Moje srdcovky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Zdravotnické potřeby » Zdravotnický materiál » Dezinfekce » Zdravotnická dezinfekce

PROMANUM Pure Dezinfekční prostředek na ruce 500 ml

Biocidní přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 23871

K hygienické dezinfekci rukou. Lékaři mohou přípravek používat také k chirurgické dezinfekci rukou před operačními výkony.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt skladem

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace

Podrobné informace PROMANUM Pure Dezinfekční prostředek na ruce 500 ml

Promanum N se používá k hygienické dezinfekci rukou. Lékaři mohou přípravek používat také k chirurgické dezinfekci rukou před operačními výkony.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

1/4

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls497/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Promanum  N

Ethanolum  96% (V/V) 64,82 g /100 ml a alcohol isopropylicus 8,30 g/100 ml

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Promanum N
musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete
1.

Co je přípravek Promanum N a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Promanum N používat 

3.

Jak se přípravek Promanum N používá 

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Promanum N uchovávat 

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK PROMANUM N A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Promanum N je alkoholový dezinfekční prostředek pro hygienickou nebo chirurgickou
dezinfekci rukou s účinky proti  bakteriím ( i bakterii TBC) a proti houbám. Přípravek  je 
účinný proti některým virům (virus hepatitidy B, rotaviry, které jsou původci střevních zánětů 
zejména u dětí, virus HIV).

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
PROMANUM N POUŽÍVAT 

Nepoužívejte přípravek Promanum N

-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ethanol nebo propanol nebo na kteroukoliv další 
složku přípravku Promanum N.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Promanum N je zapotřebí
-

neaplikujte na poraněnou kůži, do očí nebo na sliznice! Promanum N je dráždivý pro oči a 
sliznice.

-

v případě náhodného vniknutí do očí, proplachujte okamžitě otevřené oko a vnitřní stranu 
očního  víčka  dostatečným  množstvím  vody  po  dobu  několik  minut.  Pokud  podráždění 
přetrvává, vyhledejte prosím okamžitě pomoc lékaře.

Doporučení k ochraně proti ohni a výbuchu
Přípravek Promanum N je vysoce hořlavý. Dle ČSN 650 201 je hořlavinou 1. třídy - bod 
vzplanutí 14  °C.To znamená, že při teplotě 14°C a vyšší může přípravek Promanum N 

2/4

vzplanout od jiskry, hořící cigarety, otevřených plamenů a jiných zdrojů vzplanutí. Zvláště  
věnujte pozornost riziku vznícení při neúmyslném vylití větších množství roztoku. Nasajte do 
inertní absorpční látky nebo rozřeďte dostatečným množstvím vody. Zajistěte odpovídající 
větrání a odstraňte zdroje vzplanutí. Nesmí se stříkat do otevřeného ohně. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Nebyla zaznamenána žádná zvláštní omezení.

Těhotenství a kojení
Při  používání  podle  návodu  se  může  přípravek  Promanum  N  během  těhotenství  a  kojení 
používat k dezinfekci rukou.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Promanum N neovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK PROMANUM N POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Promanum N přesně podle návodu. Pokud si nejste jistá(ý), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Hygienická dezinfekce rukou

-

Naneste alespoň 3 ml neředěného přípravku Promanum N na suché ruce a vtírejte do kůže. 
Vtírejte tak dlouho, dokud ruce nebudou suché. Všechny části rukou včetně prostor mezi 
prsty musí zůstat vlhké po dobu 30 s do zaschnutí.

Chirurgická dezinfekce rukou

-

vetřete  nejméně  2x5  ml  neředěného  přípravku  Promanum  N  na  suché  ruce  a  předloktí. 
Kůže by se měla udržet úplně vlhká od přípravku Promanum N nejméně 3 minuty a po té
se nechá zaschnout. 

-

K  prevenci a ochraně před onemocněním virem hepatitidy ( žloutenky) B se nejméně 10 ml 
roztoku  po  částech  pravidelně  vtírá  do  suchých  rukou,  které  se  po  dobu  5  min  udržují 
vlhké.

-

Účinnosti proti rotavirům je dosaženo po 1 minutě.

-

Přípravek je možno použít opakovaně.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Promanum N, než jste měl(a)
Nechte nadbytečné množství přípravku ztéci z Vašich rukou a nechte uschnout. Věnujte 
pozornost možnosti vznícení přípravku Promanum N (viz bod 2).

 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Promanum N nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. Četnost výskytu nežádoucích účinků se stanovuje podle 
následujících zvyklostí:

3/4

Velmi časté:

více než u 1 z 10 pacientů

Časté:

méně než u 1 z 10, ale více než u 1 ze 100 pacientů

Méně časté:

méně než u 1 ze 100, ale více než u 1 z 1000 pacientů

Vzácné:

méně než u 1 z 1000, ale více než u 1 z 10 000 pacientů

Velmi vzácné:

méně než u 1 z 10 000 pacientů

Neznámé:

z dostupných údajů nelze určit

Závažné nežádoucí účinky nebo příznaky, kterým musíte věnovat pozornost a opatření
při postižení

-

Velmi vzácné: přecitlivělost (alergie)

Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky vyskytnou, přerušte používání přípravku Promanum N a 
okamžitě se obraťte na svého lékaře.

Ostatní nežádoucí účinky

-

Méně časté: příznaky místního podráždění způsobené alkoholem (např. svědění, zarudnutí, 
zejména po častém použití přípravku Promanum N).

Příznaky suché kůže se mohou méně často objevit v obdobích nízké vlhkosti vzduchu (zejména 
v zimě). V těchto případech se po práci doporučuje použití ochranného krému na ruce.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete 
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK PROMANUM N UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25C.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku. Po prvním otevření 
nádoby si přípravek Promanum N udrží svou kvalitu po dobu 12 měsíců, ale nikoliv po 
uplynutí doby použitelnosti.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Promanum N obsahuje

-

Léčivými látkami jsou ethanolum a alcohol isopropylicus. 100 g roztoku obsahuje 64,82 g 
ethanolu  96% (V/V) a 8,34 g isopropyl alkoholu.

4/4

-

Pomocnými látkami jsou: isopropyl-myristát, sorbitol, cetearyl ethylhexanoát, povidon 40, 

Parfeme Oil Flair PH 799 893/731 960

, chinolinová žluť

/ E104 / C.I. 47005

, patentní modř V

a čištěná voda.

Jak přípravek Promanum N vypadá a co obsahuje toto balení

Čirý, tyrkysový roztok. 

Velikost balení:

100 ml – přípravek lze vydávat i bez lékařského předpisu a jde o vyhrazené léčivo

20 x 100 ml, 500 ml, 20 x 500 ml, 1000 ml, 10 x 1000 ml, 5 l  - přípravek lze vydávat i bez 
lékařského předpisu

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen, Německo
Telefon:

05661-710

Fax:

05661-71 4567

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
8.6.2011

Informace o produktu

Výrobce: B. Braun Medical
Značka: PROMANUM
Kód výrobku: 23871
Kód EAN: 7612449138959
Kód SÚKL: 15876
Držitel rozhodnutí: B. Braun Medical

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták PROMANUM Pure Dezinfekční prostředek na ruce 500 ml

Příbalovou informaci k produktu PROMANUM Pure Dezinfekční prostředek na ruce 500 ml zobrazíte nebo stáhnete zde: PROMANUM Pure Dezinfekční prostředek na ruce 500 ml.pdf

Recenze

Recenze PROMANUM Pure Dezinfekční prostředek na ruce 500 ml

Diskuze

Diskuze PROMANUM Pure Dezinfekční prostředek na ruce 500 ml

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám