Lékárna.cz
Hledat

REPARIL Gel N 40 g

Léčivý přípravek
REPARIL Gel N 40 g

Přípravek snižuje otoky, potlačuje zánět a bolest u poúrazových stavů.

Více informací

Skladem zítra Pozítří odešleme, u vás v pátek 19. 8.

89 Kč

Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

89 Kč

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

REPARIL Gel N 40 g

Léčivýpřípravek zlepšuje akutní obtíže při tupých poraněních, jako je vymknutí, výron, pohmoždění, krevní výron spojený s otokem, pokud je léčba pouze přípravkem podávaným místně vhodná.

Léková forma

Transparentní gel s levandulovou vůní.

Léčivá látka a její množství

Léčivými látkami ve 100 g gelu jsou: escinum 1 g a diethylamini salicylas 5 g.

Jak užívat

Přípravek nanášejte jednou až třikrát denně na postiženou oblast jeho rozetřením na kůži. Přípravek není nutné vmasírovat.

Na co si dát pozor

Podání tohoto přípravku v těhotenství je možné, ale vždy by mělo být konzultováno s lékařem. Přípravek mohou užívat kojící ženy.

Děti a dospívající

Přípravek není určen pro děti do dvou let.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 40 g.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
460395
Kód EAN:
4019338608105
Kód SÚKL:
Cesta podání:
Kožní podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

REPARIL Gel N 40 g

Příbalovou informaci k produktu REPARIL Gel N 40 g stáhnete ve formátu pdf zde: REPARIL Gel N 40 g.pdf

sp.zn. sukls251928/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

Reparil-Gel N gel

Escinum, Diethylamini salicylas

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Reparil-Gel N a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Reparil-Gel N používat

3. Jak se přípravek Reparil-Gel N používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Reparil-Gel N uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Reparil-Gel N a k čemu se používá

Přípravek obsahuje léčivé látky escin a diethylamin salicylát. Lokálním působením těchto látek dochází ke snížení otoků, potlačení zánětu a bolesti. Přípravek zlepšuje akutní obtíže při tupých poraněních, jako je vymknutí, výron, pohmoždění, krevní výron spojený s otokem, pokud je léčba pouze přípravkem podávaným místně vhodná.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Reparil-Gel N používat

Nepoužívejte přípravek Reparil-Gel N

 • jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 
 • přípravek Reparil-Gel N se nesmí nanášet na poškozenou kůži (rány), sliznice, do očí a na kožní partie, které byly vystaveny záření při radioterapii (léčbě ozařováním), 
 • jestliže trpíte hemoragickou diatézou (zvýšená krvácivost), 
 • jestliže trpíte purpurou (kožní výsev drobných tečkovitých krvácení), 
 • jestliže máte trombocytopenii (nedostatek krevních destiček),
 • jestliže máte hemofilii (vrozená zvýšená krvácivost),
 • jestliže máte tendenci ke krvácivým stavům,
 • přípravek nepoužívejte u dětí mladších 2 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Reparil-Gel N

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Zvýšené opatrnosti je třeba při současném podávání antikoagulancií (léky tlumící krevní srážlivost).

Děti a dospívající

Přípravek není určen pro děti do dvou let.

Těhotenství, kojení a plodnost

U těhotných žen není vhodná dlouhodobá aplikace přípravku na velké plochy. Po konzultaci s lékařem používejte tento přípravek nejdéle 2 týdny. Pokud kojíte, přípravek nesmí být aplikován na oblast prsou.

3. Jak se přípravek Reparil-Gel N používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Ke kožnímu podání.

Neurčí-li lékař jinak, doporučuje se následující způsob použití.

Dodržujte, prosím, uvedené pokyny, aby bylo dosaženo žádaného účinku přípravku. Přípravek nanášejte jednou až třikrát denně na postiženou oblast jeho rozetřením na kůži. Přípravek není nutné vmasírovat. Pokud se do 7 dnů Vaše obtíže nezlepší nebo se zhorší, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Bez porady s lékařem přípravek nepoužívejte déle než 14 dnů.

Použití u dětí

O použití přípravku u dětí by měl rozhodnout lékař.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Reparil-Gel N, než jste měl(a)

Předávkování při místním podání přípravku je nepravděpodobné. Při náhodném požití přípravku dítětem se neprodleně poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Reparil-Gel N

Pokud si zapomenete nanést Reparil-Gel N gel, použijte jej, až si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste vynechanou dávku nahradil (a).

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí) Reakce z přecitlivělosti projevující se zčervenáním kůže a tvorbou šupinek na kůži. V místě aplikace může být suchá pokožka.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5 Jak přípravek Reparil-Gel N uchovávat

Přípravek uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Reparil-Gel N obsahuje

Léčivými látkami ve 100 g gelu jsou: escinum 1 g a diethylamini salicylas 5 g.

Pomocnými látkami jsou: Levandulová silice, silice květů citroníku pomerančového hořkého, glyceromakrogol-300- oktanodekanoát, dihydrát dinatrium-edetátu, karbomer 980, trometamol, isopropylalkohol, čistěná voda.

Jak přípravek Reparil-Gel N vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: Transparentní gel s levandulovou vůní.

100 a 40 g gelu Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: Mylan IRE Healthcare Limited Unit 35/36 Grange Parade Baldoyle Industrial Estate Dublin 13 Irsko

Výrobce: MADAUS GmbH 51101 Kolín nad Rýnem Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1. 8. 2018

REPARIL Gel N 40 g

REPARIL Gel N 40 g

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.