Podrobné informace

Používá se ke zmírnění příznaků hemoroidů, tj. bolesti, podráždění a svědění. PREPARATION H čípky mají jedinečné složení založené na přírodních látkách, bez lokálních anestetik a kortikoidů. Je možné užívat v těhotenství a při kojení.

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Značka: PREPARATION
Kód výrobku: 208899
Kód EAN: 9120036090057
Kód SÚKL: 164868
Držitel rozhodnutí: PFIZER

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

PREPARATION H
(Faecis extractum fluidum, Squali oleum)
čípky


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité informace.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek PREPARATION H čípky musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékař nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je PREPARATION H čípky a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PREPARATION H čípky používat
3. Jak se PREPARATION H čípky používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak PREPARATION H čípky uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PREPARATION H ČÍPKY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ


PREPARATION H se používá k léčbě hemoroidů.

PREPARATION H se používá ke zmírnění příznaků hemoroidů, tj. bolesti, podráždění a svědění.

Pomáhá
- zmírnit otok tkáně vyvolaný zánětem
- usnadnit bolestivé vyprazdňování.

Přípravek je určen pro dospělé pacienty.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PREPARATION H ČÍPKY POUŽÍVAT


Nepoužívejte PREPARATION H čípky
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kteroukoliv složku přípravku
- používání přípravku se nedoporučuje u dětí do 18 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PREPARATION H čípky je zapotřebí:
- jestliže trpíte hemoroidy, je nutné poradit se co nejdříve s lékařem.
- pokud krvácíte z konečníku nebo máte stolici s příměsí krve a jste jakkoliv na pochybách, zda jde o krvácení z hemoroidů, vyhledejte co nejdříve lékaře.
- pokud máte chronické onemocnění ledvin, o délce užívání přípravku se poraďte s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky není známo.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Přípravek PREPARATION H mohou užívat těhotné ženy i kojící matky.

3. JAK SE PREPARATION H ČÍPKY POUŽÍVÁ


Vždy užívejte PREPARATION H čípky přesně dle pokynů v příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek je určen k podání do konečníku.

Dospělí: Do konečníku si zaveďte jeden čípek, a to ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Čípek se zavádí do konečníku zaobleným koncem.
Děti: použití se nedoporučuje.

Návod k použití:
1) V místě perforace oddělte z proužku 1 čípek (obr. 1).
2) Obal mírným tahem roztrhněte (obr. 2) a čípek z něj vyjměte.
3) Zaobleným koncem napřed jej zaveďte hluboko do konečníku, nejlépe v mírném předklonu.

Léčba se nemá ukončit ihned po objevení se prvních známek zlepšení, ale k dosažení plného účinku se má pokračovat v léčbě nejméně 5 dní.

Pokud se stav zhorší nebo nezlepší do 7 dnů, poraďte se s lékařem.

PREPARATION H čípky se nesmí polykat. Pokud omylem přípravek polknete, vyhledejte lékařskou pomoc.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Jestliže jste použil/a více přípravku PREPARATION H čípky, než jste měl/a
V případě předávkování nebo náhodného požití přestaňte přípravek používat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek PREPARATION H čípky
Pokud jste si zapomněl/a aplikovat přípravek, použijte jej jako obvykle v době, kdy si ho máte aplikovat podle původního plánu. Nezdvojujte dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže máte jakékoliv další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek PREPARATION H čípky nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Dosud však nebyly žádné nežádoucí účinky zaznamenány.

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PREPARATION H ČÍPKY UCHOVÁVAT


Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek PREPARATION H čípky nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE


Co přípravek PREPARATION H čípky obsahuje
- Léčivé látky jsou:
Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23 mg
Squali oleum 3,00 % hmot., t.j. 69 mg v jednom čípku.
Pomocné látky jsou:
Čípkový základ W 35
Ceresin
Makrogol-600-dilaurát
Kakaový olej
Glycerol

Jak přípravek PREPARATION H čípky vypadá a co obsahuje toto balení
Čípky.
Bílé čípky po 2.3 g.
a) strip PVC/polyuretan/PE, krabička.
b) strip PVC/copolymer/PE, krabička.

Velikost balení: 6, 12, 24 a 48 čípků

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer Corporation Austria GmbH, Consumer Healthcare
Floridsdorfer Hauptstrasse 1
1210 Vídeň
Rakousko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Pfizer spol. s r.o.
Stroupežnického 17
150 00 Praha 5
+420 283 004 111

Výrobce
Haupt Pharma Livron,
1, rue Comté de Sinard
26250 Livron,
Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 10.4.2013

Další text:

Jak předcházet hemoroidům


Nepříjemným potížím s hemoroidy lze předejít několika jednoduchými preventivními opatřeními.

1. Péče o pravidelnou stolici
Zvykněte si vyprazdňovat se snadno a přirozeně každý den - nejlépe ráno ve stejnou dobu. Nepoužívejte zbytečně projímadla.

2. Správná dieta
Jezte co nejvíce stravy bohaté na vlákninu a pijte hodně tekutin. Potraviny, které byste měli pravidelně jíst, jsou např. obilné vločky, celozrnné pečivo, ovoce a čerstvá zelenina. Vyvarujte se kořeněných jídel, alkoholu, kávy a černého čaje.

3. Pravidelně cvičte, abyste předcházeli zácpě.

4. Hygiena
Nutné je pečlivé omývání konečníku po každém vyprázdnění střeva. Postižená místa je nutno udržovat v co největším suchu, neboť sucho napomáhá hojení. Doporučuje se nosit bavlněné prádlo.

sp.zn. sukls14429/2013

Recenze (3)

Recenze produktu PREPARATION H 12 Čípek

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

(4) (6)

100 %

Byly se mnou téměř celé těhotenství a účel pslnily.

(5) (5)

100 %

(8) (2)

80 %

Diskuze

Diskuze k produktu PREPARATION H 12 Čípek

Přidat nový příspěvek do diskuze