Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na rýmu

OXAMET MINT 0,5 PM 1X10ML Roztok ve spreji - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24342

94 % 3 recenze

K mírnění příznaků u akutní rýmy z nachlazení, rýmy způsobené poruchou propustnosti cév v nosní sliznici, alergické rýmy, zánětu čelistních dutin.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (3)
Diskuze

Podrobné informace

K mírnění příznaků u akutní rýmy z nachlazení, rýmy způsobené poruchou propustnosti cév v nosní sliznici, alergické rýmy, zánětu čelistních dutin.

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Značka: OXAMET
Kód výrobku: 24342
Kód EAN: 8594737036910
Kód SÚKL: 49948
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV

Oxamet mint 0,05% se podává k mírnění příznaků u akutní rýmy z nachlazení, rýmy způsobené poruchou propustnosti cév v nosní sliznici (vazomotorické rýmy), alergické rýmy, zánětu čelistních dutin, zánětu Eustachovy trubice a zánětu středního ucha. Přípravek Oxamet mint 0,05% mohou používat děti starší 8 let a dospělí.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

sp.zn.sukls103082/2015 

 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

 

Oxamet Mint 0,5

‰ 

nosní sprej, roztok 

(oxymetazolini hydrochloridum)

 

Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.   
 
Co naleznete v příbalové informaci 
1.  Co je Oxamet mint 0,5‰

  

a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Oxamet mint 0,5‰

 

používat 

3.  Jak se Oxamet mint 0,5‰

  

používá 

4.  Možné nežádoucí účinky  
5.  Jak Oxamet mint 0,5‰ uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. Co je Oxamet Mint 0,5‰

  

a k čemu se používá 

 
Oxamet mint 0,5‰

   

způsobuje zúžení zánětem rozšířených cév nosní sliznice, což vede ke zmenšení 

otoku sliznice a uvolnění hlenu z nosu, vedlejších nosních dutin a trubice spojující střední ucho a hltan 
(Eustachovy  trubice).  Tím  je  umožněno  volné  dýchání.  Léčebný  účinek  nastupuje  zpravidla  do  10 
minut a přetrvává 6-8 hodin.  
Oxamet  mint  0,5‰

 

se  podává  k mírnění  příznaků  u  akutní  rýmy  z  nachlazení,  rýmy  způsobené 

poruchou  propustnosti  cév  v nosní  sliznici  (vazomotorické  rýmy),  alergické  rýmy,  zánětu  čelistních 
dutin, zánětu Eustachovy trubice a zánětu středního ucha. 
Přípravek Oxamet mint 0,5‰

  

mohou používat děti starší 8 let a dospělí.  

 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Oxamet Mint 0,5‰

  

používat 

 
Nepoužívejte Oxamet mint 0,5‰

 

-     jestliže jste alergický(á) na oxymetazolin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). Nejčastějšími projevy přecitlivělosti jsou kožní vyrážka a svědění.  

-  jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice (projevuje se pocitem sucha v nose a tvorbou strupů 

v okolí nosních průduchů). 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Oxamet Mint 0,5‰ se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
-  jestliže trpíte závažným onemocněním srdce a cév (srdeční nedostatečnost, vysoký krevní tlak) 
-  jestliže trpíte poruchou látkové přeměny (cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy) 
-  jestliže trpíte nádorem nadledvin (feochromocytom) 
-  jestliže trpíte zbytněním prostaty 
-  jestliže máte zvýšený nitrooční tlak, zvláště zelený zákal (glaukom) s uzavřeným úhlem 

 

 

-  jestliže jste léčeni některými léky užívanými k léčbě deprese (inhibitory monoaminoxidázy) nebo 

jinými látkami, které mohou zvyšovat krevní tlak 

-  jestliže trpíte chronickou rýmou   
 
Pokud je přípravek Oxamet Mint 0,5 ‰ užíván po delší dobu, může dojít k chronickému ucpání nosu 
a k porušení nosní sliznice. Proto jej bez doporučení lékaře nepoužívejte déle než jeden týden.  

 

Děti a dospívající 
Přípravek není určen pro děti mladší 8 let. 
 
Další léčivé přípravky a Oxamet mint 0,5‰ 
Při současném podávání přípravku Oxamet  mint 0,5‰ a některých léků užívaných  k  léčbě deprese 
nebo Parkinsonovy choroby (

inhibitory monoaminoxidázy, tricyklická antidepresiva)

 může dojít 

ke zvýšení krevního tlaku.  
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  

Oxamet Mint 0,5

 je možno používat během těhotenství a kojení pouze na doporučení 

lékaře. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek  Oxamet  Mint  0,5‰  obsahuje  benzalkonium-chlorid,  který  je  dráždivý  a  může 
způsobit kožní reakce. 
 
3. Jak se Oxamet Mint 0,5‰

  

používá 

 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Pokud  lékař  neurčí  jinak,  vstřikuje  se  dětem  od  8  let  a  dospělým  1  dávka  2-3  krát  denně  do  každé 
nosní dírky. Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 6 hodin.  
 
Přípravek se používá krátkodobě. Bez porady s lékařem přípravek nepoužívejte déle než 7 dnů. Pokud 
dojde k uvolnění nosního průduchu, může být léčba ukončena i dříve.  
Pokud se Vaše příznaky po 3 dnech nezlepší nebo se zhorší, vyhledejte svého lékaře.  
Opakovaně se přípravek smí podat až po několikadenním přerušení léčby.  
 
Způsob použití 
Před  použitím  sejměte  ochranný  kryt.  Před  první  aplikací  nosního  spreje  dávkovač  několikrát 
stiskněte,  dokud  se  neobjeví  souvislý  obláček  aerosolu.  Při  aplikaci  držte  lahvičku  s přípravkem  ve 
svislé poloze. Koncovou část dávkovače vložte do nosní dírky a rychle a prudce zmáčkněte kruhovou 
část  dávkovače.  Tím  docílíte  vstříknutí  spreje.  Bezprostředně  po  vstříknutí  se  doporučuje  lehce 
vdechnout nosem. Stejným způsobem se ošetří i druhá nosní dírka. Po použití nasaďte ochranný kryt. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Oxamet mint 0,5‰ je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Oxamet mint 0,5‰

 

,  než jste měl(a) 

 

 

Při předávkování nebo náhodném požití většího množství přípravku dítětem nebo dospělým okamžitě 
vyhledejte lékaře.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Oxametu mint 0,5‰

 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek

 

nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 

vyskytnout u každého. 
U zvláště citlivých pacientů se občas mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky jako pálení, suchost 
nosní sliznice a kýchání. Ve zcela ojedinělých případech mohou být po odeznění účinku pozorovány 
silné  pocity  ucpaného  nosu.  Velmi  vzácně  se  mohou  dostavit  celkové  účinky,  jako  je  nervozita, 
zvýšené  pocení,  bolest  hlavy,  třes,  zrychlení  srdeční  činnosti,  bušení  srdce  a  zvýšený  krevní  tlak. 
Dlouhodobé a časté užívání může vést k vysýchání sliznice nebo jejímu překrvení a lékem vyvolané 
rýmě.  

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

 
5. Jak Oxamet Mint 0,5‰ uchovávat 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Chraňte  před  chladem  a  mrazem.  Uchovávejte  v  původním  obalu  a  v krabičce,  aby  byl  přípravek 
chráněn před světlem.  

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co Oxamet Mint 0,5‰ obsahuje 
 
Léčivou látkou je oxymetazolini hydrochloridum 5 mg  v 10 ml. 
Pomocnými  látkami  jsou  kyselina  boritá  (E284),  dekahydrát  tetraboritanu  sodného,  benzalkonium-
chlorid, dihydrát dinatrium edetátu, blahovičníková silice, polysorbát 80, čištěná voda.   
 
Jak Oxamet Mint 0,5‰  vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Čirý, bezbarvý až velmi světle hnědý roztok, charakteristického zápachu po eukalyptu. 
Průsvitná lahvička z HDPE (10 ml), uzavřená dávkovací pumpičkou a nosním aplikátorem s krytem. 

 

Velikost balení: 10 ml 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava - Komárov, Česká republika 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  20.8.2015 

Recenze (3)

Recenze produktu OXAMET MINT 0,5 PM 1X10ML Roztok ve spreji

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Výborný. Pro mne asi lepší než Olynth.

80 %

Diskuze

Diskuze k produktu OXAMET MINT 0,5 PM 1X10ML Roztok ve spreji

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Elena S.

80 % 24/07/2012

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám