze

Diskuze k produktu ROSALGIN 6X0.5GM Prášek pro poševní roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám