Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

RIBOMUNYL 12 Tablety - recenze

Kód výrobku: 21327

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - RIBOMUNYL 12 Tablety

sp.zn.: sukls142141/2011

a sp.zn.: sukls77183/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

RIBOMUNYL, tablety

Ribosomální frakce Klebsiella pneumonie, Streptococcus pneumonie, Streptococus pyogenes (skupina A), Haemophilus influenzae a membránová frakce z Klebsiella pneumoniae.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek RIBOMUNYL a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RIBOMUNYL používat
 3. Jak se přípravek RIBOMUNYL užívá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek RIBOMUNYL uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek RIBOMUNYL a k čemu se používá

Přípravek RIBOMUNYL ve formě tablet se užívá k prevenci často se opakujících infekcí dýchacího ústrojí (uši, nos, krk) u dětí starších než 6 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RIBOMUNYL používat

Neužívejte přípravek RIBOMUNYL:

 • jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže máte jakoukoli autoimunitní poruchu.
 • jestliže máte akutní střevní infekci, nezahajujte léčbu, dokud nebude tato střevní infekce vyřešena.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku RIBOMUNYL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku RIBOMUNYL je zapotřebí v následujících situacích:

 • Pokud se u Vás objeví horečka (≥39 C) při užívání tohoto léku, ukončete léčbu a poraďte se co nejdříve se svým lékařem.
 • Pokud se u Vás objeví alergie na tento lék, ukončete léčbu.
 • Pokud podstupujete imunosupresivní terapii, neměl(a) byste užívat tento léčivý přípravek.
 • Pokud máte astma. Pokud se objeví astmatický záchvat, ukončete léčbu a neopakujte ji.
 • Nepodávejte tento přípravek dětem do 6 let věku.

Další léčivé přípravky a přípravek RIBOMUNYL

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Užívání přípravku RIBOMUNYL v těhotenství a během kojení se nedoporučuje. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dřív, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek RIBOMUNYL obsahuje

sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek RIBOMUNYL užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem

Doporučená dávka je: 1 tableta denně ráno nalačno. První měsíc 4 po sobě jdoucí dny v týdnu během 3 po sobě jdoucích týdnů, dále 4 po sobě jdoucí dny v měsíci během 5 po sobě jdoucích měsíců.

Tableta se má spolknout s malým množstvím vody. Jestliže jste užil(a) více přípravku RIBOMUNYL, než jste měl(a)

Měl(a) byste kontaktovat svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek RIBOMUNYL

Nezdvojnásobujte dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek RIBOMUNYL

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Četnost výskytu není známa

 • alergie (vyrážka, potíže s dýcháním)
 • závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla
 • zánět hrtanu
 • astma
 • malé nachově červené skvrnky v kůži způsobené krvácením a uzlíky pod kůží
 • ekzém, zčervenání kůže (erytém), kopřivka

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

 • zánět nosohltanu, ušní infekce a zánět mandlí Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):
 • zánět dutin, bronchitida, a kašel
 • zvýšení slinění na začátku léčby
 • porucha lymfatických uzlin
 • poruchy trávicího ústrojí, jako je: nevolnost, zvracení, průjem nebo bolest břicha, gastroenteritida
 • zvýšená teplota, slabost

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek RIBOMUNYL uchovávat

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí při teplotě do 30 °C. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek RIBOMUNYL obsahuje

Obsah RNA z ribozómů následujících bakterií: Klebsiella pneumoniae……………………………….3,5dílu Streptococcus pneumoniae…………………………..3,0 díly Streptococcus pyogenes (A)………………… ………3,0 díly Haemophilus influenzae……………………………… 0,5 dílu

Membránová frakce Klebsiella pneumoniae…… 15 dílů Pro 0,525mg lyofilizátu ribozomální RNA Pomocné látky: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium- stearát, sorbitol

Jak přípravek RIBOMUNYL vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek RIBOMUNYL je dodáván v baleních obsahujících 4, 12 a 20 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci

Pierre Fabre Medicament BOULOGNE - Cedex Francie

Výrobce

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION GIEN Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

19.3.2014

Informace o produktu

Výrobce: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
Kód výrobku: 21327
Kód EAN:
Kód SÚKL: 55795
Držitel rozhodnutí: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek se používá u jedinců, kde je nutná prevence často se opakujících infekcí dýchacího ústrojí a jejich komplikací. Je vhodný u opakovaných infekcí v oblasti ušní (záněty středouší), nosní (záněty nosohltanu), krční (záněty hrtanu) a u opakovaných zánětů průdušnice, průdušek a plic. Rovněž se používá u osob s onemocněním zvané astma. Ribomunyl povzbuzuje obranné reakce organismu, zvyšuje odolnost vůči popsaným infekcím, ulehčuje jejich průběh a snižuje pravděpodobnost jejich opakování a komplikací. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší 1 roku.

Příbalový leták

RIBOMUNYL 12 Tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu RIBOMUNYL 12 Tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: RIBOMUNYL 12 Tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu RIBOMUNYL 12 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu RIBOMUNYL 12 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám