Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léčivé přípravky na lupy, seboriu

REGAINE 5% 60 ml

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13005

100 % 1 recenze

Jak zastavit vypadávání vlasů a podpořit růst nových? S léčivým přípravkem Regaine®. Lék ke kožnímu podání.

Více informací

890
Běžná cena: 1 390 Kč, Ušetříte: 36 % (500 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 19. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 20. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Jak zastavit vypadávání vlasů a podpořit růst nových? S léčivým přípravkem Regaine®. Lék ke kožnímu podání.

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN-CILAG
Značka: REGAINE
Kód výrobku: 13005
Kód EAN: 3574660403015
Kód SÚKL: 56513
Držitel rozhodnutí: JANSSEN-CILAG

Regaine je výhradně určen pro místní léčbu mužské formy plešatosti (alopecia androgenetica, obyčejná ztráta) u dospělých mužů i žen.Regaine je výhradně určen pro místní léčbu mužské formy plešatosti u dospělých mužů i žen.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn. sukls26713/2017 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

REGAINE 5 % 

kožní roztok 

(minoxidilum) 

 
 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do čtyř měsíců, musíte se poradit s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek REGAINE a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REGAINE používat 

3. 

Jak se přípravek REGAINE používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek REGAINE uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek REGAINE a k čemu se používá 

 
REGAINE podporuje růst vlasů a zastavuje úbytek vlasů u dospělých mužů a žen postižených ztrátou vlasů, 
která je podmíněna mužskými pohlavními hormony (androgenní alopecie). 
 
Ke ztrátě vlasů může docházet na ohraničených místech nebo rovnoměrně na celé hlavě, postupně 
vytvářením tzv. koutů. Posléze zůstává zbytek vlasů po stranách a na temeni hlavy, zatímco vrchol hlavy je 
bez vlasů. 
 
Nový růst lze pozorovat přibližně nejdříve po dvou až čtyřech (u mužů) či třech až šesti (u žen) měsících 
plynulého používání dvakrát (u mužů), respektive jednou (u žen) denně. U jednotlivých osob se tato doba 
liší. V případě uspokojivé odpovědi na léčbu je posléze doporučeno nepřetržité dlouhodobé používání 
přípravku. 
 
V průběhu léčby můžete pozorovat zvýšené vypadávání vlasů, které může být způsobeno účinkem 
minoxidilu při posunu z klidové do aktivní růstové fáze vlasů (staré vlasy vypadávají a na jejich místě rostou 
nové vlasy). K tomuto dočasnému zvýšení vypadávání vlasů obvykle dochází mezi dvěma až šesti týdny po 
zahájení léčby a vypadávání ustupuje do několika týdnů (prvních známek účinku minoxidilu). 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REGAINE používat 

 
Nepoužívejte přípravek REGAINE: 

jestliže jste alergický(á) na minoxidil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření  
Přípravek není určen k používání u dětí a dospívajících do 18 let. 

 

 
Pacienti s onemocněním srdce nebo cév nebo s nepravidelnou srdeční činností (srdeční arytmie) by se měli 
před používáním přípravku REGAINE poradit s lékařem. 
 
REGAINE není určen k léčbě vypadávání vlasů, které je náhlé nebo je důvod neznámý. 
 
REGAINE se nemá používat při vypadávání vlasů způsobeném porodem. 
 
REGAINE nanášejte pouze na normální zdravou kůži na temeni hlavy. REGAINE nesmí být použit na 
zarudlou, zanícenou, infikovanou, podrážděnou nebo poraněnou kůži, nebo pokud jsou na kůži aplikovány i 
jiné léky. 
 
Jestliže dojde k náhodnému kontaktu přípravku s citlivými oblastmi (oči, odřená kůže a sliznice), postižené 
místo důkladně omyjte značným množstvím studené tekoucí vody. 
 
Používání přípravku REGAINE ukončete v případě nízkého krevního tlaku, bolesti na hrudi, rychlé srdeční 
akce, mdloby nebo závratě, otoku rukou nebo nohou a nevysvětleného zvýšení tělesné hmotnosti nebo 
přetrvávajícího zarudnutí nebo podráždění pokožky nebo jiných neočekávaných příznaků. 
 
Přenos přípravku na jiná místa, než je temeno hlavy může vést k nežádoucímu růstu ochlupení. 
 
K zesílení a udržení růstu vlasů je nezbytné trvalé používání, jinak začnou vlasy opět vypadávat. 
 
Případné požití může způsobit závažné srdeční nežádoucí účinky. Tento přípravek musíte proto  
uchovávat mimo dosah dětí. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek REGAINE 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) 
nebo které možná budete používat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
V průběhu léčby přípravkem REGAINE nenanášejte bez porady s lékařem na pokožku hlavy žádné jiné 
přípravky, zejména pokud obsahují například betamethason, tretinoin nebo dithranol.  
 
Přípravek REGAINE s jídlem a pitím 
Přípravek REGAINE můžete používat nezávisle na stravovacích zvyklostech. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Místně podávaný minoxidil nemá být používán v těhotenství nebo období kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek REGAINE neovlivňuje v doporučeném dávkování schopnost řízení dopravních prostředků a 
obsluhu strojů.  
 
Přípravek REGAINE obsahuje propylenglykol 
Přípravek obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže. 
 
 
3. 

Jak se přípravek REGAINE používá 

 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo 
lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Muži 

 

Naneste 1 ml přípravku REGAINE dvakrát denně (jednou ráno a jednou večer) na pokožku hlavy, která je 
postižena ztrátou vlasů tak, aby byla pokryta celá postižená plocha. Nepřekračujte celkovou denní dávku 
2 ml. 
 
Ženy 
Naneste 1 ml přípravku REGAINE jednou denně na pokožku hlavy, která je postižena ztrátou vlasů tak, aby 
byla pokryta celá postižená plocha. Nepřekračujte celkovou denní dávku 1 ml. 
 
Účinek není zvýšen větším množstvím roztoku ani častějším používáním. REGAINE nenanášejte na žádné 
jiné místo. Vyvarujte se kontaktu přípravku s očima a sliznicemi. REGAINE nanášejte pouze na suchou a 
neporušenou kůži. 
 
Po skončení aplikace je zapotřebí si důkladně umýt ruce. 
 
Dle rozsahu postižení zvolte vhodný aplikátor. 
 
Pumpičkový (postřikový, sprejový) aplikátor:
 
Tento aplikátor je nejvhodnější k nanášení přípravku REGAINE na rozsáhlé plochy. Sejměte víčko a 
otevřete šroubovací uzávěr. Nasaďte pumpičkový aplikátor na lahvičku a pevně jej zašroubujte. Odstraňte 
průhledný kryt. Nasměrujte pumpičku do středu příslušného místa na temeni hlavy a jednou ji zmáčkněte; 
poté rozetřete roztok konečky prstů po celém povrchu postiženého místa. Celý postup opakujte celkem 
šestkrát, abyste nanesli 1 ml roztoku. Dbejte, abyste výpary nevdechoval(a). Po použití nasaďte průhledný 
kryt a velké černé víčko zpět na lahvičku.  
 
Aplikátor s prodlouženým rozprašovacím nástavcem:
 
Tento aplikátor je vhodný pro nanášení přípravku REGAINE na malé plošky nebo do prořídlých vlasových 
partií. Pumpičkový aplikátor nasaďte na lahvičku. Odstraňte rozprašovač z konce pumpičkového aplikátoru a 
dále připevněte prodloužený rozprašovací nástavec silným zatlačením směrem dolů. Sejměte malou čepičku 
na konci prodlouženého nástavce. REGAINE nanášejte stejně jako pumpičkovým aplikátorem. Po použití 
nasaďte čepičku zpět na konec prodlouženého nástavce.  
 
Upozornění
 
Přípravek REGAINE je obvykle nutné používat nepřetržitě po dva až čtyři měsíce i déle, než zaznamenáte 
růst vlasů. Stupeň růstu i kvalita vlasů jsou značně individuální. Nedojde-li po dvou až čtyřech měsících 
používání přípravku ke zlepšení, nebo se v průběhu léčby vyskytne některý z níže uvedených nežádoucích 
účinků, je nutná porada s lékařem.  
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku REGAINE, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo neúmyslném požití přípravku může dojít k příznakům, k nimž patří: zrychlený srdeční 
tlukot, snížení krevního tlaku, otoky vedoucí ke zvýšení tělesné hmotnosti a závratě. 
 
Při náhodném požití přípravku se ihned poraďte s lékařem. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Neprodleně kontaktujte lékaře, pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících příznaků – možná 
budete potřebovat neodkladnou lékařskou péči. 

Otok tváře, rtů nebo hrdla, který ztěžuje polykání nebo dýchání. Může se jednat o známku 
závažné alergické reakce (frekvence „není známo“, z dostupných údajů nelze určit). 

 
Nežádoucí účinky hlášené z klinických studií  
 
K velmi častým nežádoucím účinkům (u více než 1 z 10 léčených pacientů) patří bolest hlavy. 

 

K častým nežádoucím účinkům (výskyt u méně než 1 z 10 a více než u 1 ze 100 léčených pacientů) patří 
dušnost, svědění, nežádoucí ochlupení, akné, zánět kůže, svalová bolest, otok, deprese a bolest. 
 
Nežádoucí účinky průběžně hlášené po uvedení přípravku na trh
 
 
K méně častým nežádoucím účinkům (výskyt u méně než 1 ze 100 a více než u 1 z 1000 léčených pacientů) 
patří svědění, podráždění kůže, suchá kůže, vyrážka, přechodné vypadávání vlasů, nežádoucí růst ochlupení, 
změny barvy a struktury vlasů a bolest hlavy. 
 
Ke vzácným nežádoucím účinkům (výskyt u méně než 1 z 1000 a více než u 1 z 10 000 léčených pacientů) 
patří vyrážka v místě podání a zánět kůže. 
K velmi vzácným nežádoucím účinkům (výskyt u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů) patří snížení 
krevního tlaku. 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek REGAINE uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Chraňte před otevřeným ohněm. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek REGAINE obsahuje 
-  Léčivou látkou je minoxidilum 50 miligramů v 1 mililitru roztoku. 
-  Další pomocnými látkami jsou ethanol 95 % (v/v), propylenglykol, čištěná voda. 
 
Jak přípravek REGAINE vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek je vyráběn v lékové formě kožního roztoku a je balen v polyetylénové lahvičce se šroubovacím 
uzávěrem, polyetylénovým víčkem a dvěma aplikátory a letáčkem s údaji o výrobci aplikátorů a v krabičce. 
 
Roztok může být čirý, bezbarvý až světle žlutý. 
 

 

Velikost balení: 1 x 60 ml + 2 aplikátory  
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
McNeil Products Limited 
c/o Johnson & Johnson, Ltd. 
Foundation Park, Roxborough Way 
Maidenhead, Berkshire  
SL6 3UG, Velká Británie 
 
Výrobce 
 
Janssen-Cilag S.A. 
Domaine de Maigremont 
27106 Val de Reuil Cedex 
Francie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Johnson & Johnson, s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, tel. 227 012 111 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována
 16. 2. 2017 

Recenze (1)

Recenze produktu REGAINE 5% 60 ml

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

kvalitní ale drahý produkt

velká účinnost
cena
nelze vysadit užívání
mastí

Diskuze

Diskuze k produktu REGAINE 5% 60 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

100 % 28/12/2011

kvalitní ale drahý produkt

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám