Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 17448
Kód EAN:
Kód SÚKL: 14709
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS
Přípravek Rivodaron 200 se užívá při některých poruchách srdečního rytmu. Přípravek je určen k léčbě dospělých.

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls19362/2007
Příbalová informace - Rp.
Informace pro použití, čtěte pozorně!
RIVODARON 200
tablety
(Amiodaroni hydrochloridum)
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI:
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika
VÝROBCE:
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika
SLOŽENÍ:
Léčivá látka: Amiodaroni hydrochloridum 200 mg v 1 tabletě.
Pomocné látky: kukuřičný škrob, povidon, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, koloidní bezvodý
oxid křemičitý, předbobtnalý škrob.
INDIKAČNÍ SKUPINA:
Antiarytmikum
CHARAKTERISTIKA:
Přípravek zpomaluje vedení vzruchu ze srdečních síní na komory, čímž zpomaluje srdeční rytmus a
zároveň svým působením na hladké svaly některých cév snižuje nároky srdečního svalu na spotřebu
kyslíku.
INDIKACE:
Přípravek Rivodaron 200 se užívá při některých poruchách srdečního rytmu.
Přípravek je určen k léčbě dospělých.
KONTRAINDIKACE:
Přípravek se nesmí užívat v následujících případech: při prokázané přecitlivělosti na amiodaron, jód nebo
jinou látku, která je součástí přípravku, při onemocněních štítné žlázy, při velmi pomalém srdečním
2/3
rytmu, při určitých poruchách vedení a tvorby srdečního vzruchu, při kojení a dále nelze Rivodaron 200
užívat v kombinaci s jinými léky, které ovlivňují srdeční rytmus (viz Interakce). Pokud se stavy uvedené
v tomto odstavci u vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího
lékaře.
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:
Během užívání přípravku Rivodaron 200 se mohou projevit nežádoucí účinky. Patří sem: kožní reakce
po ozáření sluncem nebo zřídka šedé zbarvení kůže, onemocnění štítné žlázy: buď její snížená funkce
(projevuje se přibýváním na váze a zvýšenou únavností) nebo naopak zvýšená funkce (projevuje se
ztrátou na váze, průjmem). Dále se mohou vyskytnout dýchací obtíže: kašel, dušnost, někdy horečka.
Rivodaron 200 může také působit na zrak, zřídka se vyskytne zamlžené vidění s barevnými kruhy kolem
předmětů a výjimečně snížená zraková ostrost. Vlivem přípravku na srdeční rytmus může dojít k jeho
nadměrnému zpomalení nebo naopak ke znovuobjevení rychlého rytmu. Někdy se může objevit vzestup
hladin jaterních enzymů, případně zřídka zánět jater provázený zežloutnutím kůže. Nervové nežádoucí
účinky jsou řídké, obvykle se projevují bolestmi dolních končetin. Jen výjimečně se může vyskytnout
třes, noční můry, potíže s chůzí a benigní intrakraniální hypertenze (chorobně zvýšený nitrolební tlak
projevující se bolestí hlavy). Z dalších nežádoucích účinků se mohou objevit trávicí obtíže (nevolnost,
zvracení, nechutenství) a velmi výjimečně bolest ve varlatech. Při případném výskytu těchto nebo jiných
neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.
INTERAKCE:
Účinky přípravku Rivodaron 200 a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo
které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj.
Než začnete užívat současně s přípravkem Rivodaron 200 nějaký volně prodejný přípravek, poraďte se se
svým ošetřujícím lékařem.
Během léčby přípravkem Rivodaron 200 by neměly být užívány některé další léky k léčbě poruch
srdečního rytmu (tzv. chinidinová antiarytmika a sotalol) a neměl by též být podáván injekční pentamidin
(protiparazitární látka) a injekční erytromycin (antibiotikum). Jejich současné podávání by mohlo způsobit
závažnou poruchu srdečního rytmu.
Nedoporučuje se též užívání některých léčiv k léčbě srdečních onemocnění (beta-blokátory) a některých
přípravků proti zácpě (např. cisaprid) pro zvýšené riziko poruch srdečního rytmu.
DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ:
Dávkování se u různých pacientů velmi liší. V každém případě musíte velmi přísně dodržovat dávky
předepsané lékařem, bez porady s ním dávky neměňte ani léčbu nepřerušujte. Zpočátku dospělí obvykle
užívají 3 tablety denně, později 1/2-2 tablety denně.
Pokud náhodou vynecháte jednu dávku, nezpůsobí Vám to žádné zvláštní potíže, pokračujte v
předepsaném dávkování, jako by k vynechání nedošlo.
Tablety se polykají vcelku (ale mohou být i rozdrcené) před, během nebo po jídle.
3/3
PŘEDÁVKOVÁNÍ:
Pokud dojde k předávkování nebo náhodnému použití přípravku dítětem, ihned informujte lékaře.
UPOZORNĚNÍ:
Nadměrné zpomalení srdečního rytmu jako následek užívání přípravku Rivodaron 200 je
pravděpodobnější u starších pacientů.
Rivodaron 200 obsahuje jód a může ovlivnit výsledky některých testů na funkci štítné žlázy. Pokud Vy
nebo někdo z Vaší rodiny trpíte chorobou štítné žlázy, měli byste tento přípravek užívat jen velmi opatrně
a být pod stálým dohledem lékaře. Během léčby se vyhýbejte slunečnímu záření.
Užívání přípravku může ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel či obsluze strojů. Tyto činnosti
byste měl/a vykonávat jen na základě výslovného souhlasu Vašeho lékaře.
Rivodaron 200 obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
UCHOVÁVÁNÍ:
Uchovávejte při teplotě 15 25 °C ve vnitřním obalu a v krabičce, aby byl přípravek chráněn před
světlem.
VAROVÁNÍ:
Neužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu!
Uchovávejte mimo dosah dětí!
BALENÍ:
30 nebo 60 tablet.
DATUM POSLEDNÍ REVIZE:
8.9. 2010

Recenze

Recenze produktu RIVODARON 200 30X200MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu RIVODARON 200 30X200MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze