Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

REMESTYP 0,2 5X2ML/0.2MG Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19775

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: FERRING-LÉČIVA A.S., JESENICE U PRAHY
Kód výrobku: 19775
Kód EAN: 8595029600215
Kód SÚKL: 3648
Držitel rozhodnutí: FERRING-LÉČIVA A.S., JESENICE U PRAHY
Krvácení z trávicího a urogenitálního ústrojí - např. z jícnových varixů, gastrických a duodenálních vředů, při funkčních a jiných metroragiích, při porodu a potratu apod. Krvácení spojená s operacemi, zvláště v oblasti břicha a malé pánve. Lokální použití při gynekologických operacích např. na čípku děložním.

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls43135/2007,
sukls43136/2007
a příloha k sp.zn.: sukls116081/2010, sukls116083/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
REMESTYP 0,2
REMESTYP1,0
Injekční roztok
(Terlipressinum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud se všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je REMESTYP a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete REMESTYP používat
3. Jak se REMESTYP používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak REMESTYP uchovávat
6. Další informace
1. CO JE REMESTYP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
REMESTYP je čirý, bezbarvý, injekční roztok obsahující léčivou látku terlipresin..
Po injekci do krevního oběhu se aktivní látka, terlipresin rozštěpí a uvolní se látka, zvaná lypresin.
Dojde k tomu ve stěnách krevních cév, což způsobí jejich zúžení a omezení průtoku krve do
postižených žil, a tím sníží se krvácení.
Přípravek se používá pro léčbu:
- Krvácení z trávicího a urogenitálního ústrojí-např. z jícnových varixů, gastrických
a duodenálních vředů, při funkčních a jiných metroragiích, při porodu a potratu apod.
- Krvácení spojená s operacemi, zvláště v oblasti břicha a malé pánve.
- Lokální použití při gynekologických operacích např. na čípku děložním.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE REMESTYP POUŽÍVAT
3.
Nepoužívejte REMESTYP
- jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku
REMESTYP
- při těhotenství
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku REMESTYP je zapotřebí
- jestliže trpíte vyšším krevním tlakem
- jestliže trpíte srdečním onemocněním
- u dětí a starších pacientů musí být z důvodu omezených zkušeností dbáno zvláštní opatrnosti
během léčby
- při septickém šoku .Septický šok je závažný stav způsobený sníženým průtokem krve a
snížením tlaku krve jako následek závažné infekce.
2/4
Oznamte svému lékaři, jestliže se některý z výše uvedených stavů týká Vás.
V průběhu léčby přípravkem REMESTYP Vám bude stále kontrolován krevní tlak, srdeční tep a
rovnováha tekutin.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a
to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Obzvlášť je důležité informovat svého lékaře, jestliže užíváte jakékoli léky na léčbu srdce (např.
propofol nebo beta-blokátory), neboť jejich účinek se při současném použití s přípravkem REMESTYP
zvyšuje.
Těhotenství a kojení
Léčba přípravkem REMESTYP v průběhu těhotenství je kontraindikována.
REMESTYP by neměl být podáván kojícím ženám neboť informace o přestupu přípravku REMESTYP
do mateřského mléka nejsou dostačující.
Poraďte se se svým lékařem dříve než začnete užívat jakýkoli lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Účinky nejsou známy.
4. JAK SE REMESTYP POUŽÍVÁ
REMESTYP je lék, který se používá v nemocnicích a může být podán pouze kvalifikovanými
pracovníky
Obvyklá dávka přípravku REMESTYP u akutního krvácení z jícnových varixů je 2 mg s následnou
dávkou 1 nebo 2 mg každé 4 hodiny, do zástavy krvácení po dobu 24 hod. Léčba by měla trvat
maximálně 48 hodin. Po podání úvodní dávky může být dávkování upraveno podle vaší tělesné
hmotnosti nebo v případě výskytu nežádoucích účinků.
Krvácení z jícnových varixů:
1,0 mg (1 000 g) každých 4-6 hodin, po dobu 3-5 dnů. Jako prevence recidivy krvácení se doporučuje
pokračovat v léčbě, dokud není krvácení kontrolováno po dobu 24-48 hodin. Dávka se aplikuje
intravenózně, obvykle ve formě bolu, lze ji podávat i v krátkodobé infúzi.
Ostatní krvácení z gastrointestinálního traktu:
1,0 mg (1 000 g) každých 4-6 hodin. Přípravek lze použít také jako první pomoc v terénu při klinickém
podezření na krvácení z horní části GIT.
Krvácení ze splanchnické oblasti u dětí:
Obvyklá dávka se pohybuje mezi 8-20 g/kg hmotnosti podávaná v intervalech 4-8 hodin. Podávání by
mělo trvat po dobu krvácení, obecně lze doporučit obdobný postup jako u krvácení v dospělém věku.
Při sklerotizaci jícnových varixů se podává jednorázově dávka 20 g/kg hmotnosti ve formě bolu.
Krvácení z urogenitálního ústrojí:
Dávkovací rozmezí je poměrně široké vzhledem k různé aktivitě plazmatických a tkáňových
endopeptidáz.
Dávky se proto pohybují v rozmezí 0,2-1,0 mg (200-1 000 g) podávaných v intervalech 4-6 hodin.
U juvenilní metrorhagie se podávají dávky 5-20 g/kg tělesné hmotnosti.
Přípravek by měl být podáván intravenózně.
3/4
Lokální použití při gynekologických operacích:
Dávka 0,4 mg (400 g) se doplní do 10 ml fyziologickým roztokem a aplikuje se intracervikálně a/nebo
paracervikálně. Účinek takto aplikovaného přípravku se začíná projevovat asi za 5-10 minut. Podle
potřeby je možné dávku zvýšit nebo opakovat.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i REMESTYP nežádoucí účinky; které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100 léčených) jsou :
- bolest hlavy
- bradykardie (příliš pomalý srdeční tep)
- zvýšený krevní tlak
- periferní zúžení cév (nedostatečné prokrvení kůže) projevující se bledostí
- přechodná bolest břicha
- přechodný průjem
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 1000 léčených) jsou :
- nízká krevní sodíková úroveň pokud není kontrolována bilance tekutin
- nepravidelný srdeční rytmus
- zvýšená tepová frekvence
- bolest na hrudi
- infarkt myokardu (infarkt)
- plicní edém
- nedostatečný tok krve ve střevě
- periférní cyanóza (namodralé zbarvení kůže způsobené nedostatkem kyslíku)
- návaly horka
- dýchací potíže a respirační selhání (obtíže při dýchání)
- přechodná nevolnost
- občasné zvracení
- nekrózy v místě vpichu
Vzácně se vyskytující nežádoucí účinky (u 1 až 10 pacientů z 10 000) jsou:
- dušnost (dýchací obtíže).
Frekvence nežádoucích účinků není známá (z dostupných údajů ji nelze určit):
- selhání srdce (příznaky zahrnují problémy s dýcháním, únavu a oteklé kotníky)
- Torsade de pointes (akutní srdeční příhoda)
- kožní nekrózy (poškození tkáně)
- kontrakce dělohy
- snížení průtoku krve dělohou
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři.
5. JAK REMESTYP UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
4/4
Nepoužívejte REMESTYP po uplynutí doby použitelnosti, vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje na poslední den uvedeného měsíce.
Uchovávejte v chladničce (2-8°C). Uchovávejte ampule v krabičce, aby byl přípravek chráněn před
světlem. Chraňte před mrazem.
Po dobu jednoho měsíce je možné uchovávat přípravek při teplotě do 25°C (např. v sanitce).
6. DALŠÍ INFORMACE
Co REMESTYP obsahuje
- Léčivá látka: Terlipressinum 0,10 mg v 1 ml injekčního roztoku.
- Pomocné látky: Chlorid sodný, kyselina octová 98%, trihydrát octanu sodného, voda na injekci
Jak přípravek REMESTYP vypadá a co obsahuje toto balení
REMESTYP JE je čirý, bezbarvý, injekční roztok .
Remestyp 0,2 5 x 2 ml
Remestyp 1,0 5 x 10 ml
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Ferring Léčiva,a.s.
Jesenice u Prahy, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
8.9. 2010

Recenze

Recenze produktu REMESTYP 0,2 5X2ML/0.2MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu REMESTYP 0,2 5X2ML/0.2MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám