Podrobné informace

Pro léčbu prořídnutí kostí.

Informace o produktu

Výrobce: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
Značka: OSTEOGENON
Kód výrobku: 11971
Kód EAN: 3573994000143
Kód SÚKL: 14713
Držitel rozhodnutí: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE

Osteogenon se používá na doporučení lékaře: Pro léčbu prořídnutí kostí (Osteoporózy - onemocnění s nadměrným úbytkem kostní hmoty a porušením její novotvorby) - při léčení prořídnutí kostí u žen po přechodu nebo ve stáří, u druhotného odvápnění kostí v důsledku vnějších vlivů (jako je užívání některých léků, při některých onemocněních žaludku, střev, jater, ledvin, štítné žlázy a pohybového ústrojí, zvláště pokud omezují hybnost), může být používán pro léčbu nerovnováhy hladin vápníku a fosforu, ke které může dojít v těhotenství a během kojení a dále jako podpůrná léčba při hojení zlomenin. Přípravek je možno užívat dlouhodobě a to i během těhotenství a kojení. Obsahuje pouze stopy soli (chloridu sodného), proto je vhodný i pro dlouhodobé užívání nemocnými s vysokým krevním tlakem. Neobsahuje cukr - může být proto užíván i diabetiky. Osteogenon mohou užívat dospělí i děti starší 12 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
OSTEOGENON
Hydroxyapatitum osseum
potahované tablety
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Osteogenon musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se vaše příznaky zhorší, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co to je OSTEOGENON a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete OSTEOGENON užívat
3. Jak se OSTEOGENON užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak OSTEOGENON uchovávat
6. Další informace
1. CO TO JE OSTEOGENON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
OSTEOGENON obsahuje ústrojné součásti kostní hmoty (ossein)a kostní minerál (hydroxyapatit v malých krystalcích) obsahující vápník a fosfor ve fyziologicky vyváženém poměru. V oseinu byly prokázány bílkovinné a nebílkovinné látky, které mají příznivý vliv na správnou tvorbu kostní tkáně. V klinických studiích u zdravých dobrovolníků bylo prokázáno, že vstřebávání vápníku, který je nezbytný pro správné zvápenatění kostí, je lepší z Osteogenonu než ze samotných dodávaných solí vápníku.
Přípravek Osteogenon se používá na doporučení lékaře k léčbě řídnutí kostí- osteoporózy
(onemocnění s nadměrným úbytkem kostní hmoty a porušení její novotvorby) různého původu. K léčbě prořídnutí kostí ve stáří, u žen po přechodu (menopauze), u druhotného odvápnění kostí v důsledku vnějších vlivů (jako je užívání některých léků - hormony, heparin), při některých onemocněních žaludku, střev, jater, ledvin, štítné žlázy a pohybového ústrojí s dlouhodobým omezením pohybu. Může být používán také pro léčbu nerovnováhy hladin vápníku a fosforu, ke které může dojít v těhotenství a během kojení a dále jako podpůrná léčba při hojení zlomenin.
Osteogenon obsahuje pouze stopy soli (chloridu sodného), proto ho mohou používat i dlouhodobě nemocní s vysokým krevním tlakem.
Osteogenon mohou používat dospělí a děti starší 12 let.

2. ČEMU MUSÍTE VÉNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OSTEOGENON UŽÍVAT
OSTEOGENON neužívejte
jste-li alergičtí (hypersenzitivní) na jakoukoliv složku přípravku
trpíte-li hyperkalcemií (abnormálně vysoké hodnoty vápníku v krvi)
trpíte-li hyperkalcinurie (neobvykle vysoké vylučování vápníku v moči)
trpíte-li kalciovou litiázou (sklon ke tvorbě močových kaménků obsahujících vápník)
trpíte-li závažným selháním ledvin nebo jste-li léčeni hemodialýzou.
Zvláštní opatrnosti při užívání OSTEOGENONU je zapotřebí
Dlouhodobé užívání OSTEOGENONU se nedoporučuje u pacientů s vysokým rizikem kalciové nefrolitiázy a u lidí s poruchou ledvin (jen jestliže jsou k léčbě závažné důvody).
Během léčby pacientů s vážnou poruchou ledvin se doporučuje laboratorní sledování koncentrace fosforu v krvi.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Současně s OSTEOGENONEM by neměly být používány přípravky obsahující železo a některá antibiotika (tetracykliny) - snižuje jejich vstřebávání. OSTEOGENON by měl být tedy užíván alespoň 4 hodiny po podání těchto léků, aby se zabránilo snížení jeho účinku.
Jestliže užíváte nebo jste v poslední době užívali jiné léky, a to i léky dostupné bez lékařského předpisu, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.
Těhotenství a kojení
Během těhotenství můžete OSTEOGENON používat pouze na doporučení svého lékaře. Jestliže během léčby zjistíte, že jste těhotná, zeptejte se svého lékaře. Běžně je možné OSTEOGENON užívat dlouhodobě a to i během těhotenství a po dobu kojení.
Před užíváním jakéhokoliv léku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Řízení motorových vozidel a používání strojů
Přípravek OSTEOGENON nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla a používat stroje.
3. JAK SE OSTEOGENON UŽÍVÁ
Vždy užívejte OSTEOGENON přesně podle pokynů svého lékaře. Nejste-li si jisti, měli byste se poradit se svým lékařem nebo lékárníkem.
Při léčbě osteoporózy dospělí pacienti užívají dvakrát denně 2 4 potahované tablety .
Při léčbě nerovnováhy fosforu a vápníku u těhotných a kojících žen se užívají 1 2 potahované tablety denně.
Při léčbě zlomenin užívají děti (starší 12 let) a dospělí 1až 2 tablety denně.
Potahované tablety se zapíjejí malým množstvím nápoje.
Doba léčby
Pouze lékař určuje délku léčby.
Jestliže užijete více OSTEOGENONU, než jste měli
V případě předávkování byste se měli poradit se s lékařem.
Jestliže zapomenete užít OSTEOGENON
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradili vynechanou dávku.
V případě dalších otázek ohledně používání tohoto přípravku se zeptejte svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Stejně jako všechny léky může mít i OSTEOGENON nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Po dlouhodobé léčbě vysokými dávkami může dojít ke zvýšení hladiny vápníku v krvi nebo v moči
(hyperkalcemie a hyperkalcinurie).
Jestliže se některý z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK OSTEOGENON UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Nepoužívejte OSTEOGENON po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou EXP. (zkratka používaná pro dobu použitelnosti). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmějí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat léky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomohou chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co OSTEOGENON obsahuje
- Léčivá látka je hydroxyapatitum osseum 830 mg (vápník 178 mg, fosfor 82 mg-odpovídající přibližně 444 mg hydroxyapatitu, 75 mg nekolagenních peptido-proteinů a 216 mg kolagenu odpovídající přibližně 291 mg oseinu) v jedné tabletě.
Přípravek dále obsahuje: jádro tablety bramborový škrob, mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-sterát; obsah potahovou vrstvu tablety hypromelóza, makrogol 6000, mastek, žlutý oxid železitý, oxid titaničitý.
Jak OSTEOGENON vypadá a co obsahuje toto balení
Osteogenon jsou svěltežlutě potažené, podlouhlé, bikonvexní tablety.
Krabička obsahuje 40 tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Pierre Fabre Medicament
45 place Abel Gance
92 100 Boulogne, Francie
Výrobce
Pierre Fabre Medicament Production
Gien, Francie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 13.1.2010.

Recenze (2)

Recenze produktu OSTEOGENON 40X800MG Potahované tablety

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

(10) (7)

100 %

(6) (6)

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu OSTEOGENON 40X800MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze