Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na zažívání a trávení » Léky na zácpu

REGULAX Pikosulfát kapky 150 mg 20 ml - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11579

100 % 1 recenze

Léčivé kapky pro snadné vyprázdnění a proti nepříjemné zácpě – jednoduše se dávkují podle individuální potřeby a šetrně působí v tlustém střevě.

Více informací

82
Běžná cena: 95 Kč, Ušetříte: 14 % (13 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 23. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 26. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Léčivé kapky pro snadné vyprázdnění a proti nepříjemné zácpě – jednoduše se dávkují podle individuální potřeby a šetrně působí v tlustém střevě.

Informace o produktu

Výrobce: KREWEL MEUSELBACH GMBH
Značka: REGULAX
Kód výrobku: 11579
Kód EAN: 4030031895692
Kód SÚKL: 59335
Držitel rozhodnutí: KREWEL MEUSELBACH GMBH

Regulax pikosulfát je určen bez doporučení lékaře pro krátkodobé léčení zácpy a na doporučení lékaře při stavech vyžadujících snadné vyprázdnění (příprava na RTG nebo endoskopická vyšetření). U dlouhodobě nemocných, starých osob, u dětí a dalších rizikových skupin je nutné dobu užívání a množství přípravku konzultovat s lékařem.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn. sukls83275/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Regulax pikosulfát kapky 

NATRII PICOSULFAS MONOHYDRICUM 

perorální kapky, roztok 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.

  

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi . Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4.  

Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je Regulax pikosulfát kapky a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Regulax pikosulfát kapky užívat  

3. 

Jak se Regulax pikosulfát kapky užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Regulax pikosulfát kapky uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Regulax pikosulfát kapky a k čemu se používá 

 
Regulax pikosulfát kapky je místně působící projímadlo ke krátkodobému použití. 
 
Regulax pikosulfát kapky je určen bez doporučení lékaře pro krátkodobé léčení zácpy u dospělých 
pacientů. Na doporučení lékaře se Regulax pikosulfát kapky užívá pro krátkodobé léčení zácpy u 
dlouhodobě nemocných, starších osob, u dětí a dospívajících, a při stavech vyžadujících snadné 
vyprázdnění (příprava na RTG nebo endoskopická vyšetření). 
U dlouhodobě nemocných, starších osob, u dětí a dospívajících je nutné dobu užívání a množství 
přípravku konzultovat s lékařem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Regulax pikosulfát kapky užívat  

 
Neužívejte Regulax pikosulfát kapky: 
 

-  jestliže jste alergický(á) na natrium-pikosulfát nebo příbuzné sloučeniny (triarylmetany) nebo 

na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 

-  při těžké dehydrataci (nadměrná ztráta tekutin) 
-  při  zácpě  spojené  s jinými  potížemi,  jako  jsou  silné  bolesti  břicha,  nucení  na  zvracení, 

zvracení,  horečka,  nadýmání  bez  odchodu  plynů  atd.  Tyto  obtíže  mohou  být  příznakem 
závažných  onemocnění,  jako  je  např.  střevní  neprůchodnost,  zánět  slepého  střeva  nebo  jiné 
zánětlivé stavy v dutině břišní. Při takových obtížích  je nutné vyhledat bez prodlení lékaře. 

 
.  
Upozornění a opatření  
 
Před užitím Regulax pikosulfát kapky se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 
Pokud trpíte delší dobu problémy s vyprazdňováním (zácpa), je třeba se před začátkem léčby poradit 
s lékařem, protože chronické poruchy vyprazdňování mohou signalizovat vážnější onemocnění. 
 
Užívání projímadel má být vždy jenom krátkodobé! 
Dlouhodobé užívání zvyšuje riziko vzniku úporné zácpy. 
 
Použití  přípravku  se  doporučuje  jen  v případech,  kdy  žádoucího  efektu  nebylo  dosaženo  úpravou 
životosprávy (zvýšením podílu vlákniny nebo zvýšením příjmu tekutin) ani změnou Vašeho životního 
stylu (zvýšením pohybové aktivity). 
 
Při  onemocněních  spojených  s poruchou  rovnováhy  iontů  v organismu  (např.  vážné  onemocnění 
ledvin), lze Regulax pikosulfát kapky použít výhradně pod lékařským dohledem. 
 
Přípravek není určen pro podávání dětem mladším 4 let. 
 
Další léčivé přípravky a Regulax pikosulfát kapky 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Současné podávání antibiotik může potlačit účinek přípravku Regulax pikosulfát kapky.  
Přípravek  Regulax  pikosulfát  kapky  by  mohl  způsobit  zvýšené  vylučování  draslíku  stolicí.  Jestliže 
jsou  současně  užívány  jiné  léky  způsobující  ztrátu  draslíku,  například  určitá  diuretika  (léky 
podporující močení) a kortikosteroidy (hormony kůry nadledvinek), může dojít k nedostatku draslíku 
s poruchami  srdeční  činnosti  a  svalovou  ochablostí.  Může  být  zvýšena  citlivost  na  určité  přípravky 
(srdeční glykosidy) zvyšující výkonnost srdce. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Těhotné a kojící ženy smí Regulax pikosulfát užívat pouze na lékařské doporučení. 

 

Plodnost 
Není známo, zda přípravek ovlivňuje plodnost.  
 
Regulax pikosulfát kapky obsahuje sorbitol. 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se Regulax pikosulfát kapky užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokud lékař nedoporučí jinak: 

 

Dospělí a dospívající od 12 let  užívají 14 – 27 kapek (odpovídá 5 - 10 mg natrium- pikosulfátu).  
Děti od 4 let užívají 7 – 14 kapek  (odpovídá 2,5 – 5 mg natrium- pikosulfátu) 

 

Lék je nejvhodnější užít večer před spaním, aby k vyprázdnění došlo v ranních hodinách. 
Účinek se dostaví zpravidla po 10 – 12 hodinách.  

 

Doporučuje se užívat nejnižší množství přípravku, potřebné k dosažení měkké stolice.  

Regulax  pikosulfát  kapky  se  smí  bez  lékařského  doporučení  užívat  pouze  krátkodobě.  Obvykle  se 
podává v 1 dávce večer, jednorázově po dobu 1 dne. Pokud obtíže přetrvávají, je nutné kontaktovat 
lékaře. Bez porady s lékařem neužívejte Regulax pikosulfát kapky déle než jeden den. 

 

 
Jestliže jste užil(a) více Regulax pikosulfát kapky, než jste měl(a) 
 
Při  předávkování,  jehož  příznaky  jsou  křečovitá  bolest  v podbřišku  s opakovaným  vyprazdňováním 
střeva, dochází k průjmu a je zpravidla nutné vyrovnat ztrátu tekutin a elektrolytů. V takovém případě 
je třeba se poradit s lékařem. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Regulax  pikosulfát  kapky  jsou  určeny  ke  krátkodobému  užívání.  Pokud  je  přesto  přípravek  užíván 
delší dobu nebo ve vyšších dávkách,  může dojít ke ztrátám tekutin a solí nebo k poruchám činnosti 
ledvin.  
V takovém  případě  by  měla  být  vyrovnána  ztráta  tekutin  a  iontů  (zejm.  draslíku)  vhodnými  nápoji 
(např. minerální voda) a kontaktován lékař. 
 
Vzácně (u 1 nebo několika z 10.000 pacientů) vznikají při krátkodobém užívání lehké bolesti břicha 
nebo zvýšená četnost stolice. 
 
Velmi vzácně (u méně než 1 z 10.000 pacientů) může dojít k projevům přecitlivělosti. 
 
Velmi často (u více než 1 z 10 pacientů) dochází při dlouhodobém užívání nebo vysokých dávkách ke 
zvýšeným ztrátám vody, draslíku a ostatních solí, což může znamenat narušení funkce srdce a vést ke 
svalové  slabosti,  zvláště  při  současném  používání  diuretik  (léky  na  odvodnění)  a  kortikosteroidů 
(hormony nadledvinek).   
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci.  
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Regulax pikosulfát kapky uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.¨ 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Regulax pikosulfát kapky obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je natrii picosulfas 
 
1 ml (= 20 kapek) obsahuje: 7,5 mg natrii picosulfas monohydricum (ekv. 7,23 mg natrii picosulfas). 
 
Pomocné látky:  
 
Sorbitol 70% nekrystalizující, propylenglykol, čištěná voda. 
 
Jak Regulax pikosulfát kapky vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Regulax pikosulfát kapky je čirý, bezbarvý roztok. 
 
Regulax pikosulfát kapky je dostupný v balení 10 ml, 20 ml a 50 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Krewel Meuselbach GmbH 
Krewelstrasse 2 
D-53783 Eitorf 
Německo 

 

 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele v ČR: 
Apotex (ČR), spol. s r.o. 
Na Poříčí 1079/3a 
110 00 Praha 1 
Tel: +420 234 705 723 
E-mail: info.sluzba@apotex.cz  
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
27.4.2016 
 
 

Recenze (1)

Recenze produktu REGULAX Pikosulfát kapky 150 mg 20 ml

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu REGULAX Pikosulfát kapky 150 mg 20 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Milada T.

100 % 25/04/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám