Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PLIVA-LACHEMA A.S., BRNO
Kód výrobku: 71023
Kód EAN:
Kód SÚKL: 100333
Držitel rozhodnutí: PLIVA-LACHEMA A.S., BRNO
Risset je užíván k léčbě psychických poruch myšlení, pocitů a/nebo chování, jako je zmatenost, narušené vnímání (např. slyšení hlasu někoho, kdo není právě přítomen), neobvyklá podezřívavost, odcizení se společnosti a silný sklon soustřeďovat všechen zájem na sebe i následně narušený duševní stav - bázlivost a napětí. Risset lze užívat při léčbě akutních (náhlých) i chronických (dlouhodobých) poruch. Po zmírnění příznaků onemocnění se přípravek dále užívá z preventivních důvodů, tzn. z důvodu předcházení návratům choroby. Risset je používán také v dalších případech, obzvláště k léčbě poruch chování typu slovní nebo fyzické agresivity, chorobné podezřívavosti, neklidu a bloudění lidí, kteří pozbyli duševní kontroly (např. lidé s demencí). Risset může být rovněž používán k léčbě poruch chování vyznačujících se útočností, vznětlivostí a sebepoškozováním u rozumově zaostalých dětí a dospělých. Dalším onemocněním, pro které je možné užívat Risset, je mánie, vyznačující se neobvykle zvýšenou, hovornou nebo podrážděnou náladou, přehnaným sebevědomím, sníženou potřebou spánku, nutkavou řečí, překotným myšlením, roztržitostí nebo chybnými úsudky včetně rušivého nebo útočného chování. V tomto případě je však Risset užíván v kombinaci s léky stabilizujícími náladu.

Recenze

Recenze produktu RISSET 2 MG 60X2MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu RISSET 2 MG 60X2MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze