Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 76957
Kód EAN:
Kód SÚKL: 96558
Ridoner se může používat při léčbě akutních (náhlých) i chronických (dlouhodobých) poruch. Po zmírnění příznaků onemocnění se Ridoner dále užívá z preventivních důvodů, tzn. z důvodu předcházení návratů choroby. Ridoner se používá také v dalších případech, obzvláště k léčbě poruch chování typu slovní nebo fyzické agresivity, chorobné podezřívavosti, neklidu a bloudění lidí, kteří pozbyli duševní kontroly (např. lidé s demencí), pokud tyto stavy mohou ohrozit nemocného nebo jeho okolí. Ridoner může být rovněž používán k léčbě poruch chování vyznačujících se útočností, vznětlivostí a sebe-poškozováním u rozumově zaostalých dětí a dospělých. Dalším onemocněním, pro které je možné užívat Ridoner, je mánie, vyznačující se neobvykle zvýšenou, hovornou nebo podrážděnou náladou, přehnaným sebevědomím, sníženou potřebou spánku, nutkavou řečí, překotným myšlením, roztržitostí nebo chybnými úsudky včetně rušivého nebo útočného chování. Ridoner je možné užívat samostatně nebo s dalšími léky, které stabilizují náladu. Ridoner lze rovněž užívat při léčbě autizmu (chorobnému obrácení k vlastní osobě, zamlklosti, uzavřenosti) dětí a dospívajících.

Recenze

Recenze produktu RIDONER 6 MG 90X6MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu RIDONER 6 MG 90X6MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze