Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léčivé přípravky proti bolesti » Léčivé přípravky na lokální tlumení bolesti

OSTEOGENON 40X800MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11971

100 % 2 recenze

Pro léčbu prořídnutí kostí.

Více informací

189

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 20. 2. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 2. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Pro léčbu prořídnutí kostí.

Informace o produktu

Výrobce: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
Značka: OSTEOGENON
Kód výrobku: 11971
Kód EAN: 3573994000143
Kód SÚKL: 14713
Držitel rozhodnutí: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE

Osteogenon se používá na doporučení lékaře: Pro léčbu prořídnutí kostí (Osteoporózy - onemocnění s nadměrným úbytkem kostní hmoty a porušením její novotvorby) - při léčení prořídnutí kostí u žen po přechodu nebo ve stáří, u druhotného odvápnění kostí v důsledku vnějších vlivů (jako je užívání některých léků, při některých onemocněních žaludku, střev, jater, ledvin, štítné žlázy a pohybového ústrojí, zvláště pokud omezují hybnost), může být používán pro léčbu nerovnováhy hladin vápníku a fosforu, ke které může dojít v těhotenství a během kojení a dále jako podpůrná léčba při hojení zlomenin. Přípravek je možno užívat dlouhodobě a to i během těhotenství a kojení. Obsahuje pouze stopy soli (chloridu sodného), proto je vhodný i pro dlouhodobé užívání nemocnými s vysokým krevním tlakem. Neobsahuje cukr - může být proto užíván i diabetiky. Osteogenon mohou užívat dospělí i děti starší 12 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 4) 

sp.zn. sukls216169/2015 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Osteogenon 

830 mg 

potahované tablety 

hydroxyapatitum osseum   

 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4 

Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit se 
svým lékařem.  

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Osteogenon a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Osteogenon užívat 
3.  Jak se přípravek Osteogenon užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Osteogenon uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. Co je přípravek Osteogenon a k čemu se používá 
 
Přípravek  Osteogenon  obsahuje  organickou  složku  kostní  hmoty  (ossein)  a  kostní  minerál 
(hydroxyapatit v malých krystalcích) obsahující vápník a fosfor ve fyziologicky vyváženém poměru.  
 
V osseinu  byly  prokázány  bílkovinné  a  nebílkovinné  látky,  které  mají  příznivý  vliv  na  správnou 
tvorbu kostní tkáně.  
Pouze  na doporučení lékaře  se  přípravek  Osteogenon  používá  k léčbě  osteoporózy  („řídnutí  kostí“  - 
(onemocnění  s nadměrným  úbytkem  kostní  hmoty  a  porušením  její  novotvorby)  různého  původu. 
K léčbě osteoporózy ve stáří, u žen v klimakteriu (v přechodu a po přechodu), u osteoporózy vzniklé 
v důsledku  vnějších  vlivů  (např.  při  užívání  některých  léků  -  hormony,  heparin),  při  některých 
onemocněních  žaludku,  střev,  jater,  ledvin,  štítné  žlázy  a  pohybového  ústrojí  s  dlouhodobým 
omezením pohybu. Dále se přípravek může používat k léčbě nerovnováhy hladin vápníku a fosforu, ke 
které může dojít v těhotenství a v období kojení 
Přípravek Osteogenon se používá k podpůrné léčbě při hojení zlomenin. 
Přípravek Osteogenon mohou užívat dospělí a dospívající starší 12 let.  
Pouze na doporučení lékaře je možné přípravek podávat i dětem ve věku 6 až 12 let. 
  
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Osteogenon užívat 
 
Neužívejte přípravek Osteogenon 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  kostní  hydroxyapatit  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6)  

Strana 2 (celkem 4) 

-  jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin (těžkou poruchou funkce ledvin) 
-  jestliže jste léčeni hemodialýzou (léčebná metoda nahrazující funkci ledvin) 
-  jestliže máte vysokou hladinu vápníku v krvi (hyperkalcemii) nebo v moči (hyperkalciurii) 
-  jestliže máte v současné době onemocnění, při kterém se Vám ukládá vápník v ledvinách 
-  u dětí mladších 6 let. 

 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Osteogenon se poraďte se svým lékařem. 
 
Přípravek Osteogenon užívejte pouze po poradě se svým lékařem: 

-  jestliže současně užíváte vitamin D; Váš lékař bude pravidelně sledovat hladiny vápníku v krvi 

a v moči. 

-  jestliže  přípravek  užíváte  dlouhodobě  a/nebo  máte  poruchu  funkce  ledvin;  Váš  lékař  bude 

pravidelně kontrolovat hladiny fosforu a vápníku v krvi a moči. 

 
Jestliže dojde ke zvýšení hladin vápníku v krvi nebo v moči, Váš lékař může odpovídajícím způsobem 
upravit dávkování. 
 
Jestliže se u Vás v minulosti vyskytly ledvinové kameny, doporučují se následující opatření: 

-  dbát na preventivní dietní opatření (omezit příjem vody, soli, živočišných bílkovin),  
-  omezit  dávku  přípravku  (maximálně  500  mg  vápníku  poskytovaného  přípravkem  na  den,  tj. 

maximálně 2 tablety denně),  

-  přizpůsobit  množství  vápníku  ve  stravě,  aby  nebyla  překročena  celková  denní  dávka  1,5  g 

vápníku 

-  vyhnout  se  současnému  užívání  jiných  léčivých  přípravků  a  doplňků  stravy  obsahujících 

vitamin D.  

Poraďte se se svým lékařem. 
 
Děti   
Přípravek není určen pro děti mladší 6 let. 
 Vzhledem k velikosti tablety se před zahájením podávání přípravku Osteogenon dítěti ve věku 6 až 12 
let nejprve  ujistěte, že dítě nemá  žádné obtíže či omezení při polykání tablet. Podávání přípravku u 
dětí v tomto věku je možné pouze na doporučení lékaře.

 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Osteogenon 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Jedná se zejména o: 
 

-  thiazidová diuretika (léky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku), protože mohou zvyšovat 

hladinu vápníku v krvi. 

 

-  digitalisové  glykosidy (léky užívané k léčbě  srdečního onemocnění), protože se  může  zvýšit 

riziko nežádoucích účinků. 

 

-  přípravky  obsahující  železo  a  zinek,  bisfosfonáty,  chinolony  a  cykliny,  stroncium,  thyroidní 

hormony  nebo  estramustin,  protože  přípravek  Osteogenon  může  snížit  jejich  vstřebávání. 
Proto se má přípravek Osteogenon podávat dvě hodiny po užití těchto přípravků. 

 

-  přípravky  obsahující  glukokortikoidy,  protože  může  dojít  ke  snížení  vstřebávání  vápníku. 

Může být nutné zvýšení dávky přípravku Osteogenon. 

 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 

Strana 3 (celkem 4) 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Osteogenon může být užíván v těhotenství, pokud je to potřebné. 
Osteogenon může být užíván v období kojení. 
 
 
Řízení motorových vozidel a obsluha strojů 
Přípravek  Osteogenon  nemá  žádný  nebo  má  zanedbatelný  vliv  na  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat 
stroje. 
 
3. Jak se přípravek Osteogenon užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek se užívá s malým množstvím tekutiny, nejlépe v průběhu jídla. 
 
Doporučené dávkování je: 
-  Při léčbě osteoporózy dospělí pacienti užívají dvakrát denně 2 – 4 potahované tablety. 
-  Při  léčbě  nerovnováhy  hladin  fosforu  a  vápníku  u  těhotných  a  kojících  žen  se  užívají  1  –  2 

potahované tablety denně. 

-  Při léčbě zlomenin užívají děti, dospívající a dospělí 1 až 2 potahované tablety denně. 
-  Při prevenci a léčbě  nedostatku  vápníku  a  u  dětí  od 6  do 12 let,  u  kterých je  podávání  vápníku 

potřebné a které nemají obtíže s polykáním tablet, je doporučená dávka 2 tablety denně, nejlépe 
rozdělená  na  2  denní  dávky.  Tato  dávka  může  být  lékařem  upravena  tak,  aby  bylo  dosaženo 
doporučeného denního příjmu vápníku. 

 
 
Délka léčby 
Léčba je  zpravidla  dlouhodobá,  délka  léčby  závisí  na  důvodu,  pro  který je  přípravek  užíván.  Délku 
léčby určuje vždy lékař. 
Bez porady s lékařem užívejte přípravek nejdéle 4 týdny.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Osteogenon, než jste měl(a) 
Nadměrné  dávky  přípravku  Osteogenon  se  mohou  způsobit  následující  reakce:  nadměrnou  žízeň, 
nadměrné  močení,  pocit  na  zvracení,  zvracení,  dehydrataci,  vysoký  krevní  tlak,  poruchy  krevního 
oběhu,  zácpu  a  ztrátu  chuti  k jídlu,  poruchy  srdečního  rytmu,  slabost,  zvýšení  hladiny  vápníku 
v ledvinách a tvorbu ledvinových kamenů, bolest kostí a duševní změny. 
 
V případě předávkování se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Osteogenon 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Četnost výskytu není známa (z dostupných údajů nelze určit): 

Strana 4 (celkem 4) 

Po dlouhodobé léčbě vysokými dávkami  může dojít ke zvýšení hladiny vápníku v krvi nebo v moči 
(hyperkalcemie a hyperkalciurie). 
Bolest břicha, zácpa, pocit na zvracení.  
Svědění kůže, vyrážka. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. Jak přípravek Osteogenon uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: a 
na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomohou  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Osteogenon obsahuje 
-  Léčivou látkou je hydroxyapatitum osseum. Jedna potahovaná tableta obsahuje hydroxyapatitum 

osseum  830 mg (vápník 178 mg, fosfor 82 mg-odpovídající přibližně 444 mg hydroxyapatitu, 75 
mg nekolagenních peptido-proteinů a 216 mg kolagenu – odpovídající přibližně 291 mg osseinu). 

-  Dalšími  složkami  jsou:  jádro  tablety  –  bramborový  škrob,  mikrokrystalická  celulosa,  koloidní 

bezvodý  oxid  křemičitý,  magnesium-stearát;  potahová  vrstva  tablety  –  hypromelosa,  makrogol 
6000, mastek, žlutý oxid železitý, oxid titaničitý. 

 
Jak Osteogenon vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Osteogenon jsou světle žluté podlouhlé, bikonvexní potahované tablety. 
Balení obsahuje 40 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Pierre Fabre Medicament 
45 place Abel Gance 
92 100 Boulogne, Francie 
 
Výrobce 
Pierre Fabre Medicament Production 
Site PROGIPHARM  
Rue du lycée 
45500 Gien, Francie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24.10.2016. 

Recenze (2)

Recenze produktu OSTEOGENON 40X800MG Potahované tablety

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu OSTEOGENON 40X800MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Luděk K.

100 % 02/03/2017

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám