Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

RETACRIT 6000 IU/0,6 ML 1X0.6ML Injekční roztok - diskuze

Kód výrobku: 110641

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - RETACRIT 6000 IU/0,6 ML 1X0.6ML Injekční roztok

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Retacrit 1 000 IU/0,3 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 2 000 IU/0,6 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 3 000 IU/0,9 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 4 000 IU/0,4 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 5 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 6 000 IU/0,6 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 8 000 IU/0,8 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 10 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 20 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 30 000 IU/0,75 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 40 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Retacrit 1 000 IU/0,3 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 1 předplněná injekční stříkačka s 0,3 ml injekčního roztoku obsahuje 1 000 mezinárodních jednotek (International Units, IU) epoetinum zeta* (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 3 333 IU v 1 ml. Pomocná látka se známým účinkem

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,15 mg fenylalaninu. Retacrit 2 000 IU/0,6 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 1 předplněná injekční stříkačka s 0,6 ml injekčního roztoku obsahuje 2 000 mezinárodních jednotek (International Units IU) epoetinum zeta* (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 3 333 IU v 1 ml. Pomocná látka se známým účinkem

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,30 mg fenylalaninu. Retacrit 3 000 IU/0,9 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 1 předplněná injekční stříkačka s 0,9 ml injekčního roztoku obsahuje 3 000 mezinárodních jednotek (International Units IU) epoetinum zeta* (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 3 333 IU v 1 ml. Pomocná látka se známým účinkem

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,45 mg fenylalaninu. Retacrit 4 000 IU/0,4 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 1 předplněná injekční stříkačka s 0,4 ml injekčního roztoku obsahuje 4 000 mezinárodních jednotek (International Units IU) epoetinum zeta* (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 10 000 IU v 1 ml. Pomocná látka se známým účinkem

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,20 mg fenylalaninu. Retacrit 5 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 1 předplněná injekční stříkačka s 0,5 ml injekčního roztoku obsahuje 5 000 mezinárodních jednotek (International Units IU) epoetinum zeta* (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 10 000 IU v 1 ml. Pomocná látka se známým účinkem

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,25 mg fenylalaninu. Retacrit 6 000 IU/0,6 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 1 předplněná injekční stříkačka s 0,6 ml injekčního roztoku obsahuje 6 000 mezinárodních jednotek (International Units IU) epoetinum zeta* (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 10 000 IU v 1 ml. Pomocná látka se známým účinkem

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,30 mg fenylalaninu. Retacrit 8 000 IU/0,8 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 1 předplněná injekční stříkačka s 0,8 ml injekčního roztoku obsahuje 8 000 mezinárodních jednotek (International Units IU) epoetinum zeta* (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 10 000 IU v 1 ml. Pomocná látka se známým účinkem

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,40 mg fenylalaninu. Retacrit 10 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 1 předplněná injekční stříkačka s 1,0 ml injekčního roztoku obsahuje 10 000 mezinárodních jednotek (International Units IU) epoetinum zeta* (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 10 000 IU v 1 ml. Pomocná látka se známým účinkem

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,50 mg fenylalaninu. Retacrit 20 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 1 předplněná injekční stříkačka s 0,5 ml injekčního roztoku obsahuje 20 000 mezinárodních jednotek (International Units IU) epoetinum zeta* (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 40 000 IU v 1 ml. Pomocná látka se známým účinkem

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,25 mg fenylalaninu. Retacrit 30 000 IU/0,75 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 1 předplněná injekční stříkačka s 0,75 ml injekčního roztoku obsahuje 30 000 mezinárodních jednotek (International Units IU) epoetinum zeta* (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 40 000 IU v 1 ml. Pomocná látka se známým účinkem

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,38 mg fenylalaninu. Retacrit 40 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 1 předplněná injekční stříkačka s 1 ml injekčního roztoku obsahuje 40 000 mezinárodních jednotek (International Units IU) epoetinum zeta* (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 40 000 IU v 1 ml. Pomocná látka se známým účinkem

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,50 mg fenylalaninu. *Vyrobeno rekombinantní technologií DNA v buněčné řadě vaječníku čínského křečka. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Čirý, bezbarvý roztok.

 1. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace

− Léčba symptomatické anémie spojené s chronickým renálním selháním (CHRS) u dospělých a pediatrických pacientů: o Léčba anémie spojené s chronickým renálním selháním u dospělých a pediatrických pacientů na hemodialýze a dospělých pacientů na peritoneální dialýze (viz bod 4.4). o Léčba těžké anémie ledvinového původu doprovázené klinickými příznaky u dospělých pacientů s renální nedostatečností, kteří ještě nepodstupují dialýzu (viz bod 4.4). − Léčba anémie a snížení nutnosti transfúze u dospělých pacientů podstupujících chemoterapii pro solidní nádory, maligní lymfom nebo mnohočetný myelom, pokud je u nich transfúze vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu riziková (např. kardiovaskulární stav, anémie existující již před začátkem chemoterapie). − Retacrit lze použít ke zvýšení výnosu u pacientů v programu přípravy autologní krevní transfuze. Použití v této indikaci se musí zvážit s ohledem na zaznamenané riziko tromboembolických příhod. Léčba by se měla podávat pouze pacientům se středně těžkou anémií (bez nedostatku železa), nejsou-li k dispozici procedury šetřící krev nebo jsou-li nedostatečné, pokud plánovaný velký chirurgický zákrok vyžaduje velké množství krve (4 a více jednotek pro ženy nebo 5 a více jednotek pro muže). − Retacrit lze použít ke snížení počtu alogenních krevních transfuzí u dospělých pacientů bez nedostatku železa před velkým plánovaným ortopedickým zákrokem, u kterých se předpokládá vysoké riziko komplikací spojených s transfuzí. Použití by mělo být omezeno na pacienty se středně těžkou anémií (např. Hb 10-13 g/dl), kteří neměli možnost přípravy autologní krevní transfuze a u kterých se očekává středně významná ztráta krve (900 až 1800 ml). 4.2 Dávkování a způsob podání

Léčbu přípravkem Retacrit je třeba zahájit pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou pacientů s výše uvedenými indikacemi. Dávkování

Léčba symptomatické anémie u dospělých a pediatrických pacientů s chronickým renálním selháním:

Retacrit se podává subkutánně nebo intravenózně. Cílová koncentrace hemoglobinu je 10 až 12 g/dl (6,2-7,5 mmol/l), s výjimkou pediatrických pacientů, u nichž by koncentrace hemoglobinu měla být mezi 9,5 a 11 g/dl (5,9-6,8 mmol/l). Horní mez cílové koncentrace hemoglobinu by neměla být překročena. Příznaky a následky anémie se mohou lišit v závislosti na věku, pohlaví a celkových obtížích způsobených onemocněním; průběh léčby a stav jednotlivých pacientů musí hodnotit lékař. Přípravek Retacrit by měl být podáván buď subkutánně nebo intravenózně za účelem zvýšení hladiny hemoglobinu ne více, než na 12 g/dl (7,5 mmol/l). Vzhledem k variabilitě u každého pacienta je možné občas pozorovat jednotlivé hladiny hemoglobinu vyšší nebo nižší, než je požadovaná hladina hemoglobinu. Variabilita hemoglobinu by měla být řešena prostřednictvím úpravy dávky s ohledem na cílové rozmezí hemoglobinu 10 g/dl (6,2 mmol/l) až 12 g/dl (7,5 mmol/l). Je třeba se vyhnout dlouhodobé hladině hemoglobinu vyšší než 12 g/dl. Postup, pro vhodnou úpravu dávky v případě, kdy je pozorována hladina hemoglobinu vyšší než 12 g/dl (7,5 mmol/l), je popsán níže. Je třeba zabránit zvýšení hladiny hemoglobinu o více než 2 g/dl (1,25 mmol/l) v průběhu čtyř týdnů. Pokud k tomu dojde, je třeba provést odpovídající úpravu dávky tak, jak je popsáno. Pacienti mají být důkladně monitorováni, aby byla zajištěna adekvátní kontrola příznaků anémie při použití nejnižší účinné vyzkoušené dávky přípravku Retacrit a udržení koncentrace hemoglobinu pod nebo na 12 g/dl (7,5 mmol/l). Opatrnosti je třeba při zvyšování dávek Retacritu u pacientů s chronickým renálním selháním. U pacientů se slabou odpovědí hemoglobinu na Retacrit, mají být zvážena alternativní vysvětlení pro tuto slabou odpověď (viz body 4.4 a 5.1). U pacientů s chronickým renálním selháním a klinicky prokázanou ischemickou chorobou srdeční nebo městnavým srdečním selháním by při udržování koncentrace hemoglobinu neměl být překročen horní limit cílové koncentrace hemoglobinu. Dospělí pacienti na hemodialýze Retacrit se podává buď subkutánně nebo intravenózně. Léčba je rozdělena do dvou etap:

 1. Korekční fáze: 50 IU/kg 3krát týdně. Je-li nutné dávku upravit, měla by se tato úprava provádět postupně po dobu alespoň čtyř týdnů. V jednotlivých krocích této úpravy by se dávka měla zvyšovat nebo snižovat o 25 IU/kg 3krát týdně.
 2. Udržovací fáze: Úprava dávky za účelem udržení hodnot hemoglobinu (Hb) na požadované úrovni: Hb od 10 do 12 g/dl (6,2-7,5 mmol/l). Celková doporučená týdenní dávka je 75 až 300 IU/kg. Podle dostupných klinických údajů může být u pacientů s velice nízkou počáteční hodnotou hemoglobinu (< 6 g/dl nebo < 3,75 mmol/l) nutné použít vyšších udržovacích dávek než u pacientů, jejichž počáteční anémie je méně závažná (Hb > 8 g/dl nebo > 5 mmol/l). Pediatričtí pacienti na hemodialýze Léčba je rozdělena do dvou etap:
 3. Korekční fáze: 50 IU/kg 3krát týdně intravenózně. Je-li nutné dávku upravit, měla by se tato úprava provádět postupně v krocích o 25 IU/kg 3krát týdně v intervalech alespoň 4 týdnů, dokud nebude dosaženo požadovaného cíle.
 4. Udržovací fáze: Úprava dávky za účelem udržení hodnot hemoglobinu (Hb) na požadované úrovni: Hb od 9,5 do 11 g/dl (5,9-6,8 mmol/l). Děti a dospívající s tělesnou hmotností do 30 kg vyžadují obvykle vyšší údržovací dávky než děti s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg a dospělí. Následující udržovací dávky byly například zaznamenány v klinických studiích po 6 měsících léčby. Dávka (IU/kg 3krát týdně) Hmotnost (kg) Střední hodnota Obvyklá udržovací dávka < 10 100 75-150 10-30 75 60-150

  30 33 30-100 Podle dostupných klinických údajů může být u pacientů s velice nízkou počáteční hodnotou hemoglobinu (< 6,8 g/dl nebo < 4,25 mmol/l) nutné použít vyšších udržovacích dávek než u pacientů, jejichž počáteční hodnota hemoglobinu je vyšší (Hb > 6,8 g/dl nebo > 4,25 mmol/l). Dospělí pacienti na peritoneální dialýze

Retacrit se podává buď subkutánně nebo intravenózně. Léčba je rozdělena do dvou etap:

 1. Korekční fáze: Počáteční dávka 50 IU/kg 2krát týdně.
 2. Udržovací fáze: Úprava dávky za účelem udržení hodnot hemoglobinu (Hb) na požadované úrovni: (Hb od 10 do 12 g/dl (6,2-7,5 mmol/l).Udržovací dávka od 25 do 50 IU/kg 2krát týdně ve 2 stejných dávkách. Dospělí pacienti s renální insuficiencí, ale dosud bez dialýzy

Retacrit se podává buď subkutánně nebo intravenózně. Léčba je rozdělena do dvou etap:

 1. Korekční fáze: Počáteční dávka 50 IU/k 3krát týdně; poté v případě potřeby zvyšování dávky po 25 IU/kg (3krát týdně), dokud nebude dosaženo požadovaného cíle (nutno provádět postupně po dobu alespoň čtyř týdnů).
 2. Udržovací fáze: Během udržovací fáze lze Retacrit podávat 3krát týdně, nebo v případě subkutánního podání jednou týdně nebo jednou za 2 týdny. Je nutné provést vhodnou úpravu dávky a intervalů dávkování za účelem udržení hodnot hemoglobinu (Hb) na požadované úrovni: Hb od 10 do 12 g/dl (6,2-7,5 mmol/l). Prodloužení intervalu dávkování může vyžadovat zvýšení dávky. Maximální dávkování by nemělo překročit 150 IU/kg 3krát týdně, 240 IU/kg (až maximálně 20 000 IU) jednou týdně nebo 480 IU/kg (až maximálně 40 000 IU) jednou za 2 týdny. Léčba pacientů s anémií indukovanou chemoterapií

Přípravek Retacrit se pacientům s anémií (např. koncentrace hemoglobinu ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l) podává subkutánně. Příznaky a následky anémie se mohou lišit v závislosti na věku, pohlaví a celkových obtížích způsobených chorobou; průběh léčby a stav jednotlivých pacientů musí hodnotit lékař. Vzhledem k variabilitě u každého pacienta je možné občas pozorovat jednotlivé hladiny hemoglobinu vyšší nebo nižší, než je požadovaná hladina hemoglobinu. Variabilita hemoglobinu by měla být řešena prostřednictvím úpravy dávky s ohledem na cílové rozmezí hemoglobinu 10 g/dl (6,2 mmol/l) až 12 g/dl (7,5 mmol/l). Je třeba se vyhnout dlouhodobé hladině hemoglobinu vyšší než 12 g/dl (7,5 mmol/l). Postup, pro vhodnou úpravu dávky v případě, kdy je pozorována hladina hemoglobinu vyšší než 12 g/dl (7,5 mmol/l), je popsán níže. Pacienti by měli být důkladně monitorováni, aby byla zajištěna adekvátní kontrola příznaků anémie při použití nejnižší vyzkoušené dávky přípravku Retacrit. Léčba přípravkem Retacrit by měla pokračovat až do uplynutí jednoho měsíce po skončení chemoterapie. Počáteční dávka je 150 IU/kg podávaná subkutánně 3krát týdně. Alternativně lze přípravek Retacrit podávat s počáteční dávkou 450 IU/kg subkutánně jednou týdně. Zvýšil-li se hemoglobin alespoň o 1 g/dl (0,62 mmol/l) nebo počet retikulocytů o ≥ 40 000 buněk/µl nad počáteční hodnotu po 4 týdnech léčby, měla by dávka zůstat na 150 IU/kg 3krát týdně nebo 450 IU/kg jednou týdně. Zvýšil-li se hemoglobin o 1,25 mmol/l) za měsíc, měla by se dávka přípravku Retacrit snížit o 25-50 %. Překročí-li hladina hemoglobinu 12 g/dl (7,5 mmol/l), je třeba léčbu přerušit, dokud hladina neklesne na 12 g/dl (7,5 mmol/l) nebo nižší a poté léčbu přípravkem Retacrit opět obnovit s dávkou o 25 % nižší, než byla předchozí dávka. Léčba dospělých chirurgických pacientů, kteří si připravili autologní krevní transfuzi

Přípravek Retacrit se podává intravenózně. V období přípravy autologní krevní transfuze by se měl přípravek Retacrit podávat vždy po skončení odběru. Mírně anemičtí pacienti (hematokrit 33-39 %), u kterých je nutné předzásobení ≥ 4 jednotkami krve, by měli být léčeni přípravkem Retacrit podávaným v dávce 600 IU/kg tělesné hmotnosti 2krát týdně po dobu 3 týdnů před chirurgickým zákrokem. Všem pacientům léčeným přípravkem Retacrit by měla být podávána odpovídající suplementace železa (např. 200 mg elementárního železa perorálně jednou denně) po celou dobu léčby. Suplementace železa by měla začít co nejdříve, i několik týdnů před zahájením autologních odběrů, aby se před zahájením léčby přípravkem Retacrit dosáhlo vysokých zásob železa. Léčba dospělých pacientů, kteří mají podstoupit velkou plánovanou ortopedickou operaci Retacrit se podává subkutánně. Má být podávána dávka 600 IU/kg tělesné hmotnosti 1x týdně, po dobu tří týdnů před operačním výkonem (21, 14 a 7 dnů před výkonem), a v den výkonu (den 0). V případech, kdy je z lékařského hlediska nutné zkrátit čas před výkonem na méně než tři týdny, by měla být denně podávána dávka 300 IU/kg tělesné hmotnosti po dobu 10 po sobě jdoucích dní před výkonem, v den výkonu a po dobu čtyř dnů bezprostředně po výkonu. Pokud v průběhu předoperačních vyšetření dosáhne koncentrace hemoglobinu hodnoty 15 g/dl nebo vyšší, podávání přípravku Retacrit by mělo být ukončeno a další dávky by se neměly podávat. Před zahájením podávání přípravku Retacrit musí být případný nedostatek železa korigován/léčen. Navíc by všem pacientům měla být v průběhu léčby přípravkem Retacrit podávána odpovídající suplementace železa (např. 200 mg železa denně perorálně). Se suplementací železa by se mělo dle možnosti začít před zahájením léčby přípravkem Retacrit, aby se dosáhlo potřebné zásoby železa. Způsob podání Intravenózní injekce

Dávka se podává po dobu alespoň 1-5 minut, v závislosti na celkové dávce. U pacientů na hemodialýze lze podat bolusovou injekci během samotné dialýzy přes vhodný žilní vstup dialyzační linky. Alternativně lze injekci podat na konci samotné dialýzy hadičkou zavedené dialyzační jehly do píštěle; poté by mělo následovat 10 ml injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) k vypláchnutí hadičky a zajištění uspokojivé aplikace léčivého přípravku do krevního oběhu. U pacientů, kteří reagují na léčbu chřipce podobnými příznaky, je lepší provádět aplikaci pomaleji. Přípravek Retacrit se nesmí podávat intravenózní infuzí. Přípravek Retacrit nesmí být mísen s žádnými dalšími léčivými přípravky (viz bod 6.2). Subkutánní injekce

Obecně by se v jednom místě vpichu neměl překročit maximální objem 1 ml. V případě větších objemů by se pro injekci mělo zvolit více než jedno místo aplikace. Injekce se podávají do končetin nebo přední břišní stěny. Instrukce o zacházení s léčivým přípravkem před podáním jsou uvedeny v bodě 6.6. 4.3 Kontraindikace

− Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 tohoto přípravku. − Pacientům, u nichž se po léčbě jakýmkoli erytropoetinem rozvine čistá aplázie červené krevní řady (PRCA), se Retacrit ani žádný jiný erytropoetin nesmí podávat (viz bod 4.4). − Nekontrolovaná hypertenze. − V indikaci „zvýšení výnosu u pacientů v programu přípravy autologní krevní transfuze“: infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda v průběhu měsíce před léčbou, nestabilní angina pectoris, zvýšené riziko vzniku hluboké žilní trombózy, jako např. žilní tromboembolická choroba v anamnéze. − V indikaci k velké plánované ortopedické operace: závažné onemocnění koronárních arterií, periferních arterií, karotid, nebo cerebrovaskulární onemocnění, včetně pacientů, kteří nedávno prodělali infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu. − Pacienti, kterým není možno z jakéhokoli důvodu podávat adekvátní antitrombotickou profylaxi. 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Obecné informace

Při léčbě přípravkem Retacrit může, stejně jako u všech pacientů používajících erytropoetin, dojít ke zvýšení krevního tlaku. Krevní tlak je třeba pečlivě sledovat a odpovídajícím způsobem upravovat u všech pacientů, kteří ještě nemají zkušenosti s léčbou epoetinem, a to před zahájením léčby přípravkem Retacrit, na jejím začátku i v jejím průběhu. Může být nutné zavést nebo zvýšit léčbu antihypertenzivy. Nelze-li krevní tlak dostat pod kontrolu, měla by se léčba přípravkem Retacrit přerušit. Přípravek Retacrit by se měl používat s opatrností také v případě epilepsie nebo chronického jaterního selhání. Během léčby erytropoetinem může dojít k mírnému, na dávce závislému nárůstu počtu krevních destiček, který však zůstává v rozmezí normálních hodnot. V dalším průběhu léčby tento nárůst odezní. Během prvních 8 týdnů léčby se doporučuje počet krevních destiček pravidelně sledovat. Před zahájením léčby přípravkem Retacrit a v jejím průběhu je třeba vzít v úvahu také veškeré další příčiny anémie (nedostatek železa, hemolýzu, ztrátu krve, nedostatek vitamínu B12 nebo folátů) a léčit je. Ve většině případů poklesnou hodnoty feritinu v séru současně se zvýšením hodnot hematokritu. Aby byla zajištěna optimální odpověď na erytropoetin, je třeba zajistit adekvátní zásoby železa: − u pacientů s chronickým renálním selháním, jejichž hladina feritinu v séru je nižší než 100 ng/ml, se doporučuje doplňování železa, např. 200-300 mg/denně perorálně (100-200 mg/denně u pediatrických pacientů); − u všech pacientů s nádorovým onemocněním, jejichž saturace transferinu je nižší než 20%, se doporučuje perorální substituce železa 200-300 mg/denně. Všechny tyto doplňkové faktory anémie by se měly pečlivě zvážit také při rozhodování o zvýšení dávky erytropoetinu u pacientů s nádorovým onemocněním. Paradoxní snížení hemoglobinu a vznik těžké anémie doprovázený nízkým počtem retikulocytů by mělo být důvodem k okamžitému přerušení léčby epoetinem a provedení testů na přítomnost protilátek proti erytropoetinu. Tyto případy byly hlášeny u pacientů s hepatitidou C při současném používání epoetinů s interferonem a ribavirinem. Epoetiny nejsou schváleny k léčbě anémie doprovázené hepatitidou typu C. Aby se zlepšila sledovatelnost přípravků stimulujících tvorbu erytrocytů (ESA), měl by se název předepsaného přípravku stimulujícího tvorbu erytrocytů (ESA) zřetelně zaznamenat (uvést) v pacientově složce. Během přípravy pacienta před samotným chirurgickým zákrokem by se měla vždy dodržovat správná praxe nakládání s krví. Pacienti, kteří mají podstoupit velkou plánovanou ortopedickou operaci

U pacientů, u nichž je plánována velká ortopedická operace, je zapotřebí zjistit příčinu anemie a pokud možno ji léčit před zahájením léčby přípravkem Retacrit. U těchto pacientů existuje riziko trombotických příhod, a proto je u této skupiny pacientů zapotřebí tuto možnost pečlivě zvážit oproti očekávanému přínosu léčby. Pacientům, zejména pacientům s kardiovaskulárním onemocněním v anamnéze,musí být podávána adekvátní antitrombotická profylaxe, neboť u pacientů podstupujících chirurgické výkony se mohou vyskytnout trombotické a vaskulární příhody. Dále je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti u pacientů s predispozicí rozvoje hluboké žilní trombózy. U pacientů s výchozí koncentrací hemoglobinu > 13 g/dl nelze navíc vyloučit zvýšené riziko pooperačních trombotických a vaskulárních příhod ve spojitosti s léčbou přípravkem Retacrit. Z těchto důvodů by tento přípravek neměl být podáván pacientům s výchozí koncentrací hemoglobinu > 13 g/dl. Pacienti s chronickým renálním selháním

Koncentrace hemoglobinu

U pacientů s chronickým renálním selháním by neměla udržovaná koncentrace hemoglobinu překročit horní mez cílové koncentrace hemoglobinu, která je doporučena v bodě 4.2. V klinických studiích bylo pozorováno zvýšení rizika úmrtí, závažných kardiovaskulárních příhod nebo cerebrovaskulárních příhod včetně cévní mozkové příhody při podávání ESA k zajištění cílové hladiny hemoglobinu vyšší než 12 g/dl (7,5 mmol/l). Kontrolované klinické studie neprokázaly významnější přínos, který by souvisel s podáváním epoetinů, pokud je koncentrace hemoglobinu zvýšena nad hladinu, která je nutná ke kontrole příznaků anémie a pro předejítí krevní tranfúze. Hladina hemoglobinu by se měla pravidelně měřit, dokud nebude dosaženo stabilní úrovně, a v pravidelných intervalech i poté. Rychlost nárůstu hemoglobinu by měla být přibližně 1 g/dl (0,62 mmol/l) za měsíc a neměla by překročit 2 g/dl (1,25 mmol/l) za měsíc, aby se minimalizovalo riziko rozvoje či zhoršení hypertenze. Pacienti s chronickým selháním ledvin léčení přípravkem Retacrit podávaným subkutánně by měli být pravidelně sledováni, aby se zjistil pokles účinnosti, který se projeví jako chybějící nebo snížená odpověď na léčbu Retacritem u pacientů, kteří dříve na tuto terapii reagovali. Toto je charakterizováno trvalým poklesem hemoglobinu i přes zvýšení dávky Retacritu. U některých pacientů s delším intervalem dávkování (delším než jednou týdně) epoetinu se může stát, že se hladiny hemoglobinu neudrží na adekvátní úrovni (viz bod 5.1), a může u nich být nutné zvýšení dávky epoetinu. Hladiny hemoglobinu je třeba pravidelně sledovat. Opatrnosti je třeba při zvyšování dávek Retacritu u pacientů s chronickým renálním selháním, protože vysoké kumulující se dávky epoetinu mohou být spojeny se zvýšeným rizikem mortality, závažnými kardiovaskulárními a cerebrovaskulárními příhodami. U pacientů se slabou odpovědí hemoglobin na epoetiny mají být zvážena alternativní vysvětlení pro tuto slabou odpověd (viz body 4.4 a 5.1). Žádná odpověď na léčbu erytropoetinem by měla vést k urychlenému hledání příčinných faktorů. Jedná se např. o nedostatek železa, folátů nebo vitamínu B12, intoxikaci hliníkem, přidružené infekce, zánětlivé nebo traumatické příhody, skrytou ztrátu krve, hemolýzu a fibrózu kostní dřeně jakéhokoli původu. Případy PRCA způsobené neutralizujícími protilátkami byly u pacientů trpících chronickým renálním selháním, kterým byl erytropoetin podáván subkutánně, hlášeny velice zřídka. U pacientů s náhlým vznikem nedostatečné účinnosti, která se definuje jako pokles hemoglobinu (1-2 g/dl za měsíc) se zvýšenou nutností transfúze, je třeba stanovit počet retikulocytů a vyšetřit obvyklé příčiny takové nedostatečné odpovědi (např. nedostatek železa, folátů, vitaminu B12, intoxikace hliníkem, infekce nebo zánět, ztráta krve a hemolýza). Nepodaří-li se identifikovat žádnou příčinu, je třeba pro potřeby diagnózy PRCA zvážit vyšetření kostní dřeně. V případě diagnózy PRCA je třeba léčbu přípravkem Retacrit okamžitě přerušit a zvážit provedení testů na protilátky proti erytropoetinu. Pacienti by neměli přecházet na jiný léčivý přípravek, protože protilátky proti erytropoetinu reagují zkříženě s jiným erytropoetiny. Je třeba vyloučit další příčiny čisté aplázie červené krevní řady a nasadit odpovídající léčbu. Doporučuje se pravidelně sledovat počet retikulocytů za účelem zjištění možného výskytu nedostatečné účinnosti u pacientů s chronickým renálním selháním. V ojedinělých případech byla pozorována hyperkalémie. U pacientů s chronickým renálním selháním může korekce anémie vést ke zvýšené chuti k jídlu a příjmu draslíku a proteinů. Je možné, že bude nutné pravidelně upravovat předepsanou dialýzu, aby se močovina, kreatinin a draslík udržely v požadovaném rozsahu. U pacientů s chronickým renálním selháním by se měly sledovat elektrolyty v séru. V případě zjištění zvýšené (nebo zvyšující se) hladiny draslíku v séru je třeba zvážit zastavení podávání erytropoetinu, dokud nedojde k nápravě hyperkalémie. V průběhu léčby erytropoetinem je během hemodialýzy často nutné zvýšit v důsledku zvýšení hematokritu dávku heparinu . Není-li heparinizace optimální, je možná okluze dialyzačního systému. Na základě aktuálně dostupných informací nezvyšuje korekce anémie pomocí erytropoetinu u dospělých pacientů s renální nedostatečností, kteří ještě nedocházejí na dialýzu, rychlost progrese renální nedostatečnosti. Dospělí pacienti s nádorovým onemocněním a symptomatickou anémií, kteří podstupují chemoterapii

U pacientů s nádorovým onemocněním, kteří podstupují chemoterapii, by se při posuzování vhodnosti léčby přípravkem Retacrit (pacient je vystaven riziku nutnosti podání transfúze) mělo vzít v úvahu 2-3 týdenní prodlení mezi podáním erytropoetinu a výskytem červených krvinek v důsledku podání erytropoetinu. Hladina hemoglobinu by se měla pečlivě sledovat, dokud nebude dosaženo stabilní úrovně, a v pravidelných intervalech i poté. Překročí-li rychlost nárůstu hemoglobinu 2 g/dl (1,25 mmol/l) za měsíc nebo pokud hladina hemoglobinu překročí 12 g/dl (7,5 mmol/l), je třeba pečlivě upravit dávku, jak je uvedeno v bodě 4.2, aby se minimalizovalo riziko trombotických příhod (viz bod 4.2). Jelikož byl u pacientů s nádorovým onemocněním, kterým se podávají erytropoetické přípravky (viz bod 4.8), pozorován zvýšený výskyt trombotických vaskulárních příhod, je třeba toto riziko pečlivě zvážit v porovnání s prospěchem z léčby (pomocí přípravku Retacrit), zvláště u pacientů s nádorovým onemocněním se zvýšeným rizikem trombotických vaskulárních příhod, jako např. obezitou, a u pacientů s trombotickými vaskulárními příhodami v anamnéze (např. hlubokou žilní trombózou nebo plicní embolií). Dospělí chirurgičtí pacienti v programu přípravy autologní krevní transfuze

Je třeba dodržovat veškerá zvláštní upozornění a opatření související s programem přípravy autologní krevní transfuze, zvláště rutinní náhradu objemu. Potenciál pro růst nádoru

Epoetiny jsou růstové faktory, které primárně stimulují tvorbu červených krvinek. Receptory pro erytropoetin byly také nalezeny na povrchu různých nádorových buněk. Podobně jako u jiných růstových faktorů existuje obava, že by epoetiny mohly stimulovat růst některých typů nádorů. Několik kontrolovaných studiích neprokázalo, že by epoetiny zvyšovaly celkové přežití nebo snižovaly riziko progrese nádoru u pacientů s anémií související s nádorovým onemocněním. Několik kontrolovaných klinických studií, ve kterých byly epoetiny podávány pacientům s různými druhy běžně se vyskytujících nádorů, včetně dlaždicobuněčného karcinomu hlavy a krku, karcinomu plic a karcinomu prsu, vykazovalo nevysvětlitelnou nadměrnou mortalitu. V kontrolovaných klinických studiích ukázalo použití Epoetinu alfa a jiných látek stimulujících erytropoézu (ESA) toto:

 • zkrácení času do progrese tumoru u pacientů s pokročilým karcinomem hlavy a krku, kteří podstupovali radioterapii, když byly podávány pro dosažení hladiny hemoglobinu vyšší než 14 g/dl (8,7 mmol/l),
 • zkrácení celkového přežití a zvýšení mortality související s progresí choroby ve 4. měsíci u pacientů s metastatickým karcinomem prsu, kteří dostávali chemoterapii, pokud byly podávány pro dosažení hladiny hemoglobinu 12-14 g/dl (7,5 -8,7 mmol/l),
 • zvýšení rizika úmrtí při podávání k dosažení hladiny hemoglobinu 12 g/dl (7,5 mmol/l) u pacientů s aktivní malignitou bez chemoterapie nebo radioterapie. ESA nejsou indikovány k použití u této populace pacientů. Vzhledem k výše uvedenému by měla být krevní transfúze v určitých klinických situacích preferovanou léčbu anémie u pacientů s nádorovým onemocněním. Rozhodnutí o podání rekombinantních erytropoetinů by mělo vycházet ze zhodnocení poměru přínosu a rizika s účastí jednotlivého pacienta, které by mělo vzít v úvahu specifický klinický kontext. Faktory, které by měly být při tomto hodnocení zváženy, by měly zahrnovat typ nádoru a jeho stadium, stupeň anémie, očekávanou délku života, prostředí, v němž je pacient léčen a preference pacienta (viz bod 5.1). Závažné kožní nežádoucí účinky

V souvislosti s léčbou epoetinem byly hlášeny závažné kožní nežádoucí účinky (SCARs), včetně Stevens-Johnsonova syndromu (SJS) a toxické epidermální nekrolýzy (TEN), které mohou být život ohrožující nebo fatální. Závažnější případy byly pozorovány u dlouhodobě působích epoetinů. V okamžiku předepsání léků musí být pacienti poučeni o známkách a příznacích kožních reakcí a pečlivě sledováni. Pokud se objeví známky a příznaky svědčící pro tyto nežádoucí účinky, musí být přípravek Retacrit okamžitě vysazen a zvážena jiná možnost léčby. Pokud se u pacienta rozvinula v souvislosti s používáním přípravku Retacrit závažná kožní reakce jako je SJS nebo TEN, nesmí být léčba přípravkem Retacrit u tohoto pacienta již nikdy znovu zahájena. Tento léčivý přípravek obsahuje fenylalanin, který může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií. Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, tzn. že je v podstatě bez sodíku. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Neexistují žádné důkazy o tom, že by léčba erytropoetinem měnila metabolismus jiných léčivých přípravků. Jelikož ale červené krvinky váží cyklosporin, existuje potenciál pro interakce s jinými léčivými přípravky. V případě současného podávání erytropoetinu s cyklosporinem je třeba sledovat hladinu cyklosporinu v krvi a v případě, že dojde k nárůstu hematokritu, je třeba dávku cyklosporinu upravit. Nejsou známy žádné důkazy, že dochází k interakci mezi epoetinem alfa a G-CSF nebo GM-CSF pokud jde o hematologickou diferenciaci nebo proliferaci bioptického vzorku nádoru in vitro. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Nebyly provedeny adekvátní a dostatečně kontrolované studie u těhotných žen. Studie na zvířatech ukázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Není známo, zda se exogenní epoetin zeta vylučuje do mateřského mléka. Proto by se erytropoetin měl v těhotenství a během kojení obecně používat pouze v případě, kdy jeho potenciální prospěch převáží potenciální riziko pro plod. Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu epoetinu zeta na fertilitu. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Retacrit nemá žádný nebo má pouze zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 4.8 Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu Údaje z klinických studií přípravku Retacrit jsou v souladu s bezpečnostním profilem jiných registrovaných erytropoetinů. Na základě výsledků klinických studií s jinými registrovanými erytropoetiny se přibližně u 8% pacientů léčených erytropoetinem očekávají nežádoucí účinky. Nežádoucí účinky během léčby erytropoetinem byly zaznamenány hlavně u pacientů s chronickým renálním selháním nebo malignitami, přičemž se nejčastěji jedná o bolest hlavy a zvýšení krevního tlaku v závislosti na dávce. Může se vyvinout hypertenzní krize s příznaky podobnými encefalopatii. Je třeba sledovat vznik náhlé a bodavé migrenózní bolesti hlavy jako možného varovného signálu. Ve studiích s prodlouženým intervalem dávkování u dosud nedialyzovaných dospělých pacientů s renální insuficiencí byla zaznamenána kongesce dýchacího traktu, která zahrnovala případy kongesce horních cest dýchacích, nosní kongesce a nazofaryngitidy. U pacientů používajících přípravky podporující erytropoezu byly hlášeny trombotické/vaskulární příhody, například ischemie myokardu, infarkt myokardu, cerebrovaskulární příhody (mozkové krvácení a ischemickou cévní mozkovou příhodu), tranzitorní ischemická ataka, hluboká žilní trombóza, arteriální trombóza, plicní embolie, aneurysma, trombóza sítnice a srážení krve v umělé ledvině. Protilátkami zprostředkovaná erytroblastopenie (PRCA) byla hlášena po měsících až rocích léčby epoetinem alfa. U většiny z těchto pacientů byly zjištěny protilátky proti erytropoetinu (viz body 4.3 a 4.4). Tabulkový přehled nežádoucích účinků V tomto bodě je frekvence výskytu nežádoucích účinků definována následovně: Velmi časté (>1/10); časté (>1/100 až 1/1 000 až 1/10 000 až 13 g/dl. Ve zbývajících třech studiích byla 12 - 14 g/dl. V otevřené studii nebyl rozdíl v celkovém přežití mezi pacienty, kteří byli léčeni rekombinantním lidským erytropoetinem a kontrolami. Ve čtyřech studiích kontrolovaných placebem se pohyboval poměr rizika pro celkové přežití mezi 1,25 a 2,47 ve prospěch kontrol. Tyto studie ukázaly konzistentní nevysvětlený statisticky významný nárůst mortality u pacientů, kteří měli anémii spojenou s různými běžnými typy nádorů, kteří dostávali rekombinantní lidský erytropoetin, ve srovnání s kontrolami. Celkové přežití ve studiích nebylo možné uspokojivě vysvětlit rozdílem v incidenci trombózy a souvisejících komplikací u těch, kteří dostávali rekombinantní lidský erytropoetin a těch v kontrolní skupině. Byla provedena také systematická analýza zahrnující více než 9 000 pacientů s nádorovým onemocněním účastnících se na 57 klinických studiích. Metaanalýza údajů o celkovém přežití poskytla odhad poměru rizika přežití 1,08 ve prospěch kontrol (95% interval spolehlivosti: 0,99, 1,18; 42 studií a 8 167 pacientů). Zvýšené relativní riziko trombembolické příhody (RR 1,67, 95% interval spolehlivosti: 1,35, 2,06, 35 studií a 6 769 pacientů) bylo pozorováno u pacientů léčených rekombinantním lidským erytropoetinem. Existuje zvýšené riziko trombembolické příhody u pacientů s nádorovým onemocněním léčených rekombinantním lidským erytropoetinem a negativní vliv na celkové přežití není možné vyloučit. Rozsah, v jakém by tyto výsledky mohly platit pro podávání rekombinantního lidského erytropoetinu pacientům s nádorovým onemocněním, kteří jsou léčeni chemoterapií, pro dosažení koncentrací hemoglobinu nižších než 13 g/dl, je nejasný, protože do analyzovaných dat bylo zařazeno pouze málo pacientů s těmito charakteristikami. Analýzy dat byly provedeny na více než 13 900 pacientech s nádorovým onemocněním (léčených chemo-, radio-, chemoradioterapií nebo bez terapie), kteří se účastnili 53 kontrolovaných studií zahrnujících různé epoetiny. Metaanalýza údajů o celkovém přežití poskytla odhad poměru rizika 1,06 ve prospěch kontrol (95% interval spolehlivosti: 1,00; 1,12; 53 studií a 13 933 pacientů), u pacientů léčených chemoterapií byl tento celkový poměr rizika 1,04 (95% CI: 0,97; 1,11; 38 studií a 10 441 pacientů). Metaanalýzy také indikovaly konzistentní a významné zvýšení relativního rizika případů tromboembolie u pacientů s nádorovým onemocněním, kteří dostávali rekombinantní lidský erytropoetin (viz bod 4.4). V randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii se zařazenými 4 038 pacienty, kteří nebyli dialyzováni, měli diabetes typu 2 a hladinu hemoglobinu≤ 11 g/dl, byli pacienti léčeni buď darbepoetinem alfa k dosažení cílové hladiny hemoglobinu 13 g/dl nebo placebem (viz bod 4.4). Studie nesplnila žádný z primárních cílů, které představovaly snížení rizika všech příčin úmrtí, kardiovaskulární morbidity nebo konečné fáze renálního onemocnění (ESRD). Analýza jednotlivých případů ukázala následující HR (95% CI): úmrtí 1,05 (0,92, 1,21), cévní mozková příhoda 1,92 (1,38, 2,68), městnavé srdeční selhání (CHF) 0,89 (0,74, 1,08), infarkt myokardu (MI) 0,96 (0,75, 1,23), hospitalizaci kvůli ischémii myokardu 0,84 (0,55, 1,27), ESRD 1,02 (0,87, 1,18). Souhrnné post-hoc analýzy klinických studií ESA byly provedeny u pacientů s CRF (na dialýze, nepodstupujících dialýzu, diabetických a nediabetických pacientů).Byla pozorována tendence směrem ke zvýšení odhadovaného rizika mortality z jakýchkoli příčin, kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních příhod spojených s vyššími kumulativními dávkami ESA nezávislé na stavu diabetu nebo na dialýze (viz body 4.2 a 4.4). 5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Intravenózní podání

Měřením erytropoetinu po intravenózním podání opakované dávky odhalilo poločas eliminace přibližně 4 hodiny u zdravých jedinců a o něco delší poločas (přibližně 5 hodin) u pacientů s renálním selháním. U dětí byl zaznamenán poločas eliminace přibližně 6 hodin. Subkutánní podání

Po subkutánní injekci jsou hladiny erytropoetinu v séru mnohem nižší než hladiny, kterých se dosáhne po intravenózní injekci. Tyto hladiny se zvyšují pomalu a nejvyšší úrovně dosáhnou mezi 12 a 18 hodinami po podání dávky. Maximální koncentrace je vždy výrazně pod koncentrací, které se dosáhne při intravenózním podání (přibližně 1/20 hodnoty). Nedochází k žádné akumulaci: hladiny zůstávají stejné, ať se měří 24 hodin po první injekci nebo 24 hodin po poslední injekci. V případě subkutánního podání se poločas eliminace obtížně stanovuje, ale odhaduje se na 24 hodin. Biologická dostupnost erytropoetinu podávaného subkutánní injekcí je mnohem nižší než u intravenózně podávaného léčivého přípravku: přibližně 20%. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

V některých předklinických toxikologických studiích na psech a potkanech, ne však na opicích, byla léčba erytropoetinem spojována se subklinickou fibrózou kostní dřeně (fibróza kostní dřeně je známá komplikace chronického renálního selhání u lidí a může mít souvislost se sekundárním hyperparatyroidismem nebo neznámými faktory. Výskyt fibrózy kostní dřeně ve studii pacientů na hemodialýze, kteří byli léčeni erytropoetinem po dobu 3 let, nebyl ve srovnání s odpovídající kontrolní skupinou pacientů na dialýze, kteří nebyli léčeni erytropoetinem, zvýšený). Studie na zvířatech ukázaly, že erytropoetin snižuje tělesnou hmotnost plodu, zpožďuje osifikaci a zvyšuje úmrtnost plodu, je-li podáván v týdenních dávkách přibližně 20 krát vyšších, než je doporučená týdenní dávka pro člověka. Tyto změny byly vyhodnoceny jako sekundární k poklesu tělesné hmotnosti matky. Erytropoetin nevykázal žádné změny v testech mutagenicity buněčných kultur bakterií a savců ani u testu tvorby mikrojader in vivo u myší. Dlouhodobé studie kancerogenity nebyly provedeny. V odborné literatuře lze nalézt protichůdné názory ohledně skutečnosti, zda může erytropoetin hrát významnější roli při proliferaci tumoru. Tato tvrzení jsou založena na zjištěních in vitro ze vzorků lidských nádorů, ale jejich význam v klinické praxi je nejistý. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného Chlorid sodný Dihydrát chloridu vápenatého Polysorbát 20 Glycin Leucin Izoleucin Threonin Kyselina glutamová Fenylalanin Voda na injekci Hydroxid sodný (k úpravě pH) Kyselina chlorovodíková (k úpravě pH) 6.2 Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími léčivými přípravky. 6.3 Doba použitelnosti

30 měsíců 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Pro usnadnění ambulantního použití může pacient vyjmout přípravek z chladničky a uchovávat jej jednorázově po dobu maximálně 3 dnů při pokojové teplotě (maximálně do 25 °C). 6.5 Druh obalu a velikost balení

Retacrit 1 000 IU/0,3 ml roztoku v předplněné injekční stříkačce Ppředplněná injekční stříkačka (sklo třídy I) s připevněnou ocelovou injekční jehlou a pryžovým uzávěrem potaženým polytetrafluoretylenem (PTFE) s nebo bez krytu jehly (nebo zachycovače jehly). Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,3 ml roztoku. Jedno balení obsahuje 1 nebo 6 předplněných injekčních stříkaček. Retacrit 2 000 IU/0,6 ml roztoku v předplněné injekční stříkačce Předplněná injekční stříkačka (sklo třídy I) s připevněnou ocelovou injekční jehlou a pryžovým uzávěrem potaženým polytetrafluoretylenem (PTFE) s nebo bez krytu jehly (nebo zachycovače jehly). Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,6 ml roztoku. Jedno balení obsahuje 1 nebo 6 předplněných injekčních stříkaček. Retacrit 3 000 IU/0,9 ml roztoku v předplněné injekční stříkačce Předplněná injekční stříkačka (sklo třídy I) s připevněnou ocelovou injekční jehlou a pryžovým uzávěrem potaženým polytetrafluoretylenem (PTFE) s nebo bez krytu jehly (nebo zachycovače jehly). Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,9 ml roztoku. Jedno balení obsahuje 1 nebo 6 předplněných injekčních stříkaček. Retacrit 4 000 IU/0,4 ml roztoku v předplněné injekční stříkačce Předplněná injekční stříkačka (sklo třídy I) s připevněnou ocelovou injekční jehlou a pryžovým uzávěrem potaženým polytetrafluoretylenem (PTFE) s nebo bez krytu jehly (nebo zachycovače jehly). Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,4 ml roztoku. Jedno balení obsahuje 1 nebo 6 předplněných injekčních stříkaček. Retacrit 5 000 IU/0,5 ml roztoku v předplněné injekční stříkačce Předplněná injekční stříkačka (sklo třídy I) s připevněnou ocelovou injekční jehlou a pryžovým uzávěrem potaženým polytetrafluoretylenem (PTFE) s nebo bez krytu jehly (nebo zachycovače jehly). Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,5 ml roztoku. Jedno balení obsahuje 1 nebo 6 předplněných injekčních stříkaček. Retacrit 6 000 IU/0,6 ml roztoku v předplněné injekční stříkačce Předplněná injekční stříkačka (sklo třídy I) s připevněnou ocelovou injekční jehlou a pryžovým uzávěrem potaženým polytetrafluoretylenem (PTFE) s nebo bez krytu jehly (nebo zachycovače jehly). Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,6 ml roztoku. Jedno balení obsahuje 1 nebo 6 předplněných injekčních stříkaček. Retacrit 8 000 IU/0,8 ml roztoku v předplněné injekční stříkačce Předplněná injekční stříkačka (sklo třídy I) s připevněnou ocelovou injekční jehlou a pryžovým uzávěrem potaženým polytetrafluoretylenem (PTFE) s nebo bez krytu jehly(nebo zachycovače jehly). Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,8 ml roztoku. Jedno balení obsahuje 1 nebo 6 předplněných injekčních stříkaček. Retacrit 10 000 IU/1 ml roztoku v předplněné injekční stříkačce Předplněná injekční stříkačka (sklo třídy I) s připevněnou ocelovou injekční jehlou a pryžovým uzávěrem potaženým polytetrafluoretylenem (PTFE) s nebo bez krytu jehly (nebo zachycovače jehly). Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1 ml roztoku. Jedno balení obsahuje 1 nebo 6 předplněných injekčních stříkaček. Retacrit 20 000 IU/0,5 ml roztoku v předplněné injekční stříkačce Předplněná injekční stříkačka (sklo třídy I) s připevněnou ocelovou injekční jehlou a pryžovým uzávěrem potaženým polytetrafluoretylenem (PTFE) s nebo bez krytu jehly (nebo zachycovače jehly). Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,5 ml roztoku. Jedno balení obsahuje 1, 4 nebo 6 předplněných injekčních stříkaček. Vícečetné balení obsahuje 6 (6 x 1) předplněných injekčních stříkaček. Retacrit 30 000 IU/0,75 ml roztoku v předplněné injekční stříkačce Předplněná injekční stříkačka (sklo třídy I) s připevněnou ocelovou injekční jehlou a pryžovým uzávěrem potaženým polytetrafluoretylenem (PTFE) s nebo bez krytu jehly (nebo zachycovače jehly). Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,75 ml roztoku. Jedno balení obsahuje 1, 4 nebo 6 předplněných injekčních stříkaček. Vícečetné balení obsahuje 4 (4 x 1) předplněné injekční stříkačky. Retacrit 40 000 IU/1 ml roztoku v předplněné injekční stříkačce Předplněná injekční stříkačka (sklo třídy I) s připevněnou ocelovou injekční jehlou a pryžovým uzávěrem potaženým polytetrafluoretylenem (PTFE) s nebo bez krytu jehly (nebo zachycovače jehly). Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1 ml roztoku. Jedno balení obsahuje 1, 4 nebo 6 předplněných injekčních stříkaček. Vícečetné balení obsahuje 4 (4 x 1) předplněné injekční stříkačky. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Návod k zacházení s přípravkem Retacrit:

 1. Vyjměte jednu injekční stříkačku z blistru a zkontrolujte, zda je v ní obsažený roztok čirý, bezbarvý, a nejsou v něm prakticky žádné viditelné částice.
 2. Odstraňte z jehly injekční stříkačky ochranné víčko, podržte injekční stříkačku ve svislé poloze a zlehka stiskněte píst směrem nahoru, čímž z injekční stříkačky a jehly vytlačíte vzduch.
 3. Injekční stříkačka je nyní připravená k použití. Přípravku Retacrit se nesmí použít v případě, že
  • přebal blistru je porušen nebo je blistr jakkoli poškozen;
  • tekutina je zabarvená nebo jsou v ní vidět vznášející se částice;
  • z předplněné injekční stříkačky došlo k úniku jakéhokoli množství tekutiny nebo je uvnitř uzavřeného blistru patrná kondenzace;
  • mohlo dojít k jeho náhodnému zmrznutí. Tento léčivý přípravek je pouze pro jednorázové použití. Netřepejte. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hospira UK Limited Horizon Honey Lane Hurley Maidenhead SL6 6RJ Velká Británie 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Retacrit 1 000 IU/0,3 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce EU/1/07/431/001 1 předplněná injekční stříkačka EU/1/07/431/002 6 předplněných injekčních stříkaček EU/1/07/431/026 1 předplněná injekční stříkačka s krytem jehly EU/1/07/431/027 6 předplněných injekčních stříkaček s krytem jehly EU/1/07/431/054 1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostním systémem jehly EU/1/07/431/055 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním systémem jehly Retacrit 2 000 IU/0,6 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce EU/1/07/431/003 1 předplněná injekční stříkačka EU/1/07/431/004 6 předplněných injekčních stříkaček EU/1/07/431/028 1 předplněná injekční stříkačka s krytem jehly EU/1/07/431/029 6 předplněných injekčních stříkaček s krytem jehly EU/1/07/431/056 1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostním systémem jehly EU/1/07/431/057 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním systémem jehly Retacrit 3 000 IU/0,9 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce EU/1/07/431/005 1 předplněná injekční stříkačka EU/1/07/431/006 6 předplněných injekčních stříkaček EU/1/07/431/030 1 předplněná injekční stříkačka s krytem jehly EU/1/07/431/031 6 předplněných injekčních stříkaček s krytem jehly EU/1/07/431/058 1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostním systémem jehly EU/1/07/431/059 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním systémem jehly Retacrit 4 000 IU/0,4 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce EU/1/07/431/007 1 předplněná injekční stříkačka EU/1/07/431/008 6 předplněných injekčních stříkaček EU/1/07/431/032 1 předplněná injekční stříkačka s krytem jehly EU/1/07/431/033 6 předplněných injekčních stříkaček s krytem jehly EU/1/07/431/060 1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostním systémem jehly EU/1/07/431/061 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním systémem jehly Retacrit 5 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce EU/1/07/431/009 1 předplněná injekční stříkačka EU/1/07/431/010 6 předplněných injekčních stříkaček EU/1/07/431/034 1 předplněná injekční stříkačka s krytem jehly EU/1/07/431/035 6 předplněných injekčních stříkaček s krytem jehly EU/1/07/431/062 1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostním systémem jehly EU/1/07/431/063 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním systémem jehly Retacrit 6 000 IU/0,6 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce EU/1/07/431/011 1 předplněná injekční stříkačka EU/1/07/431/012 6 předplněných injekčních stříkaček EU/1/07/431/036 1 předplněná injekční stříkačka s krytem jehly EU/1/07/431/037 6 předplněných injekčních stříkaček s krytem jehly EU/1/07/431/064 1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostním systémem jehly EU/1/07/431/065 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním systémem jehly Retacrit 8 000 IU/0,8 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce EU/1/07/431/013 1 předplněná injekční stříkačka EU/1/07/431/014 6 předplněných injekčních stříkaček EU/1/07/431/038 1 předplněná injekční stříkačka s krytem jehly EU/1/07/431/039 6 předplněných injekčních stříkaček s krytem jehly EU/1/07/431/066 1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostním systémem jehly EU/1/07/431/067 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním systémem jehly Retacrit 10 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce EU/1/07/431/015 1 předplněná injekční stříkačka EU/1/07/431/016 6 předplněných injekčních stříkaček EU/1/07/431/040 1 předplněná injekční stříkačka s krytem jehly EU/1/07/431/041 6 předplněných injekčních stříkaček s krytem jehly EU/1/07/431/068 1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostním systémem jehly EU/1/07/431/069 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním systémem jehly Retacrit 20 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce EU/1/07/431/017 1 předplněná injekční stříkačka EU/1/07/431/020 4 předplněné injekční stříkačky EU/1/07/431/021 6 předplněných injekčních stříkaček EU/1/07/431/042 1 předplněná injekční stříkačka s krytem jehly EU/1/07/431/045 4 předplněné injekční stříkačky s krytem jehly EU/1/07/431/046 6 předplněných injekčních stříkaček s krytem jehly EU/1/07/431/051 6 (6x1 )předplněných injekčních stříkaček (vícečetné balení) EU/1/07/431/070 1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostním systémem jehly EU/1/07/431/071 4 předplněné injekční stříkačky s bezpečnostním systémem jehly EU/1/07/431/072 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním systémem jehly Retacrit 30 000 IU/0,75 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce EU/1/07/431/018 1 předplněná injekční stříkačka EU/1/07/431/022 4 předplněné injekční stříkačky EU/1/07/431/023 6 předplněných injekčních stříkaček EU/1/07/431/043 1 předplněná injekční stříkačka s krytem jehly EU/1/07/431/047 4 předplněné injekční stříkačky s krytem jehly EU/1/07/431/048 6 předplněných injekčních stříkaček s krytem jehly EU/1/07/431/052 4 (4x1) předplněné injekční stříkačky (vícečetné balení) EU/1/07/431/073 1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostním systémem jehly EU/1/07/431/074 4 předplněné injekční stříkačky s bezpečnostním systémem jehly EU/1/07/431/075 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním systémem jehly Retacrit 40 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce EU/1/07/431/019 1 předplněná injekční stříkačka EU/1/07/431/024 4 předplněné injekční stříkačky EU/1/07/431/025 6 předplněných injekčních stříkaček EU/1/07/431/044 1 předplněná injekční stříkačka s krytem jehly EU/1/07/431/049 4 předplněné injekční stříkačky s krytem jehly EU/1/07/431/050 6 předplněných injekčních stříkaček s krytem jehly EU/1/07/431/053 4 (4x1) předplněné injekční stříkačky (vícečetné balení) EU/1/07/431/076 1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostním systémem jehly EU/1/07/431/077 4 předplněné injekční stříkačky s bezpečnostním systémem jehly EU/1/07/431/078 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním systémem jehly 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 18. prosince 2007 Datum posledního prodloužení: 15. listopadu 2012 10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu. PŘÍLOHA II A. VÝROBCE BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCEODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B. PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ VÝDEJE APOUŽITÍ

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA

BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO

PŘÍPRAVKU A. VÝROBCE BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ Název a adresa výrobce biologické léčivé látky (látek) Norbitec GmbH Pinnauallee 4 D-25436 Uetersen Německo Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 D-61118 Bad Vilbel Německo HOSPIRA Enterprises B.V. Randstad 22-11 1316 BN Almere Nizozemsko Hospira Zagreb d.o.o. Prudnička cesta 60 10291 Prigorje Brdovečko Chorvatsko V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za propouštění dané šarže. B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz Příloha I: Souhrn údajů o přípravku, bod 4.2) C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

 • Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky. D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
 • Plán řízení rizik (RMP) Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých schválených následných aktualizacích RMP. Aktualizovaný RMP je třeba předložit:
 • na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,
 • při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik). Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného RMP, je možné je předložit současně. PŘÍLOHA III OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Retacrit 1 000 IU/0,3 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Epoetinum zeta 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 předplněná injekční stříkačka obsahuje epoetinum zeta 1 000 IU 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého, polysorbát 20, glycin, leucin, izoleucin, threonin, kyselina glutamová, fenylalanin, voda na injekci, hydroxid sodný (k úpravě pH), kyselina chlorovodíková (k úpravě pH). Obsahuje fenylalanin, další informace viz příbalová informace. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 předplněná injekční stříkačka bez krytu jehly s 0,3 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček bez krytu jehly s 0,3 ml injekčního roztoku 1 předplněná injekční stříkačka s krytem jehly s 0,3 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček s krytem jehly s 0,3 ml injekčního roztoku 1 předplněná injekční stříkačka se zachycovačem jehly s 0,3 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček se zachycovačem jehly s 0,3 ml injekčního roztoku 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní nebo intravenózní podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Netřepejte. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁNMIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 1. POUŽITELNOST EXP: 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hospira UK Limited Hurley SL6 6RJ Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/07/431/001 EU/1/07/431/002 EU/1/07/431/026 EU/1/07/431/027 EU/1/07/431/054 EU/1/07/431/055 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Retacrit 1 000 IU

 1. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD 2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

PC: SN: NN: MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ŠTÍTKY INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Retacrit 1 000 IU injekce Epoetinum zeta i.v. / s.c. podání 2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP: 4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 000 IU/0,3 ml 6. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Retacrit 2 000 IU/0,6 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Epoetinum zeta 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 předplněná injekční stříkačka obsahuje epoetinum zeta 2 000 IU 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého, polysorbát 20, glycin, leucin, izoleucin, threonin, kyselina glutamová, fenylalanin, voda na injekci, hydroxid sodný (k úpravě pH), kyselina chlorovodíková (k úpravě pH). Obsahuje fenylalanin, další informace viz příbalová informace. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 předplněná injekční stříkačka bez krytu jehly s 0,6 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček bez krytu jehly s 0,6 ml injekčního roztoku 1 předplněná injekční stříkačka s krytem jehly s 0,6 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček s krytem jehly s 0,6 ml injekčního roztoku 1 předplněná injekční stříkačka se zachycovačem jehly s 0,6 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček se zachycovačem jehly s 0,6 ml injekčního roztoku 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní nebo intravenózní podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Netřepejte. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

 1. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hospira UK Limited Hurley SL6 6RJ Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/431/003 EU/1/07/431/004 EU/1/07/431/028 EU/1/07/431/029 EU/1/07/431/056 EU/1/07/431/057 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Retacrit 2 000 IU 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

 1. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM PC: SN: NN: MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ŠTÍTKY INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Retacrit 2 000 IU injekce Epoetinum zeta i.v. / s.c. podání 2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP: 4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

2 000 IU/0,6 ml

6. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Retacrit 3 000 IU/0,9 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Epoetinum zeta 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 předplněná injekční stříkačka obsahuje epoetinum zeta 3 000 IU 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého, polysorbát 20, glycin, leucin, izoleucin, threonin, kyselina glutamová, fenylalanin, voda na injekci, hydroxid sodný (k úpravě pH), kyselina chlorovodíková (k úpravě pH). Obsahuje fenylalanin, další informace viz příbalová informace. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 předplněná injekční stříkačka bez krytu jehly s 0,9 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček bez krytu jehly s 0,9 ml injekčního roztoku 1 předplněná injekční stříkačka s krytem jehly s 0,9 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček s krytem jehly s 0,9 ml injekčního roztoku 1 předplněná injekční stříkačka se zachycovačem jehly s 0,9 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček se zachycovačem jehly s 0,9 ml injekčního roztoku 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní nebo intravenózní podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Netřepejte. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

 1. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hospira UK Limited Hurley SL6 6RJ Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/431/005 EU/1/07/431/006 EU/1/07/431/030 EU/1/07/431/031 EU/1/07/431/058 EU/1/07/431/059 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Retacrit 3 000 IU 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

 1. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM PC: SN: NN: MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ŠTÍTKY INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Retacrit 3 000 IU injekce Epoetinum zeta i.v. / s.c. podání 2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP: 4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

3 000 IU/0,9 ml

6. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Retacrit 4 000 IU/0,4 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Epoetinum zeta 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 předplněná injekční stříkačka obsahuje epoetinum zeta 4 000 IU 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého, polysorbát 20, glycin, leucin, izoleucin, threonin, kyselina glutamová, fenylalanin, voda na injekci, hydroxid sodný (k úpravě pH), kyselina chlorovodíková (k úpravě pH). Obsahuje fenylalanin, další informace viz příbalová informace. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 předplněná injekční stříkačka bez krytu jehly s 0,4 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček bez krytu jehly s 0,4 ml injekčního roztoku 1 předplněná injekční stříkačka s krytem jehly s 0,4 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček s krytem jehly s 0,4 ml injekčního roztoku 1 předplněná injekční stříkačka se zachycovačem jehly s 0,4 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček se zachycovačem jehly s 0,4 ml injekčního roztoku 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní nebo intravenózní podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Netřepejte. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

 1. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hospira UK Limited Hurley SL6 6RJ Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/431/007 EU/1/07/431/008 EU/1/07/431/032 EU/1/07/431/033 EU/1/07/431/060 EU/1/07/431/061 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Retacrit 4 000 IU 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

 1. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM PC: SN: NN: MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ŠTÍTKY INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Retacrit 4 000 IU injekce Epoetinum zeta i.v. / s.c. podání 2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP: 4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

4 000 IU/0,4 ml

6. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Retacrit 5 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Epoetinum zeta 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 předplněná injekční stříkačka obsahuje epoetinum zeta 5 000 IU 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého, polysorbát 20, glycin, leucin, izoleucin, threonin, kyselina glutamová, fenylalanin, voda na injekci, hydroxid sodný (k úpravě pH), kyselina chlorovodíková (k úpravě pH). Obsahuje fenylalanin, další informace viz příbalová informace. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 předplněná injekční stříkačka bez krytu jehly s 0,5 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček bez krytu jehly s 0,5 ml injekčního roztoku 1 předplněná injekční stříkačka s krytem jehly s 0,5 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček s krytem jehly s 0,5 ml injekčního roztoku 1 předplněná injekční stříkačka se zachycovačem jehly s 0,5 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček se zachycovačem jehly s 0,5 ml injekčního roztoku 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní nebo intravenózní podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Netřepejte. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

 1. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hospira UK Limited Hurley SL6 6RJ Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/431/009 EU/1/07/431/010 EU/1/07/431/034 EU/1/07/431/035 EU/1/07/431/062 EU/1/07/431/063 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Retacrit 5 000 IU 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

 1. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM PC: SN: NN: MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ŠTÍTKY INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Retacrit 5 000 IU injekce Epoetinum zeta i.v. / s.c. podání 2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP: 4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

5 000 IU/0,5 ml

6. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Retacrit 6 000 IU/0,6 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Epoetinum zeta 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 předplněná injekční stříkačka obsahuje epoetinum zeta 6 000 IU 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého, polysorbát 20, glycin, leucin, izoleucin, threonin, kyselina glutamová, fenylalanin, voda na injekci, hydroxid sodný (k úpravě pH), kyselina chlorovodíková (k úpravě pH). Obsahuje fenylalanin, další informace viz příbalová informace. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 předplněná injekční stříkačka bez krytu jehly s 0,6 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček bez krytu jehly s 0,6 ml injekčního roztoku 1 předplněná injekční stříkačka s krytem jehly s 0,6 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček s krytem jehly s 0,6 ml injekčního roztoku 1 předplněná injekční stříkačka se zachycovačem jehly s 0,6 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček se zachycovačem jehly s 0,6 ml injekčního roztoku 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní nebo intravenózní podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Netřepejte. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

 1. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hospira UK Limited Hurley SL6 6RJ Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/431/011 EU/1/07/431/012 EU/1/07/431/036 EU/1/07/431/037 EU/1/07/431/064 EU/1/07/431/065 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Retacrit 6 000 IU 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

 1. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM PC: SN: NN: MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ŠTÍTKY INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Retacrit 6 000 IU injekce Epoetinum zeta i.v. / s.c. podání 2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP: 4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

6 000 IU/0,6 ml

6. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Retacrit 8 000 IU/0,8 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Epoetinum zeta 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 předplněná injekční stříkačka obsahuje epoetinum zeta 8 000 IU 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého, polysorbát 20, glycin, leucin, izoleucin, threonin, kyselina glutamová, fenylalanin, voda na injekci, hydroxid sodný (k úpravě pH), kyselina chlorovodíková (k úpravě pH). Obsahuje fenylalanin, další informace viz příbalová informace. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 předplněná injekční stříkačka bez krytu jehly s 0,8 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček bez krytu jehly s 0,8 ml injekčního roztoku 1 předplněná injekční stříkačka s krytem jehly s 0,8 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček s krytem jehly s 0,8 ml injekčního roztoku 1 předplněná injekční stříkačka se zachycovačem jehly s 0,8 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček se zachycovačem jehly s 0,8 ml injekčního roztoku 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní nebo intravenózní podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Netřepejte. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

 1. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hospira UK Limited Hurley SL6 6RJ Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/431/013 EU/1/07/431/014 EU/1/07/431/038 EU/1/07/431/039 EU/1/07/431/066 EU/1/07/431/067 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Retacrit 8 000 IU 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

 1. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM PC: SN: NN: MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ŠTÍTKY INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Retacrit 8 000 IU injekce Epoetinum zeta i.v. / s.c. podání 2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP: 4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

8 000 IU/0,8 ml

6. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Retacrit 10 000 IU/1,0 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Epoetinum zeta 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 předplněná injekční stříkačka obsahuje epoetinum zeta 10 000 IU 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého, polysorbát 20, glycin, leucin, izoleucin, threonin, kyselina glutamová, fenylalanin, voda na injekci, hydroxid sodný (k úpravě pH), kyselina chlorovodíková (k úpravě pH). Obsahuje fenylalanin, další informace viz příbalová informace. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 předplněná injekční stříkačka bez krytu jehly s 1,0 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček bez krytu jehly s 1,0 ml injekčního roztoku 1 předplněná injekční stříkačka s krytem jehly s 1,0 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček s krytem jehly s 1,0 ml injekčního roztoku 1 předplněná injekční stříkačka se zachycovačem jehly s 1,0 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček se zachycovačem jehly s 1,0 ml injekčního roztoku 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní nebo intravenózní podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Netřepejte. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

 1. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hospira UK Limited Hurley SL6 6RJ Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/431/015 EU/1/07/431/016 EU/1/07/431/040 EU/1/07/431/041 EU/1/07/431/068 EU/1/07/431/069 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Retacrit 10 000 IU 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

 1. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM PC: SN: NN: MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ŠTÍTKY INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Retacrit 10 000 IU injekce Epoetinum zeta i.v. / s.c. podání 2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP: 4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

10 000 IU/1,0 ml 6. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Retacrit 20 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Epoetinum zeta 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 předplněná injekční stříkačka obsahuje epoetinum zeta 20 000 IU 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého, polysorbát 20, glycin, leucin, izoleucin, threonin, kyselina glutamová, fenylalanin, voda na injekci, hydroxid sodný (k úpravě pH), kyselina chlorovodíková (k úpravě pH). Obsahuje fenylalanin, další informace viz příbalová informace. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 předplněná injekční stříkačka bez krytu jehly s 0,5 ml injekčního roztoku 4 předplněné injekční stříkačky bez krytu jehly s 0,5 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček bez krytu jehly s 0,5 ml injekčního roztoku 1 předplněná injekční stříkačka s krytem jehly s 0,5 ml injekčního roztoku 4 předplněné injekční stříkačky s krytem jehly s 0,5 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček s krytem jehly s 0,5 ml injekčního roztoku 1 předplněná injekční stříkačka se zachycovačem jehly s 0,5 ml injekčního roztoku 4 předplněné injekční stříkačky se zachycovačem jehly s 0,5 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček se zachycovačem jehly s 0,5 ml injekčního roztoku 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní nebo intravenózní podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Netřepejte. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 1. POUŽITELNOST EXP: 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hospira UK Limited Hurley SL6 6RJ Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/431/017 EU/1/07/431/020 EU/1/07/431/021 EU/1/07/431/042 EU/1/07/431/045 EU/1/07/431/046 EU/1/07/431/070 EU/1/07/431/071 EU/1/07/431/072 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Retacrit 20 000 IU

 1. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD 2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

PC: SN: NN: ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VNITŘNÍ KRABIČKA (BEZ BLUE BOXU) MULTIBALENÍ

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Retacrit 20 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Epoetinum zeta 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 předplněná injekční stříkačka obsahuje epoetinum zeta 20 000 IU 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého, polysorbát 20, glycin, leucin, izoleucin, threonin, kyselina glutamová, fenylalanin, voda na injekci, hydroxid sodný (k úpravě pH), kyselina chlorovodíková (k úpravě pH). Obsahuje fenylalanin, další informace viz příbalová informace. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 předplněná injekční stříkačka bez krytu jehly s 0,5 ml injekčního roztoku Součást multibalení, samostatně neprodejné. 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní nebo intravenózní podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Netřepejte. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

 1. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hospira UK Limited Hurley SL6 6RJ Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/431/051 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Retacrit 20 000 IU 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

PC: SN: NN: ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VNĚJŠÍ NÁLEPKA (S BLUE BOXEM) MULTIBALENÍ

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Retacrit 20 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Epoetinum zeta 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 předplněná injekční stříkačka obsahuje epoetinum zeta 20 000 IU 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého, polysorbát 20, glycin, leucin, izoleucin, threonin, kyselina glutamová, fenylalanin, voda na injekci, hydroxid sodný (k úpravě pH), kyselina chlorovodíková (k úpravě pH). Obsahuje fenylalanin, další informace viz příbalová informace. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Multibalení: 6 (6 balení po 1) předplněných injekčních stříkaček 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní nebo intravenózní podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Netřepejte. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP: 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hospira UK Limited Hurley SL6 6RJ Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/431/051 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Retacrit 20 000 IU 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

PC: SN: NN: MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ŠTÍTKY INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Retacrit 20 000 IU injekce Epoetinum zeta i.v. / s.c. podání 2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP: 4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

20 000 IU/ 0,5 ml 6. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Retacrit 30 000 IU/0,75 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Epoetinum zeta 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 předplněná injekční stříkačka obsahuje epoetinum zeta 30 000 IU 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého, polysorbát 20, glycin, leucin, izoleucin, threonin, kyselina glutamová, fenylalanin, voda na injekci, hydroxid sodný (k úpravě pH), kyselina chlorovodíková (k úpravě pH). Obsahuje fenylalanin, další informace viz příbalová informace. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 předplněná injekční stříkačka bez krytu jehly s 0,75 ml injekčního roztoku 4 předplněné injekční stříkačky bez krytu jehly s 0,75 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček bez krytu jehly s 0,75 ml injekčního roztoku 1 předplněná injekční stříkačka s krytem jehly s 0,75 ml injekčního roztoku 4 předplněné injekční stříkačky s krytem jehly s 0,75 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček s krytem jehly s 0,75 ml injekčního roztoku 1 předplněná injekční stříkačka se zachycovačem jehly s 0,75 ml injekčního roztoku 4 předplněné injekční stříkačky se zachycovačem jehly s 0,75 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček se zachycovačem jehly s 0,75 ml injekčního roztoku 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní nebo intravenózní podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Netřepejte. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 1. POUŽITELNOST EXP: 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hospira UK Limited Hurley SL6 6RJ Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/431/018 EU/1/07/431/022 EU/1/07/431/023 EU/1/07/431/043 EU/1/07/431/047 EU/1/07/431/048 EU/1/07/431/073 EU/1/07/431/074 EU/1/07/431/075 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Retacrit 30 000 IU

 1. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD 2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

PC: SN: NN: ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VNITŘNÍ KRABIČKA (BEZ BLUE BOXU) MULTIBALENÍ

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Retacrit 30 000 IU/0,75 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Epoetinum zeta 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 předplněná injekční stříkačka obsahuje epoetinum zeta 30 000 IU 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého, polysorbát 20, glycin, leucin, izoleucin, threonin, kyselina glutamová, fenylalanin, voda na injekci, hydroxid sodný (k úpravě pH), kyselina chlorovodíková (k úpravě pH). Obsahuje fenylalanin, další informace viz příbalová informace. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 předplněná injekční stříkačka bez krytu jehly s 0,75 ml injekčního roztoku Součást multibalení, samostatně neprodejné. 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní nebo intravenózní podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Netřepejte. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

 1. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hospira UK Limited Hurley SL6 6RJ Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/431/052 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Retacrit 30 000 IU 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

PC: SN: NN: ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VNĚJŠÍ NÁLEPKA (S BLUE BOXEM) MULTIBALENÍ

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Retacrit 30 000 IU/0,75 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Epoetinum zeta 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 předplněná injekční stříkačka obsahuje epoetinum zeta 30 000 IU 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého, polysorbát 20, glycin, leucin, izoleucin, threonin, kyselina glutamová, fenylalanin, voda na injekci, hydroxid sodný (k úpravě pH), kyselina chlorovodíková (k úpravě pH). Obsahuje fenylalanin, další informace viz příbalová informace. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Multibalení: 4 (4 balení po 1) předplněné injekční stříkačky 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní nebo intravenózní podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Netřepejte. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP: 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hospira UK Limited Hurley SL6 6RJ Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/431/052 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Retacrit 30 000 IU 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

PC: SN: NN: MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ŠTÍTKY INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Retacrit 30 000 IU injekce Epoetinum zeta i.v. / s.c. podání 2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP: 4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

30 000 IU/ 0,75 ml 6. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Retacrit 40 000 IU/1,0 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Epoetinum zeta 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 předplněná injekční stříkačka obsahuje epoetinum zeta 40 000 IU 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého, polysorbát 20, glycin, leucin, izoleucin, threonin, kyselina glutamová, fenylalanin, voda na injekci, hydroxid sodný (k úpravě pH), kyselina chlorovodíková (k úpravě pH). Obsahuje fenylalanin, další informace viz příbalová informace. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 předplněná injekční stříkačka bez krytu jehly s 1,0 ml injekčního roztoku 4 předplněné injekční stříkačky bez krytu jehly s 1,0 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček bez krytu jehly s 1,0 ml injekčního roztoku 1 předplněná injekční stříkačka s krytem jehly s 1,0 ml injekčního roztoku 4 předplněné injekční stříkačky s krytem jehly s 1,0 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček s krytem jehly s 1,0 ml injekčního roztoku 1 předplněná injekční stříkačka se zachycovačem jehly s 1,0 ml injekčního roztoku 4 předplněné injekční stříkačky se zachycovačem jehly s 1,0 ml injekčního roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček se zachycovačem jehly s 1,0 ml injekčního roztoku 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní nebo intravenózní podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Netřepejte. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 1. POUŽITELNOST EXP: 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hospira UK Limited Hurley SL6 6RJ Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/431/019 EU/1/07/431/024 EU/1/07/431/025 EU/1/07/431/044 EU/1/07/431/049 EU/1/07/431/050 EU/1/07/431/076 EU/1/07/431/077 EU/1/07/431/078 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Retacrit 40 000 IU

 1. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD 2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

PC: SN: NN: ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VNITŘNÍ KRABIČKA (BEZ BLUE BOXU) MULTIBALENÍ

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Retacrit 40 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Epoetinum zeta 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 předplněná injekční stříkačka obsahuje epoetinum zeta 40 000 IU 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého, polysorbát 20, glycin, leucin, izoleucin, threonin, kyselina glutamová, fenylalanin, voda na injekci, hydroxid sodný (k úpravě pH), kyselina chlorovodíková (k úpravě pH). Obsahuje fenylalanin, další informace viz příbalová informace. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 předplněná injekční stříkačka bez krytu jehly s 1 ml injekčního roztoku Součást multibalení, samostatně neprodejné. 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní nebo intravenózní podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Netřepejte. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

 1. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hospira UK Limited Hurley SL6 6RJ Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/431/053 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Retacrit 40 000 IU 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

PC: SN: NN: ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VNĚJŠÍ NÁLEPKA (S BLUE BOXEM) MULTIBALENÍ

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Retacrit 40 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Epoetinum zeta 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 předplněná injekční stříkačka obsahuje epoetinum zeta 40 000 IU 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého, polysorbát 20, glycin, leucin, izoleucin, threonin, kyselina glutamová, fenylalanin, voda na injekci, hydroxid sodný (k úpravě pH), kyselina chlorovodíková (k úpravě pH). Obsahuje fenylalanin, další informace viz příbalová informace. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Multibalení: 4 (4 balení po 1) předplněné injekční stříkačky 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní nebo intravenózní podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Netřepejte. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP: 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hospira UK Limited Hurley SL6 6RJ Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/431/053 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Retacrit 40 000 IU 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

PC: SN: NN: MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ŠTÍTKY INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Retacrit 40 000 IU injekce Epoetinum zeta i.v. / s.c. podání 2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP: 4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

40 000 IU/1,0 ml 6. JINÉ

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE Příbalová informace: informace pro uživatele Retacrit 1 000 IU/0,3 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 2 000 IU/0,6 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 3 000 IU/0,9 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 4 000 IU/0,4 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 5 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 6 000 IU/0,6 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 8 000 IU/0,8 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 10 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 20 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 30 000 IU/0,75 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 40 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Epoetinum zeta Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,protože obsahuje pro Vás důležité informace.

− Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. − Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. − Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. − Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Co v příbalové informaci naleznete:

 1. Co je přípravek Retacrit a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Retacrit používat
 3. Jak se přípravek Retacrit používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Retacrit uchovávat
 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Retacrit a k čemu se používá

Přípravek Retacrit obsahuje bílkovinu zvanou epoetin zeta, která stimuluje kostní dřeň, aby produkovala více červených krvinek, které obsahují hemoglobin (látka, která přenáší kyslík). Epoetin zeta je kopie lidské bílkoviny erytropoetinu a chová se stejným způsobem. Přípravek Retacrit se používá

− u dospělých, dětských i dospívajících pacientů na hemodialýze k léčbě symptomatické anémie (nízký počet červených krvinek) související s chronickým renálním selháním (onemocnění ledvin). − u dospělých pacientů na peritoneální dialýze k léčbě symptomatické anémie související s chronickým renálním selháním (onemocnění ledvin). − u dospělých pacientů s renální nedostatečností, kteří ještě nejsou na dialýze, k léčbě anémie související s onemocněním ledvin doprovázeným klinickými příznaky. − u dospělých pacientů podstupujících chemoterapii pro solidní (pevné) nádory, maligní lymfom (rakovina lymfatického systému) nebo mnohočetný myelom (rakovina kostní dřeně) k léčbě anémie a snížení nutnosti krevní transfúze, pokud lékař rozhodne, že by mohlo existovat zvýšené riziko potřeby krevní transfúze. − u pacientů se středně těžkou anémií, kteří mají podstoupit darování krve před chirurgickým zákrokem, aby jim tato krev mohla být podána během daného chirurgického zákroku nebo po něm (autologní dárcovství). − u dospělých se středně těžkou anémií, kteří podstupují rozsáhlou ortopedickou operaci (např. operaci při náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu) ke snížení potřeby případných krevních transfuzí. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Retacrit používat

Nepoužívejte přípravek Retacrit

− jestliže jste alergický(á) na erytropoetiny nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6.6) − jestliže se u Vás po léčbě jakýmkoli erytropoetinem rozvinula čistá aplázie červené krevní řady (PRCA; snížení nebo zástava tvorby červených krvinek) − jestliže máte vysoký krevní tlak, který není dostatečně kontrolován léčivými přípravky na snížení krevního tlaku − jestliže byste neměl(a) používat léky na ředění krve pro prevenci krevních sraženin. − jestliže máte darovat svou vlastní krev před chirurgickým zákrokem, a:

 • během posledního měsíce jste prodělal(a) srdeční příhodu (infakrt) nebo cévní mozkovou příhodu
 • trpíte nestabilní anginou pectoris (novou nebo narůstající bolestí na hrudi)
 • existuje u Vás riziko vzniku krevních sraženin v žílách (hluboká žilní trombóza) - např. pokud se u Vás sraženiny již dříve vyskytly. − pokud budete podroben(a) plánované rozsáhlé ortopedické operaci (např. náhrada kyčelního nebo kolenního kloubu) a jestliže:
 • trpíte závažným srdečním onemocněním nebo závažnými cévními poruchami žil nebo tepen
 • jste nedávno prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt) nebo cévní mozkovou příhodu. Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Retacrit se poraďte se svým lékařem, pokud máte nebo jste měl(a) některé z následujících onemocnění: − epileptické záchvaty − onemocnění jater − rakovina − anémie z jiných příčin − onemocnění srdce (např. angina pectoris) − poruchy krevního oběhu, které mají za následek mravenčení nebo studené ruce či nohy nebo křeče v nohou − krevní sraženiny/poruchy srážlivosti krve − onemocnění ledvin. Zvláštní upozornění Během léčby přípravkem Retacrit

Váš lékař bude kontrolovat, zda hemoglobin nepřesáhl určitou hladinu, protože vysoké koncentrace hemoglobinu mohou zvýšit riziko srdečních nebo cévních potíží a mohou zvýšit riziko infarktu myokardu, cévní mozkové příhody a úmrtí. Váš lékař se bude snažit udržovat hladinu hemoglobinu mezi 10 a 12 g/dl. Hodnoty hemoglobinu by neměly překročit 12 g/dl. Během používání přípravku Retacrit bude Váš lékař pravidelně sledovat Váš krevní tlak. Objeví-li se u Vás bolest hlavy, zejména náhlá bodavá bolest podobná migréně, nebo budete-li se cítit zmatený(á), sdělte to okamžitě svému lékaři nebo ošetřujícímu personálu. Může se jednat o varovné známky náhlého zvýšení krevního tlaku, které vyžadují okamžitou léčbu. Během léčby tímto přípravkem může dojít k nárůstu počtu krevních destiček (buňky, které napomáhají srážení krve). Tento stav by se měl v průběhu léčby zlepšit. Během prvních 8 týdnů léčby se doporučuje počet krevních destiček pravidelně kontrolovat. Budete-li muset navštívit zdravotnické zařízení nebo svého rodinného lékaře za účelem jakékoli léčby nebo provedení krevního testu, nezapomeňte sdělit svému lékaři, že používáte přípravek Retacrit, jelikož tento přípravek může ovlivnit výsledky. V souvislosti s léčbou epoetiny byly hlášeny závažné kožní nežádoucí účinky, včetně Stevens- Johnsonova syndromu (SJS) a toxické epidermální nekrolýzy (TEN). Stevens-Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza se mohou zpočátku projevit na trupu jako načervenalá místa podobná terčům nebo kulaté skrvny mající často na povrchu ve středu puchýř. Mohou se také objevit vředy v ústech, v hrdle, v nose, na genitálu či v očích (zarudlé a oteklé oči). Těmto závažným kožním vyrážkám často předchází horečka a/nebo příznaky podobné chřipce. Vyrážky se mohou rozvinout do rozsáhlého olupování kůže a život ohrožujících komplikací. Pokud se u Vás objeví závažná vyrážka nebo jakýkoliv z těchto kožních příznaků, přestaňte přípravek Retacrit používat a okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo bezodkladně vyhledejte lékařskou pomoc. Zvláštní opatrnosti je zapotřebí při používání jiných přípravků stimulujících tvorbu červenýchkrvinek:

Přípravek Retacrit patří do skupiny přípravků, které stimulují tvorbu červených krvinek, stejně jako lidská bílkovina erythropoietin. Váš ošetřující lékař bude vždy přesně zaznamenávat, jaký přípravek používáte. Pacienti s onemocněním ledvin Velmi vzácně byla po několika měsících až letech subkutánní léčby jinými přípravky s obsahem erytropoetinů zaznamenána čistá aplázie červené krevní řady (PRCA), a její vznik nelze vyloučit ani u přípravku Retacrit. PRCA znamená neschopnost organismu produkovat dostatečné množství červených krvinek v kostní dřeni. Pokud k ní dojde, může mít za následek závažnou anémii, jejíž příznaky jsou neobvyklá únava, závratě a dechová nedostatečnost. PRCA může být způsobena tvorbou protilátek proti erytropoetinovým přípravkům a následně i proti Vašemu vlastnímu erytropoetinu. Tuto informaci byste měl(a) prodiskutovat se svým lékařem. Dojde-li k výskytu tohoto vzácného onemocnění (PRCA), bude léčba přípravkem Retacrit zastavena a Váš lékař stanoví nejlepší způsob léčby anémie. Ačkoli se tato komplikace vyskytuje velmi vzácně, nesmíte zapomenout na to, že pokud by se u Vás projevila, potřeboval(a) byste pravidelné krevní transfúze, možná doživotní, kterými by se léčila Vaše anémie, a léčba přípravkem Retacrit by byla zastavena. Budete-li se najednou cítit velice unavený(á) nebo se Vám bude točit hlava či nebudete moci popadnout dech, sdělte to okamžitě svému lékaři. Váš lékař rozhodne, zda Vám přípravek Retacrit prospívá či ne, a v případě potřeby léčbu ukončí. U pacientů s chronickým renálním selháním, kteří používají erytropoetin, by se měla pravidelně měřit hladina hemoglobinu (součást červených krvinek, na kterou se váže kyslík), dokud nebude dosaženo stabilní hladiny, a v pravidelných intervalech i poté za účelem minimalizace rizika zvýšení krevního tlaku. Pokud jste pacient s chronickým selháním ledvin, a zejména pokud odpovídajícím způsobem nereagujete na léčbu přípravkem Retacrit, bude Váš lékař kontrolovat Vaši dávku přípravku Retacrit, protože opakované zvýšování Vaší dávky přípravku Retacrit, v případě že neodpovídáte na léčbu, může zvýšit riziko problémů se srdcem nebo krevními cévami a může se zvýšit riziko srdečního infarktu, cévní mozkové příhody nebo úmrtí. V ojedinělých případech bylo zaznamenáno zvýšení hladiny draslíku v krvi. U pacientů s chronickým renálním selháním může úprava anémie vést ke zvýšené chuti k jídlu a zvýšení příjmu draslíku a bílkovin. Docházíte-li na dialýzu a začnete s léčbou přípravkem Retacrit, bude možná nezbytné upravit Váš dialyzační režim, aby byly hodnoty močoviny, kreatininu a draslíku v požadovaném rozmezí. Rozhodne o tom Váš lékař. U pacientů s chronickým renálním selháním by se měly sledovat sérové elektrolyty (určité látky v krvi). V případě zjištění zvýšené (nebo zvyšující se) hladiny draslíku v séru je třeba zvážit ukončení podávání přípravku Retacrit, dokud nedojde k úpravě hladiny draslíku k normě. V průběhu léčby přípravkem Retacrit je během hemodialýzy často nutné zvýšit dávku určitého přípravku na ředění krve (heparinu) za účelem minimalizace rizika srážení krve. Jestliže heparinizace není optilmální může dojít k ucpání dialyzačního systému. Pacienti s rakovinou U pacientů trpících rakovinou existuje mnohem větší pravděpodobnost vzniku krevních sraženin, používají-li tito pacienti léky obsahující erytropoetin, jako např. přípravek Retacrit (viz bod 4). Proto byste měl(a) prodiskutovat užitek plynoucí z přípravku Retacrit s Vaším lékařem, zvláště jste-li obézní nebo máte v anamnéze výskyt krevních sraženin/poruchu srážlivosti krve. Pacientům trpícím rakovinou, kteří používají erytropoetin, by se měla pravidelně měřit hladina hemoglobinu (součást červených krvinek, na kterou se váže kyslík) do doby, než bude dosaženo ustálené hladiny, a i poté by se mělo měření periodicky opakovat. Pokud trpíte rakovinou, měl(a) byste si být vědom(a) toho, že přípravek Retacrit by mohl působit jako růstový faktor pro krevní buňky a za určitých okolností by mohl mít na rakovinu negativní vliv. V závislosti na Vaší individuální situaci může být lepším řešením provedení transfúzi krve. Promluvte si o tom se svým lékařem. Další léčivé přípravky a přípravek Retacrit

Informujte svého lékaře o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo mohl používat. Zvláště pokud používáte lék obsahující léčivou látku cyklosporin za účelem potlačení Vašeho imunitního systému po transplantaci ledvin, může Váš lékař rozhodnout o tom, že Vám budou provedeny zvláštní krevní testy za účelem změření hladiny cyklosporinu během používání přípravku Retacrit. Doplňky železa a jiné krevní stimulanty mohou zvýšit účinnost přípravku Retacrit. O tom, zda jsou pro Vás vhodné, rozhodne Váš lékař. Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Jste-li těhotná nebo kojíte, měla byste přípravek Retacrit používat pouze v případě, kdy jeho potenciální prospěch převáží potenciální riziko, které hrozí plodu. Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu epoetinu zeta na plodnost. Dříve, než začnete užívat jakýkoli lék, se poraďte se svým lékařem. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Retacrit nemá žádný nebo má pouze malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Retacrit obsahuje fenylalanin.

Tento léčivý přípravek obsahuje fenylalanin, který může být škodlivý pro osoby trpící fenylketonurií (genetická enzymatická nedostatečnost, která zvyšuje vylučování chemické látky (fenylketonu) v moči a může způsobovat poruchy nervového systému). Přípravek Retacrit obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, tzn. že je v podstatě bez sodíku. 3. Jak se přípravek Retacrit používá

Léčba přípravkem Retacrit začíná obvykle pod lékařským dohledem. Injekce přípravku Retacrit může dávat lékař, vyškolená zdravostní sestra nebo jiný zdravotnický pracovník. V případě, že se přípravek Retacrit podává injekčně pod kůži (subkutánně), můžete si roztok vpichovat sám(a), až vám zdravotnický personál ukáže jak. Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem. Informace o dávkování

Dávka, kterou budete dostávat, je vypočítána na základě Vaší tělesné hmotnosti v kilogramech. Váš lékař provede vyšetření, např. krevní testy, které mu pomohou rozhodnout se, zda je nezbytné, abyste přípravek Retacrit používal(a). Stanoví správnou dávku přípravku Retacrit, kterou budete používat, určí, jak dlouho by měla léčba pokračovat a jakým způsobem Vám bude léčivý přípravek podáván. Tato rozhodnutí budou založena na tom, co je příčinou Vaší anémie. Váš lékař bude podávat nejnižší účinnou dávku pro kontrolu příznaků anémie. Pokud nereagujete na Retacrit dostatečně, bude Váš lékař kontrolovat Vaši dávku a bude Vás informovat, pokud bude třeba dávku Retacritu změnit. Před léčbou přípravkem Retacrit v jejím průběhu budete také dostávat doplňky železa za účelem zvýšení účinnosti přípravku. Používání u pacientů s onemocněním ledvin

Retacrit se podává buď pod kůži (subkutánně) nebo injekčně buď do žíly nebo do hadičky zavedené do žíly. Používání u dospělých pacientů na hemodialýze Váš lékař bude udržovat koncentraci hemoglobinu mezi 10 a 12 g/dl (6,2 - 7,5 mmol/l). Přípravek Retacrit se může podávat během dialýzy nebo po ní. Doporučená počáteční dávka přípravku Retacrit je 50 IU/kg (mezinárodních jednotek na kilogram). Tato se podává 3krát týdně. Pokud se roztok podává do žíly, podání by mělo trvat 1-5 minut. V závislosti na tom, jak anémie reaguje na léčbu, může být dávka upravena přibližně každé 4 týdny, dokud nebude Váš zdravotní stav pod kontrolou. Váš lékař nařídí provedení krevních testů, aby se zajistilo, že Váš lék funguje i nadále dobře. Až bude Váš zdravotní stav pod kontrolou, budete dostávat pravidelnou dávku přípravku Retacrit 2krát nebo 3krát týdně. Tyto dávky nebudou možná tak vysoké jako dávky, které jste používal(a) na začátku léčby. Používání u dětí a dospívajících (≤18 let) na hemodialýze Lékař bude u dětí udržovat koncentraci hemoglobinu mezi 9,5 a 11 g/dl. Přípravek Retacrit se má podávat až po dialýze. Dávka pro děti a dospívající závisí na tělesné hmotnosti v kilogramech. Doporučená počáteční dávka je 50 IU/kg. Tato dávka se podává třikrát týdně injekčně do žíly (po dobu 1-5 minut). V závislosti na tom, jak bude anémie reagovat na léčbu, může být dávka upravena přibližně každé 4 týdny, dokud nebude Váš zdravotní stav pod kontrolou. Váš lékař nařídí provedení pravidelných krevních testů, aby se zajistilo, že je Váš zdravotní stav pod kontrolou. Používání u dospělých pacientů na peritoneální dialýze Váš lékař bude udržovat koncentraci hemoglobinu mezi 10 a 12 g/dl. Doporučená počáteční dávka je 50 IU/kg. Tato dávka se podává dvakrát týdně. V závislosti na tom, jak anémie reaguje na léčbu, může být dávka upravena přibližně každé 4 týdny, dokud nebude Váš zdravotní stav pod kontrolou. Váš lékař nařídí provedení krevních testů, aby se zajistilo, že Váš lék funguje i nadále dobře. Používání u dospělých pacientů s onemocněním ledvin, kteří nedocházejí na dialýzu Doporučená počáteční dávka je 50 IU/kg. Tato dávka se podává 3krát týdně. Váš lékař Vám může upravovat počáteční dávku tak dlouho, dokud nebude Váš zdravotní stav pod kontrolou. Až bude Váš zdravotní stav pod kontrolou, budete používat pravidelnou dávku přípravku Retacrit (3krát týdně, nebo, pokud si aplikujete injekci pod kůži, tak se může přípravek podávat jednou týdně nebo jednou za 2 týdny). Maximální dávkování by nemělo překročit 150 IU/kg 3krát týdně, 240 IU/kg (až maximálně 20 000 IU) jednou týdně nebo 480 IU/kg (až maximálně 40 000 IU) jednou za 2 týdny. Váš lékař nařídí provedení krevních testů, aby se zajistilo, že Váš lék funguje i nadále dobře. Pokud máte delší interval dávkování (delší než jednou týdně), může se stát, že se hladiny hemoglobinu neudrží na adekvátní úrovni a může u Vás být nutné zvýšení dávky přípravku Retacrit nebo frekvence podávání. Používání u dospělých pacientů, kteří podstupují chemoterapii

Váš lékař může zahájit léčbu přípravkem Retacrit, pokud je hladina hemoglobinu 10 g/dl nebo nižší. Po zahájení terapie bude lékař hladinu hemoglobinu udržovat mezi 10 a 12 g/dl. Doporučená počáteční dávka je 150 IU/kg. Tato dávka se podává 3krát týdně injekčně pod kůži. Alternativně Vám může lékař doporučit počáteční dávku 450 IU/kg jednou týdně. Váš lékař Vám může upravovat počáteční dávku v závislosti na tom, jak anémie reaguje na léčbu; obvykle se přípravek Retacrit podává do 1 měsíce po skončení chemoterapie. Používání u dospělých pacientů v autologním dárcovském programu

Doporučená počáteční dávka je 600 IU/kg. Tato dávka se podává 2krát týdně injekčně do žíly. Přípravek Retacrit Vám bude podáván po dobu 3 týdnů před chirurgickým zákrokem. Před léčbou přípravkem Retacrit i v jejím průběhu budete také dostávat doplňky železa za účelem zvýšení účinnosti přípravku. Podávání dospělým s plánovanou rozsáhlou ortopedickou operací Dávka 600 IU/kg se podává podkožně jednou týdně po dobu tří týdnů před operací a v den operace. V případech, kdy je třeba předoperační období zkrátit, se podává 300 IU/kg denně po dobu deseti dnů před operací, v den operace a po dobu čtyř dnů bezprostředně po operaci. Pokud vyšetření krve před operací prokáží příliš vysokou hladinu hemoglobinu, bude léčba ukončena. Také je důležité, aby během léčby přípravkem Retacrit byla hladina železa v krvi normální. Pokud to bude vhodné, budou Vám již před zahájením léčby přípravkem Retacrit denně podávány perorální doplňky železa. Informace o podávání

Předplněná injekční stříkačka s přípravkem Retacrit je připravena k použití. Každá injekční stříkačka se smí použít pouze jednou. S přípravkem Retacrit se nesmí třepat ani se nesmí mísit s jinými tekutinami. Aplikujete-li si přípravek Retacrit pod kůži, množství vpíchnuté v jednom místě by nemělo překročit 1 ml. Vhodnými místy k aplikování injekce jsou horní části stehen a břicho mimo oblast pupku. Místa měňte každý den. Při používání přípravku Retacrit postupujte vždy podle pokynů:

 1. Vezměte jeden hermeticky uzavřený blistr s injekční stříkačkou a předtím, než jej použijete, jej ponechejte odstát po dobu několika minut, dokud nedosáhne pokojové teploty. To trvá obvykle 15 až 30 minut.
 2. Vyjměte injekční stříkačku z blistru a zkontrolujte, zda je v ní obsažený roztok čirý, bezbarvý a nejsou v něm prakticky žádné viditelné částice.
 3. Odstraňte z jehly injekční stříkačky ochranné víčko, podržte injekční stříkačku ve svislé poloze a zlehka stiskněte píst směrem nahoru, čímž z injekční stříkačky a jehly vytlačíte vzduch.
 4. Vpíchněte si roztok podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Nepoužívejte přípravek Retacrit, jestliže:
  • je přebal blistru porušen nebo je blistr jakkoli poškozen;
  • je tekutina zabarvená nebo jsou v ní vidět vznášející se částice;
  • z předplněné injekční stříkačky uniklo jakékoli množství tekutiny nebo je uvnitř uzavřeného blistru patrná kondenzace;
  • víte nebo se domníváte, že mohlo dojít k jeho náhodnému zmrznutí. Přechod od podávání do žíly na podávání pod kůži (z intravenózní na subkutánní injekci) Až bude Váš zdravotní stav pod kontrolou, budete používat pravidelnou dávku přípravku Retacrit. Váš lékař může rozhodnout, že je pro Vás lepší používat přípravek Retacrit injekčně pod kůži (subkutánně) než přímo do žíly (intravenózně). Při provádění této změny způsobu podání by dávka měla zůstat stejná. Poté může Váš lékař nařídit provedení krevních testů, aby se zjistilo, zda je nutné dávku nějak upravit. Podávání přípravku Retacrit pod kůži samotným pacientem Na začátku léčby je přípravek Retacrit obvykle aplikován lékařem či ošetřujícím personálem. Později může Váš lékař navrhnout, abyste se Vy nebo Váš(e) ošetřovatel(ka) naučil(a), jak přípravek aplikovat pod kůži (subkutánně) sám(a).
  • nesmíte se za žádných okolností pokoušet aplikovat si přípravek sám(a), pokud jste nebyl(a) vyškolen(a) Vaší lékařem nebo sestrou.
  • Vždy používejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo sestry.
  • Použijte přípravek pouze pokud byl správně uchováván (viz bod 5).
  • Před použitím ponechte stříkačku odstát, dokud nedosáhne pokojové teploty. To obvykle trvá 15 až 30 minut. Používejte každou stříkačku pouze na jednu dávku. Pokud je tento přípravek podáván injekčně pod kůži (subkutánně), podané množství obvykle není větší než 1 ml v jednotlivém podání. Retacrit se podává samostatně a nemíchá se s jinými kapalinami na injekce. Stříkačky neprotřepávejte. Delší intenzivní protřepávání může přípravek zničit. Pokud byl intenzivně protřepán, nepoužívejte ho. Jak si aplikovat injekci z předplněné injekční stříkačky
 • Vezměte stříkačku z lednice. Tekutina musí dosáhnout pokojové teploty. Nesundávejte kryt jehly, dokud není dosaženo pokojové teploty.
 • Zkontrolujte stříkačku, abyste se ujistil(a), že jde o správnou dávku, že není prošlá expirační doba, že není poškozená a tekutina je čirá a není zmrzlá.
 • Zvolte místo vpichu. Vhodnými místy k aplikování injekce jsou horní části stehen a břicho mimo oblast pupku. Místa měňte každý den.
 • Umyjte si ruce. Na místo aplikace injekce použijte antiseptický tampon k desinfekci.
 • Uchopte předplněnou stříkačku za tělo stříkačky tak, aby zakrytá jehla směřovala vzhůru.
 • Nedržte ji za konec pístu, píst nebo za kryt jehly.
 • Nikdy netahejte píst opačným směrem.
 • Nesundávejte kryt jehly z předplněné stříkačky, dokud nejste připraven(a) si přípravek podat.
 • Sejměte kryt jehly přidržením stříkačky a opatrným stáhnutím krytu, aniž byste jím otáčel(a). Netlačte na píst, nedotýkejte se jehly ani stříkačkou netřepejte.
 • Vytvořte záhyb kůže sevřením kůže mezi palcem a ukazovákem. Nemačkejte jej.
 • Zaveďte celou jehlu. Váš lékař nebo sestra Vám měli ukázat, jak to udělat.
 • Tlačte palcem na píst stříkačky, dokud není podáno celé množství kapaliny. Tiskněte pomalu a rovnoměrně, držte kůži stále zřasenou.
 • Když je píst nadoraz, vytáhněte jehlu a pusťte kůži.
 • Po vytažení jehly může v místě vpichu nastat drobné krvácení. To je normální. Můžete místo vpichu po injekci na několik sekund zmáčknout antiseptickým tamponem.
 • Vyhoďte použitou stříkačku do nádoby na ostré předměty. Nesnažte se nasadit kryt jehly.
 • Nikdy nevyhazujte použitou stříkačku do Vašeho obvyklého domácího odpadkového koše. Jak si aplikovat injekci z předplněné injekční stříkačky

Vaše předplněná injekční stříkačka je vybavena pasivním ochranným krytem, který chrání před poraněním jehlou.

 • Vezměte injekční stříkačku z lednice. Tekutina musí dosáhnout pokojové teploty. Nesundávejte kryt jehly, dokud není dosaženo pokojové teploty.
 • Zkontrolujte stříkačku, abyste se ujistil(a), že jde o správnou dávku, že není prošlá expirační doba, že není poškozená a tekutina je čirá a není zmrzlá.
 • Zvolte místo vpichu. Vhodnými místy k aplikování injekce jsou horní části stehen a břicho mimo oblast pupku. Místa měňte každý den.
 • Umyjte si ruce. Na místo aplikace injekce použijte antiseptický tampon k desinfekci.
 • Uchopte předplněnou stříkačku za tělo stříkačky tak, aby zakrytá jehla směřovala vzhůru.
 • Nedržte ji za konec pístu, píst nebo za kryt jehly.
 • Nikdy netahejte píst opačným směrem.
 • Nesundávejte kryt jehly z předplněné stříkačky, dokud nejste připraven(a) si přípravek podat.
 • Sejměte kryt jehly přidržením stříkačky a opatrným stáhnutím krytu, aniž byste jím otáčel(a). Netlačte na píst, nedotýkejte se jehly ani stříkačkou netřepejte.
 • Vytvořte záhyb kůže sevřením kůže mezi palcem a ukazovákem. Nemačkejte jej.
 • Zaveďte celou jehlu. Váš lékař nebo sestra Vám měli ukázat, jak to udělat.
 • Stlačujte píst, zatímco držíte okraj stříkačty prsty, dokud není podána celá dávka. Ochranný kryt jehly NEBUDE aktivován, dokud nebude podána CELÁ dávka.
 • Když je píst nadoraz, vytáhněte jehlu a pusťte kůži.
 • Vytáhněte jehlu z pokožky, pusťte píst a injekční stříkačkou posouvejte, dokud nebude jehla kompletně zakryta (kryt „zaklapne“ na místo).
 • Po vytažení jehly může v místě vpichu nastat drobné krvácení. To je normální. Můžete místo vpichu po injekci na několik sekund zmáčknout antiseptickým tamponem.
 • Vyhoďte použitou stříkačku do nádoby na ostré předměty. Nesnažte se nasadit kryt jehly.
 • Nikdy nevyhazujte použitou injekční stříkačku do Vašeho obvyklého domácího odpadkového koše. Jak si aplikovat injekci z předplněné injekční stříkačky

Vaše stříkačka je vybavena zachycovačem jehly, který je navržen tak, aby specificky zabránil náhodnému poranění injekční jehlou po injekčním podání léku. Skládá se z plastového "lapače" jehly, který je pevně připojen k štítku injekční stříkačky. Dohromady tyto dvě komponenty vytvářejí (bezpečnostní) ochranný prvek jehly. Zachycovač jehly vyžaduje konkrétní kroky uživatele k jeho "aktivaci", což jehlu po podání injekce zneškodní.

 • Vezměte injekční stříkačku z lednice. Tekutina musí dosáhnout pokojové teploty. Nesundávejte kryt jehly, dokud není dosaženo pokojové teploty.
 • Zkontrolujte stříkačku, abyste se ujistil(a), že jde o správnou dávku, že není prošlá expirační doba, že není poškozená a tekutina je čirá a není zmrzlá.
 • Zvolte místo vpichu. Vhodnými místy k aplikování injekce jsou horní části stehen a břicho mimo oblast pupku. Místa měňte každý den.
 • Umyjte si ruce. Na místo aplikace injekce použijte antiseptický tampon k desinfekci.
 • Uchopte předplněnou stříkačku za tělo stříkačky tak, aby zakrytá jehla směřovala vzhůru.
 • Nedržte ji za konec pístu, píst nebo za kryt jehly.
 • Nikdy netahejte píst opačným směrem.
 • Uchopte špičku plastového zachycovače jehly a odtáhněte jej pryč od krytu jehly.
 • Nesundávejte kryt jehly z předplněné stříkačky, dokud nejste připraven(a) si přípravek podat.
 • Sejměte kryt jehly přidržením stříkačky a opatrným stáhnutím krytu, aniž byste jím otáčel(a). Netlačte na píst, nedotýkejte se jehly ani stříkačkou netřepejte.
 • Vytvořte záhyb kůže sevřením kůže mezi palcem a ukazovákem. Nemačkejte jej.
 • Zaveďte celou jehlu. Váš lékař nebo sestra Vám měli ukázat, jak to udělat.
 • Tlačte palcem na píst stříkačky, dokud není podáno celé množství kapaliny. Tiskněte pomalu a rovnoměrně, držte kůži stále zřasenou.
 • Když je píst nadoraz, vytáhněte jehlu a pusťte kůži.
 • Umístěte plastový zachycovač proti tvrdému, stabilnímu povrchu a jednou rukou otáčejte injekční stříkačku směrem vzhůru proti jehle, která je tím tlačena do zachycovače, kde zaklapne (slyšitelné "cvaknutí", když jehla zapadne do zachycovače). Pokračujte v ohýbání jehly, dokud nebude injekční stříkačka v úhlu více než 45 stupňů k rovnému povrchu, aby byla trvale nepoužitelná.
 • Po vytažení jehly může v místě vpichu nastat drobné krvácení. To je normální. Můžete místo vpichu po injekci na několik sekund zmáčknout antiseptickým tamponem.
 • Vyhoďte použitou stříkačku do nádoby na ostré předměty. Nesnažte se nasadit kryt jehly.
 • Nikdy nevyhazujte použitou injekční stříkačku do Vašeho obvyklého domácího odpadkového koše. Jestliže jste užil(a) více přípravku Retacrit, než jste měl(a)

Přípravek Retacrit má velkou bezpečnostní rezervu a výskyt nežádoucích účinků z důvodu předávkování přípravkem Retacrit je nepravděpodobný. Domníváte-li se, že jste užil(a) příliš mnoho přípravku, okamžitě informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Retacrit

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Retacrit

Nepřerušujte léčbu bez předchozí konzultace se svým lékařem. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře.

 1. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Závažné nežádoucín účinky:

V souvislosti s léčbou epoetiny byly hlášeny závažné kožní vyrážky včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy. Tyto se mohou projevit na trupu jako načervenalé skrvny podobné terčům nebo kulaté skrvny mající často na povrchu ve středu puchýř, olupování kůže, vředy v ústech, v hrdle, v nose, na genitálu či v očích a může jim předcházet horečka a příznaky podobné chřipce. Pokud se u Vás objeví tyto příznaky, přestaňte přípravek Retacrit používat a kontaktujte svého lékaře nebo bezodkladně vyhledejte lékařskou pomoc. Viz také bod 2. Pokud se u vás projeví bolesti hlavy, zvláště náhlé a bodavé migrenózní bolesti hlavy, zmatenost nebo záchvaty křečí, informujte ihned svého lékaře. Mohou to být varovné známky náhlého vzestupu krevního tlaku, který vyžaduje neodkladnou léčbu. Okamžitě oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře, pokud si všimnete některého z následujících nežádoucích účinků: Jiné nežádoucí účinky:

Velmi časté nežádoucí účinky Tyto se mohou vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů používajících Retacrit.

 • Příznaky podobné chřipce, bolest hlavy, bolest kloubů, pocit slabosti, únava a závratě.
 • Kongesce dýchacího traktu, jako je ucpaný nos a bolest v krku, byla hlášena u pacientů s onemocněním ledvin, kteří ještě nejsou na dialýze. Časté nežádoucí účinky Tyto se mohou vyskytnout až u 1 z 10 pacientů používajících Retacrit.
 • Zvýšení krevního tlaku. Zvýšený krevní tlak může vyžadovat léčbu léčivými přípravky (nebo úpravu dávkování léku, který již na vysoký krevní tlak používáte). Váš lékař bude krevní tlak během používání Retacritu pravidelně sledovat, hlavně během začátku terapie.
 • Bolest na hrudi, dušnost, bolestivé otoky nohou, což může být příznakem krevních sraženin (plicní embolie, zánět hlubokých žil).
 • Cévní mozková příhoda (nedostatečné zásobování mozku krví, které může vést k neschopnosti pohybovat jednou nebo více končetinami na jedné straně těla, neschopnosti rozumět nebo formulovat řeč, nebo neschopnosti vidět na jedné straně zorného pole).
 • Kožní vyrážka a otoky kolem očí (edém), což může být důsledek alergické reakce.
 • Krevní sraženiny v umělé ledvině. Méně časté nežádoucí účinky Tyto se mohou vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů používajících Retacrit.
 • Mozkové krvácení Vzácné nežádoucí účinky Tyto se mohou vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů používajících Retacrit.
 • Reakce přecitlivělosti Velmi vzácné nežádoucí účinky Tyto se mohou vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů používajících Retacrit.
 • Mohou se zvýšit počty krevních destiček, které se za normálních okolností podílejí na tvorbě krevní sraženiny. Váš lékař bude toto sledovat. Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků nelze odhadnout z dostupných údajů
 • Otoky, hlavně očních víček a rtů (Quinckeho edém) a šoku podobné alergické reakce s příznaky brnění, červenání, svědění, návaly horka a zrychlený tep.
 • Žilní a trombotické příhody (srážení krve) v cévách jako jsou porucha prokrvení mozku, trombóza tepen v sítnici, porucha prokrvení srdce, srdeční příhoda (infarkt), tepenná trombóza, výdutě cévních stěn (aneuryzmata)
 • Čistá aplazie červené krevní řady (PRCA) byla u pacientů velmi vzácně pozorována po několika měsících až letech subkutánního (podkožního) podávání erytropoetinu. PRCA představuje neschopnost kostní dřeně vytvářet červené krvinky (viz bod „Upozornění a opatření”).
 • Svědění Jiné nežádoucí účinky Pacienti s poruchou funkce ledvin
 • Zvýšený krevní tlak, který si může vyžádat nasazení dalších léčivých přípravků anebo úpravu dávky přípravků, které už k léčbě vysokého krevního tlaku používáte. Lékař může po dobu léčby přípravkem Retacrit pravidelně kontrolovat krevní tlak, zvláště na počátku léčby.
 • Uzávěr (ucpání) spojky mezi tepnou a žílou („trombóza shuntu"), zvláště pokud trpíte nízkým krevním tlakem anebo pokud se v arteriovenózní spojce vyskytly komplikace. Váš lékař může zkontrolovat shunt a předepsat léčivé přípravky k prevenci trombózy. Pacienti s nádorovým onemocněním
 • tvorba krevních sraženin (trombotické cévní příhody) (viz bod „Upozornění a opatření”)
 • zvýšení krevního tlaku. Hladiny hemoglobinu a krevní tlak je třeba kontrolovat. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Retacrit uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za slovem EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Injekční stříkačka může být vyjmuta z chladničky a uchovávána jednorázově po dobu maximálně 3 dnů při pokojové teplotě (do 25 °C). Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace

Co Retacrit obsahuje

 • Léčivou látkou je epoetinum zeta (vyrobený rekombinantní technologií DNA v buněčné řadě vaječníku čínského křečka). Retacrit 1 000 IU/0,3 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

1 předplněná injekční stříkačka s 0,3 ml injekčního roztoku obsahuje 1 000 mezinárodních jednotek (International Units, IU) epoetinu zeta (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 3 333 IU v 1 ml. Retacrit 2 000 IU/0,6 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

1 předplněná injekční stříkačka s 0,6 ml injekčního roztoku obsahuje 2 000 mezinárodních jednotek (IU) epoetinu zeta (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 3 333 IU v 1 ml. Retacrit 3 000 IU/0,9 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

1 předplněná injekční stříkačka s 0,9 ml injekčního roztoku obsahuje 3 000 mezinárodních jednotek (IU) epoetinu zeta (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 3 333 IU v 1 ml. Retacrit 4 000 IU/0,4 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

1 předplněná injekční stříkačka s 0,4 ml injekčního roztoku obsahuje 4 000 mezinárodních jednotek (IU) epoetinu zeta (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 10 000 IU v 1 ml. Retacrit 5 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

1 předplněná injekční stříkačka s 0,5 ml injekčního roztoku obsahuje 5 000 mezinárodních jednotek (IU) epoetinu zeta (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 10 000 IU v 1 ml. Retacrit 6 000 IU/0,6 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

1 předplněná injekční stříkačka s 0,6 ml injekčního roztoku obsahuje 6 000 mezinárodních jednotek (IU) epoetinu zeta (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 10 000 IU v 1 ml. Retacrit 8 000 IU/0,8 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

1 předplněná injekční stříkačka s 0,8 ml injekčního roztoku obsahuje 8 000 mezinárodních jednotek (IU) epoetinu zeta (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 10 000 IU v 1 ml. Retacrit 10 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

1 předplněná injekční stříkačka s 1 ml injekčního roztoku obsahuje 10 000 mezinárodních jednotek (IU) epoetinu zeta (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 10 000 IU v 1 ml. Retacrit 20 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

1 předplněná injekční stříkačka s 0,5 ml injekčního roztoku obsahuje 20 000 mezinárodních jednotek (IU) epoetinu zeta (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 40 000 IU v 1 ml. Retacrit 30 000 IU/0,75 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 1 předplněná injekční stříkačka s 0,75 ml injekčního roztoku obsahuje 30 000 mezinárodních jednotek (IU) epoetinu zeta (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 40 000 IU v 1 ml. Retacrit 40 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

1 předplněná injekční stříkačka s 1 ml injekčního roztoku obsahuje 40 000 mezinárodních jednotek (IU) epoetinu zeta (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 40 000 IU v 1 ml. Pomocnými látkami jsou dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého, polysorbát 20, glycin, leucin, izoleucin, treonin, kyselina glutamová, fenylalanin, voda na injekci, hydroxid sodný (k úpravě pH), kyselina chlorovodíková (k úpravě pH). Jak přípravek Retacrit vypadá a co obsahuje toto balení

Retacrit je dodáván jako čirý, bezbarvý injekční roztok v předplněné injekční stříkačce s připevněnou jehlou. Předplněné injekční stříkačky obsahují 0,3 až 1 ml roztoku v závislosti na obsahu epoetinu zeta (viz "Co Retacrit obsahuje"). Jedno balení obsahuje 1 nebo 4 nebo 6 předplněných injekčních stříkaček s nebo bez krytu jehly (nebo zachycovače jehly). Vícečetné balení obsahuje 4 (4 balení po 1) nebo 6 (6 balení po 1) předplněných injekčních stříkaček. Držitel rozhodnutí o registraci

Hospira UK Limited Horizon Honey Lane Hurley Maidenhead SL6 6RJ Velká Británie Výrobce

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 D-61118 Bad Vilbel Německo HOSPIRA Enterprises B.V. Randstad 22-11 1316 BN Almere Nizozemsko Hospira Zagreb d.o.o. Prudnička cesta 60 10291 Prigorje Brdovečko Chorvatsko Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: België/Belgique/Belgien Pfizer SA/NV Tél/Tel: +32 2 554 62 11 Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. + 370 52 51 4000 България

Alvogen Pharma Bulgaria Ltd Teл.: + 359 2 441 7136 Luxembourg/Luxemburg

Pfizer SA/NV Tél/Tel: +32 2 554 62 11 Česká republika

Pfizer, spol. s r.o. Tel: +420-283-004-111 Magyarország

Pfizer Kft. Tel.: + 36 1 488 37 00 Danmark

Pfizer ApS Tlf: + 45 44 20 11 00 Malta

Hospira UK Limited Tel: + 44 (0) 1628 515500 Deutschland

Pfizer Pharma PFE GmbH Tel: + 49 (0)800 8535555 Nederland

Pfizer bv Tel: +31 (0)10 406 43 01 Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500 Norge

Pfizer AS Tlf: +47 67 52 61 00 Ελλάδα

Aenorasis S.A. Τηλ: + 30 210 6136332 Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0)1 521 15-0 España

Pfizer GEP, S.L. Tel: +34 91 490 99 00 Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 335 61 00 France

Pfizer PFE France Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40 Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda. Tel: +351 21 423 55 00 Hrvatska

Alvogen d.o.o. Tél/Tel: + 385 1 6641 830 România

Alvogen Romania SRL Tel: +(40) 21 351 0286 Ireland

Hospira Ireland Sales Limited Tel: 1800 633 363 (toll free) +44 (0) 1304 616161 Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana Tel: +386 (0)1 52 11 400 Ísland

Icepharma hf. Sími: +354 540 8000 Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421-2-3355 5500 Italia

Pfizer Italia Srl Tel: +39 06 33 18 21 Suomi/Finland

Pfizer PFE Finland Oy Puh/Tel: +358 (0)9 430 040 Κύπρος Hospira UK Limited Τηλ: + 44 (0) 1628 515500 Sverige

Pfizer AB Tel: +46 (0)8 550 520 00 Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel.: + 371 670 35 775 United Kingdom

Hospira UK Limited Tel: + 44 (0) 1628 515500 Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu./

Informace o produktu

Výrobce: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Kód výrobku: 110641
Kód EAN:
Kód SÚKL: 29848
Držitel rozhodnutí: STADA PHARMA CZ s.r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek Retacrit se používá: - u dospělých, dětských i dospívajících pacientů na hemodialýze k léčbě anémie související s chronickým renálním selháním (onemocnění ledvin). - u dospělých pacientů na peritoneální dialýze k léčbě anémie související s chronickým renálním selháním (onemocnění ledvin). - u dospělých pacientů s renální nedostatečností, kteří ještě nejsou na dialýze, k léčbě anémie související s onemocněním ledvin doprovázeným klinickými příznaky. - u dospělých pacientů podstupujících chemoterapii pro solidní nádory, maligní lymfom (rakovina lymfatického systému) nebo mnohočetný myelom (rakovina kostní dřeně) k léčbě anémie a snížení nutnosti krevní transfúze, pokud lékař rozhodne, že by mohlo existovat zvýšené riziko potřeby krevní transfúze. - u mírně anemických pacientů, kteří mají podstoupit chirurgický zákrok a před ním darují krev, aby jim tato krev mohla být podána během daného chirurgického zákroku nebo po něm (autologní dárcovství).

Recenze

Recenze produktu RETACRIT 6000 IU/0,6 ML 1X0.6ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu RETACRIT 6000 IU/0,6 ML 1X0.6ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám