Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

PULMICORT 0,5 MG/ML 20X2ML/1MG Suspenze k inhal. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15602

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: AstraZeneca Czech Republic
Kód výrobku: 15602
Kód EAN: 8595106400967
Kód SÚKL: 13033
Držitel rozhodnutí: AstraZeneca Czech Republic
Pulmicort 0,5 mg/ml je určen k inhalaci z rozprašovače (nebulizátor, inhalační přístroj). Když budete dýchat přes obličejovou masku nebo inhalační nástavec, léčivá látka (budesonid) se bude dostávat spolu se vdechovaným vzduchem do vašich dýchacích cest. Pulmicort 0,5 mg/ml se užívá pravidelně podle pokynů lékaře. Přípravek je určen pro dospělé a děti od 6 měsíců. Přípravek není určen k rychlé úlevě od astmatického záchvatu. Pro tuto situaci musíte mít u sebe úlevovou medikaci.

Příbalový leták

1/5 

 

sp.zn. sukls113150/2017

 

 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

PULMICORT

 

0,5 mg/ml suspenze k rozprašování (z rozprašovače/nebulizátoru) 

budesonidum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je Pulmicort 0,5 mg/ml a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost předtím, než začnete Pulmicort 0,5 mg/ml používat 

3. 

Jak se Pulmicort 0,5 mg/ml používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Pulmicort 0,5 mg/ml uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Pulmicort 0,5 mg/ml a k čemu se používá 

 
Budesonid patří do skupiny léčiv označovaných jako glukokortikoidy (hormony odvozené od 
kortizonu), které se používají k léčbě zánětu. 
 
Bronchiální astma (onemocnění průdušek provázené záchvaty dušnosti, kašlem, hvízdáním při 
výdechu a pocitem tíže na hrudi) je způsobeno zánětem dýchacích cest. Budesonid brání vzniku zánětu 
a potlačuje zánět. 
 
Pseudokrup (laryngitis subglottica) - zánět hrtanu postihující většinou malé děti. Při záchvatu kašle, 
který bývá doprovázen pískoty, se může dítě až dusit. Přípravek se nasazuje při pobytu v nemocnici. 
 
Pulmicort 0,5 mg/ml je určen k inhalaci z rozprašovače (nebulizátor, inhalační přístroj). Když budete 
dýchat přes obličejovou masku nebo inhalační nástavec, léčivá látka (budesonid) se bude dostávat 
spolu s vdechovaným vzduchem do Vašich dýchacích cest. Pulmicort 0,5 mg/ml se používá pravidelně 
podle pokynů lékaře. Přípravek je určen pro dospělé a děti od 6 měsíců. Přípravek není určen k rychlé 
úlevě od astmatického záchvatu. Pro tuto situaci musíte mít u sebe úlevovou medikaci. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost předtím, než začnete Pulmicort 0,5 mg/ml používat 

 
Nepoužívejte přípravek Pulmicort 0,5 mg/ml, jestliže jste měl(a) v minulosti neobvyklou reakci na 
budesonid nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku, či na jiné léky. 
 
Upozornění a opatření 

jestliže jste měl(a) nebo máte infekční onemocnění. 

jestliže máte poruchu funkce jater. 

 
Vždy informujte lékaře i o jiných zdravotních problémech. 

2/5 

 

 
Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. 
 
Pulmicort byl předepsán pouze pro Vás (Vaše dítě). Nepoužívejte ho k léčbě jiných zdravotních 
problémů bez doporučení lékaře, ani ho nepodávejte někomu jinému. 
 
Další léčivé přípravky a Pulmicort 0,5 mg/ml 
Účinky přípravku Pulmicort 0,5 mg/ml a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem 
ovlivňovat. Vždy proto informujte lékaře i o lécích, které v současné době užíváte, a to na lékařský 
předpis nebo bez něj (především léky na léčbu plísňových onemocnění). Než začnete užívat nějaký 
volně prodejný lék, poraďte se s ošetřujícím lékařem o vhodnosti současného užívání s přípravkem 
Pulmicort 0,5 mg/ml. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, měla byste být vždy velice opatrná při užívání jakýchkoliv léčiv. 
Dosud nejsou žádné důkazy o tom, že by Pulmicort 0,5 mg/ml poškozoval matku nebo plod v průběhu 
těhotenství a kojence v době kojení. Přesto, pokud otěhotníte v průběhu léčby budesonidem, měla 
byste informovat o této skutečnosti svého ošetřujícího lékaře co nejdříve. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pulmicort 0,5 mg/ml nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla a schopnost obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

Jak se Pulmicort 0,5 mg/ml používá 

 
3.1  Dávkování 
Dávkování přípravku je individuální. Přesné dávkování určí vždy lékař. Doporučení lékaře se může 
lišit od informací obsažených v této příbalové informaci. 
 
Pulmicort 0,5 mg/ml je určen pouze pro použití v rozprašovači (nebulizátoru). Před prvním použitím 
rozprašovače se dobře seznamte s jeho funkcí a správným způsobem inhalace. Ultrazvukové 
nebulizátory nejsou vhodné pro rozprašování přípravku Pulmicort 0,5 mg/ml. Pečlivě si přečtěte 
"Způsob použití" (3.2 - viz dále) a postupujte podle návodu. 
 
Nezapomeňte: Po každé inhalaci si vypláchněte ústa vodou a vodu vyplivněte. Když používáte 
obličejovou masku, opláchněte si obličej po každé inhalaci vodou. 
 
Bronchiální astma 
Obvyklá počáteční dávka přípravku Pulmicort 0,5 mg/ml pro děti je 0,25 až 0,5 mg denně. Pokud již 
Vaše dítě užívá glukokortikoidy, může být počáteční dávka i vyšší. Lékař může po určité době dávku 
upravit. Dávky do 1 mg denně může dítě inhalovat jako jednu denní dávku. 
 
Obvyklá počáteční dávka přípravku Pulmicort 0,5 mg/ml pro dospělé je 1 až 2 mg denně. Lékař může 
po určité době dávku upravit. Dávky do 1 mg denně můžete užívat jako jednu denní dávku. 
 
Pokud dojde ke zlepšení Vašeho zdravotního stavu (vymizení příznaků onemocnění), lékař může 
dávku přípravku postupně snižovat. Vaše zdravotní problémy mohou vymizet již po první inhalaci 
přípravku Pulmicort 0,5 mg/ml, ovšem plného účinku je dosaženo až za 2 až 4 týdny. Vždy proto 
inhalujte dále, i když se již cítíte lépe. 
 
Pokud užíváte Pulmicort 0,5 mg/ml a současně ještě tablety s glukokortikoidy, může ošetřující lékař 
postupně (v období týdnů až měsíců) snižovat dávku tablet. V některých případech je možné zcela 
ukončit léčbu tabletami. 
 
Upozornění: 

3/5 

 

Při převodu z tablet s glukokortikoidy na Pulmicort 0,5 mg/ml se mohou dočasně objevit obtíže, které 
Vás (Vaše dítě) obtěžovaly dříve, tj. rýma, vyrážka, bolesti svalů a kloubů. Pokud Vás tyto příznaky 
obtěžují a nebo Vás bolí hlava, jste unaven(a), máte pocit nucení na zvracení nebo zvracíte, informujte 
o tom svého lékaře. 
 
Pseudokrup 
Obvykle používaná dávka u kojenců a dětí s pseudokrupem je 2 mg budesonidu k nebulizaci. Tato 
dávka se podává najednou nebo jako dvě oddělené dávky po 1 mg s odstupem 30 minut. Dávkování 
lze opakovat každých 12 hodin po dobu až 36 hodin nebo do klinického zlepšení stavu. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Pulmicort 0,5 mg/ml, než jste měl(a) 
Pokud dojde k náhodnému předávkování při jedné inhalaci, nehrozí Vám žádné poškození zdraví. 
Pokud se tak stalo opakovaně po delší dobu, mohou se objevit nežádoucí účinky. Vždy toto podezření 
oznamte ošetřujícímu lékaři. 
 
Vždy používejte pouze takovou dávku, kterou Vám předepsal lékař. Nikdy sami nezvyšujte dávku bez 
předchozí porady s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít pravidelnou dávku přípravku Pulmicort 0,5 mg/ml 
Pokud si náhodou zapomenete vzít svoji pravidelnou dávku, není nutné ji nahrazovat. Pokračujte dále 
v normálním dávkovém režimu. 
 
3.2 

Způsob použití 

1. 

Protřepejte suspenzi v plastové ampulce mírným krouživým pohybem. 

2. 

Podržte ampulku ve svislé poloze a otevřete ji otočením uzávěru (křidélka) podle obrázku. 

 

3. 

Otevřený konec ampulky vsuňte do zásobníku nebulizátoru a pomalu ampulku stlačte. 

 
Ampulka pro jednorázové použití je označena čárou (kalibrací). Tato čára označuje objem 1 ml, pokud 
je ampulka dnem vzhůru. Pokud máte odměřit právě 1 ml, je třeba vyprázdnit obsah ampulky až 
hladina kapaliny dosáhne k této čáře. 
 
Otevřenou ampulku je nutné chránit před světlem, stejně tak ampulky z otevřeného balení. Vkládejte 
je proto vždy zpět do původního papírového obalu. 
 
Otevřenou ampulku je nutné spotřebovat v průběhu 12 hodin. Předtím než použijete zbytek v ampulce 
po předchozí inhalaci, opět ampulku mírně protřepejte krouživým pohybem. Obsah takové ampulky 
již není sterilní. 
 
Upozornění: 
Po každé inhalaci si vypláchněte ústa vodou a vodu vyplivněte. 
 
Pokud používáte obličejovou masku, přesvědčte se, zda v průběhu inhalace dobře těsní. Po každé 
inhalaci si omyjte obličej vodou, předejdete tak možnému podráždění pokožky obličeje. 
 
Čištění: 

4/5 

 

Po každém použití omyjte komoru nebulizátoru, náústek i obličejovou masku teplou vodou se 
saponátem, nebo podle návodu výrobce rozprašovače (nebulizátoru). Důkladně vše opláchněte vodou 
a vysušte, např. použitím kompresoru rozprašovače. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Často se může vyskytnout mírné podráždění v krku, kašel, chrapot a plísňová infekce v dutině ústní a 
hltanu. 
 
Méně často se může vyskytnout katarakta (šedý zákal), rozmazané vidění, třes, úzkost, deprese a 
křečovité stažení svalů. 
 
Vzácně se může objevit kožní reakce (modřiny, kopřivka, vyrážka), nervozita a neklid. 
 
Vzácně mohou inhalovaná léčiva blíže neznámým způsobem vyvolat křeč svalstva průdušek 
(bronchospasmus) a těžkou alergickou reakci. 
 
Pneumonie (infekční onemocnění plic) u pacientů s CHOPN (častý nežádoucí účinek). 
Informujte svého lékaře, pokud máte jakýkoli z následující projevů při podávání budesonidu, neboť 
může jít o projevy infekčního onemocnění plic: 
• 

horečka nebo zimnice 

• 

zvýšená tvorba hlenu, změna barvy hlenu 

• 

zhoršení kašle nebo zhoršení dýchacích obtíží 

 
Při použití nebulizátoru s obličejovou maskou může dojít k podráždění pokožky obličeje. Můžete 
tomu účinně předejít tím, že si obličej po inhalaci vždy omyjete vodou. 
 
Vzácně se mohou objevit i všeobecnější nežádoucí účinky léčby a Vy je můžete pociťovat jako únavu, 
bolest hlavy, nevolnost či zvracení. 
 
Vzácně se mohou objevit poruchy spánku, změny chování, nabuzenost nebo agrese (zvláště u dětí). 
 
U dětí a dospívajících může vzácně dojít ke zpomalení růstu. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Pulmicort 0,5 mg/ml uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

5/5 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce/fólii za Použitelné 
do: nebo EXP. 
 
Přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C. Ampulky uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek 
chráněn před světlem. Krabičku ukládejte dnem směrem dolů. 
 
Ampulky z otevřené fólie můžete používat po dobu 3 měsíců od data otevření. Poznamenejte si den 
prvého otevření fólie přímo na tuto fólii. Obsah již otevřené ampulky je nutné spotřebovat v průběhu 
12 hodin. Obsah takové ampulky již nelze považovat za sterilní. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Pulmicort 0,5 mg/ml obsahuje 
 
Léčivou látkou je budesonid. V 1 ml suspenze je obsaženo budesonidum 0,5 mg. 
Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, dihydrát dinátrium edetátu, polysorbát 80, kyselina citronová, 
dihydrát citronanu sodného a voda na injekci. 
 
Jak Pulmicort 0,5 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílá až téměř bílá snadno roztřepatelná sterilní suspenze. 
 
Jednotlivé dávky jsou obsaženy v plastových ampulkách, které jsou zabaleny po pěti ampulkách 
v neprůsvitné fólii. V balení je obsaženo celkem 20 ampulek. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
AstraZeneca UK Limited, 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge CB2 
0AA, Velká Británie 
 
Výrobce přípravku 
AstraZeneca AB, S-15185 Södertälje, Švédsko 
AstraZeneca UK Ltd., Macclesfield, Cheshire, Velká Británie 
 
Další informace o přípravku získáte u místního zastoupení držitele rozhodnutí o registraci. 
AstraZeneca Czech Republic s.r.o. 
Tel.: 222 807 111 

infoservis.cz@astrazeneca.com

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10. 5. 2017 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv 

www.sukl.cz

 

Recenze

Recenze produktu PULMICORT 0,5 MG/ML 20X2ML/1MG Suspenze k inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu PULMICORT 0,5 MG/ML 20X2ML/1MG Suspenze k inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám