Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GUERBET, ROISSY CDG CEDEX
Kód výrobku: 11598
Kód EAN:
Kód SÚKL: 14708
Držitel rozhodnutí: GUERBET, ROISSY CDG CEDEX
Prepacol se podává k vyprázdnění střeva před operacemi a rentgenovým vyšetřením trávicího traktu stejně jako k přípravě k vyšetření tlustého střeva. Při nedostatečném vyprázdnění střeva může být před začátkem vyšetření proveden ještě očistný nálev odborně vyškoleným personálem.

Příbalový leták


Příbalová informace
Informace pro použití, čtěte pozorně!
NÁZEV PŘÍPRAVKU
PREPACOL
(bisacodylum,
natrii hydrogenphosphas dodecahydricus, natrii dihydrogenphosphas dihydricus)
Potahované tablety
Perorální roztok
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI/VÝROBCE
GUERBET
BP 57400
95943 Roissy CdG Cedex
Francie
SLOŽENÍ
Léčivá látka:
Bisacodylum 5mg v jedné potahované tabletě
Natrii hydrogenphosphas dodecahydricus 6,90 g a Natrii dihydrogenphosphas dihydricus 16,40 g ve 30 ml roztoku.

Pomocné látky:
a)Potahované tablety: laktosa, dextran,celulosa,magnesium- stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, disperze methakrylátového kopolymeru L 30%, triacetin
b)Perorální roztok: sodná sůl sacharinu, čištěná voda
INDIKAČNÍ SKUPINA
Laxativum
CHARAKTERISTIKA
Prepacol se skládá z kombinace dvou projímavých látek s rozdílným mechanismem účinku. Bisacodyl, hydrogenní projímadlo, způsobuje obrácení toku vody do střevního lumen. Toho se dosáhne jednak zvýšenou propustností střevní stěny a jednak změnou pohybu sodíku v tkáních.
Roztok špatně se vstřebávajících fosfátových solí (salinické projímadlo) způsobuje na základě svého osmotického tlaku snížení vstřebávání vody ze střeva. tím se zvětší objem stolice a současně se naředí.
INDIKACE
Prepacol je určen pro jednorázové použití a smí být užit jen po předchozím lékařském vyšetření.
Prepacol se podává k vyprázdnění střeva před operacemi a rentgenovým vyšetřením trávicího traktu stejně jako k přípravě k vyšetření tlustého střeva. Při nedostatečném vyprázdnění střeva může být před začátkem vyšetření proveden ještě očistný nálev odborně vyškoleným personálem.
Prepacol je určen pouze pro diagnostické účely
KONTRAINDIKACE
Tento přípravek je kontraindikován v těchto případech:
Děti mladší 15 let
Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoliv pomocnou látku
U pacientů, kteří mají střevní neprůchodnost nebo proděravění střeva
U pacientů s aktivním zánětlivým střevním onemocněním
U pacientů se zvětšeným tlustým střevem (vrozeným nebo získaným)
U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin
Pacienti s vrozenou galactosaemii, s glukozovým a galaktozovým malosorbčním syndromem nebo laktozovým deficitem ( nesnášenlivost cukrů)
Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití:
Tento přípravek musí být použit s velkou opatrností u pacientů se zhoršenou ledvinovou funkcí, se srdeční nedostatečností, nebo při pocitu na zvracení nebo průjmech.
Tento přípravek musí být podáván s velkou opatrností u pacientů kterým jsou podávány léky které mohou zvýšit účinek Prepacolu (např. diuretika, amphotericin B, lithium, atd.)
Tento přípravek musí být podán s opatrností u pacientů s akutními nebo chronickými hemeroidy, řitní trhlinou, vývodem střeva.
POUŽITÍ PŘI TĚHOTENSTVÍ A PŘI KOJENÍ
Těhotenství:
Nejsou dostupná data o teratogenní bezpečnosti u zvířat pro bisacodyl nebo fosfát sodný.
U lidí nejsou adekvátní data k hodnocení potenciálního rizika malformace a foetotoxicity bisacodylu podávaného během těhotenství.
Použití přípravku není proto tedy doporučeno během těhotenství.
Kojení:
Údaje o vylučování léčivých látek do mateřského mléka nejsou známé, proto je třeba opatrnosti při předpisování přípravku kojícím matkám.
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Někdy se může vyskytnout plynatost, nevolnost, zvracení nebo křečovité bolesti břicha. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Vzájemné užívání s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Při užívání Prepacolu není vhodné užívat inhibitory protonové pumpy (přípravky k léčbě vředů žaludku a dvanáctníku), antacida nebo mléko.
Na základě možných ztrát elektrolytů se mohou objevit nežádoucí účinky při současném užívání srdečních glykosidů (léky k léčbě srdečního selhání), diuretik ((léky podporující tvorbu a vylučování moči), kortikosteroidy (léky k léčbě poruch imunity a zánětlivých onemocnění)
DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ
Prepacol je kontraindikován u dětí mladších než 15 let
Jen pečlivé dodržování všech uvedených doporučení zaručuje dokonalé vyprázdnění střeva a tím kvalitu vyšetření.
Příprava pacienta:
Je zakázáno:
2 dny před vyšetřením požívat nadýmavá jídla a nápoje jako chléb, zelenina, luštěniny, tučná strava, mléko, ovoce, ovocné šťávy a nápoje obsahující oxid uhličitý.
Dovoleno je:
Slabě slazená káva nebo čaj, suchary, vejce, libová šunka a minerálky bez obsahu oxidu uhličitého.
1 den před vyšetřením:
K předchozím dietním doporučením je třeba dostatečného přívodu tekutin ve formě minerálky bez přísady oxidu uhličitého 1500-2500ml (rozděleno do více sklenic během dne). Roztok k vyprázdnění se požije nejméně půl hodiny před večeří, zředěný asi v 70 ml vody. Bezprostředně po požití roztoku je třeba vypít dalších 250 ml vody. 3-4 hodiny po požití roztoku, nejpozději ale ve 22 hod, je třeba spolknout 4 nerozkousané tablety a opět vypít asi 250 ml vody.
V den vyšetření:
Zakázaná je každá forma pevného jídla. Dovolená je káva nebo čaj bez mléka, a dostatečný přívod tekutin ve formě minerálky.
Způsob podávání
Roztok se podává ředěný vodou.
Tablety se polykají celé, nerozkousané.
PŘEDÁVKOVÁNÍ
Dodržujte dávkování uvedené v této příbalové informaci.
Nejsou popsány případy předávkování u přípravku Prepacol.
Přesto byly popsány případy předávkování laxativy na fosfátové bázi. Užívání vysokých dávek bisakodylu může způsobit průjmy, kolikovité křeče v břiše, závažné ztráty draslíkových iontů a ostatních elektrolytů. Léčba je symptomatická.
Opakované předávkování projímadly může vést k poškození střevní sliznice, k chronickým bolestem břicha a průjmu, poškození ledvin a k pocitu celkové slabosti. Může rovněž vést k zhoršení zácpy a k závislosti na projímadlech.
UPOZORNĚNÍ
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
UCHVÁVÁNÍ
Roztok uchovávejte při teplotě 25°C v původním vnitřním obalu a v papírové krabičce.
VAROVÁNÍ
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
BALENÍ
1 originální balení obsahuje:
4 potahové tablety a 30 ml perorálního roztoku ( nutno zředit vodou).
DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU
17.2. 2010

Recenze

Recenze produktu PREPACOL 4+SOL 30ML Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PREPACOL 4+SOL 30ML Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze