Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ROCHE S.R.O.
Kód výrobku: 44461
Kód EAN:
Kód SÚKL: 51833
Držitel rozhodnutí: ROCHE S.R.O.
Roaccutane je určen k léčbě těžkých forem akné (jako acne nodularis [akné s tvorbou uzlin], acne conglobata nebo akné s rizikem tvoření trvalých jizev), a to zejména u pacientů jejichž akné se nelepší navzdory jiné léčbě, včetně užití antibiotik. Léčba přípravkem Roaccutane může být předepsána pouze dermatologem (lékařem specializujícím se na léčbu onemocnění kůže). Roaccutane se nepoužívá k léčbě akné před nástupem puberty nebo u dětí do 12 let.

Příbalový leták

1/9
Příloha č. 1a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls162129/2011
a příloha k sp.zn.sukls169151/2011, sukls98044/2010
INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!
Roaccutane 10 mg
měkké tobolky
Isotretinoinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoliv
další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
1. CO JE ROACCUTANE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Roaccutane obsahuje léčivou látku isotretinoin. To je derivát vitaminu A, který patří ke
skupině léčivých látek zvaných retinoidy.
Roaccutane je určen k léčbě těžkých forem akné (jako acne nodularis - akné s tvorbou uzlin, acne
conglobata nebo akné s rizikem tvoření trvalých jizev), a to zejména u pacientů, jejichž akné se nelepší
navzdory jiné léčbě, včetně užití antibiotik a kožních léků.
Léčba přípravkem Roaccutane může být předepsána pouze dermatologem (lékařem specializujícím
se na léčbu onemocnění kůže).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ROACCUTANE UŽÍVAT
Neužívejte Roaccutane:
- pokud jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na burské oříšky nebo sóju nebo na kteroukoli
další složku přípravku Roaccutane. Tento lék obsahuje sójový olej a isotretinoin. Pro další
informace viz bod 6 Další informace na konci této příbalové informace, kde je seznam
pomocných látek.
- pokud jste těhotná, nebo si myslíte, že byste mohla být.
- pokud kojíte.
- pokud trpíte těžkým onemocněním jater (jaterní nedostatečnost).
- pokud máte vysokou hladinu tuků v krvi (např. vysokou hladinu cholesterolu a
triglyceridů).
- pokud je ve Vašem těle uloženo příliš mnoho vitaminu A (tzv. hypervitaminóza A).
- pokud Vám lékař řekl, že trpíte intolerancí (nesnášenlivostí) fruktózy nebo sorbitolu (druhy
cukru).
Pokud se Vás některý z těchto případů týká, poraďte se před užíváním Roaccutanu se svým lékařem.
Nepodávejte dětem do 12 let.
Přípravek se užívá u dětí od 12 let pouze po nástupu puberty.
2/9
Je třeba zvláštní opatrnosti při použití Roaccutanu
Nesmí se užívat v těhotenství
Důležitá upozornění pro ženy
Roaccutane může s velkou pravděpodobností poškodit nenarozené dítě (v lékařské terminologii je
označován jako teratogenní). Roaccutane rovněž zvyšuje riziko samovolného potratu.
Nesmíte užívat Roaccutane, pokud jste těhotná.
Nesmíte užívat Roaccutane, pokud kojíte. Tento lék pravděpodobně prochází do mateřského
mléka a mohl by poškodit Vaše dítě.
V průběhu léčby a jeden měsíc po jejím ukončení nesmíte otěhotnět.
Pacientky ve věku, kdy mohou otěhotnět, mohou být léčeny Roaccutanem pouze při dodržení
následujících přísných opatření, kvůli riziku vzniku defektů plodu (poškození nenarozeného dítěte):
Toto jsou zmíněná opatření:
Roaccutane smíte užívat pouze, pokud trpíte těžkou formou akné, která se nezlepšila po jiné
přiměřené standardní léčbě, včetně antibiotik k vnitřnímu užití a kožní léčby.
Váš lékař Vám vysvětlil riziko poškození plodu (teratogenní účinek) a Vy jste pochopila, proč
nesmíte otěhotnět a víte, jak se můžete chránit před početím a jste schopná spolehlivě používat
zvolené antikoncepční metody.
S Vaším lékařem jste prodiskutovala možnosti účinné antikoncepce (ochrany proti početí).
Lékař Vám předá informace o ochraně proti početí včetně brožury, která vysvětluje různé metody
antikoncepce. Lékař Vás rovněž může doporučit k odbornému ženskému lékaři (gynekologovi),
který Vám vysvětlí, jak používat různé metody k účinné ochraně před početím.
Souhlasíte s užitím alespoň jedné nebo lépe dvou účinných metod antikoncepce, včetně
prezervativu nebo kloboučku spolu se spermicidním krémem bez přerušení počínaje 1 měsíc
před léčbou Roaccutanem, během celé léčby a 1 měsíc po ukončení léčby Roaccutanem. Než
začnete s léčbou Roaccutanem, lékař Vás vyzve, abyste si nechala udělat lékařsky kontrolovaný
těhotenský test. Výsledek tohoto testu musí být negativní.
Budete používat antikoncepci i v případě, že u Vás celkově vynechává menstruace
(amenorea), anebo nejste právě sexuálně aktivní, ledaže by Váš lékař spatřoval pádné důvody
k tomu, aby to u Vás nebylo nutné.
Chápete a přijímáte nutnost pravidelných měsíčních návštěv u lékaře a možných dalších
těhotenských testů, pokud je bude Váš lékař považovat za nezbytné. Pět týdnů po ukončení léčby
Roaccutanem bude proveden závěrečný těhotenský test. Mějte na paměti, že nesmíte otěhotnět
během celé doby léčby Roaccutanem a jeden měsíc po ukončení léčby.
Lékař může Vás (nebo Vašeho zákonného zástupce) požádat o potvrzení, že jste byla
seznámena s riziky léčby Roaccutanem a že souhlasíte s provedením všech nezbytných
preventivních opatření před zahájením léčby. Lékař Vás (nebo Vašeho zákonného zástupce)
požádá, abyste podepsali příslušné prohlášení.
U žen ve věku, kdy mohou otěhotnět, je předepsané množství léku na jeden recept omezeno na léčbu
v trvání 30 dnů. Pokračování terapie vyžaduje nové předepsání. Lékárník Vám smí vydat Roaccutane
jen do 7 dnů od předepsání.
3/9
Pokud během léčby Roaccutanem nebo do jednoho měsíce po ukončení léčby otěhotníte, ihned
přestaňte Roaccutane užívat a okamžitě kontaktuje svého lékaře. Lékař Vás doporučí na vyšetření a
konzultaci k příslušnému specialistovi.
Písemné informace k tomuto tématu obdržíte od lékaře. Pokud tyto podklady nedostanete, požádejte
jej o jejich předání.
Důležitá upozornění pro muže
Nezdá se, že by Roaccutane poškozoval spermie. Velmi nízké hladiny isotretinoinu jsou přítomny
v semeni mužů užívajících Roaccutane, ale jsou příliš nízké, aby poškodily nenarozené dítě Vaší
partnerky. Musíte však myslet na to, že svůj lék nesmíte sdílet s jinými osobami, především ne se
ženami.
Důležitá upozornění pro všechny pacienty
Sdělte svému lékaři, pokud jste někdy trpěl(a) jakoukoli duševní poruchou (včetně deprese,
sebevražedného chování nebo psychózy), nebo pokud užíváte jakékoli léky kvůli těmto potížím.
Roaccutane obvykle zvyšuje hladinu tuků v krvi, jako je cholesterol nebo triglyceridy. Váš lékař
proto provede některé jednoduché krevní rozbory ke stanovení hladin těchto tuků před zahájením
léčby, v jejím průběhu a po ukončení léčby. V průběhu léčby nepijte alkohol, nebo požívání
alkoholu alespoň omezte. Prosíme, informujte svého lékaře, pokud jste si vědom(a), že u Vás byly
dříve zjištěny vyšší hladiny těchto krevních tuků (triglyceridů nebo cholesterolu), pokud máte
cukrovku (diabetes mellitus), trpíte nadváhou, nebo pokud požíváte pravidelně větší množství
alkoholu, protože v těchto případech by lékař krevní testy prováděl častěji. Pokud Váš lékař
v průběhu léčby zjistí vysoké hladiny tuků, bude nutné snížit dávkování nebo léčbu Roaccutanem
ukončit.
Roaccutane může zvyšovat hladiny jaterních enzymů. Váš lékař proto provede krevní testy před
zahájením léčby, v jejím průběhu a po ukončení léčby. Pokud budou hladiny vysoké, lékař může
snížit dávkování nebo léčbu Roaccutanem ukončit.
Roaccutane může zvyšovat hladinu krevního cukru. Ve výjimečných případech byla u pacientů
užívajících Roaccutane diagnostikována cukrovka (diabetes mellitus). Váš lékař se proto může
rozhodnout, že bude sledovat hodnoty krevního cukru během léčby, především pokud trpíte
cukrovkou, máte nadváhu nebo požíváte pravidelně alkohol.
Vaše kůže může více vysychat. Užívejte proto během léčby masti nebo krémy pro zvlhčení
pokožky a balzámy na rty. K prevenci podráždění kůže se vyvarujte užití exfoliačních přípravků
nebo jiných prostředků proti akné.
Vyhýbejte se přílišnému vystavování se na slunci a nepoužívejte horské slunce ani solárium.
Vaše pokožka může reagovat citlivěji na sluneční záření. Před pobytem na slunci použijte na
odhalenou pokožku ochranný krém s vyšším ochranným faktorem (SPF nejméně 15).
Nepodstupujte žádné kosmetické procedury. Roaccutane může zvýšit citlivost a křehkost Vaší
pokožky. Proto je doporučeno vyvarovat se během léčby a nejméně 6 měsíců po jejím ukončení
některým kosmetickým procedurám, jako je agresivní dermabraze, léčba laserem (k odstranění
zrohovatělé kůže nebo jizev) nebo epilace voskem, protože by mohly způsobit podráždění,
pigmentové změny nebo zjizvení pokožky.
Vyhýbejte se intenzivnímu cvičení a přehnané tělesné námaze. Roaccutane může způsobovat
bolesti svalů a kloubů a to zvláště u dětí a mladistvých.
Během léčby neužívejte vitaminové doplňky obsahující vitamín A, protože společné užití
vitamínu A a Roaccutanu může zvyšovat riziko jeho nežádoucích účinků.
Během léčby přípravkem Roaccutane a jeden měsíc po jejím ukončení nesmíte darovat krev.
Pokud by těhotná žena obdržela takovou Vámi darovanou krev, její dítě by se mohlo narodit
s vážnou vrozenou vadou.
4/9
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Je možné, že se Vaše vidění ve tmě může během léčby Roaccutanem přechodně zhoršit. Toto zhoršení
může nastat náhle. V ojedinělých případech může toto zhoršení přetrvávat i po ukončení léčby. Velmi
vzácně byla zaznamenána ospalost a závratě. Pokud se to stane Vám, neměl(a) byste řídit auto ani
obsluhovat stroje.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Během léčby Roaccutanem neužívejte žádné přípravky s vitamínem A nebo tetracykliny (určitý typ
antibiotika), ani neužívejte žádné kožní léčivé přípravky na akné. Naopak je vhodné používat masti a
krémy na zvlhčení pokožky (kožní krémy a přípravky, které zabraňují ztrátám vody z kůže a zvláčňují
pokožku).
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
3. JAK SE ROACCUTANE UŽÍVÁ
Vždy dodržujte dávkování předepsané Vaším lékařem. Lékař Vám řekne, jaké množství léku máte
užívat. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá zahajovací dávka je 0,5 mg na kilogram tělesné hmotnosti denně (0,5 mg/kg/den). Takže
pokud je Vaše hmotnost 60 kg, Vaše zahajovací dávka bude 30 mg denně.
Tobolky se užívají jednou až dvakrát denně současně s jídlem. Tobolky léku spolkněte celé, aniž
byste je kousal(a), vysával(a) nebo nechal(a) rozpustit v ústech.
Po několika týdnech může lékař dávkování léku upravit. To bude záviset na tom, jak lék snášíte. U
většiny pacientů je tato dávka mezi 0,5 a 1,0 mg/kg/den. Máte-li pocit, že je účinek Roaccutanu příliš
silný nebo slabý, promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem.
Máte-li vážné problémy s ledvinami, začíná se léčba Roaccutanem nižším dávkováním, jako
například 10 mg/den, a pak bude zvyšována na nejvyšší dávku, kterou budete snášet. Jestliže nesnášíte
předepsané dávkování, bude Váš lékař v léčbě zřejmě pokračovat s nižším dávkováním, což bude mít
za následek, že léčba potrvá déle a zvýší se riziko opakování onemocnění.
Léčebný cyklus obvykle trvá 16 až 24 týdnů. Většina pacientů potřebuje jen jeden léčebný cyklus.
Vaše akné se může ještě dále zlepšovat až do 8 týdnů po ukončení léčby. Proto by se před uplynutím
této lhůty nemělo začínat s dalším léčebným cyklem.
Někdy lze během prvních týdnů léčby pozorovat zhoršení akné. S pokračováním léčby však dojde ke
zlepšení Vašeho stavu.
Jestliže jste užil(a) více Roaccutanu, než jste měl(a)
Jestliže jste užili více tobolek, než jste měli, nebo jestliže někdo jiný užil nedopatřením Váš lék, ihned
kontaktujte lékaře, lékárníka nebo nejbližší nemocnici.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Roaccutane
Zapomenete-li si vzít jednu dávku, užijte ji hned, jak si vzpomenete. Pokud se však tato doba blíží době,
kdy máte užít dávku další, zapomenutou dávku již vynechejte a pokračujete v užívání léku jako
předtím. Dávku nikdy nezdvojujte.
5/9
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Roaccutane nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého. Tyto nežádoucí účinky často vymizí během léčby. Lékař Vám vždy poradí, jak v případě
nežádoucích účinků postupovat.
Psychické problémy
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta z 1000)
Deprese nebo podobné potíže. Příznaky spojené se změnami psychiky zahrnují smutnou náladu
nebo pocit prázdnoty, změny nálady, úzkost, dlouhé období pláče, přecitlivělost, ztrátu pocitů
uspokojení nebo zájmu o společenské a sportovní aktivity, poruchy spánku (ospalost nebo
nespavost), změny tělesné hmotnosti nebo chuti k jídlu, zhoršení pracovních nebo školních
výsledků, potíže se soustředěním.
Zhoršení již existující deprese.
Sklony k násilnému nebo agresivnímu chování.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta z 10000)
Velmi vzácně bylo u pacientů léčených Roaccutanem zaznamenáno přání sama sebe poškodit nebo
si vzít život (sebevražedné myšlenky). Někteří pacienti se pokusili o ukončení svého života (pokus
o sebevraždu), nebo ji dokonce spáchali. Tito lidé se nemuseli dříve svému okolí zdát depresivní.
Nezvyklé chování.
Známky psychózy: ztráta kontaktu s realitou kolem sebe, která se může projevovat tím, že můžete
slyšet hlasy nebo vidět věci, které neexistují.
Pokud budete mít pocit, že se u Vás rozvíjejí během léčby Roaccutanem jakékoli psychické poruchy
nebo příznaky deprese, vyhledejte okamžitě svého lékaře. Lékař Vám může doporučit ukončení
léčby Roaccutanem. Protože však v některých případech nemusí být ukončení léčby dostatečné ke
zmírnění těchto příznaků, je možné, že Vás lékař doporučí ke specialistovi, který Vám může dále
pomoci.
Alergické reakce
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta z 1000)
Závažná (anafylaktická) reakce: obtíže s dýcháním nebo polykáním způsobené náhlým otokem
hrdla, obličeje, rtů a úst. Stejně tak náhlý otok rukou, nohou a kotníků.
Alergická reakce jako je vyrážka, svědění.
Pokud by se u Vás objevila závažná reakce, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Pokud se u Vás objeví jakákoli alergická reakce, přestaňte Roaccutane užívat a vyhledejte svého lékaře.
Problémy s vlasy a pokožkou
Frekvence: není známo
Závažné kožní vyrážky (erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální
nekrolýza) se vyskytují zpočátku jako kruhové skvrny často se středovými puchýři, a to obvykle
na pažích a rukou nebo nohou a chodidlech, závažnější vyrážky mohou zahrnovat puchýře na
hrudníku a zádech. Mohou se vyskytnout další příznaky, jako jsou infekce oka (konjunktivitida)
nebo vřídky v ústech, hrdle nebo nosu. Závažné formy vyrážky se mohou rozvinout až do
rozsáhlého odlupování kůže, což může být život ohrožující. Těmto závažným kožním vyrážkám
často předchází bolest hlavy, horečka, bolest těla (příznaky podobné chřipce).
Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, přestaňte Roaccutane užívat a vyhledejte
svého lékaře.
6/9
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u více než 1 pacienta z 10)
Suchá kůže, především v oblasti obličeje a rtů; zanícená pokožka (dermatitida), rozpraskané a
zanícené rty, vyrážka, mírné svědění a odlupování kůže. Používejte hydratační kožní krémy od
začátku léčby Roaccutanem.
Kůže se stává více křehkou a zarudlejší, než je obvyklé, především na obličeji.
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta z 1000)
Vypadávání vlasů (alopecie). Ta je obvykle pouze přechodná, po ukončení léčby se množství vlasů
upraví.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta z 10000)
Zhoršení akné během prvních týdnů léčby, ale tyto příznaky se během léčby zlepší.
Zánět kůže, otoky a tmavší kůže, než je obvykle, zvláště v obličeji.
Výrazné pocení nebo svědění.
Zvýšená citlivost na světlo.
Bakteriální infekce kolem nehtového lůžka, změny nehtů.
Otoky, vytékání hnisu z místa zánětu.
Zesílení jizev po chirurgických výkonech.
Zvýšení ochlupení těla.
Problémy s játry a ledvinami
Frekvence: není známo
Tmavá nebo tmavě hnědá moč
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u více než 1 pacienta z 10)
Zvýšení jaterních enzymů v krevních testech.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta z 10000)
Zežloutnutí kůže nebo očí spojené s velkou únavou, což mohou být příznaky hepatitidy
(žloutenky). Okamžitě ukončete užívání přípravku Roaccutane a kontaktujte svého lékaře.
Potíže s močením spolu se zduřenými a oteklými očními víčky a nadměrnou únavou. To mohou
být příznaky zánětu ledvin. Okamžitě ukončete užívání přípravku Roaccutane a kontaktujte
svého lékaře.
Neurologické poruchy
Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta z 10)
Bolest hlavy.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta z 10000)
Přetrvávající bolest hlavy s nevolností, zvracením a poruchami vidění, což mohou být příznaky
benigní nitrolební hypertenze (zvýšený nitrolební tlak) a to zvláště, pokud je Roaccutane užíván
spolu s antibiotikem tetracyklinem. Okamžitě ukončete užívání přípravku Roaccutane a
kontaktujte svého lékaře.
Křeče, ospalost a závratě.
Poruchy žaludku a střev
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta z 10000)
Těžká bolest břicha s krvavým průjmem nebo bez něho, nevolnost a zvracení, což mohou být
příznaky závažného onemocnění zažívacího traktu. Okamžitě ukončete užívání přípravku
Roaccutane a kontaktujte svého lékaře.
7/9
Poruchy krve
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u více než 1 pacienta z 10)
Snazší tvorba podlitin, větší krvácivost pokud jsou postiženy krevní destičky.
Anémie slabost, závratě, bledost kůže pokud jsou postiženy červené krvinky.
Zvýšená náchylnost k infekčním onemocněním pokud jsou postiženy bílé krvinky.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta z 10000)
Zduření lymfatických uzlin.
Poruchy oka
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u více než 1 pacienta z 10)
Zánět spojivek (konjunktivitida) a očních víček, oči jsou suché a podrážděné. Požádejte lékárníka,
aby Vám poradil, jaké oční kapky byste měl(a) použít pro zmírnění těchto příznaků. Nosíte-li
běžně kontaktní čočky a zjišťujete, že máte suché oči, může se ve vzácných případech stát, že
během léčby Roaccutanem budete muset nosit brýle.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta z 10000)
Můžete hůře vidět ve tmě; někteří pacienti nejsou schopni rozlišit jednotlivé barvy.
Zvýšená citlivost na světlo; může být nutné, abyste používali sluneční brýle k ochraně očí před
příliš ostrým slunečním zářením.
Další poruchy zraku zahrnují rozmazané vidění, zkreslené vidění, šedý zákal (katarakta).
Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění, okamžitě ukončete užívání Roaccutane a
kontaktujte svého lékaře. Pokud je Váš zrak jakkoli jinak poškozen, okamžitě kontaktujte svého
lékaře.
Ušní, nosní a krční poruchy
Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta z 10)
Sucho a krusty uvnitř nosu, což způsobuje mírné krvácení z nosu.
Bolest nebo zánět v krku a nose.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta z 10000)
Sucho v krku, chrapot.
Náhlý tlak na hrudi s dechovou nedostatečností a sípáním, především u pacientů trpících
astmatem.
Poruchy sluchu.
Cukrovka (diabetes)
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta z 10000)
Nadměrná žízeň, časté močení, zvýšená koncentrace krevního cukru v krevních testech, což mohou
být také příznaky cukrovky (diabetu).
Kosti a svaly
Frekvence: není známo
Svalová slabost
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u více než 1 pacienta z 10)
Bolest zad, bolest svalů, bolest kloubů, zvláště u dětí a dospívajících.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta z 10000)
Zánět kloubů, poruchy kostí (včetně zpomaleného růstu kostí, výrůstků na povrchu kostí a změn
kostní hustoty), předčasné zastavení růstu kostí.
8/9
Kalcifikace měkkých tkání, bolestivost šlach, vysoké hladiny svalových degradačních látek v krvi
v případě intenzivního cvičení během léčby.
Abyste se vyhnul(a) vzniku bolestí kostí a svalů, nebo jejich zhoršení, omezte intenzivní fyzickou
aktivitu během léčby Roaccutanem.
Jiné nežádoucí účinky
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u více než 1 pacienta z 10)
Změny hladin tuků v krvi (včetně HDL nebo triglyceridů).
Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta z 10)
Zvýšená hladina cholesterolu v krvi.
Bílkoviny nebo krev v moči.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta z 10000)
Celkový pocit nevole.
Vysoké hladiny kyseliny močové v krvi.
Bakteriální infekce.
Zánět krevních cév (někdy provázené podlitinami a červenými skvrnami).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK ROACCUTANE UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento lék mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním blistru v krabičce, aby byl
přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za zkratkou Použitelné do:
Nespotřebovaný lék vraťte svému lékárníkovi. Ponechte si tobolky déle pouze na výslovné
doporučení lékaře.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Roaccutane obsahuje:
Léčivou látkou přípravku Roaccutane je isotretinoinum.
Pomocnými látkami jsou: čištěný sójový olej, hydrogenovaný sójový olej, částečně hydrogenovaný
sójový olej, žlutý vosk (včelí), želatina, glycerol, sorbitol, mannitol, hydrogenovaný hydrolyzovaný
kukuřičný škrob, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172), černý inkoust obsahující šelak,
černý oxid železitý (E172) a propylenglykol.
Jak přípravek Roaccutane vypadá a co obsahuje toto balení
Roaccutane je dostupný ve formě měkkých tobolek obsahujících 10 mg léčivé látky isotretinoinu.
Měkké tobolky jsou oválné, neprůhledné, červenohnědé barvy s potiskem ROA 10.
9/9
Tobolky Roaccutane jsou baleny v blistrech po 10 kusech.
Balení mohou obsahovat 20, 30, 50 nebo 100 tobolek.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Roche s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce odpovědný za propouštění šarží:
Roche Pharma AG
Emil-Barell-Str. 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Německo
Pro další informace o přípravku Roaccutane kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 11.1.2012

Recenze

Recenze produktu ROACCUTANE 10 MG 30X10MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu ROACCUTANE 10 MG 30X10MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze