Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Gynekologické léky na předpis

PROSTIN E2 4X3MG Poševní tobolky - diskuze

Kód výrobku: 23930

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - PROSTIN E2 4X3MG Poševní tobolky

sp.zn.: sukls106243/2011

Příbalová informace: informace pro uživatele

PROSTIN E2

vaginální tablety (dinoprostonum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

:

 1. Co je přípravek PROSTIN E2 a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PROSTIN E2 používat
 3. Jak se přípravek PROSTIN E2 používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek PROSTIN E2 uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek PROSTIN E2 a k čemu se používá

Přípravek PROSTIN E2 je určen k indukci porodu v předpokládaném termínu nebo těsně před ním u žen se zralým děložním čípkem a s jednočetným těhotenstvím s plodem v klasické poloze.

Dinoproston indukuje rytmické děložní kontrakce, které v případě dostatečně dlouhého působení mohou vést k vypuzení děložního obsahu.

Na rozdíl od oxytocinu má dinoproston vliv na děložní činnost kdykoli během těhotenství a nemá žádný antidiuretický účinek. Citlivost těhotné dělohy na prostaglandiny je nižší během časného a středního období gravidity, než v jejím závěru.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PROSTIN E2 používat

Nepoužívejte přípravek PROSTIN E2

pokud jste alergická na dinoproston nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Přípravek PROSTIN E2 Vám nesmí být podán, pokud u Vás je kontraindikováno podání oxytocinu, např. v následujících případech: mnohočetné těhotenství vysoká multiparita (šest nebo více předchozích donošených gravidit) hlavička plodu dosud nevstoupila do pánve předchozí chirurgický výkon na děloze, např. císařský řez nebo hysterotomie kefalopelvický nepoměr srdeční frekvence plodu naznačuje počínající ohrožení plodu neodkladné stavy v porodnictví, kde riziko výkonu v poměru k jeho přínosu pro plod i pro matku hovoří ve prospěch chirurgického zásahu neobjasněný vaginální výtok a/nebo děložní krvácení během těhotenství jiné naléhání plodu než hlavičkou

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku PROSTIN E2 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. pokud trpíte srdečně-cévním onemocněním pokud máte poruchu funkce jater pokud máte poruchu funkce ledvin pokud trpíte astmatem pokud trpíte glaukomem nebo zvýšeným nitroočním tlakem pokud jste prodělala rupturu chorioamniotické membrány

Během podávání přípravku PROSTIN E2 Vám bude elektronicky monitorována děložní činnost a srdeční aktivita plodu, z důvodu možného vzniku hypertonie nebo nadměrně silných děložních stahů, nebo neobvyklé srdeční aktivitě plodu.

Podobně jako u všech oxytocinů je nutné vzít v úvahu riziko ruptury dělohy.

Pokud jste starší 35 let, nebo jste měla komplikace během těhotenství a jste těhotná déle než 40 týdnů, může se projevit zvýšené riziko poporodní diseminované intravaskulární koagulopatie. Proto je nutné dinoproston používat s opatrností.

Další léčivé přípravky

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.

Protože oxytocin a dinoproston působí na různé receptory v buňkách hladké svaloviny dělohy, současné podání obou přípravků může vést ke zvýšené kontraktilitě myometria. Proto tyto přípravky mohou být použity pouze následně, nikoliv současně, a za pečlivého sledování. Interval v jejich podání musí být nejméně 6 hodin.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Přípravek je indikován pro použití v těhotenství, které je v termínu porodu či krátce před ním.

Kojení

Prostaglandiny se vylučují do mléka ve velmi malých koncentracích.

3. Jak se přípravek PROSTIN E2 používá

Dávkování přípravku PROSTIN E2 je nutno přizpůsobit odpovědi pacientky.

K vyvolání porodu v termínu nebo těsně před ním se podává počáteční dávka 3 mg (1 tableta) vysoko do zadní klenby poševní. Druhá tableta může být zavedena po 6-8 hodinách, nenastane-li zatím porodní činnost. Maximální denní dávka je 6 mg.

Jestliže Vám bylo podáno více tablet přípravku PROSTIN E2, než doporučil lékař

Hlavním příznakem nadměrné reakce na přípravek PROSTIN E2 jsou děložní hypertonie nebo nadměrně silné děložní stahy, které mohou vést k fetálnímu distresu. Nejúčinnější léčbou je nespecifická, konzervativní péče, např. uložení pacientky v laterální poloze a podání kyslíku. Pro léčbu nadměrné stimulace po podání PGE2 z důvodu zrání děložního hrdla, je nutné použít B- adrenergní látky.

 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U pacientek, kterým byl podáván přípravek PROSTIN E2 pro vyvolání porodu byly zaznamenány tyto nežádoucí účinky, řazené spíše podle jejich závažnosti než podle četnosti výskytu: reakce z přecitlivělosti, průjem, nauzea, zvracení, bolest v zádech, abnormální kontrakce dělohy, ruptura dělohy, pocity tepla v pochvě, zvýšení tělesné teploty, hypertenze, astma, bronchospasmus, abrupce placenty, plicní embolizace plodové vody, rychlé děložní stahy, porod mrtvého plodu, fetální distres/alterace srdeční frekvence plodu/nízké APGAR skóre.

Po uvedení přípravku na trh bylo u pacientek, jejichž porodní stahy byly vyvolány farmakologickými prostředky, buď dinoprostonem nebo oxytocinem popsáno riziko poporodní diseminované intravaskulární koagulopatie. Četnost těchto nežádoucích účinků je velmi nízká.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek PROSTIN E2

uchovávat

Uchovávání přípravku PROSTIN E2 není Vaší zodpovědností.

Lékař nebo lékárník zajistí, aby přípravek byl uchováván při teplotě 2-8°C a nebyl používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru nebo krabičce.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek PROSTIN E2 obsahuje

Léčivou látkou je dinoprostonum 3 mg v 1 vaginální tabletě Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa, magnesium stearát

Jak přípravek PROSTIN E2 vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, vypouklé, podlouhlé vaginální tablety, na jedné straně vyraženo UPJOHN 715. Velikost balení:

4 tablety Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer spol. s.r.o., Stroupežnického 17, Praha 5, 15000, Česká republika Email: medicalinfo.cz@pfizer.com

Výrobce

Pfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

15.1.2014

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 23930
Kód EAN: 8594036500662
Kód SÚKL: 2289
Držitel rozhodnutí: PFIZER

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

K indukci porodu v předpokládaném termínu nebo těsně před ním u žen se zralým děložním čípkem a s jednočetným těhotenstvím s plodem v klasické poloze.

Příbalový leták

PROSTIN E2 4X3MG Poševní tobolky – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu PROSTIN E2 4X3MG Poševní tobolky zobrazíte nebo stáhnete zde: PROSTIN E2 4X3MG Poševní tobolky.pdf

Recenze

Recenze produktu PROSTIN E2 4X3MG Poševní tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu PROSTIN E2 4X3MG Poševní tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám