Lékárna.cz

PARALEN Extra proti bolesti 500 mg 65 mg 12 tablet

Léčivý přípravek
PARALEN Extra proti bolesti 500 mg 65 mg 12 tablet

K úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, revmatických a svalových bolestech a bolestech při menstruaci.

Více informací

Prodej výrobku skončil s náhradou

Doporučené alternativní produkty

BOIRON Oscillococcinum 1 g granule 30 dávek

Léčivý přípravek

699 Kč 539 Kč -23 %

VALETOL 24 tablet

Léčivý přípravek

99 Kč 89 Kč -10 %

BOIRON Oscillococcinum 1 g granule 6 dávek

Léčivý přípravek

203 Kč 159 Kč -22 %

PARALEN Extra proti bolesti 500 mg 65 mg 12 tablet

Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší 12ti let. Paralen Extra proti bolesti potahované tablety je vhodný k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, revmatických a svalových bolestech a bolestech při menstruaci. Paralen Extra proti bolesti též přináší úlevu od nepříjemných příznaků chřipky, nachlazení i bolestí v krku a snižuje horečku.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce:
Značka:
Kód výrobku:
13898
Kód EAN:
8594739041110
Kód SÚKL:
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalová informace: informace pro pacienta
PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI
potahované tablety
paracetamolum, coffeinum

 

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

 

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI užívat
3. Jak se přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI uchovávat
6. Obsah balení a další informace

 

1. Co je přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI a k čemu se používá

 

PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI obsahuje kombinaci dvou léčivých látek, která je účinná proti bolesti. Paracetamol zajišťuje úlevu při bolesti a snižuje tělesnou teplotu. Kofein zesiluje účinek paracetamolu a tím pomáhá zmírňovat bolest, působí proti únavě, mírně podporuje dýchání a krevní oběh u horečnatých onemocnění.

PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI nedráždí žaludek. Neobsahuje kyselinu acetylsalicylovou. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší 12 let. PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI je vhodný k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, revmatických a svalových bolestech a bolestech při menstruaci. Přináší též úlevu od nepříjemných příznaků chřipky, nachlazení i bolestí v krku a snižuje horečku.

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI užívat

 

Neužívejte přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI
- jestliže jste alergický(á) na paracetamol, kofein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- pokud trpíte závažným onemocněním jater nebo akutním zánětem jater,
- jestliže trpíte závažnou hemolytickou anémií (nedostatek červených krvinek).
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud

 

- se léčíte s některým onemocněním jater nebo ledvin
- trpíte nedostatkem enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (dědičné onemocnění vedoucí ke snížení počtu červených krvinek)
- trpíte nízkým počtem červených krvinek (hemolytická anémie)
- pravidelně konzumujete vyšší dávky alkoholu. Dlouhodobou konzumací alkoholu se riziko toxicity paracetamolu pro játra významně zvyšuje, přičemž největší nebezpečí existuje u chronických alkoholiků, kteří krátkodobě (12 hodin) abstinují.

 

Děti
Přípravek nesmí být podáván dětem do 12 let.

 

Další léčivé přípravky a přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

 

Pokud užíváte přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI, neužívejte jiné přípravky s obsahem paracetamolu. Pokud si nejste jistý(á), zda lék obsahuje paracetamol, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

O používání přípravku PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI se poraďte se svým lékařem, pokud užíváte:
- léky užívané na léčbu nevolnosti a zvracení nebo žaludeční vředy (metoklopramid,domperidon, propanthelinium)- cholestyramin (lék na snížení tuků v krvi)
- léky užívané na ředění krve (warfarin nebo jiné kumariny),
- léky užívané k léčbě epilepsie (glutethimid, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin nebo
lamotrigin),
- některá antibiotika nebo léky užívané na léčbu tuberkulózy (chloramfenikol, rifampicin nebo izoniazid),
- zidovudin (lék na infekci HIV a AIDS),
- nesteroidní protizánětlivé léky (salicylamid, kyselina acetylsalicylová)
- léky užívané k léčbě deprese (inhibitory monoaminooxidázy, např. moklobemid a tricyklická antidepresiva, např. amitriptylin, nortriptylin, dosulepin, imipramin, klomipramin),
- léky užívané ke zklidnění, anestézii (barbituráty),
- léky užívané k léčbě dny (probenecid),
- léky a doplňky stravy obsahující třezalku tečkovanou
- jiné léky, které mohou mít toxické účinky na játra,
- léky užívané k léčbě psychotických poruch, např. schizofrenie (klozapin),
- alkohol ve větším množství

 

Přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI s jídlem, pitím a alkoholem
Přípravek se může užívat nezávisle na jídle. Kvůli zvýšenému riziku poškození jater nesmíte v průběhu léčby pít alkoholické nápoje. Měli byste omezit pití nápojů s kofeinem (káva, čaj, kola). Vyšší dávky kofeinu mohou vyvolat nervozitu, nespavost, podrážděnost a také zrychlenou činnost srdce.

 

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI není vhodné podávat v prvním trimestru těhotenství. V dalším průběhu těhotenství musí podávání zvážit lékař.

 

Pokud se PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI používá krátkodobě, není třeba přerušit kojení, ale je nutné pečlivě sledovat kojence.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

 

 

3. Jak se přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Dospělí a dospívající: 1–2 tablety dle potřeby až 4krát denně v časových odstupech nejméně 4 hodin.
Jedna dávka 1 tablety je vhodná pro jednotlivce s hmotností méně než 60 kg, zatímco jedna dávka 2 tablet je vhodná pouze pro jednotlivce o hmotnosti 60 kg a více.
Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 tablety. Neužívejte více než 8 tablet za 24 hodin.

 

Děti 12–15 let: 1 tabletu nejvýše 3krát denně s odstupem nejméně 6 hodin. Nejvyšší jednotlivá dávka je 1 tableta. Nepodávejte více než 3 tablety za 24 hodin. Dětem do 12 let přípravek nepodávejte.

 

Pacienti se sníženou funkcí jater nebo ledvin
Před použitím tohoto přípravku se o úpravě dávkování poraďte s lékařem. Po posouzení vašeho zdravotního stavu Vám může doporučit snížení dávek nebo prodloužení dávkovacího intervalu. Nepřekračujte doporučené dávkování. Tablety zapíjejte dostatečným množstvím tekutiny. Neužívejte léčivý přípravek bez doporučení lékaře déle než 7 dní.

 

Nedochází-li ke zmírnění příznaků onemocnění do 3 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem.

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI, než jste měl(a)
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře, dokonce i tehdy, jestliže se cítí(te) dobře, kvůli nebezpečí pozdějšího závážného poškození jater. Všechny zbývající tablety vezměte s sebou k lékaři.

 

Příznaky předávkování paracetamolem jsou bledost, nevolnost, zvracení, nechutenství, bolesti břicha, poškození jater, které může vést k selhání jater a může vyústit k poškození mozkových funkcí, metabolická acidóza, krvácení, nízká hladina cukru v krvi, edém mozku a smrt. Bylo hlášeno akutní selhání ledvin, nepravidelný srdeční rytmus a zánět slinivky břišní.


Vysoké dávky kofeinu mohou vyvolat bolest hlavy, třes, nervozitu a podráždění.

 

 

Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI
Pokud je třeba, užijte vynechanou dávku ihned, jakmile si vzpomenete. Další dávku neužívejte dříve než za 4 hodiny. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4. Možné nežádoucí účinky

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. V případě, že se u Vás objeví některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc:

- Závažné kožní vyrážky, které často zahrnují vředy v ústech, krku, nosu, na genitáliích a zánět spojivek (červené a oteklé oči). Těmto závažným kožním vyrážkám často předchází horečka, bolesti hlavy, bolesti těla (příznaky podobné chřipce). Tyto vyrážky se mohou rozvinout v rozsáhlé plochy puchýřů a olupující se kůže (toxická epidermální nekrolýza, Stevens-Johnsonův syndrom, akutní generalizovaná exantematózní pustulóza, kožní léková erupce).
- Závažná alergická reakce způsobující otoky v obličeji (očí a úst) nebo v oblasti krku, křeče v břiše
(angioedém),
- Závažná alergická reakce způsobující dechové potíže, závrať a kopřivku, která může vést až k šokovému stavu.
Frekvence výskytu výše uvedených závažných nežádoucích účinků není známa. Při užívání paracetamolu nebo kofeinu (léčivé látky přípravku PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazené dle výskytu):

 

Nežádoucí účinky paracetamolu:
Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů):
- kožní alergické reakce, vyrážka
Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů):
- žloutenka, poruchy krvetvorby, dýchací potíže
Není známo (z dostupných údajů nelze určit):
- zánět jater (bolesti žaludku, ztráta chuti k jídlu, nevolnost nebo zvracení), který může vést až k akutnímu jaternímu selhání

 

Nežádoucí účinky kofeinu:
Časté (postihují až 1 z 10 pacientů):
- neklid, nespavost, nevolnost.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 


5. Jak přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI uchovávat

 

 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího dopadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

 

 

 

Co přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI obsahuje
Léčivými látkami jsou: paracetamolum 500 mg a coffeinum 65 mg v 1 potahované tabletě.
Dalšími složkami jsou: předbobtnalý kukuřičný škrob, povidon 30, sodná sůl kroskarmelosy, kyselina stearová 95%, mikrokrystalická celulosa, hypromelosa 2910/5, makrogol 6000, oxid titaničitý, simetikonová emulze SE 4, mastek.

 

Jak přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI vypadá a co obsahuje toto balení
PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI jsou téměř bílé až nažloutlé bikonvexní potahované tablety, na jedné straně je vyraženo "PARALEN EXTRA".

 

Balení obsahuje 12 nebo 24 potahovaných tablet.

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., Praha Česká republika

 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Česká Republika: PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI
Slovensko: PARALEN EXTRA
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19.1.2014

 


Sp.zn. sukls102760/2013

PARALEN Extra proti bolesti 500 mg 65 mg 12 tablet

100 %

dobrý

100 %

100 %

60 %

100 %
učinkuje

pomáhá

100 %
učinkuje

pomáhá

100 %

80 %

100 %

100 %

Na bolest větší intenzity je perfektní a bez vedlejšího účinku - ospalosti.

PARALEN Extra proti bolesti 500 mg 65 mg 12 tablet

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

PARALEN Extra proti bolesti 500 65 mg 24 tablet

Léčivý přípravek

Působí rychle proti silné bolesti, snižuje horečku, nedráždí žaludek.…

Skladem

79 Kč

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku

Nevíte si rady? Požádejte o doporučení či konzultaci jednoho z našich lékárníků. Jsou právě on-line.

Zahájit konverzaci

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.

Zjistit více

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.