Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na lupy, seboriu

REVALID 270 tobolek

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 23500

84 % 61 recenzí

Chcete krásný účes? Uzdravte své vlasy s lékem Revalid tobolky.

Více informací

899
Běžná cena: 1 399 Kč, Ušetříte: 36 % (500 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 20. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (61)
Diskuze (1)

Podrobné informace

Chcete krásný účes? Uzdravte své vlasy s lékem Revalid tobolky.

Informace o produktu

Výrobce: EWOPHARMA,spol. s.r.o
Značka: REVALID
Kód výrobku: 23500
Kód EAN: 5909990774425
Kód SÚKL: 17036
Držitel rozhodnutí: EWOPHARMA,spol. s.r.o

Přípravek je vyvinutý k obnovení vlasů a nehtů pomocí esenciálních látek.

Revalid lze užívat 

  • Při vypadávání vlasů.
  • Při narušené struktuře vlasů (roztřepené, křehké vlasy, vlasy bez lesku).
  • Při poruchách růstu nehtů.
  • Po ztrátě vlasů v ohraničených oblastech u osob bez patrného místního nebo celkového onemocnění (alopecia areata) a ztrátě vlasů mužského typu (androgenní alopecie) je účinek Revalidu omezen na posílení zbylých vlasů.

Způsob užívání

Dospělí a děti od 12 let užívají 3x denně jednu tobolku, a to během jídla nebo po jídle zapít dostatečným množstvím vody. Terapie by měla trvat 3 měsíce - účinek je zřejmý po 3-4 týdnech užívání. 

Doplňující informace

Revalid je určen pro dospělé, mladistvé pacienty a pro děti od 12 let. Přípravek je vhodné užívat také u případů soborrhoei, lupů a svědění pokožky hlavy.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn. sukls44496/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Revalid

 

tvrdé tobolky  

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.  

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

-  Pokud se do 1 měsíce nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 

s lékařem. 

 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je Revalid a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Revalid užívat 
3. Jak se Revalid užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak Revalid uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
1. Co je Revalid a k čemu se používá 
Revalid obsahuje aminokyseliny, vitaminy a stopové prvky, které jsou přirozenými složkami 
potravy. 
Léčivé látky v Revalidu podporují tvorbu keratinu, který je základní stavební látkou vlasů a 
nehtů.  
Revalid má příznivý vliv na růst a posílení vlasů a zpevnění nehtů.  
 
Revalid se užívá při těchto příznacích: 
- vypadávání vlasů na základě různých příčin: plošná ztráta vlasů (difuzní alopecie), zánětlivé     

onemocnění kštice s tvorbou šupin (seborrhoická alopecie), ztráta vlasů v důsledku 
některých onemocnění nebo hormonálních vlivů, v těhotenství a po porodu, po užívání 
některých léků.   

- ztráta vlasů nebo poruchy růstu vlasů neznámého původu 
- narušení struktury vlasů (roztřepené, křehké vlasy, vlasy bez lesku) 
- poruchy růstu nehtů 
-  Po  ztrátě  vlasů  v ohraničených  oblastech  u  osob  bez  patrného  místního  nebo  celkového 
onemocnění  (ložisková  alopecie)  a  ztrátě  vlasů  mužského  typu  (androgenní  alopecie)  je 
účinek Revalidu omezen na posílení zbylých vlasů.  
 
Revalid je určen pro dospělé a děti od 12 let. 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Revalid užívat 
Postižení vlasů je často zhoršováno nevyváženou výživou. Proto má být strava pokud možno 
dobře vyvážená a pestrá. 
 
 

 

2/4 

 
Neužívejte Revalid  

-  jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 
 Upozornění a opatření 
Před užitím Revalidu se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
 
–  V případě  užití  tobolek Revalid  mezi  dvěma  jídly  nebo  nalačno  se  může  objevit  nauzea 

nebo  lehké  gastrointestinální  obtíže.  Je  proto  nutné  dodržovat  doporučený  postup 
(uvedený v bodu 3) a Revalid užívat během jídla nebo po jídle  

–  Při vyšším dávkování 6 tobolek denně se ojediněle mohou objevit lehké gastrointestinální 

obtíže. V tomto případě se doporučuje snížit dávku na 3 tobolky denně. 

–  jestliže užíváte 6 tobolek denně, mohou se u Vás objevit lehké zažívací obtíže. V tomto 

případě se doporučuje snížit dávku na 3 tobolky denně. 

 
Informace pro pacienty s celiakií (nesnášenlivost lepku): jedna tobolka Revalidu obsahuje  
1 mg lepku. 

 

Děti 
Přípravek nemají užívat děti do 12 let vzhledem k nedostatečným zkušenostem s používáním 
přípravku v tomto věkovém období. 

 

Další léčivé přípravky a Revalid 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

-  Léčebnou kúru Revalidem je nutno přerušit při onemocnění vyžadujícím podávání 

sulfonamidů (účinek sulfonamidů může být vlivem Revalidu snížen). 

-  Léčebnou kúru Revalidem je nutno přerušit při užívání dopaminergních látek (např. 

levodopa). Revalid může ovlivnit absorpci a metabolizmus léčivých přípravků 
obsahujících levodopu, co může mít za následek snížení efektivity léčby levodopou.  

 
Revalid s jídlem a pitím 
Revalid užívejte během jídla nebo po jídle a zapijte jej dostatečným množstvím tekutiny. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Revalid mohou těhotné a kojící ženy užívat jen na doporučení lékaře.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
3. Jak se Revalid užívá 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.  
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku 
Dospělí a děti od 12 let: 
Obvyklá dávka Revalidu pro dospělé a děti od 12 let je jedna tobolka třikrát denně během 
jídla nebo po jídle. Přípravek zapijte dostatečným množstvím tekutiny.  

 

3/4 

I když se příznivý účinek dostavuje nejpozději do konce prvého měsíce léčby, celková doba 
užívání Revalidu by měla trvat 3 měsíce. Bez porady s lékařem neužívejte Revalid déle než 3 
měsíce.  
V závislosti na závažnosti potíží můžete po dobu prvého měsíce léčby Revalidem užívat vyšší 
dávku 2 tobolky třikrát denně. Ve druhém a třetím měsíci léčby pokračujte nižší dávkou jedna 
tobolka třikrát denně. 
 
Děti do 12 let: 
Revalid není doporučován pro děti do 12 let vzhledem k nedostatečným zkušenostem, které se 
týkají bezpečnosti a účinnosti. 
 
Jestliže jste užil(a) více Revalidu, než jste měl(a) 
Dosud nebyly hlášeny žádné případy předávkování Revalidem. Pokud jste si vzal (a) více 
tobolek Revalidu, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Revalid 
Pokud jste zapomněl(a) užít Revalid, vezměte zapomenutou dávku co nejdříve, pokud již není 
čas na další dávku. Poté můžete v užívání pokračovat podle doporučeného dávkovacího 
schématu.  
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) Revalid užívat 
Léčba Revalidem je dlouhodobá. Pokud přestanete Revalid užívat, požadované účinky se 
nemusí dostavit. Před ukončením léčby se poraďte se svým lékařem. 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Během  léčby  Revalidem  se  mohou  objevit  lehké  zažívací  obtíže,  které  spolu  s pocitem  na 
zvracení a bolestí břicha patří k nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkům.  
Tyto obtíže obvykle vymizí po úpravě dávkování (viz bod Upozornění a opatření).  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. Jak Revalid uchovávat 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

 

4/4 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  za 
Použitelné  do:  a  na  blistru  za  EXP.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje  k poslednímu  dni 
uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.  
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.  Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co Revalid obsahuje: 
Jedna  tobolka  obsahuje  methioninum  racemicum  100,0  mg,  cystinum  50,0  mg,  calcii 
pantothenas 50,0 mg, thiamini hydrochloridum 1,5 mg, pyridoxini hydrochloridum 10,0 mg, 
acidum aminobenzoicum 20,0 mg, milii seminis extractum aquosum siccum 50,0 mg, tritici 
germinis extractum 50,0 mg, faex medicinalis siccata 50,0 mg, 

cupri et feri et zinci aminoacidi 

comlexus: 

 ferrum 2,0 mg, zincum 2,0 mg, cuprum 0,5 mg.   

 
Pomocné látky: 
koloidní bezvodý oxid křemičitý, glycin, rýžové proteiny, kyselina asparagová (pomocné 
látky přítomné v komplexu aminokyselin s mědí, zinkem, železem). 
Tobolka: želatina, chinolinová žluť (E104), indigokarmín (E 132) 
 
Jak Revalid vypadá a co obsahuje toto balení 
30, 120, 270 tobolek v blistru PVC/PE/PVdC-AL (3, 12, 27 blistrů po 10 tobolkách) 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Ewopharma International, s. r. o. 
Hlavná 13 
831 01 Bratislava 
Slovenská republika 
 
Výrobce 
Ewopharma, spol. s r. o. 
Areál společnosti Movianto Česká republika 
Podolí 78e 
664 03 Podolí 
Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15. 8. 2017 
 

 

Recenze (61)

Recenze produktu REVALID 270 tobolek

Recenze od 61 uživatelů s celkovým hodnocením 84 %.

Přidat recenzi produktu

60 %

Vlasy mi začaly padat z velkého stresu v práci, pan nadřízený jezdil do práce až mohl řídit a podle toho vypadal pracovní den...Zdraví mám přednější, odešla jsem ve zkušební době. Vlasy jsem měla téměř k pasu a do culíku průměr cca 2,5 cm. Denně jsem měla dlaně plné vlasů, polštář, oblečení, chomáče jako pěsti. Koupila jsem Revalid tříměsíční balení, vlasy ustřihla u lopatek, aby chomáče byly opticky menší. Obarvila odrosty, abych viděla o kolik vlasy poporostou s Revalidem. Po cca dvou měsících se mohutné padání vlasů zastavilo. Brala jsem 3 x jednu tobolku. Párkrát jsem tu večerní zapomněla vzít, tak se užívání protáhlo asi o necelý týden. Nutno užívat s jídlem, jak je psáno v příbalovém letáku, jinak se vrací nechutná pachuť chemie...Na pleti a nehtech jsem žádnou změnu nepoznala. Obsahuje vyšší skupinu vitamínu B, která podporuje chuť k jídlu. Po třech měsících 3,5 kg nabráno, bohužel ne tam, kde by se hodilo, ale v oblasti břicha a stehen. Vlasy co zůstaly nerostly rychleji, viz odrosty. Revalid mám měsíc vybraný, na ježka z podrůstků nových vlasů čekám marně, po třech měsících jsem je očekávala. Vlasů mi zůstalo ani ne polovina, bez culíku jít nemohu, je vidět jak je vlasů málo.

100 %

Výborný produkt, který vážně pomáhá. Zlepšila se mi kvalita vlasů, vlasy konečně povyrostly a omezilo se vypadávání.

100 %

100 %

80 %

100 %

80 %

100 %

S výrobkem jsem velice spokojená. Hodně mi padaly vlasy. Padání se hodně zlepšilo a vlasy mi začaly podrůstat. Ale změny jsem si všimla až po 2 měsících užívání. Opravdu doporučuji.

nic
80 %

100 %

Diskuze (1)

Diskuze k produktu REVALID 270 tobolek

Přidat nový příspěvek do diskuze

- revalid

(0) 01/10/2013

Dnes jsem si zakoupila tobolky ,tak snad mi pomůžou :-)

Vstoupit do diskuze

Další balení

Zkušenosti uživatelů

Mgr. J.

100 % 25/02/2013

Revalid 270 tbl.+ šampon a kondicioner léčí padání vlasů, za 3 měsíce 2 cm nový ježeček vlasů, padání ubylo. Kúru dávám 2-3 x do roka. Beru 8 let cytostatika.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám