Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 23930
Kód EAN: 8594036500662
Kód SÚKL: 2289
Držitel rozhodnutí: PFIZER
K indukci porodu v předpokládaném termínu nebo těsně před ním u žen se zralým děložním čípkem a s jednočetným těhotenstvím s plodem v klasické poloze.

Příbalový leták

Stránka 1 z 3

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls13547/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Informace pro použití, čtěte pozorně!

PROSTIN E2
(dinoprostonum)
vaginální tablety

Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
SANICO N.V., Turnhout, Belgie

Složení
Léčivá látka: dinoprostonum; jedna vaginální tableta obsahuje dinoprostonum 3 mg.
Pomocné látky: kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, monohydrát laktosy,
mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát

Léková forma
Vaginální tablety

Charakteristika
Dinoproston stimuluje myometrium gravidní dělohy ke kontrakcím způsobem, který je podobný
kontrakcím dělohy při porodu. Dinoproston indukuje rytmické děložní kontrakce, které v případě
dostatečně dlouhého působení mohou vést k vypuzení děložního obsahu.

Dinoproston také působí na stimulaci hladkého svalstva gastrointestinálního traktu u lidí. Tento účinek
může být zodpovědný za zvracení a/nebo průjem, který se občas objeví při použití dinoprostonu pro
vyvolání zrání děložního hrdla.

U laboratorních zvířat i u člověka mohou velké dávky dinoprostonu snížit krevní tlak, pravděpodobně
v důsledku jeho účinku na hladké svalstvo cévního systému. Dinoproston může také zvýšit tělesnou
teplotu; tyto účinky se ovšem neprojevily při užití dávky určené pro vyvolání zrání děložního hrdla.

Indikace
Přípravek Prostin E2 je indikován k indukci porodu v předpokládaném termínu nebo těsně před ním u
žen se zralým děložním čípkem a s jednočetným těhotenstvím s plodem v klasické poloze.

Kontraindikace
Dinoproston by neměl být podán pacientkám se známou přecitlivělostí na dinoproston nebo jakoukoli
složku přípravku.

Dinoproston by neměl být podáván pacientkám, u nichž je obecně kontraindikován oxytocin a jeho
deriváty a pacientkám s následujícími stavy:
mnohočetné těhotenství
vysoká multiparita (šest nebo více předchozích donošených těhotenství)
nedošlo dosud ke vstoupení hlavičky do pánve
předchozí chirurgický výkon na děloze, např. císařský řez nebo hysterotomie
kefalopelvický nepoměr
srdeční frekvence s podezřením na počínající hypoxii plodu
Stránka 2 z 3

neodkladné stavy v porodnictví, kde riziko výkonu v poměru k jeho přínosu pro plod i pro matku
hovoří ve prospěch chirurgického zásahu
neobjasněný vaginální výtok a/nebo abnormální děložní krvácení v průběhu současného
těhotenství
jiné naléhání plodu než hlavičkou

Nežádoucí účinky
Účinky na matku
Abnormální kontrakce dělohy (zvýšená frekvence, tonus či trvání), ruptura dělohy, poporodní
diseminovaná intravaskulární koagulopatie, abrupce placenty, plicní embolizace plodové vody, rychlé
děložní stahy, nauzea, zvracení, průjem, horečka, bolest v zádech, pocity tepla v pochvě, reakce
z přecitlivělosti (anafylaktické reakce, anafylaktický šok, anafylaktoidní reakce), astma,
bronchospazmus, hypertenze.

Účinky na plod
Plodová tíseň / alterace srdeční frekvence plodu, porod mrtvého dítěte, úmrtí novorozence.

Interakce
V přítomnosti exogenního prostaglandinu může dojít k zesílené odpovědi na oxytocin. Současné podání
přípravku s jinými látkami s oxytocinovým účinkem se nedoporučuje.

Následné užití oxytocinu po podání dinoprostonu ve formě cervikálního gelu, intravaginálního gelu
nebo vaginálních tablet se doporučuje nejdříve za 6 hodin.

Dávkování
Počáteční dávka je 3 mg (1 tableta) vysoko do zadní klenby poševní. Druhá tableta může být zavedena
po 6-8 hodinách, nenastane-li zatím porodní činnost. Maximální denní dávka je 6 mg.

Zvláštní upozornění
Tablety by měly být podávány opatrně pacientkám s nedostatečnou kardiovaskulární, jaterní či
ledvinnou funkcí, s astmatem, s glaukomem nebo se zvýšeným nitroočním tlakem nebo s rupturou
plodových blan.

Během podávání dinoprostonu se doporučuje elektronické monitorování děložní činnosti a srdeční
aktivitu plodu. Pokud u pacientky dojde ke vzniku děložního hypertonu či k hyperkontraktilitě nebo
pokud se objeví neobvyklá srdeční aktivita plodu, je nutné provést opatření směřující k úpravě těchto
stavů u plodu i u matky.

Podobně jako u všech uterotonik je nutné vzít v úvahu riziko ruptury dělohy.

U žen starších 35 let, žen s komplikacemi během těhotenství a žen těhotných déle než 40 týdnů se
projevilo zvýšené riziko poporodní diseminované intravaskulární koagulopatie. U těchto žen by proto
měl být dinoproston používán s opatrností.

Předávkování
Hlavním příznakem předávkování jsou děložní hypertonie a příliš silné nebo příliš časté děložní
kontrakce. Kvůli přechodnému působení PGE2-indukované myometriální hyperstimulace, se zdá
nejúčinnější léčbou v naprosté většině případů nespecifická, konzervativní péče, např. změna porodní
polohy a podání kyslíku. Pro léčbu nadměrné stimulace po podání PGE2 z důvodu zrání děložního hrdla
je možné použít B-adrenergní látky.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě 2-8°C.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Stránka 3 z 3

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
4 vaginální tablety

Datum poslední revize
8.8.2012

Recenze

Recenze produktu PROSTIN E2 4X3MG Poševní tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu PROSTIN E2 4X3MG Poševní tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze