Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na stres a pro lepší spánek

PERSEN 40 tablet

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16515

74 % 6 recenzí

Směs rostlinných extraktů s uklidňujícím účinkem, která příznivě působí při mírných poruchách usínání a spánku, stresu a nervozitě.

Více informací

99
Běžná cena: 139 Kč, Ušetříte: 29 % (40 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 23. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 26. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (6)
Diskuze

Podrobné informace

Směs rostlinných extraktů s uklidňujícím účinkem, která příznivě působí při mírných poruchách usínání a spánku, stresu a nervozitě.

Informace o produktu

Výrobce: SANDOZ s.r.o.
Značka: PERSEN
Kód výrobku: 16515
Kód EAN: 3838957098491
Kód SÚKL: 75380
Držitel rozhodnutí: SANDOZ s.r.o.

Přípravky Persen a Persen forte (dále také "přípravky") se užívají při psychovegetativních poruchách nejrůznější povahy, projevujících se zvýšeným napětím, podrážděností, neklidem, rozladěností, strachem, úzkostí, poruchami koncentrace, poruchami usínání a spánku, pocitem únavy po probuzení nebo i minimální námaze, pocením dlaní a třesem rukou.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/5 

sp.zn.sukls212899/2017 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Persen 

obalené tablety 

Persen forte  

tvrdé tobolky  

Valerianae extractum siccum, Melissae folii  extractum siccum a Menthae piperitae folii extractum 

siccum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

  Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1.  CO JSOU PŘÍPRAVKY PERSEN

 

A PERSEN

 

FORTE A K ČEMU SE POUŽÍVAJÍ 

Přípravky  PERSEN  a  PERSEN  forte  patří  do  skupiny  léčiv  nazývaných  fytofarmaka - sedativa 
(zklidňující léky), anxiolytika (léky odstraňující úzkost), hypnotika (léky navozující spánek). 

Jedná  se  o směs  suchých  rostlinných  extraktů  s uklidňujícím  účinkem,  která  příznivě  působí  i při 
mírných poruchách usínání a spánku. 

Přípravky PERSEN

 

a PERSEN

 

forte se užívají při psychovegetativních poruchách nejrůznější povahy, 

projevujících  se  zvýšeným  napětím,  podrážděností,  neklidem,  rozladěností,  strachem,  úzkostí, 
poruchami  koncentrace,  poruchami  usínání a spánku,  pocitem  únavy  po  probuzení  nebo  i minimální 
námaze, pocením dlaní a třesem rukou. 

Přípravek PERSEN

 

mohou užívat dospělí a dospívající od 12 let. 

Přípravek PERSEN FORTE je určen pro dospělé od 18 let. 

2.  ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVKY  PERSEN

 

A PERSEN

 

FORTE UŽÍVAT 

Neužívejte přípravky PERSEN

 

a PERSEN

 

forte: 

  jestliže  jste  alergický(á)  na  kozlík  lékařský,  meduňku  lékařskou  nebo  mátu  peprnou  nebo  na 

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).. 

 

Upozornění a opatření 

1.  Co jsou přípravky PERSEN a PERSEN forte a k čemu se používají 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravky PERSEN a PERSEN forte užívat 
3.  Jak se přípravky PERSEN a PERSEN forte užívají  
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravky PERSEN a PERSEN forte uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

2/5 

Před užitím přípravků Persen/Persen forte se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

  Jestliže trpíte gastroezofageálním refluxem (návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu), 

měl(a)  byste  se  vyvarovat  užívání  přípravků  s obsahem  máty  peprné,  protože  ty 
mohou zesílit obtíže s pálením žáhy. 

  Při  žlučníkových  kamenech  či  jiných  onemocněních  žlučových  cest  konzultujte 

užívání přípravku s lékařem. 

Děti a dospívající 

  Podávání  přípravku  PERSEN  dětem  mladším  12  let  a  přípravku  PERSEN  FORTE 

dětem  mladším  18  let  se  nedoporučuje  z důvodu  nedostatku  údajů  o  jejich  použití 
v těchto věkových skupinách. 

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Přípravek se smí užívat v kombinaci s jinými syntetickými uklidňujícími přípravky (sedativy) pouze 
na doporučení lékaře po stanovení Vaší diagnózy a pod lékařským dohledem. 

 

Užívání přípravků PERSEN

 

a PERSEN

 

forte s jídlem a pitím 

Každou dávku je třeba zapít malým množstvím tekutiny. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat.  Užívání  přípravku 
během těhotenství a kojení se nedoporučuje vzhledem k nedostatku údajů. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Tento  přípravek  může  zhoršit  schopnost  řídit  a  obsluhovat  stroje.  Pokud  je  Vaše  pozornost  tímto 
přípravkem ovlivněna, neřiďte vozidlo a neobsluhujte stroje. 

 

Přípravek  Persen  obsahuje  glukosu,  monohydrát  laktosy  a  sacharosu.  Přípravek  Persen  forte 
obsahuje glukosu a laktosu. 

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 

 

3.  JAK SE PŘÍPRAVKY PERSEN

 

A PERSEN

 

FORTE UŽÍVAJÍ 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s touto příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Doporučená dávka přípravku PERSEN je: 

Dospělí užívají 1-2 obalené tablety 2-3krát denně. Při poruchách usínání a spánku se užívají 2 obalené 
tablety 1krát denně, a to 1 hodinu před spaním. 

Dospívajícím starším 12 let se podává 1 obalená tableta 1-3krát denně. 

3/5 

Mezi jednotlivými dávkami dodržujte interval 4-5 hodin. 

Tablety se polykají celé, nerozkousané, každou dávku je třeba zapít malým množstvím tekutiny. 

Doporučená dávka přípravku PERSEN forte je: 

Dospělí  užívají  jednu  tobolku  2-3 denně.  Při  poruchách  usínání  a spánku  se  užívá  1 tobolka  1krát 
denně, a to 1 hodinu před spaním. 

Tobolky se polykají celé, nerozkousané, každou dávku je třeba zapít malým množstvím tekutiny. 

Délka užívání 

K dosažení žádoucího účinku se doporučuje přípravek užívat pravidelně po dobu 2-4 týdnů.  

Pokud se do 2 týdnů od zahájení léčby příznaky nezlepší nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem.  

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku PERSEN nebo PERSEN

 

forte, než jste měl(a) 

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte se svým lékařem. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PERSEN nebo PERSEN

 

forte 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek PERSEN nebo PERSEN forte 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

Po  požití  přípravků  obsahujících  kořen  kozlíku  lékařského  se  mohou  vyskytnout  zažívací  obtíže 
(nevolnost, křeče v břiše). 

Po  požití  přípravků  obsahujících  list  máty  peprné se mohou  zhoršit  obtíže  s pálením  žáhy.  Viz  také 
bod 2. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

 

5.  JAK PŘÍPRAVKY PERSEN

 

A PERSEN

 

FORTE UCHOVÁVAT  

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

PERSEN  

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním vnitřním obalu. 

PERSEN forte 

4/5 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.  

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  blistru  za 
Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

6.  OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravky PERSEN a PERSEN forte obsahují 

PERSEN 

Léčivé látky: Valerianae extractum siccum (kozlíkový extrakt suchý) 4-7 : 1, extrahováno ethanolem 
70% (V/V) 35 mg, Melissae folii extractum siccum (meduňkový extrakt suchý) 3-6 : 1, extrahováno 
ethanolem 50% (V/V) 17,5  mg a Menthae piperitae folii extractum siccum (mátový extrakt suchý) 3-6 
: 1, extrahováno ethanolem 40% (V/V) 17,5 mg v jedné obalené tabletě. 

Pomocné látky: tekutá glukosa – suchý zbytek (součást Valerianae extractum siccum), maltodextrin 
(součást  Melissae  folii  extractum  siccum  a  Menthae  piperitae  folii  extractum  siccum),  aroma  máty 
peprné  (součást  Menthae  piperitae  folii  extractum  siccum),  mikrokrystalická  celulosa,  monohydrát 
laktosy, sacharosa, mastek, magnesium-stearát, krospovidon, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid 
křemičitý,  hypromelosa,  sodná  sůl  karmelosy,  povidon,  uhličitan  vápenatý,  oxid  titaničitý  (E  171), 
hnědý oxid železitý (E 172), glycerol, montanglykolový vosk.  

PERSEN forte 

Léčivé látky: Valerianae extractum siccum (kozlíkový extrakt suchý) 4-7 : 1, extrahováno ethanolem 
70% (V/V) 87,5 mg, Melissae folii extractum siccum (meduňkový extrakt suchý) 3-6 : 1), extrahováno 
ethanolem 50% (V/V) 17,5 mg a Menthae piperitae folii extractum siccum (mátový extrakt suchý) 3-6 
: 1, extrahováno ethanolem 40% (V/V) 17,5 mg v jedné tvrdé tobolce. 

Pomocné látky:   

Obsah  tobolky:  tekutá  glukosa  –  suchý  zbytek  (součást Valerianae  extractum  siccum),  maltodextrin 
(součást  Melissae  folii  extractum  siccum  a  Menthae  piperitae  folii  extractum  siccum),  aroma  máty 
peprné (součást Menthae piperitae folii extractum siccum), lehký oxid hořečnatý, magnesium-stearát, 
monohydrát laktosy, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 

Tobolka: želatina, červený oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172). 

 

Jak přípravky PERSEN a PERSEN forte vypadají a co obsahuje toto balení 

PERSEN: hnědé, lesklé obalené tablety. 

PERSEN  forte:  tobolky  s  cihlově  červenou  vrchní  a  cihlově  červenou  spodní  částí,  uvnitř  hnědý 
mramorovaný prášek nebo komprimovaný prášek. 

Balení: 

Al/PVC/TE/PVDC blistr s potiskem, papírová krabička  

PERSEN: 20 obalených tablet, 40 obalených tablet. 

PERSEN forte: 20 tvrdých tobolek, 40 tvrdých tobolek. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

PERSEN 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko. 
Výrobce 

5/5 

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko. 
Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2d, Lendava, Slovinsko. 
 
PERSEN forte 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko. 
Výrobce 
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko. 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz 
s.r.o., Praha, e-mail: 

office.cz@sandoz.com

. 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 23. 8. 2017  

Recenze (6)

Recenze produktu PERSEN 40 tablet

Recenze od 6 uživatelů s celkovým hodnocením 74 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

60 %

100 %

100 %

dobrý na pokožku nohou

40 %

nic moc účinek

40 %

chtěla jsem něco na spaní ,ale neusnula jsem.Asi ho nedoporučím.

uklidní ale neuspí

Diskuze

Diskuze k produktu PERSEN 40 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Hana P.

100 % 22/03/2017

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám