Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

OXYTOCIN FERRING-LÉČIVA 5 IU INJ 5X1ML/5UT

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19767

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - OXYTOCIN FERRING-LÉČIVA 5 IU INJ 5X1ML/5UT


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
OXYTOCIN FERRING -LÉČIVA 2 IU
OXYTOCIN FERRING -LÉČIVA 5 IU
Injekční roztok
(Oxytocinum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Oxytocin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Oxytocin používat
3. Jak se Oxytocin používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Oxytocin uchovávat
6. Další informace
1. CO JE OXYTOCIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Oxytocin je syntetický přípravek patřící do skupiny hormonů. Hlavním účinkem je, stejně jako u přirozeného hormonu, indukce a stimulace děložní činnosti v těhotenství a během porodu. Citlivost dělohy na oxytocin se během gravidity výrazně mění, velmi nízká je na začátku těhotenství, maxima dosahuje v době termínu porodu.
Kromě hlavního účinku, indukce a stimulace děložní činnosti v těhotenství a během porodu, zvyšuje oxytocin ejekci (nikoli sekreci) mléka.
Přípravek se může podávat též těhotným s vyšším krevním tlakem včetně preeklampsie ( vysoký krevní tlak vyvolaný těhotenstvím.).
Tento přípravek je určen výhradně k použití v nemocnici.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OXYTOCIN POUŽÍVAT
Nepoužívejte Oxytocin
jestliže jste alergická na oxytocin nebo na kteroukoli další složku přípravku
jestliže se zjistí nepoměr mezi velikostí hlavičky plodu a porodními cestami ( kefalopelvický nepoměr)
jestliže vcestné lůžko překrývá celou vnitřní branku (placenta praevia totalis)
jestliže dojde k předčasnému odloučení placenty
jestliže máte velmi silné ( hypertonické) děložní kontrakce
jestliže Vám hrozí ruptura ( protržení) dělohy
jestliže hrozí ruptura dělohy a některé nepravidelné polohy plodu, které by k ní mohly vést.
Zvláštní opatrnosti při použití Oxytocinu je zapotřebí
jestliže jste v minulosti podstoupily rozsáhlou operaci na děloze
jestliže máte predispozici k tromboembolii nebo embolii plodovou vodou
u některých nepravidelných poloh plodu a naléhání plodu
Ve všech těchto případech lékař zváží, zda-li je vhodné Vám tento lék podat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Lék se používá hlavně těhotenství a při kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost koncentrace a pozornosti.
3. JAK SE OXYTOCIN POUŽÍVÁ
Oxytocin je lék pro použití výhradně v nemocnici a má se podávat pod dohledem kvalifikovaného zdravotnického personálu.
Indukce a provokace porodu a potratu
5 mezinárodních jednotek (IU) nebo 2 IU v 500 ml 5% glukózy jako intravenózní infúze za průběžné kontroly děložní práce a plodových ozev (KTG). Rychlost infúze je zcela individuální, na začátku obvykle 0,005 IU za minutu -to odpovídá 10 kapek za minutu (nebo 25 kapek za minutu). Podle individuální citlivosti je možné dávku zvýšit až na 0,015 IU/min -30 kapek za minutu. Infúzi ponecháme až do konce porodu, s výhodou i krátce po porodu lůžka.
Poruchy děložní práce
Dávkování je přísně individuální, přípravek podáváme výhradně formou intravenózní infúze vždy za kontinuální kardiotokografické kontroly.
Lékařské vedení porodu
Viz předchozí odstavec. Účinek oxytocinu je nutno individuálně sladit s působením léků používaných na tlumení bolesti v porodnictví.. Při císařském řezu je vhodné aplikovat 5 IU oxytocinu do myometria ( svaloviny dělohy) ihned po vybavení plodu.
Porod koncem pánevním
2-5 IU přípravku intravenózně ( do žíly)ve formě jednorázového podání po porodu plodu po úpon pupečníku.
Hypotonie a atonie děložní
2-5 IU oxytocinu formou intravenózního bolu. Po dosažení účinku je vhodné zajistit děložní stah methylergometrinem nebo látkou podobného účinku a k prevenci šoku aplikovat neuroplegickou směs. Dávku 5 IU je možno aplikovat také do svaloviny čípku děložního.
Retence mléka
Přípravek podáváme nejlépe 5 minut před kojením. Použijeme kapátko, do kterého nasajeme roztok z ampulky s obsahem 2 IU oxytocinu a aplikujeme 1 kapku do každé nosní dírky, nebo roztok nasajeme do vatové štětičky, kterou do nosní dírky vložíme. Přípravek lze také podat intramuskulárně 5 minut před začátkem kojení v dávce 1 IU.P ři nedostatečném úspěchu opakujeme stejnou dávku před následujícím kojením.
Premenstruální tenze
Přípravek lze používat intranazálně ( do nosu) jako u retence mléka. Aplikuje se od 20. dne cyklu do 1. dne menstruace.
Při použití k indukci porodu by měl být přípravek podáván přednostně ve formě intravenózní infúze.
Při posilování děložních kontrakcí je třeba vyvarovat se intramuskulární aplikace a podávat oxytocin pouze intravenózně, nejlépe formou infúze. Během porodu je vždy třeba kardiotokograficky monitorovat stav plodu pro nebezpečí hypoxie při hyperstimulaci kontrakcí oxytocinem a klinicky sledovat děložní tonus k prevenci děložní ruptury.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Oxytocin, než jste měl(a)
Vysoké dávky oxytocinu mohou vyvolat nadměrnou činnost dělohy s velmi silnými (hypertonickými) kontrakcemi, které mohou poškodit plod nedostatkem kyslíku (asfyxií nebo anoxií, nebo vést k protrhnutí (ruptuře) dělohy či poporodnímu krvácení ( hemoragii).
V závažnějších případech může vést předávkování oxytocinem k hyponatrémii nebo k intoxikaci vodou, zejména při současném nadměrném přívodu tekutin.
Vysoká jednorázová dávka podaná intravenózně by mohla vyvolat srdeční arytmii.
Při předávkování oxytocinem je na místě symptomatická a podpůrná léčba.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Oxytocin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nejčastěji dochází ke zvýšenému poporodnímu krvácení, ke snížení koncentrace protrombinu bílkoviny podílející se na srážení - krve(hypoprotrombinémii) či zvýšené fragilitě ( křehkosti) erytrocytů ( červených krvinek).
V literatuře popisované zvýšené riziko hemoragií a tromboembolií nebylo klinicky prokázáno.
Ojediněle se může objevit zvracení, alergické reakce a arytmie (nejčastěji bradykardie matky nebo plodu). Po prolongovaných intravenózních infúzích může vzácně dojít k retenci vody až otravě vodou, alteraci plodových ozev, k hypertenzi ( zvýšení krevního tlaku) a subarachnoidálnímu krvácení ( ke zvýšení krevního tlaku a k mozkové příhodě, která se projeví intenzivní bolestí nejčastěji v záhlaví a krku) nebo ke snížení krevního tlaku a šoku.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.
5. JAK OXYTOCIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek Oxytocin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za : EXP
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co Oxytocin obsahuje
Léčivou látkou je Oxytocin ( oxytocinum) 2 IU v 2 ml nebo 5 IU v 1 ml.
Pomocnými látkami jsou: hemihydrát chlorbutanolu, octová kyselina 98 %, voda na injekci .
Jak Oxytocin vypadá a co obsahuje toto balení
Vnitřní obal: ampule z čirého, hydrolytického skla o objemu 1 nebo 2 ml,
Vnější obal: papírová krabička
Velikost balení: Oxytocin Ferring-Léčiva 2 IU 5x 2ml
Oxytocin Ferring-Léčiva 5 IU 5x 1 ml
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Ferring-Léčiva, a. s., Jesenice u Prahy, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
1.4. 2009

Informace o produktu

Výrobce: FERRING-LÉČIVA A.S., JESENICE U PRAHY
Kód výrobku: 19767
Kód EAN: 8595029600017
Kód SÚKL: 00544
Držitel rozhodnutí: FERRING-LÉČIVA A.S., JESENICE U PRAHY

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Indukce porodu při odpovídající zralosti čípku děložního, stimulace primárně a sekundárně slabých stahů děložních bez anatomické překážky v porodních cestách, řízení děložní práce při lékařském vedení porodu podle zásad porodnické analgezie, medikamentózní pomoc porodu hlavičky při poloze koncem pánevním. Hypotonie a atonie dělohy po porodu nebo potratu. Jako galaktokinetikum při retenci mléka v prvních dnech šestinedělí. Léčba premenstruální tenze provázená otoky s větším přírůstkem hmotnosti.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis není hrazen z Veřejného pojištění.

Recenze

Recenze produktu OXYTOCIN FERRING-LÉČIVA 5 IU INJ 5X1ML/5UT

Diskuze

Diskuze k produktu OXYTOCIN FERRING-LÉČIVA 5 IU INJ 5X1ML/5UT

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám