Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léčivé přípravky na hemoroidy

PREPARATION H 12 Čípek - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 208899

94 % 3 recenze

Používá se ke zmírnění příznaků hemoroidů, tj. bolesti, podráždění a svědění. PREPARATION H čípky mají jedinečné složení založené na přírodních látkách, bez lokálních anestetik a kortikoidů. Je možné užívat v těhotenství a při kojení.

Více informací

129
Běžná cena: 169 Kč, Ušetříte: 24 % (40 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 26. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 27. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (3)
Diskuze

Podrobné informace

Používá se ke zmírnění příznaků hemoroidů, tj. bolesti, podráždění a svědění. PREPARATION H čípky mají jedinečné složení založené na přírodních látkách, bez lokálních anestetik a kortikoidů. Je možné užívat v těhotenství a při kojení.

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Značka: PREPARATION
Kód výrobku: 208899
Kód EAN: 9120036090057
Kód SÚKL: 164868
Držitel rozhodnutí: PFIZER

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn. sukls186765/2014 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

PREPARATION H  

23 mg / 69 mg 

čípky 

 

(Faecis extractum fluidum, Squali oleum) 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.   

 

 Co naleznete v této příbalové informaci  

1. 

Co je PREPARATION H a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PREPARATION H používat  

3. 

Jak se PREPARATION H používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak PREPARATION H uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 

1.  Co je PREPARATION H a k čemu se používá 

 

PREPARATION H se používá k léčbě hemoroidů. 

 

PREPARATION H se používá ke zmírnění příznaků hemoroidů, tj. bolesti, podráždění a svědění.  

Pomáhá 

-  zmírnit otok tkáně vyvolaný zánětem. 

-  usnadnit bolestivé vyprazdňování. 

 

 

 

 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.   

 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PREPARATION H používat 

 

Nepoužívejte PREPARATION H 

-  jestliže jste alergický(á)  na tekutý kvasnicový extrakt nebo olej ze žraločích jater nebo na kteroukoliv další složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 

Upozornění a opatření  

Před použitím přípravku PREPARATION H se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

-  jestliže trpíte hemoroidy, je nutné poradit se co nejdříve s lékařem. 
-  pokud  krvácíte  z konečníku  nebo  máte stolici  s příměsí  krve  a  jste  jakkoliv na  pochybách,  zda  jde  o  krvácení 

z hemoroidů, vyhledejte co nejdříve lékaře. 

-  pokud máte chronické onemocnění ledvin, o délce užívání přípravku se poraďte s lékařem. 

 

Děti a dospívající 

Preparation H není určen pro děti a dospívající do 18 let. 

 

 

Další léčivé přípravky a PREPARATION H 

 

nformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které 
možná budete užívat. 

 

Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky není známo. 

 

Těhotenství a kojení 

Preparation H byl bez problémů používán velkým počtem těhotných žen během mnoha let bez nežádoucích či 
škodlivých účinků zaznamenaných u nenarozeného dítěte či novorozence. 

Preparation H mohou používat kojící matky. 

 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  

 

 

3.  

Jak se PREPARATION H používá 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Přípravek je určen k  podání do konečníku. 

Dospělí: Do konečníku si zaveďte jeden čípek, a to ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Čípek se zavádí do 
konečníku zaobleným koncem. 

 

 

Návod k použití: 

-  V místě perforace oddělte z proužku 1 čípek (obr. 1).  
-  Obal mírným tahem roztrhněte (obr. 2) a čípek z něj vyjměte. 

-  Zaobleným koncem napřed jej zaveďte hluboko do konečníku, nejlépe v mírném předklonu. 

Obr. 1 a 2 /ilustrace/ 

 

 

 

 

 

 

Léčba  se  nemá  ukončit  ihned  po  objevení  se  prvních  známek  zlepšení,  ale  k  dosažení  plného  účinku  se  má 
pokračovat v léčbě nejméně 5 dní. 

 

Pokud se stav zhorší nebo nezlepší do 7 dnů, poraďte se s lékařem. 

 

PREPARATION H se nesmí polykat. Pokud omylem přípravek polknete, vyhledejte lékařskou pomoc. 

 

Nepřekračujte doporučené dávkování. 

 

Jestliže jste použil(a) více přípravku PREPARATION H, než jste měl(a)V případě předávkování nebo náhodného 
požití přestaňte přípravek používat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek PREPARATION H 

Pokud jste si zapomněl(a) aplikovat přípravek, použijte jej jako obvykle v době, kdy si ho máte aplikovat podle 
původního plánu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.  
Dosud však nebyly žádné nežádoucí účinky zaznamenány.  

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu  

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

1. Jak PREPARATION H uchovávat 

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do“ a na blistru za 
„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek PREPARATION H obsahuje 

-  Léčivými látkami jsou:  

Faecis extractum fluidum   

1,00 % hmot., t.j. 23 mg 

Squali oleum 

 

 

 

3,00 % hmot., t.j. 69 mg  v jednom čípku. 

-  Pomocnými látkami jsou: 

Čípkový základ W 35 

Ceresin 

Makrogol-600-dilaurát 

Kakaový olej 

Glycerol 

 

Jak přípravek PREPARATION H vypadá a co obsahuje toto balení 

Bílé čípky po 2.3 g 

a) strip PVC/polyuretan/PE, krabička.  

b) strip PVC/copolymer/PE, krabička.  

Velikost balení: 6, 12, 24 a 48 čípků 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

-  Držitel rozhodnutí o registraci 

Pfizer Corporation Austria GmbH  

Floridsdorfer Hauptstrasse 1 

1210 Vídeň 

Rakousko  

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:  

 

Pfizer spol. s r.o. 

Stroupežnického 17 

150 00  Praha 5 

+420 283 004 111 

 

-  Výrobce 

Haupt Pharma Livron, 
1, rue Com

 de Sinard 

26250 Livron, 
Francie 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  4.12.2014. 

 

 

PREPARATION H ® (logo) 
Pfizer® (logo) 

 

Další text: 

Jak předcházet hemoroidům? 

Nepříjemným potížím s hemoroidy lze předejít několika jednoduchými preventivními opatřeními. 

 

1.  Péče o pravidelnou stolici 

Zvykněte si vyprazdňovat se snadno a přirozeně každý den - nejlépe ráno ve stejnou dobu. Nepoužívejte zbytečně 
projímadla. 

 

 

2. Správná dieta 

Jezte co nejvíce stravy bohaté na vlákninu a pijte hodně tekutin. Potraviny, které byste měli pravidelně jíst, jsou např. 
obilné vločky, celozrnné pečivo, ovoce a čerstvá zelenina. Vyvarujte se kořeněných jídel, alkoholu, kávy a černého 
čaje. 

 

3. Pravidelně cvičte, abyste předcházeli zácpě. 

 

4. Hygiena 

Nutné je pečlivé omývání konečníku po každém vyprázdnění střeva. Postižená místa je nutno udržovat v co 
největším suchu, neboť sucho napomáhá hojení. Doporučuje se nosit bavlněné prádlo. 

Recenze (3)

Recenze produktu PREPARATION H 12 Čípek

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Byly se mnou téměř celé těhotenství a účel pslnily.

100 %

80 %

Diskuze

Diskuze k produktu PREPARATION H 12 Čípek

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Tereza T.

100 % 16/12/2016

Byly se mnou téměř celé těhotenství a účel pslnily.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám