Lékárna.cz

PARAMAX Rapid 1 g 1000 mg 5 tablet

Léčivý přípravek
PARAMAX Rapid 1 g 1000 mg 5 tablet

PARAMAX se užívá k rychlé úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, při bolestivé menstruaci a ke snížení zvýšené tělesné teploty. 

Více informací

Skladem Pozítří odešleme, u vás ve středu 1. 12.

Běžná cena: 29 Kč
24 Kč
Ušetříte: 17 % (5 Kč)

Přidat do oblíbených Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

PARAMAX Rapid 1 g 1000 mg 5 tablet

Léčivý přípravek se užívá k léčbě bolestivých stavů, jako jsou bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zad, zubů, bolestivá menstruace, a dále ke snížení horečky. Také přináší úlevu při bolesti svalů a kloubů a bolesti v krku provázející chřipku a nachlazení. Patří mezi léky nazývané analgetika, antipyretika. 

Léková forma

bílé podlouhlé bikonvexní tablety s půlicí rýhou na obou stranách tablety. Délka tablety je 22,5 mm a šířka 9 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Léčivá látka a její množství

Léčivou látkou je paracetamolum 1 g v jedné tabletě.

Jak užívat

Dávkování u dospívajících od 15 let a dospělých

Užívá se 1/2 tablety až 1 tableta (tj. 500-1000 mg) podle potřeby 1-4krát denně. Jednotlivou dávku 1000 mg mohou užívat osoby s tělesnou hmotností vyšší než 60 kg. Pro osoby s tělesnou hmotností do 60 kg je vhodná jednotlivá dávka ½ tablety, tj. 500 mg paracetamolu.

Časový odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny u dospělých a 4-6 hodin u dospívajících.

Maximální denní

dávka je 4 g paracetamolu, tj. 4 tablety přípravku PARAMAX Rapid 1 g.

Na co si dát pozor

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 5 tablet.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce:
Značka:
Kód výrobku:
246744
Kód EAN:
6410530088388
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Paracetamol
Farmakoterapeutická skupina:
analgetika | jiná analgetika a antipyretika | anilidy | paracetamol
Cesta podání:
Perorální podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

PARAMAX Rapid 1 g 1000 mg 5 tablet

Příbalovou informaci k produktu PARAMAX Rapid 1 g 1000 mg 5 tablet stáhnete ve formátu pdf zde: PARAMAX Rapid 1 g 1000 mg 5 tablet.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC PARAMAX Rapid 1 g 1000 mg 5 tablet

sp. zn. sukls121762/2019

Příbalová informace: informace pro pacienta

PARAMAX Rapid 1 g tablety

paracetamolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépě nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je PARAMAX Rapid 1 g a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PARAMAX Rapid 1 g užívat
 3. Jak se PARAMAX Rapid 1 g používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek PARAMAX Rapid 1 g uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je PARAMAX Rapid 1 g a k čemu se používá

Přípravek PARAMAX Rapid 1 g patří mezi léky nazývané analgetika, antipyretika.

Léčivou látkou přípravku PARAMAX Rapid 1 g je paracetamol. PARAMAX Rapid 1g tlumí bolest a snižuje horečku.

PARAMAX Rapid 1 g se užívá k léčbě bolestivých stavů, jako jsou bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zad, zubů, bolestivá menstruace, a dále ke snížení horečky.

PARAMAX Rapid 1 g též přináší úlevu při bolesti svalů a kloubů a bolesti v krku provázející chřipku a nachlazení. Po poradě s lékařem je možné užívat přípravek při neuralgii (silné bolesti pociťované v průběhu nervu) různého původu a bolesti doprovázející některá revmatická onemocnění (artróza).

Vzhledem k obsahu léčivé látky je přípravek určen pro dospívající starší 15 let a dospělé.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PARAMAX Rapid 1g užívat

Neužívejte přípravek PARAMAX Rapid 1g:

 • jestliže jste alergický(á) na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • pokud trpíte závažným jaterním onemocněním, žloutenkou
 • jestliže trpíte závažnou hemolytickou anemií (druh chudokrevnosti)

Upozornění a opatření

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PARAMAX Rapid 1 g je zapotřebí:

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol. Při podávání paracetamolu nemocným se změnami jaterních funkcí a u pacientů, kteří užívají dlouhodobě vyšší dávky paracetamolu, se doporučuje pravidelná kontrola jaterních testů. Pacienti se sníženou funkcí ledvin musí užívat nižší dávky přípravku, které určí lékař. Při léčbě perorálními antikoagulancii (léky zabraňující srážení krve) a současném podávání vyšších dávek paracetamolu je nutná kontrola krevní srážlivosti. Pacienti s deficitem enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Další léčivé přípravky a PARAMAX Rapid 1 g

Účinky přípravku PARAMAX Rapid 1 g a jiných současně používaných přípravků se mohou vzájemně ovlivňovat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře zejména pokud užíváte:

 • warfarin (lék snižující krevní srážlivost),
 • metoklopramid, domperidon, probenecid (k léčbě nevolnosti a zvracení),
 • rifampicin, chloramfenikol (antibiotika),
 • kyselinu acetylosalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky,
 • probenecid (k léčbě dny),
 • fenobarbital, fenytoin, lamotrigin (k léčbě epilepsie),
 • zidovudin (k léčbě HIV,
 • isoniazid (k léčbě tuberkulózy),
 • karbamazepin (k léčbě epilepsie a bipolární poruchy),
 • cholestyramin (na snížení tuků v krvi),
 • jiné léky obsahující paracetamol.

PARAMAX Rapid 1 g s jídlem a pitím

Během užívání přípravku se nesmí konzumovat alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Pokud je to nutné, PARAMAX Rapid můžete v průběhu těhotenství užívat. Užívejte co nejnižší možnou dávku, která zmírní bolest a/nebo horečku, a užívejte ji po co nejkratší možnou dobu. Pokud se bolest a/nebo horečka nezmírní nebo pokud potřebujete léčivý přípravek užívat častěji, obraťte se na svého lékaře/svou porodní asistentku. V období kojení je podávání přípravku možné pouze 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U přípravku PARAMAX Rapid 1 g je ovlivnění pozornosti při řízení a obsluze strojů nepravděpodobné.

3. Jak se PARAMAX Rapid 1 g užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování u dospívajících od 15 let a dospělých

Užívá se 1/2 tablety až 1 tableta (tj. 500-1000 mg) podle potřeby 1-4krát denně. Jednotlivou dávku 1000 mg mohou užívat osoby s tělesnou hmotností vyšší než 60 kg. Pro osoby s tělesnou hmotností do 60 kg je vhodná jednotlivá dávka ½ tablety, tj. 500 mg paracetamolu.

Časový odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny u dospělých a 4-6 hodin u dospívajících.

Maximální denní

dávka je 4 g paracetamolu, tj. 4 tablety přípravku PARAMAX Rapid 1 g.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Pokud Vy nebo Vaše dítě trpíte onemocněním ledvin, je nutné se o užívání přípravku PARAMAX Rapid 1 g poradit s lékařem, který Vám upraví dávkování.

Upozornění:

Pokud nedojde do 3 dnů ke zlepšení příznaků (horečka, bolest) nebo se naopak obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s lékařem. Tento lék užívejte bez porady s lékařem proti bolesti nejdéle 7 dnů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PARAMAX Rapid 1 g, než jste měl(a):

Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Tuto příbalovou informaci, případně zbylé tablety vezměte s sebou, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít PARAMAX Rapid 1 g:

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Užijte obvyklou dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, a pak pokračujte v obvyklém dávkování v časových odstupech uvedených výše.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při dodržování doporučeného dávkování vyvolává paracetamol nežádoucí účinky jen vzácně.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány s následující frekvencí četnosti výskytu:

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

 • mírné nežádoucí účinky ze strany trávicího traktu (pocit na zvracení, zvracení),
 • zvýšené hodnoty jaterních enzymů.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů)

 • alergická kožní reakce ve formě zarudnutí pokožky až kopřivky,
 • poruchy krvetvorby (snížení počtu krevních destiček a/nebo bílých krvinek), které obvykle vymizí po přerušení užívání přípravku,
 • snížení počtu červených krvinek v důsledku jejich předčasného rozpadu (hemolytická anemie),
 • bronchospazmus (zúžení průdušek a dýchací obtíže) nebo anafylaktický šok (těžká alergická reakce),
 • závažné kožní reakce,
 • poškození jater.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek PARAMAX Rapid 1 g uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru, obalu na tablety a krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek PARAMAX Rapid 1 g obsahuje

Léčivou látkou je paracetamolum 1 g v jedné tabletě.

Pomocnými látkami jsou: Povidon, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, kyselina stearová 50%, magnesium-stearát.

Jak přípravek PARAMAX Rapid 1 g vypadá a co obsahuje toto balení

PARAMAX Rapid 1 g jsou bílé podlouhlé bikonvexní tablety s půlicí rýhou na obou stranách tablety. Délka tablety je 22,5 mm a šířka 9 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení: 5 tablet 15 tablet Tablety jsou zabaleny v blistru nebo v obalu na tablety.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci

Vitabalans Oy, Hämeenlinna, Varastokatu 8, Finsko

Výrobce

Vitabalans OY Varastokatu 7-9 Hämeenlinna Finsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

  1. 2019

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. Vitabalans CZ, s.r.o. Na sádce 446/2 149 00 Praha 4 Česká republika

PARAMAX Rapid 1 g 1000 mg 5 tablet

PARAMAX Rapid 1 g 1000 mg 5 tablet

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

PARAMAX Rapid 1 g 1000 mg 15 tablet

Léčivý přípravek

Užívá k léčbě bolestivých stavů, jako jsou bolesti hlavy včetně…

Skladem

60 Kč 49 Kč -18 %

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.

Zjistit více

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.